VN 001 เเพคเกจทัวร์โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ 4 วัน 3 คืน

VN 002 ท่องเที่ยวเวียดนามใต้ เที่ยวอุโมงค์กูจี โฮจิมินห์ 3 วัน 2 คืน

VN116 แพคเกจทัวร์เวียดนามใต้ 5 วัน 4 คืน 8,900 บาท รถบัส จากกทม.

VN116A ท่องเที่ยวเวียดนามใต้ 5 วัน 4 คืน 8,500 บาท รถบัส จาก สระแก้ว

VN216 แพคเกจทัวร์เวียดนามใต้ 5วัน 4 คืน รถตู้ 9900 บาท รถตู้ จากกทม

VN216A แพคเกจทัวร์เวียดนามใต้ 5วัน 4 คืน รถตู้ 9200 บาท จาก สระแก้ว

VN15 ท่องเที่ยวทัวร์เวียดนามใต้เครื่องบิน 4วัน 3 คืน 13500 บาท แอร์เอเชีย จากสนามบินดอนเมือง

VN15A ท่องเที่ยวทัวร์เวียดนามใต้เครื่องบิน 4วัน 3 คืน ราคาถูก จากสนามบินโฮจิมินห์

VN16 ท่องเที่ยวทัวร์เวียดนามใต้เครื่องบิน 4 วัน 3 คืน ราคาถูก เริ่มสนามบินดอนเมือง ส่งสนามบินโฮจิมินห์

VN16A แพคเกจทัวร์เวียดนามใต้เครื่องบิน 4 วัน 3 คืน ราคาถูก จากสนามบินโฮจิมินห์

VN17 แพคเกจทัวร์เวียดนามใต้เครื่องบิน ดาลัด 5 วัน 4คืน ราคาถูก จากสนามบินดอนเมือง ส่งสนามบินโฮจิมินห์

VN17A ท่องเที่ยวเวียดนามใต้เครื่องบิน ดาลัด 5 วัน 4คืน ราคาถูก จากสนามบินโฮจิมินห์

VN18 แพคเกจทัวร์เวียดนามใต้เครื่องบิน 3 วัน 2คืน ราคาถูก จากสนามบินดอนเมือง

VN18A ท่องเที่ยวเวียดนามใต้เครื่องบิน 3 วัน 2คืน ราคาถูก จากสนามบินโฮจิมินห์

VN19 แพคเกจทัวร์เวียดนามใต้เครื่องบิน 3 วัน 2 คืน ราคาถูก จากสนามบินดอนเมือง

VN19A ท่องเที่ยวเวียดนามใต้เครื่องบิน 3 วัน 2 คืน ราคาถูก จากสนามบินโฮจิมินห์

VN20 แพคเกจทัวร์เวียดนามเหนือ ทัวร์เวียดนามกลาง ทัวร์เวียดนามใต้เครื่องบิน 6 วัน 5 คืน ราคาถูก จากสนามบินดอนเมือง

VN20A แพคเกจทัวร์เวียดนามเหนือ ทัวร์เวียดนามกลาง ทัวร์เวียดนามใต้ เครื่องบิน 6 วัน 5 คืน ราคาถูก จากสนามบินโฮจิมินห์

VN21 ท่องเที่ยวเวียดนามใต้เครื่องบิน 3 วัน 2คืน ราคาถูก บาท จากสนามบินดอนเมือง

VN21A ท่องเที่ยวเวียดนามใต้เครื่องบิน 3 วัน 2 คืน ราคาถูก จากสนามบินโฮจิมินห์

VN22 ท่องเที่ยวเวียดนามใต้เครื่องบิน 3 วัน 2 คืน 12500 บาท แอร์เอเชีย จากสนามบินดอนเมือง

VN22A ท่องเที่ยวเวียดนามใต้เครื่องบิน 3 วัน 2 คืน ราคาถูก บาท จากสนามบินโฮจิมินห์
แพคเกจทัวร์เวียดนามเหนือ ทัวร์เวียดนามกลาง ทัวร์เวียดนามใต้เครื่องบิน 6 วัน 5 คืน ราคาถูก จากสนามบินดอนเมือง


รหัสโปรแกรม VN 20 กทม.- เวียดนามเหนือ-กลาง-ใต้ 6 วัน 5 คืน เวียดนามเหนือ ฮานอย-ฮาลองเวียดนามกลาง เว้-ดานัง-ฮอยอันเวียดนามใต้ โฮจิมินห์ เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเซีย

วันแรกกรุงเทพ –ฮานอย –ตลาดฮาลอง
05.00 น. คณะทัวร์ทุกท่านพร้อมกันที่สนามบินดอนเมืองโดยเจ้าหน้าบริการให้การต้อนรับอำนวยความสะดวก
06.45 น. คณะทัวร์ทุกท่านเดินทางสู่สนามบินนอยไบ โดยสายการบินแอร์เอเชีย
08.30 น. เดินทางถึงสนามบินนอยไบ เมืองฮานอยหลังจากนั้นนำคณะทัวร์ทุกท่านเดินทางไปยังวัดเฉินก๊วก (tran quoc temple) เป็นเจดีย์พุทธศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงฮานอย
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่1)
บ่าย เดินทางออกไปยังเมืองฮาลองเบย์ เมืองฮาลองเป็นเมืองท่องเที่ยวทางชายฝั่งตอนเหนือของเวียดนามนอกจากจะเป็นเมืองท่องเที่ยวแล้ว เมืองนี้ยังมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่นๆเช่น การค้า เมืองท่า การผลิตถ่านหิน ผลิตภัณฑ์ทางทะเลและการผลิตวัสดุก่อสร้าง
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2) หลังจากนั้นเช็คอินเข้าที่พักและช็อปปิ้งที่ตลาดเมืองฮาลอง
วันที่สองฮานอย – ฮาลอง-ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์-ทะเลสาบคืนดาบ-ชมโชวหุ่นกระบอกน้ำ

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก (มื้อที่3)หลังจากนั้นนำคณะทุกท่านเดินทางหลังจากนั้นออกเดินทางไปยังอ่าวฮาลองเบย์ ถึงอ่าวฮาลองเบย์ล่องเรืออ่าวฮาลองประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 1,900 เกาะ และได้รับการประกาศเป็น มรดกโลก โดยองค์การยูเนสโก อ่าวแห่งนี้เต็มไปด้วยภูเขาหินปูนมากมาย ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมความงามของเกาะแก่งต่างๆ นำท่านชมถ้ำนางฟ้าได้รับการเปิดตัวจากนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสที่เข้ามาเยือนนี้เป็นกลุ่มแรกในช่วงศตวรรษที่ 19 และได้เรียกถ้ำนี้ว่า ถ้ำสวรรค์ หรือ ถ้ำนางฟ้าเที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่4)
บ่าย หลังจากนั้นนำคณะทัวร์ทุกท่านเดินทางกลับฮานอย ถึงฮานอยนำคณะทัวร์ทุกท่านเที่ยวชมทะเลสาบคืนดาบเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่และสวนสาธารณะขนาดใหญ่ใจกลางกรุงฮานอย เที่ยวชมวัดหงอกเซิน วัดโบราณ จากนั้นช็อปปิ้งอิสระ ณ ถนน 36 สายเก่า
ค่ำ รับประทานอาหารมื้อเย็น (มื้อที่5)จากนั้นชมการแสดงระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำเป็นศิลปกรรมประจำชาติ เอกลักษณ์ของประเทศเวียดนามและซึ่งจะมีที่เดียวในโลกเท่านั้น และส่วนใหญ่มักจะแสดงเป็นเรื่องราวในชีวิตประจำวันของชาวเวียดนาม และแสดงตำนานสถานที่สำคัญต่างๆ ในกรุงฮานอย หลังจากนั้นพาคณะทัวร์ทุกท่านเช็คอินเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม ฮานอย-จัตุรัสบาดิงห์-สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์-วัดเจดีเสาร์เดียว-พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์-ดานัง-เว้

เช้า รับประธานอาหารเช้า(มื้อที่6)นำคณะทัวร์ทุกท่านเดินไปจัตุรัสบาดิงห์และนำท่านเที่ยวสุสานโฮจิมินห์และเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ซึ่งจัดแสดงชีวประวัติตั้งเด็กจนกระทั่งเสียชีวิตและนำคณะทัวร์ทุกท่านวัดเจดีย์เสาร์เดียว ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับบ้านท่านโฮจิมินห์ เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษ ที่10 ภายในศาลาประดิษฐานรูปเจ้าแม่กวนอิม ปางสิบกร เป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งในฮานอย
เที่ยง รับประธานอาหารกลางวัน (มื้อที่7) 14.20 น. นำคณะทัวร์ทุกท่านเดินทางโดยสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ สู่เมืองดานัง เที่ยวบินที่ VN 1507
15.35 น. เดินทางถึงสนามบินดานังหลังจากนั้นนำคณะทัวร์ทุกท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองเว้ ซึ่งได้รับการประกาศให้เป็นเมืองมรดกโลกอย่างเป็นทางการจากองค์การยูเนสโก
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่8) หลังจากนั้นพาคณะทัวร์ทุกท่านเช็คอินเข้าที่พัก

