VN116 แพคเกจทัวร์เวียดนามใต้ 5 วัน 4 คืน 8,900 บาท รถบัส จากกทม.

VN116A ท่องเที่ยวเวียดนามใต้ 5 วัน 4 คืน 8,500 บาท รถบัส จาก สระแก้ว

VN216 แพคเกจทัวร์เวียดนามใต้ 5วัน 4 คืน รถตู้ 9900 บาท รถตู้ จากกทม

VN216A แพคเกจทัวร์เวียดนามใต้ 5วัน 4 คืน รถตู้ 9200 บาท จาก สระแก้ว

VN15 ท่องเที่ยวทัวร์เวียดนามใต้เครื่องบิน 4วัน 3 คืน 13500 บาท แอร์เอเชีย จากสนามบินดอนเมือง

VN15A ท่องเที่ยวทัวร์เวียดนามใต้เครื่องบิน 4วัน 3 คืน ราคาถูก จากสนามบินโฮจิมินห์

VN16 ท่องเที่ยวทัวร์เวียดนามใต้เครื่องบิน 4 วัน 3 คืน ราคาถูก เริ่มสนามบินดอนเมือง ส่งสนามบินโฮจิมินห์

VN16A แพคเกจทัวร์เวียดนามใต้เครื่องบิน 4 วัน 3 คืน ราคาถูก จากสนามบินโฮจิมินห์

VN17 แพคเกจทัวร์เวียดนามใต้เครื่องบิน ดาลัด 5 วัน 4คืน ราคาถูก จากสนามบินดอนเมือง ส่งสนามบินโฮจิมินห์

VN17A ท่องเที่ยวเวียดนามใต้เครื่องบิน ดาลัด 5 วัน 4คืน ราคาถูก จากสนามบินโฮจิมินห์

VN18 แพคเกจทัวร์เวียดนามใต้เครื่องบิน 3 วัน 2คืน ราคาถูก จากสนามบินดอนเมือง

VN18A ท่องเที่ยวเวียดนามใต้เครื่องบิน 3 วัน 2คืน ราคาถูก จากสนามบินโฮจิมินห์

VN19 แพคเกจทัวร์เวียดนามใต้เครื่องบิน 3 วัน 2 คืน ราคาถูก จากสนามบินดอนเมือง

VN19A ท่องเที่ยวเวียดนามใต้เครื่องบิน 3 วัน 2 คืน ราคาถูก จากสนามบินโฮจิมินห์

VN20 แพคเกจทัวร์เวียดนามเหนือ ทัวร์เวียดนามกลาง ทัวร์เวียดนามใต้เครื่องบิน 6 วัน 5 คืน ราคาถูก จากสนามบินดอนเมือง

VN20A แพคเกจทัวร์เวียดนามเหนือ ทัวร์เวียดนามกลาง ทัวร์เวียดนามใต้ เครื่องบิน 6 วัน 5 คืน ราคาถูก จากสนามบินโฮจิมินห์

VN21 ท่องเที่ยวเวียดนามใต้เครื่องบิน 3 วัน 2คืน ราคาถูก บาท จากสนามบินดอนเมือง

VN21A ท่องเที่ยวเวียดนามใต้เครื่องบิน 3 วัน 2 คืน ราคาถูก จากสนามบินโฮจิมินห์

VN22 ท่องเที่ยวเวียดนามใต้เครื่องบิน 3 วัน 2 คืน 12500 บาท แอร์เอเชีย จากสนามบินดอนเมือง

VN22A ท่องเที่ยวเวียดนามใต้เครื่องบิน 3 วัน 2 คืน ราคาถูก บาท จากสนามบินโฮจิมินห์  
แพคเกจทัวร์เวียดนามใต้ 5วัน 4 คืน รถตู้ 9200 บาท จาก สระแก้ว

ชมโปรแกรมทัวร์ ด่านอรัญประเทศ-เสียมเรียบ-พนมเปญ-โฮจิมินห์-อุโมงค์กู่จี 5วัน 4 คืน
รหัสโปรแกรม VN 216A ด่านปอยเปรต-เสียมเรียบ-พนมเปญ-โฮจิมินห์-อุโมงค์กู่จี-พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ 5 วัน 4 คืน เดินทางโดยรถตู้

