VN 001 เเพคเกจทัวร์โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ 4 วัน 3 คืน

VN 002 ท่องเที่ยวเวียดนามใต้ เที่ยวอุโมงค์กูจี โฮจิมินห์ 3 วัน 2 คืน

VN116 แพคเกจทัวร์เวียดนามใต้ 5 วัน 4 คืน 8,900 บาท รถบัส จากกทม.

VN116A ท่องเที่ยวเวียดนามใต้ 5 วัน 4 คืน 8,500 บาท รถบัส จาก สระแก้ว

VN216 แพคเกจทัวร์เวียดนามใต้ 5วัน 4 คืน รถตู้ 9900 บาท รถตู้ จากกทม

VN216A แพคเกจทัวร์เวียดนามใต้ 5วัน 4 คืน รถตู้ 9200 บาท จาก สระแก้ว

VN15 ท่องเที่ยวทัวร์เวียดนามใต้เครื่องบิน 4วัน 3 คืน 13500 บาท แอร์เอเชีย จากสนามบินดอนเมือง

VN15A ท่องเที่ยวทัวร์เวียดนามใต้เครื่องบิน 4วัน 3 คืน ราคาถูก จากสนามบินโฮจิมินห์

VN16 ท่องเที่ยวทัวร์เวียดนามใต้เครื่องบิน 4 วัน 3 คืน ราคาถูก เริ่มสนามบินดอนเมือง ส่งสนามบินโฮจิมินห์

VN16A แพคเกจทัวร์เวียดนามใต้เครื่องบิน 4 วัน 3 คืน ราคาถูก จากสนามบินโฮจิมินห์

VN17 แพคเกจทัวร์เวียดนามใต้เครื่องบิน ดาลัด 5 วัน 4คืน ราคาถูก จากสนามบินดอนเมือง ส่งสนามบินโฮจิมินห์

VN17A ท่องเที่ยวเวียดนามใต้เครื่องบิน ดาลัด 5 วัน 4คืน ราคาถูก จากสนามบินโฮจิมินห์

VN18 แพคเกจทัวร์เวียดนามใต้เครื่องบิน 3 วัน 2คืน ราคาถูก จากสนามบินดอนเมือง

VN18A ท่องเที่ยวเวียดนามใต้เครื่องบิน 3 วัน 2คืน ราคาถูก จากสนามบินโฮจิมินห์

VN19 แพคเกจทัวร์เวียดนามใต้เครื่องบิน 3 วัน 2 คืน ราคาถูก จากสนามบินดอนเมือง

VN19A ท่องเที่ยวเวียดนามใต้เครื่องบิน 3 วัน 2 คืน ราคาถูก จากสนามบินโฮจิมินห์

VN20 แพคเกจทัวร์เวียดนามเหนือ ทัวร์เวียดนามกลาง ทัวร์เวียดนามใต้เครื่องบิน 6 วัน 5 คืน ราคาถูก จากสนามบินดอนเมือง

VN20A แพคเกจทัวร์เวียดนามเหนือ ทัวร์เวียดนามกลาง ทัวร์เวียดนามใต้ เครื่องบิน 6 วัน 5 คืน ราคาถูก จากสนามบินโฮจิมินห์

VN21 ท่องเที่ยวเวียดนามใต้เครื่องบิน 3 วัน 2คืน ราคาถูก บาท จากสนามบินดอนเมือง

VN21A ท่องเที่ยวเวียดนามใต้เครื่องบิน 3 วัน 2 คืน ราคาถูก จากสนามบินโฮจิมินห์

VN22 ท่องเที่ยวเวียดนามใต้เครื่องบิน 3 วัน 2 คืน 12500 บาท แอร์เอเชีย จากสนามบินดอนเมือง

VN22A ท่องเที่ยวเวียดนามใต้เครื่องบิน 3 วัน 2 คืน ราคาถูก บาท จากสนามบินโฮจิมินห์

 
ท่องเที่ยวเวียดนามใต้เครื่องบิน ดาลัด 5 วัน 4คืน ราคาถูก จากสนามบินโฮจิมินห์


รหัสโปรแกรม VN 17A สนามบินโฮจิมินห์ ดาลัด มุ่ยเน่ พระราชวังฤดูร้อน 5 วัน 4 คืน เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเซีย

วันแรก สนามบินโฮจิมินห์ - พิพิธภัณฑ์สงคราม - เมืองฟานเทียด - ซุยเตียน
09.15 น. คณะทัวร์ทุกท่านเดินทางถึง โฮจิมินห์ซิตี้ทีมงานสไมล์ไทยทัวร์คอยบริการให้การต้อนรับคณะทัวร์ทุกท่านและนำท่านเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์สงครามแสดงซากชิ้นส่วนอาวุธสงคราม ไม่ว่าจะเป็นรถถัง เฮลิคอปเตอร์ เครื่องบินขับไล่ ระเบิด ของกองทัพอเมริกัน ที่ฝ่ายเวียดกงยึดมาได้ ส่วนภายในอาคารจัดแสดงภาพถ่าย และอาวุธชนิดต่าง ๆ รวมถึงอาวุธเคมีที่ใช้ในช่วงสงครามเวียดนามและนำท่านชมโบสถ์นอร์ทเธอดามโบสถ์แห่งนี้ได้รับการยกย่องว่ามีความงดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งใน เวียตนาม โดยในแต่ละวันมีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากมาย
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่1) หลังจากนั้นนำคณะทัวร์ทุกท่านสู่เมืองฟานเทียดระหว่างทางคณะทัวรืทุกท่านจะได้ชมวิถีชิวิตสองข้างทางของชาวเวียดนาม 17.00 น. คณะทัวร์ทุกท่านเดินทางถึงเมือง มุ่ยเน่ นำคณะทัวร์ลุยน้ำที่ซุยเตียน เดินชมความสวยงามทิวทัศน์ จากนั้นนำคณะทัวร์ทุกท่าน รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2) เช็คอินเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
ท่องเที่ยวเวียดนาม อุโมงค์กู่จี ดาลัด มุ่ยเน่ ราคาถูก เริ่มจากสนามบินโฮจิมินห์ เที่ยวเวียดนาม ทัวร์เวียดนาม โปรแกรมทัวร์เวียดนามใต้ราคาถูก แพคเกจทัวร์เวียดนาม

06.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่3) หลังจากนั้นนำคณะทัวร์ทุกท่านเดินทางไปเที่ยวชมทะเลทราย มุ่ยเน่ชมความสวยงามของทะเลทรายมุ่ยเน่ ซึ่งเป็นทะเลทรายสีแดงกว้างไกลสุดลูกหูลูกตา หลังจากนั้นนำท่านชมท่าเรือ มุ่ยเน่ และทะเลทรายขาวเมืองมุ่ยเน่
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่4) หลังจากนั้นคณะทัวร์ทุกท่านเดินทางสู่เมืองดาลัด ระหว่างทางคณะทัวร์ทุกท่านจะได้ชมวิถีชีวิตสองข้างทางของชาวเวียดนามเป็นระยะทาง 180 กม.
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่5) หลังจากนั้นนำคระทัวร์ทุกท่านเช็คอินเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม : ดาลัด - Crazy house - พระราชวังฤดูร้อน - นั่งกระเช้าไฟฟ้า - หุบเขาแห่งความรัก - โบสถ์สีชมพู - ภูเขาลังเบียง

06.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่6) หลังจากนั้นนำคณะทัวร์ทุกท่านเที่ยวชมชม CRAZY HOUSE เป็นบ้านที่มีสถาปัตยกรรมแปลกๆ บ้านประหลาดหลังนี้เป็นของมาดาม Hang Nga ลูกสาวของอดีตรองประธานาธิบดีโฮจิมินห์ที่ยิ่งสร้างก็ยิ่งแปลกไปเรื่อยๆและชมพระราชวังฤดูร้อนของกษัตริย์เบ๋าได๋ ซึ่งเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของประเทศเวียดนาม ชมห้องพัก ห้องทำงาน และวัตถุโบราณต่างๆ และนั่งกระเช้าชมเมืองดาลัด
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่7)หลังจากนั้นนำคณะทัวร์ทุกท่านเที่ยวชมหุบเขาแห่งความรัก มีลักษณะเป็นหุบเขามีทะเลทรายอยู่ตรงกลาง ปกคลุมด้วยไม้สน นำคณะมาเที่ยวชมโบสถ์คอนแวนต์โดเมนเดอมารี อยู่บนเนินเขาเตี้ยๆ บนถนนโงเกวี่ยน ท่ามกลางต้นสนใหญ่ เป็นโบสถ์สีชมพูตั้งอยู่อย่างสงบและสง่างามยิ่งนัก โบสถ์แห่งนี้สร้างขึ้นระหว่างปี พ.ศ.2483-2485 โดย Zuzanne Humbert ภริยาของผู้ว่าการอินโดไชน่าชาวฝรั่งเศส และนำคณะทัวร์ทุกท่านเที่ยวชมบรรยากาศของภูเขาลังเบียง
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่8) หลังจากนั้นเช็คอินเข้าที่พักพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่น้ำตกดาตันลา - สวนดอกไม้เมืองหนาว - วัดมังกร – โบสถ์รูปไก่ – โฮจิมินห์ซิตี้

