KB 110 ทัวร์กาญจนบุรี สะพานข้ามแม่น้ำแคว 1 วัน ราคาถูก รถบัส จากกทม

KB 111 เที่ยวกาญจนบุรี ปราสาทเมืองสิงห์ 1 วัน ราคาถูก รถบัส จากกทม

KB 112 ทัวร์กาญจนบุรี น้ำตกไทรโยค 1 วัน ราคาถูก รถบัส จากกทม

KB 113 แพคเกจทัวร์กาญจนบุรี กองถ่ายทำพระนเรศวร 1 วัน ราคาถูก รถบัส จากกทม

KB 114 บริษัททัวร์กาญจนบุรี ขี่ช้าง ล่องแพ 1 วัน ราคาถูก รถบัส จากกทม

KB 115 ท่องเที่ยวกาญจนบุรี แม่ชีลอยน้ำ 1 วัน ราคาถูก รถบัส จากกทม

KB 116 เที่ยวกาญจนบุรี ไหว้พระ 9 วัด 1 วัน ราคาถูก รถบัส จากกทม

KB 117 ทัวร์กาญจนบุรี วัดถ้ำเขาน้อย สะพานข้าแม่น้ำแคว 1 วัน ราคาถูก รถบัส จากกทม

KB 118 แพคเกจกาญจนบุรี วัดป่าหลวงตามหาบัว 1 วัน ราคาถูก รถบัส จากกทม

KB 119 บริษัทกาญจนบุรี น้ำพุร้อนหินดาด 1 วัน ราคาถูก รถบัส จากกทม

KB 210 ท่องเที่ยวกาญจนบุรี สะพานข้ามแม่น้ำแคว 1 วัน ราคาถูก รถตู้ จากกทม

KB 211 เที่ยวกาญจนบุรี ปราสาทเมืองสิงห์ 1 วัน ราคาถูก รถตู้ จากกทม

KB 212 แพคเกจเที่ยวกาญจนบุรี น้ำตกไทรโยค 1 วัน ราคาถูก รถตู้ จากกทม

KB 213 ทัวร์กาญจนบุรี กองถ่ายทำพระนเรศวร 1 วัน ราคาถูก รถตู้ จากกทม

KB 214 ทัวร์กาญจนบุรี ขี่ช้าง ล่องแพ 1 วัน ราคาถูก รถตู้ จากกทม

KB 215 แพคเกจเที่ยวกาญจนบุรี แม่ชีลอยน้ำ 1 วัน ราคาถูก รถตู้ จากกทม

KB 216 ทัวร์กาญจนบุรี ไหว้พระ 9 วัด 1 วัน ราคาถูก รถตู้ จากกทม

KB 217 ท่องเที่ยวกาญจนบุรี วัดถ้ำเขาน้อย สะพานข้าแม่น้ำแคว 1 วัน รถตู้ จากกทม

KB 218 โปรแกรมเที่ยวกาญจนบุรี วัดป่าหลวงตามหาบัว 1 วัน ราคาถูก รถตู้ จากกทม

KB 219 ทัวร์กาญจนบุรี น้ำพุร้อนหินดาด 1 วัน ราคาถูก รถตู้ จากกทม

KB 120 ทริปกาญจนบุรี 2 วัน 1 คืน ราคาถูก รถบัส จากกทม

KB 121 เที่ยวกาญจนบุรี 2 วัน 1 คืน ราคาถูก รถบัส จากกทม

KB 122 ทัวร์กาญจนบุรี 2 วัน 1 คืน ราคาถูก รถบัส จากกทม

KB 123 บริษัททัวร์กาญจนบุรี ล่องแพเขื่อนศรีนครินทร์ 2 วัน 1 คืน ราคาถูก รถบัส จากกทม

