KB 110 ทัวร์กาญจนบุรี สะพานข้ามแม่น้ำแคว 1 วัน ราคาถูก รถบัส จากกทม

KB 111 เที่ยวกาญจนบุรี ปราสาทเมืองสิงห์ 1 วัน ราคาถูก รถบัส จากกทม

KB 112 ทัวร์กาญจนบุรี น้ำตกไทรโยค 1 วัน ราคาถูก รถบัส จากกทม

KB 113 แพคเกจทัวร์กาญจนบุรี กองถ่ายทำพระนเรศวร 1 วัน ราคาถูก รถบัส จากกทม

KB 114 บริษัททัวร์กาญจนบุรี ขี่ช้าง ล่องแพ 1 วัน ราคาถูก รถบัส จากกทม

KB 115 ท่องเที่ยวกาญจนบุรี แม่ชีลอยน้ำ 1 วัน ราคาถูก รถบัส จากกทม

KB 116 เที่ยวกาญจนบุรี ไหว้พระ 9 วัด 1 วัน ราคาถูก รถบัส จากกทม

KB 117 ทัวร์กาญจนบุรี วัดถ้ำเขาน้อย สะพานข้าแม่น้ำแคว 1 วัน ราคาถูก รถบัส จากกทม

KB 118 แพคเกจกาญจนบุรี วัดป่าหลวงตามหาบัว 1 วัน ราคาถูก รถบัส จากกทม

KB 119 บริษัทกาญจนบุรี น้ำพุร้อนหินดาด 1 วัน ราคาถูก รถบัส จากกทม

KB 210 ท่องเที่ยวกาญจนบุรี สะพานข้ามแม่น้ำแคว 1 วัน ราคาถูก รถตู้ จากกทม

KB 211 เที่ยวกาญจนบุรี ปราสาทเมืองสิงห์ 1 วัน ราคาถูก รถตู้ จากกทม

KB 212 แพคเกจเที่ยวกาญจนบุรี น้ำตกไทรโยค 1 วัน ราคาถูก รถตู้ จากกทม

KB 213 ทัวร์กาญจนบุรี กองถ่ายทำพระนเรศวร 1 วัน ราคาถูก รถตู้ จากกทม

KB 214 ทัวร์กาญจนบุรี ขี่ช้าง ล่องแพ 1 วัน ราคาถูก รถตู้ จากกทม

KB 215 แพคเกจเที่ยวกาญจนบุรี แม่ชีลอยน้ำ 1 วัน ราคาถูก รถตู้ จากกทม

KB 216 ทัวร์กาญจนบุรี ไหว้พระ 9 วัด 1 วัน ราคาถูก รถตู้ จากกทม

KB 217 ท่องเที่ยวกาญจนบุรี วัดถ้ำเขาน้อย สะพานข้าแม่น้ำแคว 1 วัน รถตู้ จากกทม

KB 218 โปรแกรมเที่ยวกาญจนบุรี วัดป่าหลวงตามหาบัว 1 วัน ราคาถูก รถตู้ จากกทม

KB 219 ทัวร์กาญจนบุรี น้ำพุร้อนหินดาด 1 วัน ราคาถูก รถตู้ จากกทม

KB 120 ทริปกาญจนบุรี 2 วัน 1 คืน ราคาถูก รถบัส จากกทม

KB 121 เที่ยวกาญจนบุรี 2 วัน 1 คืน ราคาถูก รถบัส จากกทม

KB 122 ทัวร์กาญจนบุรี 2 วัน 1 คืน ราคาถูก รถบัส จากกทม

KB 123 บริษัททัวร์กาญจนบุรี ล่องแพเขื่อนศรีนครินทร์ 2 วัน 1 คืน ราคาถูก รถบัส จากกทม