วันแรก สระแก้ว – พระตะบอง – พนมเปญ
08.00 น. พบกันที่ตลาดโรงเกลือ จ.สระแก้ว โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวนความสะดวก ถึง เพื่อตรวจเอกสารผ่านด่านคนเข้าเมือง ที่ด่านปอยเปต จากนั้นเปลี่ยนรถเป็นรถปรับอากาศฝั่งเขมร ออกเดินทางผ่านสู่ กรุงพนมเปญ
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) หลังอาหารออกเดินทางกันต่อ
19.00 น. รับประทานอาหารเย็นภัตตาคาร(มื้อที่ 2) ในกรุงพนมเปญ
20.00 น. เข้าที่พักโรงแรมระดับ 3 ดาว ในเมืองพนมเปญ

วันที่สอง พนมเปญ - อุโมงค์กู่จี – โฮจิมินห์ซิตี้ – ล่องเรือแม่น้ำไซง่อน
06.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก (มื้อที่3)
07.00 น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ชายแดนกัมพูชา – เวียดนาม
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่4)
บ่าย เข้าสู่เมืองเวียดนามเพื่อเดินทางมุ่งหน้าสู่ อุโมงค์กู่จี ในอดีตเป็นอุโมงค์ใต้ดินที่พวกเวียดกงใช้เป็นฐานบัญชาการรบ โรงพยาบาล และหมู่บ้านใต้ดินอุโมงค์แห่งนี้มีความยาวกว่า 200 กิโลเมตร อุโมงค์กู่จีเปรียบเสมือนที่มั่นหลักสุดท้ายของชาวเวียดกง นอกจากนี้อุโมงค์กู่จียังสามารถทะลุออกสู่แม่น้ำไซง่อนอีกด้วยหลังจากเที่ยวชมอุโมงค์กุจีแล้ว นำคณะทัวร์ทุกท่านสู่เมืองโฮจิมินห์ซึ่งนเมืองทีมีความสำคัญที่สุดรองจากเมืองฮานอย ที่นี่ไม่ใช่เป็นเมืองที่มีความสำคัญทางด้านการค้าเพียงอย่างเดียว หากแต่ยังเป็นเมืองที่มีความสำคัญทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวอีกด้วย.เมืองนี้เต็มไปด้วย แม่น้ำ ลำคลอง แม่น้ำที่กว้างที่สุดคือ แม่น้ำไซ่ง่อน โดยท่าเรือไซ่ง่อนสร้างขึ้น ในปี ค.ศ.1862 สามารถรับได้ถึง 30000 ตัน
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่5) พร้อมนำคณะทัวร์ทุกท่านล่องเรือแม่น้ำไซง่อนพร้อมด้วยฟังเพลงพื้นเมืองจากนักร้องชาวเวียดนามหลังจากนั้นเช็คอินเข้าที่พัก