วันที่สี่ ล่องเรือแม่น้ำหอม –เจดีย์วัดเทียนมุ่-พระราชวังไดโนย-เมืองฮอยอัน

เช้า รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 9)หลังจากนั้นนำคณะทัวร์ทุกท่านล่องเรือมังกรแม่น้ำหอมชมบรรยากาศยามเช้า ไปขึ้นฝั่งที่วัดเทียนมู่ ซึ่งเป็นเจดีย์สูง 7 ชั้นเป็นสิ่งศักสิทธิ์ของชาวเวียดนามที่นับถือกันมายาวนานมีความสูงถึง 12 เมตร บริเวณโดยรอบจะมีเทพเจ้าหกองค์ซึ่งชาวเวียดนามเชื่อว่าเป็นเทพผู้คุ้มครองเจดีย์ เดินทางต่อไปยังพระราชวังไดโนยพระราชวังแห่งนี้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2348 ในสมัยยาลอง เคยเป็นที่ประทับของพระมหากษัติย์ราชวงศ์เหวียน 13 พระองค์ พระราชวังคงความเก่าแก่งดงาม ลักษณะการสร้างยึดหลักความเชื่อของจีน โดยเวียดนามได้รับอิทธิพลทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมส่วนหนึ่งจากจีน
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่10)
บ่าย นำคณะทัวร์ทุกท่านเดินทางสู่เมืองดานังลอดอุโมงภูเขาฮายเวิน ที่ขุดใต้ภูเขาที่มีความยาว 6,280 หรือขึ้นยอดเขาฮายเวินจากนั้นนำคณะเที่ยวชม เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม ฮอยอัน ชมวัดฟุกเกี๋ยน ชมบ้านโบราณเลขที่ 101 โบราณหลังคาทรงกระดองปูศิลปผสมผสาน งดงามจริงๆ จากนั้นนำท่านชม สะพานญี่ปุ่น ที่เก่าแก่กว่า 400 ปี ชมบรรยากาศของเมืองฮอยอันแบบเต็มอิ่ม ถ่ายรูป เดินชมมรดกโลกริมแม่น้ำทูโบนนามฮอยอันกันแบบสบายๆ เยี่ยมชมหมู่บ้านสลักหินอ่อนที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในเวียดนามหรือที่รู้จักในชื่อหมู่บ้านนองเหนือก เลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากหินอ่อนที่มีคุณภาพจากประเทศเวียดนามจากนั้น
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่11)

วันที่ห้าฮอยอัน – โฮจิมินห์ -ทําเนียบอิสรภาพ-โบสถ์นอร์ทเทรอดาม-อาคารศูนย์-ไปรษณีย์-อุโมงกู่จี