KB 124 เที่ยวกาญจนบุรี ล่องแพชมธรรมชาติ 2 วัน 1 คืน ราคาถูก รถบัส จากกทม

KB 125 เที่ยวกาญจนบุรี น้ำตกไทรโยคใหญ่ 2 วัน 1 คืน ราคาถูก รถบัส จากกทม

KB 220 ทัวร์กาญจนบุรี 2 วัน 1 คืน ราคาถูก รถตู้ จากกทม

KB 221 ท่องเที่ยวกาญจนบุรี 2 วัน 1 คืน ราคาถูก รถตู้ จากกทม

KB 222 ทัวร์กาญจนบุรี 2 วัน 1 คืน ราคาถูก รถตู้ จากกทม

KB 223 ทัวร์กาญจนบุรี ล่องแพเขื่อนศรีนครินทร์ 2 วัน 1 คืน ราคาถูก รถตู้ จากกทม

KB 224 เที่ยวกาญจนบุรี ล่องแพชมธรรมชาติ 2 วัน 1 คืน ราคาถูก รถตู้ จากกทม

KB 225 เที่ยวกาญจนบุรี น้ำตกไทรโยคใหญ่ 2 วัน 1 คืน ราคาถูก รถตู้ จากกทม

KB 226 แพคเกจทัวร์กาญจนบุรี 2 วัน 1 คืน ราคาถูก รถตู้ จากกทม

KB 127 ทริปเที่ยวกาญจนบุรี 3 วัน 2 คืน ราคาถูก รถบัส จากกทม

KB 128 เที่ยวกาญจนบุรี 3 วัน 2 คืน ราคาถูก รถบัส จากกทม

KB 129 ท่องเที่ยวกาญจนบุรี 3 วัน 2 คืน ราคาถูก รถบัส จากกทม

KB 130 ทัวร์กาญจนบุรี 3 วัน 2 คืน ราคาถูก รถบัส จากกทม

KB 131 ทริปเที่ยวกาญจนบุรี 3 วัน 2 คืน ราคาถูก รถบัส จากกทม

KB 132 ท่องเที่ยวกาญจนบุรี 3 วัน 2 คืน ราคาถูก รถบัส จากกทม

KB 133 เที่ยวกาญจนบุรี น้ำตกเอราวัณ 3 วัน 2 คืน ราคาถูก รถบัส จากกทม

KB 134 ทัวร์กาญจนบุรี กองถ่ายทำตำนานสมเด็จพระนเรศวร 3 วัน 2 คืน ราคาถูก รถบัส จากกทม

KB 135 เที่ยวกาญจนบุรี พุน้ำร้อนหินดาด 3 วัน 2 คืน ราคาถูก รถบัส จากกทม

KB 136 เที่ยวกาญจนบุรี เขากระโจม บ้านหอมเทียน 3 วัน 2 คืน ราคาถูก รถบัส จากกทม

KB 227 แพคเกจทัวร์กาญจนบุรี 3 วัน 2 คืน ราคาถูก รถตู้ จากกทม

KB 228 เที่ยวกาญจนบุรี 3 วัน 2 คืน ราคาถูก รถตู้ จากกทม

KB 229 ท่องเที่ยวกาญจนบุรี 3 วัน 2 คืน ราคาถูก รถตู้ จากกทม

KB 230 เที่ยวกาญจนบุรี พุน้ำร้อนหินดาด 3 วัน 2 คืน ราคาถูก รถตู้ จากกทม

KB 231 โปรแกรมทัวร์กาญจนบุรี สะพานมอญ 3 วัน 2 คืน ราคาถูก รถตู้ จากกทม

KB 232 เที่ยวกาญจนบุรี สังขละบุรี 3 วัน 2 คืน ราคาถูก รถตู้ จากกทม

KB 233 แพคเกจกาญจนบุรี 3 วัน 2 คืน ราคาถูก รถตู้ จากกทม

KB 234 ทัวร์กาญจนบุรี น้ำตกไทรโยคน้อย 3 วัน 2 คืน ราคาถูก รถตู้ จากกทม

KB 235 แพคเกจทัวร์กาญจนบุรี สะพานข้ามแม่น้ำแคว 3 วัน 2 คืน ราคาถูก รถตู้ จากกทม

KB 236 เที่ยวกาญจนบุรี น้ำตกไทรโยคน้อย 3 วัน 2 คืน ราคาถูก รถตู้ จากกทม

ทัวร์กาญจนบุรี 2 วัน 1 คืน ราคาถูก รถตู้ จากกทม

วันที่ออกเดินทางปี2565
เดือนมกราคม 7-8,14-15,21-22,28-29
เดือนกุมภาพันธ์ 4-5,11-12,18-19,25-26
เดือนมีนาคม 4-5,11-12,18-19,25-26
เดือนเมษายน 1-2,6-7(วันจักรี),8-9,11-12,12-13,13-14 (วันสงกรานต์) ,22-23,29-30
เดือนพฤษภาคม 4-5 (วันฉัตรมงคล),6-7,13-14(วันพืชมงคลวันวิสาขบูชา),20-21,27-28