KB 124 เที่ยวกาญจนบุรี ล่องแพชมธรรมชาติ 2 วัน 1 คืน ราคาถูก รถบัส จากกทม

KB 125 เที่ยวกาญจนบุรี น้ำตกไทรโยคใหญ่ 2 วัน 1 คืน ราคาถูก รถบัส จากกทม

KB 220 ทัวร์กาญจนบุรี 2 วัน 1 คืน ราคาถูก รถตู้ จากกทม

KB 221 ท่องเที่ยวกาญจนบุรี 2 วัน 1 คืน ราคาถูก รถตู้ จากกทม

KB 222 ทัวร์กาญจนบุรี 2 วัน 1 คืน ราคาถูก รถตู้ จากกทม

KB 223 ทัวร์กาญจนบุรี ล่องแพเขื่อนศรีนครินทร์ 2 วัน 1 คืน ราคาถูก รถตู้ จากกทม

KB 224 เที่ยวกาญจนบุรี ล่องแพชมธรรมชาติ 2 วัน 1 คืน ราคาถูก รถตู้ จากกทม

KB 225 เที่ยวกาญจนบุรี น้ำตกไทรโยคใหญ่ 2 วัน 1 คืน ราคาถูก รถตู้ จากกทม

KB 226 แพคเกจทัวร์กาญจนบุรี 2 วัน 1 คืน ราคาถูก รถตู้ จากกทม

KB 127 ทริปเที่ยวกาญจนบุรี 3 วัน 2 คืน ราคาถูก รถบัส จากกทม

KB 128 เที่ยวกาญจนบุรี 3 วัน 2 คืน ราคาถูก รถบัส จากกทม

KB 129 ท่องเที่ยวกาญจนบุรี 3 วัน 2 คืน ราคาถูก รถบัส จากกทม

KB 130 ทัวร์กาญจนบุรี 3 วัน 2 คืน ราคาถูก รถบัส จากกทม

KB 131 ทริปเที่ยวกาญจนบุรี 3 วัน 2 คืน ราคาถูก รถบัส จากกทม

KB 132 ท่องเที่ยวกาญจนบุรี 3 วัน 2 คืน ราคาถูก รถบัส จากกทม

KB 133 เที่ยวกาญจนบุรี น้ำตกเอราวัณ 3 วัน 2 คืน ราคาถูก รถบัส จากกทม

KB 134 ทัวร์กาญจนบุรี กองถ่ายทำตำนานสมเด็จพระนเรศวร 3 วัน 2 คืน ราคาถูก รถบัส จากกทม

KB 135 เที่ยวกาญจนบุรี พุน้ำร้อนหินดาด 3 วัน 2 คืน ราคาถูก รถบัส จากกทม

KB 136 เที่ยวกาญจนบุรี เขากระโจม บ้านหอมเทียน 3 วัน 2 คืน ราคาถูก รถบัส จากกทม

KB 227 แพคเกจทัวร์กาญจนบุรี 3 วัน 2 คืน ราคาถูก รถตู้ จากกทม

KB 228 เที่ยวกาญจนบุรี 3 วัน 2 คืน ราคาถูก รถตู้ จากกทม

KB 229 ท่องเที่ยวกาญจนบุรี 3 วัน 2 คืน ราคาถูก รถตู้ จากกทม

KB 230 เที่ยวกาญจนบุรี พุน้ำร้อนหินดาด 3 วัน 2 คืน ราคาถูก รถตู้ จากกทม

KB 231 โปรแกรมทัวร์กาญจนบุรี สะพานมอญ 3 วัน 2 คืน ราคาถูก รถตู้ จากกทม

KB 232 เที่ยวกาญจนบุรี สังขละบุรี 3 วัน 2 คืน ราคาถูก รถตู้ จากกทม

KB 233 แพคเกจกาญจนบุรี 3 วัน 2 คืน ราคาถูก รถตู้ จากกทม

KB 234 ทัวร์กาญจนบุรี น้ำตกไทรโยคน้อย 3 วัน 2 คืน ราคาถูก รถตู้ จากกทม

KB 235 แพคเกจทัวร์กาญจนบุรี สะพานข้ามแม่น้ำแคว 3 วัน 2 คืน ราคาถูก รถตู้ จากกทม

KB 236 เที่ยวกาญจนบุรี น้ำตกไทรโยคน้อย 3 วัน 2 คืน ราคาถูก รถตู้ จากกทม
ท่องเที่ยวกาญจนบุรี 3 วัน 2 คืน ราคาถูก รถตู้ จากกทม