เช้า รับประทานอาหารเช้า ที่โรงแรมที่พัก(มื้อที่ 12)
08.45. น. เดินทางโดยสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ VN 1305 สู่โฮจิมินห์
09.55 น. คณะทัวร์ทุกท่านเดินทางถึงสนามบินโฮจิมินห์หลังจากนั้นพาคณะทัวร์ทุกท่านเที่ยวชมทำเนียบอิสรภาพซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองโฮจิมินห์ อาคารทันสมัยหลังใหญ่นี้รายรอบด้วยสวนขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในบริเวณที่เคยเป็น ทำเนียบของผู้ว่าการชาวฝรั่งเศสที่เรียกว่า ทำเนียบนโรดมซึ่งปัจจุบันได้จัดเป็นพิพิธภัณฑ์โดยทุกสิ่งทุกอย่างยังคงรักษาไว้ให้อยู่สภาพเดิมจากนั้นนำท่านชมโบสถ์โบสถ์นอร์ทเธอดาม (Notre Dame Cathedral) โบสถ์แห่งนี้ได้รับการยกย่องว่ามีความงดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งใน เวียตนาม โดยในแต่ละวันมีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากมาย ลักษณะของตัวโบสถ์เป็นรูปแบบของสมัยอาณานิคม มีหอคอยคู่สี่เหลี่ยมอยู่ด้านบนสูง 40 เมตร เป็นเอกลักษณ์ที่งดงามของโบสถ์แห่งนี้ ด้านหน้าโบสถ์มีรูปปั้นขนาดใหญ่สีขาวเด่นเป็นสง่าของพระแม่มารี นักท่องเที่ยวนิยมเข้ามาชมกันมาก เพราะเป็นเสมือนสัญลักษณ์ร่วม อันหมายถึงการเข้ามาของตะวันตก และเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งของโฮจิมินห์หลังจากนั้นให้คระทัวร์ทุกท่านได้ถ่ายรูปคู่กับอาคารศูนย์ไปรษณีย์ไว้เป็นที่ระลึก
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่13)
บ่าย นำคณะทัวร์ทุกท่านอุโมงค์กู่จี ในอดีตเป็นอุโมงค์ใต้ดินที่พวกเวียดกงใช้เป็นฐานบัญชาการรบ โรงพยาบาล และหมู่บ้านใต้ดินอุโมงค์แห่งนี้มีความยาวกว่า 200 กิโลเมตร อุโมงค์กู่จีเปรียบเสมือนที่มั่นหลักสุดท้ายของชาวเวียดกง นอกจากนี้อุโมงค์กู่จียังสามารถทะลุออกสู่แม่น้ำไซง่อนอีกด้วยหลังจากเที่ยวชมอุโมงค์กุจีแล้วนำคณะทัวร์ทุกท่านกลับสู่เมืองโฮจิมินห์
ค่ำ พาคณะทัวร์รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่14หลังจากนั้นล่องเรือแม่น้ำไซง่อนเสร็จแล้วเช็คอินเข้าที่พัก

วันที่หก โฮจิมินห์-อดีตทำเนียบประธานาธิบดี-พิพิธภัณฑ์สงคราม-ตลาดเบนถัน-กทม

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก (มื้อที่15) หลังจากนั้นนำคณะทัวรร์ทุกท่านเดินทางเดินทางชมอดีตทำเนียบประธานาธิบดีตั้งอยู่ใจกลางเมืองโฮจิมินห์ปัจจุบันเรียกว่าทองยัดจากนั้นชมพิพิธภัณฑ์สงครามดแสดงซากชิ้นส่วนอาวุธสงคราม ไม่ว่าจะเป็นรถถัง เฮลิคอปเตอร์ เครื่องบินขับไล่ ระเบิด ของกองทัพอเมริกัน ที่ฝ่ายเวียดกงยึดมาได้ ส่วนภายในอาคารจัดแสดงภาพถ่าย และอาวุธชนิดต่าง ๆ รวมถึงอาวุธเคมีที่ใช้ในช่วงสงครามเวียดนาม
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 16)
บ่าย ให้คณะทัวร์ทุกท่านช็อปปิ้งที่ตลาดเบนถันให้คณะทัวร์ทุกท่านเลือกซื้อของฝากที่ระลึก 17.45 น. คณะทัวร์ทุกท่านเดินทางกลับ กทมโดยสายการบินแอร์เอเชีย
19.25 น. คณะทัวร์ทุกท่านเดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ
- ค่าที่พักระดับ 3 ดาว 5 คืน
- ค่ารถที่ใช้ท่องเที่ยวในเวียดนาม
- ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวในเวียดนาม
- ค่าอาหาร 16 มื้อ
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสารการบินแอร์เอเชีย
- ค่าตั๋วเวียดนามแอร์ไลน์ (บินภายในประเทศ)
- ค่าประกันการเดินทางวงเงิน 1,000,000 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
- ค่าน้ำดื่มตลอดการเดินทาง
- ค่าล่องเรือแม่น้ำไซง่อน


อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าวีซ่าชาวต่างชาติ
- ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากโปรแกรมทัวร์


วิธีการจองทัวร์

โทรสำนักงาน 02-8139228 , 02-8058800 , 02-4290553 , 02-4290545 , 02-4290523 , 086-3458363 089-5232908 089-5233165 083-3086327 , 086-3089035 แฟกซ์ 02-8139227 ,02-4290554 E-mail : sm789@hotmail.com