ชมโปรแกรมทัวร์ กทม.-สังขละ-ด่านเจดีย์สามองค์-สะพานมอญ-น้ำตกเกริงกระเวีย-พุน้ำร้อนหินดาด 2 วัน 1 คืน เดินทางโดยรถตู้ VIP

รหัส KB 220กทม.-สังขละ-ด่านเจดีย์สามองค์-สะพานมอญ-น้ำตกเกริงกระเวีย-พุน้ำร้อนหินดาด 2 วัน 1 คืน เดินทางโดยรถตู้ VIP

วันแรก กทม.-กาญจนบุรี-สังขละบุรี-ด่านเจดีย์สามองค์-เมืองบาดาล

05.00 น. คณะทัวร์ทุกท่านพร้อมกันที่ ปั้ม ปตท.วิภาวดีตรงข้าม ม.หอการค้า
05.30 น. คณะทัวร์ทุกท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ จ.กาญจนบุรี
07.30 น. ถึง ร้านวุ้นเส้นท่าเรือ รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่1)
08.30 น. นำคณะทัวร์ทุกท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่อำเภอสังขละบุรี เมืองสามหมอก มีชาวมอญอาศัยตั้งบ้านเรือนอยู่เป็นจำนวนมากตัวอำเภอตั้งอยู่บริเวณที่เรียกว่า "สามประสบ" คือบริเวณที่ลำน้ำสามสาย อันได้แก่ ห้วยซองกะเลีย ห้วยบิคลี่ และห้วยรันตี ไหลมาบรรจบกันเป็นแม่น้ำแควน้อย
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่2) บริเวณอำเภอทองผาภูมิ หลังจากนั้นนำคณะทัวร์ทุกท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ อำเภอสังขละบุรี ระหว่างทางให้คณะทัวร์ทุกท่านแวะเที่ยวชมน้ำตกเกริงกระเวียเป็นน้ำตกขนาดเล็กตรงจุดนี้จะเหมาะสมเป็นจุดพักผ่อนระหว่างการเดินทางไปสังขละบุรี
15.00 น. เดินทางถึงด่านเจดีย์สามองค์ นำคณะทัวร์ทุกท่านข้ามชายแดน ไทย-พม่าบริเวณด่านเจดีย์สามองค์ นำคณะทัวร์เข้าไปเที่ยวชม วัดเสาร้อยต้นเป็นวัดเดิมที่หลวงพ่ออุตมะเคยสร้างไว้ สถาปัตยกรรมที่สร้างโดยเสาที่ทำจากไม้แดง นับร้อยต้น ทำให้วัดมีชื่อเสียง วัดมีสามชั้น ชั้นบนสุดนั้นห้ามผู้หญิงขึ้นหลังจากนั้นนำคณะทัวร์ทุกท่านเดินทางมาช็อปปิ้งของฝากที่ตลาดบริเวณด่านเจดีย์สามองค์
17.00 น. นำคณะทัวร์ทุกท่านเช็คอินเข้าที่พัก ซองกาเรียรีสอร์ทที่พักอยู่ติดกับสะพานมอญลูกค้าสามารถเดินลงไปเที่ยวชมสะพานมอญถ่ายรูปเนที่ระลึก
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่3)หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง วัดใต้น้ำ-เจดีพุทธคยา-วัดวังก์วิเวการาม-น้ำพุร้อนหินดาด-สะพานข้ามแม่น้ำแคว