วันที่สาม โบสถ์นอร์ทเธอดาม - ไปรษณีย์กลาง –ศาลาว่าการโฮจิมินห์-พิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์สงคราม-ทำเนียบประธานธิบดี-อนุเสาวรีย์ท่านประธานโฮจิมินห์-ตลาดเบนถัน
06.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่6)
07.00 น. นำคณะทัวร์ทุกท่านเที่ยวชม โบสถ์นอร์ทเธอดามโบสถ์แห่งนี้ได้รับการยกย่องว่ามีความงดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งใน เวียดนาม โดยในแต่ละวันมีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากมาย เที่ยวชมไปรษณีย์กลาง ชมศาลาว่าการโฮจิมินห์ซึ่งเป็นศาลาว่าการเมืองที่สวยที่สุด
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 10) หลังจากนั้นเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์สงครามแสดงซากชิ้นส่วนอาวุธสงคราม ไม่ว่าจะเป็นรถถัง เฮลิคอปเตอร์ เครื่องบินขับไล่ ระเบิด ของกองทัพอเมริกัน ที่ฝ่ายเวียดกงยึดมาได้ ส่วนภายในอาคารจัดแสดงภาพถ่าย และอาวุธชนิดต่าง ๆ รวมถึงอาวุธเคมีที่ใช้ในช่วงสงครามเวียดนาม ช่วงเที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่7)
ช่วงบ่าย พาคณะชมทำเนียบประธานธิบดีเก่า หลังจากที่โดนทำลายด้วยทิ้งระเบิดในช่วงสงคราม ซึ่งปัจจุบันเปิดเป็น พิพิธภัณฑ์ให้เข้าชม ซึ่งภายในแบ่งเป็น 4 ชั้น ห้องแต่ละห้องยังมีความสมบูรณ์อยู่มาก หลังจากนั้นและชมอนุเสาวรีย์ท่านประธานโฮจิมินห์ก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสหลังจากนั้นช็อปปิ้งที่ตลาดเบนถันให้คณะทัวร์ทุกท่านเลือกซื้อของฝากที่ระลึก
เย็น รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่8) นำท่านเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่ โฮจิมินห์-พนมเปญ
06.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก (มื้อที่9)
07.00 น. เดินทางกลับเข้าสู่กรุงพนมเปญ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง (มื้อที่10) จากนั้นเดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองพนมเปญ เที่ยวชมใจกลางเมือง
เย็น รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 11) พาคณะทัวร์ทุกท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ห้า พนมเปญ –พระตะบอง-วัดดำเรยซอ - พญาโคตรตะบอง ปอยเปต
06.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 12)
07.00 น. เดินทางสู่เมืองพระตะบอง คณะทัวร์ทุกท่านแวะถ่ายรูปกับพญาโคตรตะบอง รูปปั้นใหญ่ใจกลางเมืองและพาไหว้พระวัดช้างเผือกหรือ วัดดำเรยซอ วัดที่มีความเก่าแก่ในเมืองนี้ และยังเป็นวัดในตระกูลอภัยภูเบศร หลังจากนั้นจะผ่านเมืองกัมปงชนังแวะวื้อของที่ระลึกที่แกะสลักจากหินสีซึ่งเป็นแหล่งหินสีที่มีชื่อเสียงในกัมพูชา
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่พระตะบอง (มื้อที่13)
16.30 น. เดินทางถึงด่านปอยเปตทีมงานอำนวยความสะดวกเดินข้าวด่านเพื่อกลับสู่ฝั่งไทยและให้คณะทัวร์ทุกท่านช็อปปิ้งที่ตลาดโรงเกลือ
18.00 น. เดินทางกลับสู่ กทม. โดยระหว่างทางจะแวะให้คณะทัวร์รับประทานอาหารมื้อเย็น(คณะทัวร์จ่ายเอง) 23.00 น. ถึง กทม.โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการท่านละ 9,200.- บาท
อัตรานี้รวม - ค่าที่พักจำนวน 4 คืน
- ค่าอาหาร 13 มื้อ
- ค่าธรรมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
- ค่าพาหนะตลอดการเดินทาง
- ค่ามัคคุเทศก์ไทย-กัมพูชา-เวียดนาม
- ค่าประกันชิวิตตลอดการเดินทาง 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
- ค่าล่องเรือ


อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าบริการเสริมต่างๆนอกเหนือจากรายการ , ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่ารายการอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากเมนู
- ค่าทิปไกด์
- ค่าเข้าชมสถานที่นอกเหนือจากรายการนำเที่ยว
- ค่าวีซ่ากรณีเป็นชาวต่างชาติ


วิธีการจองทัวร์

โทรสำนักงาน 02-8139228 , 02-8058800 , 02-4290553 , 02-4290545 , 02-4290523 , 086-3458363 089-5232908 089-5233165 083-3086327 , 086-3089035 แฟกซ์ 02-8139227 ,02-4290554 E-mail : sm789@hotmail.com