วันที่ออกเดินทางปี2565
เดือนมกราคม 7-9,14-16,21-23,28-29
เดือนกุมภาพันธ์ 4-6,11-13,18-20,25-27
เดือนมีนาคม 4-6,11-13,18-20,25-27
เดือนเมษายน 1-3,6-8(วันจักรี),8-10,11-13,12-14,13-15 (วันสงกรานต์) ,22-24,29เม.ย.-1พ.ค.
เดือนพฤษภาคม 4-6 (วันฉัตรมงคล),6-8,13-15(วันพืชมงคลวันวิสาขบูชา),20-22,27-29

ชมโปรแกรมทัวร์ กทม. สังขละบุรี พุน้ำร้อนหินดาด สะพานข้าแม่น้ำแคว ทางรถไฟสายมรณะ ล่องแพ วัดหลวงพ่ออุตตมะ วัดจมน้ำ 3 วัน 2 คืน เดินทางโดยรถตู้ VIP

รหัส KB 229 กทม. สังขละบุรี พุน้ำร้อนหินดาด สะพานข้าแม่น้ำแคว ทางรถไฟสายมรณะ ล่องแพ วัดหลวงพ่ออุตตมะ วัดจมน้ำ 3 วัน 2 คืน เดินทางโดยรถตู้ VIP

วันแรก กทม.-นั่งรถไฟสายมรณะ-ไทรโยคน้อย-สังขละบุรี

04.30 น. คณะทัวร์ทุกท่านพร้อมกันที่ ปั้ม ปตท.วิภาวดีตรงข้าม ม.หอการค้า
05.00 น. นำคณะทัวร์ทุกท่านมุ่งหน้าสู่ จ. กาญจนบุรี
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่1) ร้านวุ้นเส้นท่าเรือ
08.00 น. นำคณะทัวร์ทุกท่านเดินทางไปยัง สะพานข้ามแม่น้ำแคว แห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยกองทัพญี่ปุ่น ได้เกณฑ์เชลยศึกฝ่าย สัมพันธมิตรได้แก่ อังกฤษ อเมริกัน ออสเตรเลีย ฮอลันดา และนิวซีแลนด์ มาก่อสร้างเพื่อเป็นเส้นทางไปสู่ประเทศพม่า การสร้างสะพานเต็มไปด้วยความยากลำบาก ความโหดร้ายของสงครามความทารุณ ทำให้เชลยศึกต้องเสียชีวิตลงเป็นจำนวนมาก สะพานแห่งนี้จึงเปรียบเหมือนอนุสรณ์ของความโหดร้ายทางสงคราม ให้คณะทัวร์ทุกท่านได้ถ่ายรูปบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำแควเพื่อเป็นที่ระลึกและเลือกซื้อสินค้าของฝาก อาทิเช่น นิล พลอย บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำแคว
10.00 น. นำคณะทัวร์ทุกท่านมายังสถานีรถไฟ กาญจนบุรีเพื่อเตรียมตัวนั่งรถไฟยังสถานีน้ำตก ใช้เวลา 2 ชม.ระหว่างทางคณะทัวร์จะได้ชมบรรยากาศของเมืองกาญจน์ รถไฟเลาะแม่น้ำแควไปเรื่อยๆ มองเห็นเทือกเขาตะนาวศรีโดยเมื่อถึงจุดไฮไลน์ตรงถ้ำกระแซ นักท่องเที่ยวจะชะโงกหน้าออกมาถ่ายรูป
12.35 น. คณะทัวร์ทุกท่านเดินทางถึงสถานีน้ำตก ซึ่งเป็นสถานีสุดท้ายหลังจากนั้นทีมงานนำคณะทัวร์ทุกท่าน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่2)
14.00 น. นำคณะทัวร์ทุกท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ อ.สังขละบุรี
17.00 น. เดินทางถึง อ.สังขละบุรี รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่3)
18.00 น. เช็คอินเข้าที่พัก ซองกาเรียรีสอร์ท