06.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่9) หลังจากนั้นนำคณะทัวร์ทุกท่านสู่น้ำตกดาลันตาคณะทัวร์ทุกท่านจะได้สนุกสนานกับการนั่งรถรางชมน้ำตก หลังจากนั้นนำคณะทัวร์ทุกท่านชมสวนดอกไม้เมืองหนาวให้ท่านได้ถ่ายรูปกับดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธุ์ท่ามกลางบรรยากาศที่ร่มรื่นเย็นสบาย
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 10) หลังจากนั้นนำคณะเที่ยวชมโบสก์รูปไก่
16.30 น. นำคณะทัวร์ทุกท่านเดินทางมายังสนามบินดาลัท
17.30 น. คณะทัวร์ทุกท่านเดินทางสู่โฮจิมินห์ โดยสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ VN 1383
18.20 น. คณะทัวร์เดินทางถึงสนามบินโฮจิมินห์
19.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 11) หลังจากนั้นเช็คอินเข้าที่พัก

วันที่ห้าอุโมงค์กู่จี - ไปรษณีย์กลาง - ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน – กรุงเทพฯ

06.00น.รับประทานอาหารเช้า(มื้อที่12)หลังจากนั้นนำคณะทัวร์ทุกท่านเดินทางสู่อุโมงค์กู่จีอุโมงค์ของชาวเวียดกงที่ขุดขึ้นเพื่อทำสงครามกับทหารเวียดนามใต้และกองทัพอเมริกันซึ่งมีความยาวกว่า200กิโลเมตรและอุโมงค์นี้ยังสามารถทะลุออกแม่น้ำไซ่ง่อนได้ด้วย12.00น.รับประทานอาหารกลางวัน(มื้อที่13)หลังจากนั้นเที่ยวชมชมไปรษณีย์กลางชมศาลาว่าการโฮจิมินห์ซึ่งเป็นศาลาว่าการเมืองที่สวยที่สุดและช็อปปิ้งที่ตลาดเบนถันให้ลุกค้าได้เลือกซื้อสินค้ามากมายซึ่งสินค้าจะเป็นสินค้าพื้นเมือง เช่น กระเป๋า รองเท้าและสมควรแก่เวลานำคณะทัวร์ทุกท่านเดินทางสู่สนามบินโฮจิมินห์
17.55 น. ทีมงานสไมล์ไทยทัวร์ส่งคณะทัวร์ทุกท่านเดินทางกลับสู่ กทม.โดยสายการบินแอร์เอเชีย

อัตราค่าบริการ
- ค่าที่พักระดับ 3 ดาว 3 คืน
- ค่ารถที่ใช้ท่องเที่ยวเวียดนาม
- ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวเวียดนาม
- ค่าอาหาร 13 มื้อ
- ค่าประกันการเดินทางวงเงิน 1,000,000 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
- ค่ากระเช้า
- ค่าตั๋วเครื่องบินเวียดนามแอร์ไลน์ (บินภายในประเทศ)


อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าวีซ่าชาวต่างชาติ
- ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากโปรแกรมทัวร์


วิธีการจองทัวร์

โทรสำนักงาน 02-8139228 , 02-8058800 , 02-4290553 , 02-4290545 , 02-4290523 , 086-3458363 089-5232908 089-5233165 083-3086327 , 086-3089035 แฟกซ์ 02-8139227 ,02-4290554 E-mail : sm789@hotmail.com