คำแนะนำในการจองทัวร์
ควรจองก่อนการเดินทางครับ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวช่วงเทศกาล มักพลาดโอกาส เพื่อความแน่นอน แนะนำให้วางแผนการจองล่วงหน้าก่อน 1 เดือน (ทางทีมงานมิได้มีเจตนาที่จะรบกวนหรือเร่งรัด แต่หากเพื่อความแน่นอนของท่านที่จะได้ท่องเที่ยวตามความตั้งใจ)
การจองทัวร์ การสำรองที่นั่ง และการโอนเงิน
เลือกโปรแกรมที่จะเดินทาง จากนั้นโทรเข้ามาเช็คที่ว่าง และสำรองที่นั่งได้ทันที

วิธีการจองทัวร์
โอนมัดจำท่านละ 1,000 บาทต่อท่าน เท่านั้นส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 10 วัน
รายละเอียดการโอนเงิน สามารถโอนเงินเข้าบัญชี
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 406-616061-8 บัญชีออมทรัพย์ สาขาโลตัสชุมพร
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 746-221531-6 บัญชีออมทรัพย์ สาขาเชียงของ
-ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 701-0-00166-9 บัญชีออมทรัพย์ สาขานครปฐม นครปฐม
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 045-4-54633-1 บัญชีออมทรัพย์ สาขาสภากาชาดไทยกรุงเทพ
-ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 394-1-11354-5 บัญชีออมทรัพย์สาขาบรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพ
-ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชีบริษัท สไมล์ไทย อีโคทัวร์ จำกัด เลขที่บัญชี 239-083-603-5 บัญชีออมทรัพย์ สาขาอ้อมใหญ่
-ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 343-2-58998-5 บัญชีออมทรัพย์ สาขา สามพราน
-ธนาคารกรุงศรี ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 287-1-19671-8 บัญชีออมทรัพย์ สาขา นครชัยศรี
-ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 403-883534-2 บัญชีออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 199-244378-4 บัญชีออมทรัพย์ สาขารามคำเเหง
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 403-918754-8 บัญชีออมทรัพย์
สาขาบิ๊กซี บ้านโป่ง
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 404-538407-3 บัญชีออมทรัพย์ สาขาโรบินสัน กาญจนบุรี
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 896-211732-3 บัญชีออมทรัพย์ สาขาช่องเเม็ก(อุบลราชธานี)
-ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 701-0-88038-7 บัญชีออมทรัพย์
สาขานครปฐม นครปฐม
-ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี บจก.สไมล์ไทย อีโคทัวร์ เลขที่บัญชี 343-2-61287-1 บัญชีออมทรัพย์ สาขา สามพราน

เมื่อโอนเงินจองแล้ว ให้สแกนสลิปใบโอนเงินแล้วส่งมาที่เมล์ sm789@hotmail.com หรือส่งแฟ๊กซ์สลิปใบโอนเงินมาที่ 02-8139227 หรือ 02-4290554
หากไม่สะดวกทั้งสองวิธีให้โทรมาที่เบอร์ 089-3089035 , 083-3086327

รายละเอียดสำคัญที่ควรระบุมาในอีเมล์ หรือแฟ๊กซ์
1. แจ้งชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
2. ท่านสนใจที่จะจองไปในโปรแกรมทัวร์ใดไปวันที่ใดโปรดระบุ
3. ขอความกรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้.

ในกรณีผู้จองต้องการยกเลิกการจองทัวร์
ทางทีมงานได้ตระหนักถึงความจำเป็นของผู้สนใจที่โอนเงินมาแล้ว แต่ไม่สามารถเดินทางได้ แต่ความจำเป็นประการหนึ่งคือ เมื่อผู้สนใจจองโปรแกรมทัวร์แล้ว ทางทีมงานจะส่งเงินมัดจำไปมัดจำที่พักและยานพาหนะทันที จากภาระดังกล่าวทำให้ทีมงานขออนุญาตไม่คืนเงินมัดจำ

ในกรณีที่ทีมงานยกเลิกการเดินทาง
1. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกการจองทัวร์ของผู้สนใจ
2. ทีมงานจะแจ้งเรื่องการยกเลิกทัวร์ให้ทราบก่อนวันเดินทาง 3 วัน
3. ทีมงานจะคืนเงินมัดจำทั้งหมดให้ทันที