07.00 น. นำคณะทัวร์ทุกท่านนั่งเรือชมวัดใต้น้ำ คือวัดเก่าของหลวงพ่อ อุตมะ และชาวมอญ ร่วมใจกันสร้างขึ้น แต่เมื่อมีการสร้างเขื่อนวิชราลงกรณ์ จึงได้ย้ายวัดไปสร้างใหม่ ณ ที่ปัจจุบัน และ ใช้ชื่อว่า วัดวังก์วิเวการาม
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่4) หลังจากนั้นเช็คอินออกจากที่พักเดินทางไปชมวัดวังวิเวการาม หรือ วัดหลวงพ่ออุตมะเป็นวัดที่หลวงพ่ออุตตมะ ร่วมกับชาวบ้านอพยพชาวกะเหรี่ยงและชาวมอญ ได้ร่วมกันสร้างขึ้น ในปี พ.ศ. 2496ก่อสร้างด้วยศิลปะแบบพม่า หลังจากนั้นนำท่านเที่ยวชม เจดีย์พุทธคยาที่หลวงพ่ออุตตามะได้สร้างขึ้น เจดีย์พุทธคยา จำลองขึ้น เพื่อประดิษฐาน กระดูกนิ้วมือของพระพุทธเจ้าไว้เป็นที่สักการะของพุทธศาสนิกชน ณ วัดวังวิเวการาม
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่5) หลังจากนั้นนำคณะทัวร์ทุกท่านมุ่งหน้าสู่น้ำพุร้อนหินดาด เมื่อมาให้ให้คณะทัวร์ทุกท่านได้แช่น้ำร้อนเพื่อผ่อนคลาย สร้างโดย ทหารญี่ปุ่น สำหรับไว้ใช้อาบ อุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 45-55 องศา
15.00 น. ออกจากน้ำพุร้อนหินดาดมุ่งสู่ จ.กาญจนบุรี เพื่อเดินทางไปยังสะพานข้ามแม่น้ำแคว
17.00 น. นำคณะทัวร์ทุกท่านเที่ยวชมสะพานข้าแม่น้ำแคว ถ่ายรูปคู่กับสะพานข้ามแม่น้ำแคว ซึ่งเป็นจุดที่ไฮไลท์การมาท่องเที่ยวกาญจนบุรี หลังจากนั้นเดินเที่ยวชม ร้านขายสินค้าที่ระลึกบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำแคว 18.00 น. เดินทางออกมาแวะซื้อของฝากที่ร้านของฝาก
19.00 น. เดินทางกลับ กทม.
21.00 น. เดินทางถึง กทม.โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ
- ค่ารถตู้ VIPกทม.-กาญจนบุรี
- ค่าอาหารกลางวัน 5 มื้อ
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
- ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
- ค่าที่พัก 1 คืน

วิธีการจองทัวร์

โทรสำนักงาน 02-8139228 , 02-8058800 , 02-4290553 , 02-4290545 , 02-4290523 , 086-3458363 089-5232908 089-5233165 083-3086327 , 086-3089035 แฟกซ์ 02-8139227 ,02-4290554 E-mail : sm789@hotmail.com

คำแนะนำในการจองทัวร์
ควรจองก่อนการเดินทางครับ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวช่วงเทศกาล มักพลาดโอกาส เพื่อความแน่นอน แนะนำให้วางแผนการจองล่วงหน้าก่อน 1 เดือน (ทางทีมงานมิได้มีเจตนาที่จะรบกวนหรือเร่งรัด แต่หากเพื่อความแน่นอนของท่านที่จะได้ท่องเที่ยวตามความตั้งใจ)
การจองทัวร์ การสำรองที่นั่ง และการโอนเงิน
เลือกโปรแกรมที่จะเดินทาง จากนั้นโทรเข้ามาเช็คที่ว่าง และสำรองที่นั่งได้ทันที

วิธีการจองทัวร์
โอนมัดจำท่านละ 1,000 บาทต่อท่าน เท่านั้นส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 10 วัน
รายละเอียดการโอนเงิน สามารถโอนเงินเข้าบัญชี
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 406-616061-8 บัญชีออมทรัพย์ สาขาโลตัสชุมพร
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 746-221531-6 บัญชีออมทรัพย์ สาขาเชียงของ
-ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 701-0-00166-9 บัญชีออมทรัพย์ สาขานครปฐม นครปฐม
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 045-4-54633-1 บัญชีออมทรัพย์ สาขาสภากาชาดไทยกรุงเทพ
-ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 394-1-11354-5 บัญชีออมทรัพย์สาขาบรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพ
-ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชีบริษัท สไมล์ไทย อีโคทัวร์ จำกัด เลขที่บัญชี 239-083-603-5 บัญชีออมทรัพย์ สาขาอ้อมใหญ่
-ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 343-2-58998-5 บัญชีออมทรัพย์ สาขา สามพราน
-ธนาคารกรุงศรี ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 287-1-19671-8 บัญชีออมทรัพย์ สาขา นครชัยศรี
-ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 403-883534-2 บัญชีออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 199-244378-4 บัญชีออมทรัพย์ สาขารามคำเเหง
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 403-918754-8 บัญชีออมทรัพย์
สาขาบิ๊กซี บ้านโป่ง
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 404-538407-3 บัญชีออมทรัพย์ สาขาโรบินสัน กาญจนบุรี
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 896-211732-3 บัญชีออมทรัพย์ สาขาช่องเเม็ก(อุบลราชธานี)
-ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 701-0-88038-7 บัญชีออมทรัพย์
สาขานครปฐม นครปฐม
-ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี บจก.สไมล์ไทย อีโคทัวร์ เลขที่บัญชี 343-2-61287-1 บัญชีออมทรัพย์ สาขา สามพราน