วันที่สอง ขี่ช้าง ล่องแพ แม่น้ำรันตี

08.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่4)
09.00 น. นำคณะทัวร์ทุกท่านนั่งเรือชมทะเลสาบยามเช้า ซึ่งทะเลสาบนี้คือ แม้น้ำสามสายที่มาบรรจบกัน บิคลี่ รันตี และซองกาเรีย นำทุกท่านมาถึงยัง แม่น้ำรันตีแล้วนำคณะทัวร์ทุกท่านเดินทางไปขึ้นช้าง ใช้เวลานั่งช้างประมาน 1 ชม.ครึ่ง ระหว่างที่นั่งช้างท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติป่าเขาลำเนาไพร ตลอดส้นทาง
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่5) แบบปิกนิก
13.00 น. หลังจากนั้นนำคณะทัวร์ทุกท่านได้ล่องแพไม่ไผ่ซึ่งเป็นแพธรรมชาติ จะมีเจ้าหน้าที่เป็นชาวกะเหรี่ยงประจำแต่ละคณะทัวร์จะได้สนุกกับการบังคับทิศทางของแพและระหว่างทางก็สามารถลงไปเล่นน้ำได้ตามอัธยาศัย
16.00 น. นำคณะทัวร์ทุกท่านกลับมาขึ้นเรือเพื่อกลับสู่ที่พัก
17.00 น. เข้าที่พักพักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่6)

วันที่สาม วัดเสาร้อยต้น วัดวังก์วิเวการาม เจดีย์พุทธคยา สะพานมอญ วัดใต้น้ำ

06.00 น. นำคณะทัวร์ทุกท่านตักบาตรยามเช้า บริเวณสะพานมอญ (ตักบาตรลูกค้าจ่ายเอง) ซึ่งสะพานมอญแห่งนี้เป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย สร้างด้วยแรงศรัทธาของชาวมอญและชาวไทย คณะทัวร์ได้รูปคู่กับสะพานมอญเพื่อเป็นที่ระลึก
07.00 น. นำคณะทัวร์ทุกท่านนั่งเรือเพื่อไปชมวัดใต้น้ำซึ่งในอดีตคือวัดแห่งนี้คือวัดที่หลวงพ่ออุตมะและชาวมอญร่วมกันสร้างขึ้นมาแต่ต่อมาได้มีการสร้างเขื่อนทำให้ต้องย้ายวัดขึ้นไปบนเนินเขาสูง คือวัดวังก์วิเวนการามในปัจจุบัน ปัจจุบันวัดแห่งตั้งแต่เดือน กันายน-เดือนกุมภาพันธ์ ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำจะมากเราจะเห็นเฉพาะ หอระฆังและโบสก์ และตั้งแต่เดือน มีนาคม – กรกฎาคม สามารถนั่งเรือไปจอดแล้วเดินชมวัดได้
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่7)
09.00 น. นำคณะทัวร์ทุกท่านเดินทางไปยังวัดเสาร้อยต้น โดยจะผ่านแดนไทย-พม่า ด่านเจดีย์สามองค์ คณะทัวร์ทุกท่านนมัสการพระประธานที่วัดเสาร้อยต้น ซึ่งเป็นพระแบบพม่า ชมวัดที่สร้างด้วยไม้สัก จำนวนถึงร้อยต้น ซึ่งเป็นที่มาของชื่อวัดแห่งนี้ หลังจากนั้นนำคณะทัวร์ทุกท่านมา เจดีย์พุทธคยา ซึ่งเจดีย์แห่งนี้สร้างโดยหลวงพ่ออุตมะและชาวบ้าน ซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนที่เป็นกระดูกหัวแม่มือขวาโดยหลวงพ่อได้อัญเชิญมาจากศรีลังกาและเดินทางไปยังวัดวังก์วิเวการาม เข้านมัสการพระพุทธรูปหินอ่อน
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่8)
13.00 น. นำคณะทัวร์ทุกท่านเดินทางไปยัง พุน้ำร้อนหินดาด หรือน้ำพุร้อนกุยมั่ง น้ำพุร้อนแห่งนี้สร้างขึ้นโดยทหารญี่ปุ่นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 น้ำจะผุดขึ้นมาเองตามธรรมชาติ เป็นที่นิยมสำหรับนักท่องเที่ยวและชาวบ้านที่จะมาแช่น้ำร้อนเพื่อช่วยลดอาการเหน็บชาหลังจากนั้นพาคณะทัวร์ทุกท่านเดินทางต่อไปยัง น้ำตกผาตาด เป็นน้ำตกที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ จะมีความสวยงามมากที่สุดในช่วงฤดูฝนเป็นน้ำตกที่มีน้ำไหลตลอดทั้งปี
17.00 น. นำคณะทัวร์ทุกท่านเดินทางกลับสู่กทม.โดยระหว่างทางแวะให้คณะทัวร์ทุกท่านได้ซื้อของฝากที่เมืองกาญจน์
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (คณะทัวร์จ่ายเอง)
22.00 น. คณะทัวร์ทุกท่านเดินทางถึง กทม.โดยสวัสดิภาพ