คำแนะนำในการจองทัวร์
ควรจองก่อนการเดินทางครับ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวช่วงเทศกาล มักพลาดโอกาส เพื่อความแน่นอน แนะนำให้วางแผนการจองล่วงหน้าก่อน 1 เดือน (ทางทีมงานมิได้มีเจตนาที่จะรบกวนหรือเร่งรัด แต่หากเพื่อความแน่นอนของท่านที่จะได้ท่องเที่ยวตามความตั้งใจ)
การจองทัวร์ การสำรองที่นั่ง และการโอนเงิน
เลือกโปรแกรมที่จะเดินทาง จากนั้นโทรเข้ามาเช็คที่ว่าง และสำรองที่นั่งได้ทันที

วิธีการจองทัวร์
โอนมัดจำท่านละ 1,000 บาทต่อท่าน เท่านั้นส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 10 วัน
รายละเอียดการโอนเงิน สามารถโอนเงินเข้าบัญชี
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 406-616061-8 บัญชีออมทรัพย์ สาขาโลตัสชุมพร
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 746-221531-6 บัญชีออมทรัพย์ สาขาเชียงของ
-ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 701-0-00166-9 บัญชีออมทรัพย์ สาขานครปฐม นครปฐม
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 045-4-54633-1 บัญชีออมทรัพย์ สาขาสภากาชาดไทยกรุงเทพ
-ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 394-1-11354-5 บัญชีออมทรัพย์สาขาบรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพ
-ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชีบริษัท สไมล์ไทย อีโคทัวร์ จำกัด เลขที่บัญชี 239-083-603-5 บัญชีออมทรัพย์ สาขาอ้อมใหญ่
-ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 343-2-58998-5 บัญชีออมทรัพย์ สาขา สามพราน
-ธนาคารกรุงศรี ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 287-1-19671-8 บัญชีออมทรัพย์ สาขา นครชัยศรี
-ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 403-883534-2 บัญชีออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 199-244378-4 บัญชีออมทรัพย์ สาขารามคำเเหง
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 403-918754-8 บัญชีออมทรัพย์
สาขาบิ๊กซี บ้านโป่ง
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 404-538407-3 บัญชีออมทรัพย์ สาขาโรบินสัน กาญจนบุรี
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 896-211732-3 บัญชีออมทรัพย์ สาขาช่องเเม็ก(อุบลราชธานี)
-ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 701-0-88038-7 บัญชีออมทรัพย์
สาขานครปฐม นครปฐม
-ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี บจก.สไมล์ไทย อีโคทัวร์ เลขที่บัญชี 343-2-61287-1 บัญชีออมทรัพย์ สาขา สามพราน

เมื่อโอนเงินจองแล้ว ให้สแกนสลิปใบโอนเงินแล้วส่งมาที่เมล์ sm789@hotmail.com หรือส่งแฟ๊กซ์สลิปใบโอนเงินมาที่ 02-8139227 หรือ 02-4290554
หากไม่สะดวกทั้งสองวิธีให้โทรมาที่เบอร์ 089-3089035 , 083-3086327

รายละเอียดสำคัญที่ควรระบุมาในอีเมล์ หรือแฟ๊กซ์
1. แจ้งชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
2. ท่านสนใจที่จะจองไปในโปรแกรมทัวร์ใดไปวันที่ใดโปรดระบุ
3. ขอความกรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้.

ในกรณีผู้จองต้องการยกเลิกการจองทัวร์
ทางทีมงานได้ตระหนักถึงความจำเป็นของผู้สนใจที่โอนเงินมาแล้ว แต่ไม่สามารถเดินทางได้ แต่ความจำเป็นประการหนึ่งคือ เมื่อผู้สนใจจองโปรแกรมทัวร์แล้ว ทางทีมงานจะส่งเงินมัดจำไปมัดจำที่พักและยานพาหนะทันที จากภาระดังกล่าวทำให้ทีมงานขออนุญาตไม่คืนเงินมัดจำ

ในกรณีที่ทีมงานยกเลิกการเดินทาง
1. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกการจองทัวร์ของผู้สนใจ
2. ทีมงานจะแจ้งเรื่องการยกเลิกทัวร์ให้ทราบก่อนวันเดินทาง 3 วัน
3. ทีมงานจะคืนเงินมัดจำทั้งหมดให้ทันที