เมื่อโอนเงินจองแล้ว ให้สแกนสลิปใบโอนเงินแล้วส่งมาที่เมล์ sm789@hotmail.com หรือส่งแฟ๊กซ์สลิปใบโอนเงินมาที่ 02-8139227 หรือ 02-4290554
หากไม่สะดวกทั้งสองวิธีให้โทรมาที่เบอร์ 089-3089035 , 083-3086327

รายละเอียดสำคัญที่ควรระบุมาในอีเมล์ หรือแฟ๊กซ์
1. แจ้งชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
2. ท่านสนใจที่จะจองไปในโปรแกรมทัวร์ใดไปวันที่ใดโปรดระบุ
3. ขอความกรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้.

ในกรณีผู้จองต้องการยกเลิกการจองทัวร์
ทางทีมงานได้ตระหนักถึงความจำเป็นของผู้สนใจที่โอนเงินมาแล้ว แต่ไม่สามารถเดินทางได้ แต่ความจำเป็นประการหนึ่งคือ เมื่อผู้สนใจจองโปรแกรมทัวร์แล้ว ทางทีมงานจะส่งเงินมัดจำไปมัดจำที่พักและยานพาหนะทันที จากภาระดังกล่าวทำให้ทีมงานขออนุญาตไม่คืนเงินมัดจำ

ในกรณีที่ทีมงานยกเลิกการเดินทาง
1. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกการจองทัวร์ของผู้สนใจ
2. ทีมงานจะแจ้งเรื่องการยกเลิกทัวร์ให้ทราบก่อนวันเดินทาง 3 วัน
3. ทีมงานจะคืนเงินมัดจำทั้งหมดให้ทันที

สำนักงาน สไมล์ไทยทัวร์ Smile Thai Tour

สำนักงานใหญ่ กรุงเทพเเละปริมณฑล
98/22 หมู่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
โทร : 02-8139228 ,02-4290523,
02-4290545,02-4290553,
เเฟ็กซ์ : 02,8139227
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก

 

สาขาพัทยา
583/13หมู่ที่ 4 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
โทร 038-221498
เเฟ็กซ์ 038-221498
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก

 

สาขาสระแก้ว อรัญประเทศ
214/455 หมู่ที่ 1ตำบล บ้านด่าน อำเภอ อรัญประเทศ จังหวัด สระแก้ว 27120
โทร 037-424954
Fax : 037-424954
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก

 

สาขาช่องเม็ก
409/413 หมู่ที่ 3 ต.ช่องเม็ก อ. สิรินธร
จ.อุบลราชธานี 34350
โทร 045-210725
Fax : 045-252724
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก

 

สาขา เชียงราย
376/1 ม.3 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
โทร 053-791700
เเฟกซ์ 053-791700
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก

 

สำนักงานปากเซ สปป.ลาว
บริษัทนครโชคชัยทราเวล จำกัด(ในเครือสไมล์ไทย)
Lak 13 Ban.Chokamnuay Pakse Champasak Lao PDR.
โทร: +8562059217515
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก

 

สำนักงานเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา
Goden Thai Cambodia Traval Co., Ltd (ในเครือสไมล์ไทย)
Borei Arcade No B32, National Road No 6, Krous Village,Sangkat Svay Dangkum,Siem Reap City.
โทร: +850317799994
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก

 

สำนักงานในประเทศเวียดนาม
31 Nguyen Thai Binh,P.04.Q.Tan Binh
โทร: +84977943744
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.