คำแนะนำในการจองทัวร์
ควรจองก่อนการเดินทางครับ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวช่วงเทศกาล มักพลาดโอกาส เพื่อความแน่นอน แนะนำให้วางแผนการจองล่วงหน้าก่อน 1 เดือน (ทางทีมงานมิได้มีเจตนาที่จะรบกวนหรือเร่งรัด แต่หากเพื่อความแน่นอนของท่านที่จะได้ท่องเที่ยวตามความตั้งใจ)
การจองทัวร์ การสำรองที่นั่ง และการโอนเงิน
เลือกโปรแกรมที่จะเดินทาง จากนั้นโทรเข้ามาเช็คที่ว่าง และสำรองที่นั่งได้ทันที

วิธีการจองทัวร์
โอนมัดจำท่านละ 1,000 บาทต่อท่าน เท่านั้นส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 10 วัน
รายละเอียดการโอนเงิน สามารถโอนเงินเข้าบัญชี
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 406-616061-8 บัญชีออมทรัพย์ สาขาโลตัสชุมพร
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 746-221531-6 บัญชีออมทรัพย์ สาขาเชียงของ
-ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 701-0-00166-9 บัญชีออมทรัพย์ สาขานครปฐม นครปฐม
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 045-4-54633-1 บัญชีออมทรัพย์ สาขาสภากาชาดไทยกรุงเทพ
-ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 394-1-11354-5 บัญชีออมทรัพย์สาขาบรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพ
-ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชีบริษัท สไมล์ไทย อีโคทัวร์ จำกัด เลขที่บัญชี 239-083-603-5 บัญชีออมทรัพย์ สาขาอ้อมใหญ่
-ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 343-2-58998-5 บัญชีออมทรัพย์ สาขา สามพราน
-ธนาคารกรุงศรี ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 287-1-19671-8 บัญชีออมทรัพย์ สาขา นครชัยศรี
-ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 403-883534-2 บัญชีออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 199-244378-4 บัญชีออมทรัพย์ สาขารามคำเเหง
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 403-918754-8 บัญชีออมทรัพย์
สาขาบิ๊กซี บ้านโป่ง
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 404-538407-3 บัญชีออมทรัพย์ สาขาโรบินสัน กาญจนบุรี
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 896-211732-3 บัญชีออมทรัพย์ สาขาช่องเเม็ก(อุบลราชธานี)
-ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 701-0-88038-7 บัญชีออมทรัพย์
สาขานครปฐม นครปฐม
-ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี บจก.สไมล์ไทย อีโคทัวร์ เลขที่บัญชี 343-2-61287-1 บัญชีออมทรัพย์ สาขา สามพราน

เมื่อโอนเงินจองแล้ว ให้สแกนสลิปใบโอนเงินแล้วส่งมาที่เมล์ sm789@hotmail.com หรือส่งแฟ๊กซ์สลิปใบโอนเงินมาที่ 02-8139227 หรือ 02-4290554
หากไม่สะดวกทั้งสองวิธีให้โทรมาที่เบอร์ 089-3089035 , 083-3086327

รายละเอียดสำคัญที่ควรระบุมาในอีเมล์ หรือแฟ๊กซ์
1. แจ้งชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
2. ท่านสนใจที่จะจองไปในโปรแกรมทัวร์ใดไปวันที่ใดโปรดระบุ
3. ขอความกรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้.

ในกรณีผู้จองต้องการยกเลิกการจองทัวร์
ทางทีมงานได้ตระหนักถึงความจำเป็นของผู้สนใจที่โอนเงินมาแล้ว แต่ไม่สามารถเดินทางได้ แต่ความจำเป็นประการหนึ่งคือ เมื่อผู้สนใจจองโปรแกรมทัวร์แล้ว ทางทีมงานจะส่งเงินมัดจำไปมัดจำที่พักและยานพาหนะทันที จากภาระดังกล่าวทำให้ทีมงานขออนุญาตไม่คืนเงินมัดจำ

ในกรณีที่ทีมงานยกเลิกการเดินทาง
1. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกการจองทัวร์ของผู้สนใจ
2. ทีมงานจะแจ้งเรื่องการยกเลิกทัวร์ให้ทราบก่อนวันเดินทาง 3 วัน
3. ทีมงานจะคืนเงินมัดจำทั้งหมดให้ทันที