อัตราค่าบริการท่านละ อัตรานี้รวม
อัตรานี้รวม
- ค่าที่พัก 2 คืน
- ค่าอาหาร (8มื้อ)
- ค่ามัคคุทศก์นำเที่ยว
- ค่ายานพาหนะตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
- ค่าขี่ช้าง-ล่องแพ

วิธีการจองทัวร์

โทรสำนักงาน 02-8139228 , 02-8058800 , 02-4290553 , 02-4290545 , 02-4290523 , 086-3458363 089-5232908 089-5233165 083-3086327 , 086-3089035 แฟกซ์ 02-8139227 , 02-4290554 E-mail : sm789@hotmail.com
คำแนะนำในการจองทัวร์
ควรจองก่อนการเดินทางครับ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวช่วงเทศกาล มักพลาดโอกาส เพื่อความแน่นอน แนะนำให้วางแผนการจองล่วงหน้าก่อน 1 เดือน (ทางทีมงานมิได้มีเจตนาที่จะรบกวนหรือเร่งรัด แต่หากเพื่อความแน่นอนของท่านที่จะได้ท่องเที่ยวตามความตั้งใจ)
การจองทัวร์ การสำรองที่นั่ง และการโอนเงิน
เลือกโปรแกรมที่จะเดินทาง จากนั้นโทรเข้ามาเช็คที่ว่าง และสำรองที่นั่งได้ทันที

วิธีการจองทัวร์
โอนมัดจำท่านละ 1,000 บาทต่อท่าน เท่านั้นส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 10 วัน

รายละเอียดการโอนเงิน สามารถโอนเงินเข้าบัญชี
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 404-617-7128 บัญชีออมทรัพย์ สาขาเกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี)
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 406-616061-8 บัญชีออมทรัพย์ สาขาโลตัสชุมพร
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 746-221531-6 บัญชีออมทรัพย์ สาขาเชียงของ
-ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 701-0-00166-9 บัญชีออมทรัพย์ สาขานครปฐม นครปฐม
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 045-4-54633-1 บัญชีออมทรัพย์ สาขาสภากาชาดไทยกรุงเทพ
-ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 394-1-11354-5 บัญชีออมทรัพย์สาขาบรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพ
-ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชีบริษัท สไมล์ไทย อีโคทัวร์ จำกัด เลขที่บัญชี 239-083-603-5 บัญชีออมทรัพย์ สาขาอ้อมใหญ่
-ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 343-2-58998-5 บัญชีออมทรัพย์ สาขา สามพราน
-ธนาคารกรุงศรี ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 287-1-19671-8 บัญชีออมทรัพย์ สาขา นครชัยศรี
-ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 403-883534-2 บัญชีออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 199-244378-4 บัญชีออมทรัพย์ สาขารามคำเเหง
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 403-918754-8 บัญชีออมทรัพย์
สาขาบิ๊กซี บ้านโป่ง
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 404-538407-3 บัญชีออมทรัพย์ สาขาโรบินสัน กาญจนบุรี
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 896-211732-3 บัญชีออมทรัพย์ สาขาช่องเเม็ก(อุบลราชธานี)
-ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 701-0-88038-7 บัญชีออมทรัพย์
สาขานครปฐม นครปฐม
-ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี บจก.สไมล์ไทย อีโคทัวร์ เลขที่บัญชี 343-2-61287-1 บัญชีออมทรัพย์ สาขา สามพราน

เมื่อโอนเงินจองแล้ว ให้สแกนสลิปใบโอนเงินแล้วส่งมาที่เมล์ sm789@hotmail.com หรือส่งแฟ๊กซ์สลิปใบโอนเงินมาที่ 02-8139227 หรือ 02-4290554
หากไม่สะดวกทั้งสองวิธีให้โทรมาที่เบอร์ 089-3089035 , 083-3086327

รายละเอียดสำคัญที่ควรระบุมาในอีเมล์ หรือแฟ๊กซ์
1. แจ้งชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
2. ท่านสนใจที่จะจองไปในโปรแกรมทัวร์ใดไปวันที่ใดโปรดระบุ
3. ขอความกรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้.

ในกรณีผู้จองต้องการยกเลิกการจองทัวร์
ทางทีมงานได้ตระหนักถึงความจำเป็นของผู้สนใจที่โอนเงินมาแล้ว แต่ไม่สามารถเดินทางได้ แต่ความจำเป็นประการหนึ่งคือ เมื่อผู้สนใจจองโปรแกรมทัวร์แล้ว ทางทีมงานจะส่งเงินมัดจำไปมัดจำที่พักและยานพาหนะทันที จากภาระดังกล่าวทำให้ทีมงานขออนุญาตไม่คืนเงินมัดจำ

ในกรณีที่ทีมงานยกเลิกการเดินทาง

1. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกการจองทัวร์ของผู้สนใจ
2. ทีมงานจะแจ้งเรื่องการยกเลิกทัวร์ให้ทราบก่อนวันเดินทาง 3 วัน
3. ทีมงานจะคืนเงินมัดจำทั้งหมดให้ทันที

สำนักงาน สไมล์ไทยทัวร์ Smile Thai Tour

สำนักงานใหญ่ กรุงเทพเเละปริมณฑล
98/22 หมู่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
โทร : 02-8139228 ,02-4290523,
02-4290545,02-4290553,
เเฟ็กซ์ : 02,8139227
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก

 

สาขาพัทยา
583/13หมู่ที่ 4 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
โทร 038-221498
เเฟ็กซ์ 038-221498
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก

 

สาขาสระแก้ว อรัญประเทศ
214/455 หมู่ที่ 1ตำบล บ้านด่าน อำเภอ อรัญประเทศ จังหวัด สระแก้ว 27120
โทร 037-424954
Fax : 037-424954
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก

 

สาขาช่องเม็ก
409/413 หมู่ที่ 3 ต.ช่องเม็ก อ. สิรินธร
จ.อุบลราชธานี 34350
โทร 045-210725
Fax : 045-252724
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก

 

สาขา เชียงราย
376/1 ม.3 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
โทร 053-791700
เเฟกซ์ 053-791700
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก

 

สำนักงานปากเซ สปป.ลาว
บริษัทนครโชคชัยทราเวล จำกัด(ในเครือสไมล์ไทย)
Lak 13 Ban.Chokamnuay Pakse Champasak Lao PDR.
โทร: +8562059217515
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก

 

สำนักงานเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา
Goden Thai Cambodia Traval Co., Ltd (ในเครือสไมล์ไทย)
Borei Arcade No B32, National Road No 6, Krous Village,Sangkat Svay Dangkum,Siem Reap City.
โทร: +850317799994
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก

 

สำนักงานในประเทศเวียดนาม
31 Nguyen Thai Binh,P.04.Q.Tan Binh
โทร: +84977943744
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.