VN 001 เเพคเกจทัวร์โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ 4 วัน 3 คืน

VN 002 ท่องเที่ยวเวียดนามใต้ เที่ยวอุโมงค์กูจี โฮจิมินห์ 3 วัน 2 คืน

VN116 แพคเกจทัวร์เวียดนามใต้ 5 วัน 4 คืน 8,900 บาท รถบัส จากกทม.

VN116A ท่องเที่ยวเวียดนามใต้ 5 วัน 4 คืน 8,500 บาท รถบัส จาก สระแก้ว

VN216 แพคเกจทัวร์เวียดนามใต้ 5วัน 4 คืน รถตู้ 9900 บาท รถตู้ จากกทม

VN216A แพคเกจทัวร์เวียดนามใต้ 5วัน 4 คืน รถตู้ 9200 บาท จาก สระแก้ว

VN15 ท่องเที่ยวทัวร์เวียดนามใต้เครื่องบิน 4วัน 3 คืน 13500 บาท แอร์เอเชีย จากสนามบินดอนเมือง

VN15A ท่องเที่ยวทัวร์เวียดนามใต้เครื่องบิน 4วัน 3 คืน ราคาถูก จากสนามบินโฮจิมินห์

VN16 ท่องเที่ยวทัวร์เวียดนามใต้เครื่องบิน 4 วัน 3 คืน ราคาถูก เริ่มสนามบินดอนเมือง ส่งสนามบินโฮจิมินห์

VN16A แพคเกจทัวร์เวียดนามใต้เครื่องบิน 4 วัน 3 คืน ราคาถูก จากสนามบินโฮจิมินห์

VN17 แพคเกจทัวร์เวียดนามใต้เครื่องบิน ดาลัด 5 วัน 4คืน ราคาถูก จากสนามบินดอนเมือง ส่งสนามบินโฮจิมินห์

VN17A ท่องเที่ยวเวียดนามใต้เครื่องบิน ดาลัด 5 วัน 4คืน ราคาถูก จากสนามบินโฮจิมินห์

VN18 แพคเกจทัวร์เวียดนามใต้เครื่องบิน 3 วัน 2คืน ราคาถูก จากสนามบินดอนเมือง

VN18A ท่องเที่ยวเวียดนามใต้เครื่องบิน 3 วัน 2คืน ราคาถูก จากสนามบินโฮจิมินห์

VN19 แพคเกจทัวร์เวียดนามใต้เครื่องบิน 3 วัน 2 คืน ราคาถูก จากสนามบินดอนเมือง

VN19A ท่องเที่ยวเวียดนามใต้เครื่องบิน 3 วัน 2 คืน ราคาถูก จากสนามบินโฮจิมินห์

VN20 แพคเกจทัวร์เวียดนามเหนือ ทัวร์เวียดนามกลาง ทัวร์เวียดนามใต้เครื่องบิน 6 วัน 5 คืน ราคาถูก จากสนามบินดอนเมือง

VN20A แพคเกจทัวร์เวียดนามเหนือ ทัวร์เวียดนามกลาง ทัวร์เวียดนามใต้ เครื่องบิน 6 วัน 5 คืน ราคาถูก จากสนามบินโฮจิมินห์

VN21 ท่องเที่ยวเวียดนามใต้เครื่องบิน 3 วัน 2คืน ราคาถูก บาท จากสนามบินดอนเมือง

VN21A ท่องเที่ยวเวียดนามใต้เครื่องบิน 3 วัน 2 คืน ราคาถูก จากสนามบินโฮจิมินห์

VN22 ท่องเที่ยวเวียดนามใต้เครื่องบิน 3 วัน 2 คืน 12500 บาท แอร์เอเชีย จากสนามบินดอนเมือง

VN22A ท่องเที่ยวเวียดนามใต้เครื่องบิน 3 วัน 2 คืน ราคาถูก บาท จากสนามบินโฮจิมินห์
ท่องเที่ยวทัวร์เวียดนามใต้เครื่องบิน 4วัน 3 คืน 13500 บาท แอร์เอเชีย จากสนามบินดอนเมือง


รหัสโปรแกรม VN 15 กทม.-โฮจิมินห์-หวุงเต่า-อุโมงค์กู่จี 4 วัน 3 คืน เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเซีย

วันแรก กทม.โฮจิมินห์ ทำเนียบเอกภาพ หวุงเต่า วัดเจ้าแม่กวนอิม พระราชวังฤดูร้อน
05.30 น. คณะทัวร์ทุกท่านพร้อมกันที่สนามบินดอนเมืองโดยทีมงานสไมล์ไทยทัวร์คอยอำนวยความสะดวกและให้การต้อนรับ
07.45 น. นำคณะทัวร์ทุกท่านเดินทางสู่โฮจิมินห์โดยสายการบินแอร์เอเชีย
09.15 น. คณะทัวร์ทุกท่านเดินทางถึง โฮจิมินห์ซิตี้นำท่านเที่ยวชม ชม ทำเนียบอดีตประธานาธิบดี ศูนย์บัญชาการของรัฐบาลเวียดนามใต้ เมื่อกองทัพแดงบุกไซ่ง่อนรวมเวียดนามเป็นหนึ่งเดียวกันจึงตั้งชื่อให้ใหม่เป็น “ทำเนียบเอกภาพ” เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งการกรวมชาติกันอีกครั้ง ชมห้องประชุม ห้องรับแขก ห้องวางแผนยุทธศาสตร์ ลานจอดเฮลิคอปเตอร์
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่1) หลังจากนั้นนำท่านสู่ เมืองหวุงเต่า ระหว่างทางท่านจะได้ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเวียดนาม เมื่อเดินทางถึงเมืองหวุงเต่านำคณะทัวร์ทุกท่านเที่ยวชมชายหาดอันแสนสงบและยังคงความเป็นธรรมชาติ นำท่านนมัสการ พระศากยมุนี (พระพุทธรูปปางไสย์ยาศน์) ประดิษฐานอยู่ในหุบเขาอันสวยงาม นำท่านนมัสการ เจ้าแม่กวนอิม ที่เชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์มากแห่งหนึ่ง เป็นที่เคารพของผู้คนท้องถิ่นและบุคคลทั่วไปทั้งในประเทศเวียดนามและต่างประเทศ ทุกวันจะมีผู้มาสักการะและขอพรเพื่อให้สมหวังในสิ่งที่ตั้งใจ จากนั้นนำท่าน ชม พระราชวังฤดูร้อน ของกษัตริย์เบ๋าได๋ ซึ่งเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของประเทศเวียดนาม ชมห้องพัก ห้องทำงาน และวัตถุโบราณต่างๆ นำท่านเที่ยวชมวิถีชีวิตและบรรยากาศยามเย็นของเมืองหวุงเต่า
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2)หลังจากนั้นนำคณะทัวร์ทุกท่านเช็คอินเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง : หวุงเต่า หาดถุ่ยวัน วัดปลาวาฬ วิลล่าบลองเช่ – โฮจิมินห์ซิตี้ วัดเทียนหาว ล่องแม่น้ำไซง่อน

06.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ที่พัก (มื้อที่3) หลังจากนั้นนำคณะทัวร์ทุกท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ชาดหาดถุ่ยวัน วัดปลาวาฬ วัดนี้สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับปลาวาฬ จากนั้นนำท่านชม วิลล่าบลองเช่ (Villa Blanche) หรือ วังขาว วังขาวแห่งนี้สร้างโดยชาวฝรั่งเศส ให้ พระเจ้าแถงห์ไท มาประทับอยู่ที่นี่ระหว่างปี พ.ศ. 2450 – 2459
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4) หลังจากนั้นนำคณะทัวร์ทุกท่านเดินกลับสู่โฮจิมินห์ เที่ยวชมวัดเทียนหาว หรือวัดเจ้าแม่สวรรค์ซึ่งวัดนี้เป็นวัดจีนที่ชาวเวียดนามเชื้อสายจีนสร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับแม่พระผู้คุมครองชาวเรือ
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่5) พร้อมนำคระทัวร์ทุกท่านล่องเรือแม่น้ำไซง่อนพร้อมด้วยฟังเพลงพื้นเมืองจากนักร้องชาวเวียดนามหลังจากนั้นเช็คอินเข้าที่พัก

วันที่สาม โฮจิมินห์อุโมงค์กู่จีช็อปปิ้งตลาดเบนถัน

07.00น.รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก(มื้อที่6)หลังจากนั้นนำคณะทัวร์ทุกท่านเดินทางสู่อุโมงค์กู่จีอุโมงค์ของชาวเวียดกงที่ขุดขึ้นเพื่อทำสงครามกับทหารเวียดนามใต้และกองทัพอเมริกันซึ่งมีความยาวกว่า200กิโลเมตรและอุโมงค์นี้ยังสามารถทะลุออกแม่น้ำไซ่ง่อนได้ด้วย12.00น.รับประทานอาหารกลางวัน(มื้อที่7)หลังจากนั้นนำคณะทัวร์ทุกท่านเดินทางไปช็อปปิ้งที่ตลาดเบนถันให้ลุกค้าได้เลือกซื้อสินค้ามากมายซึ่งสินค้าจะเป็นสินค้าพื้นเมือง เช่น กระเป๋า รองเท้า
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่8) หลังจากนั้นเช้คอินเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่ จัตุรัสโฮจิมินห์ โบสถ์นอร์ทเธอดาม ไปรษณีย์กลาง พิพิธภัณ์โฮจิมินห์ - กรุงเทพฯ

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่9) หลังจากนั้นนำท่านชม จุตตุรัสโฮจิมินห์ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองโฮจิมินห์ ชมอนุสาวรีย์โอจิมินห์ หลังจากนั้นนำคณะทัวร์ทุกท่านเที่ยวชม โบสถ์นอร์ทเธอดามโบสถ์แห่งนี้ได้รับการยกย่องว่ามีความงดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งใน เวียตนาม โดยในแต่ละวันมีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากมาย เที่ยวชมไปรษณีย์กลาง ชมศาลาว่าการโฮจิมินห์ซึ่งเป็นศาลาว่าการเมืองที่สวยที่สุด
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 10) หลังจากนั้นเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์สงครามแสดงซากชิ้นส่วนอาวุธสงคราม ไม่ว่าจะเป็นรถถัง เฮลิคอปเตอร์ เครื่องบินขับไล่ ระเบิด ของกองทัพอเมริกัน ที่ฝ่ายเวียดกงยึดมาได้ ส่วนภายในอาคารจัดแสดงภาพถ่าย และอาวุธชนิดต่าง ๆ รวมถึงอาวุธเคมีที่ใช้ในช่วงสงครามเวียดนาม
15.00 น. นำคณะทัวร์ทุกท่านเดินทางมายังสนามบินโฮจิมินห์
17.55 น. คณะทัวร์ทุกท่านเดินทางกลับสู่ กทม.โดยสายการบินแอร์เอเชีย
19.25 น. เดินทางถึง กทม.โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ
- ค่าที่พักระดับ 3 ดาว 3 คืน
- ค่ารถที่ใช้ท่องเที่ยวเวียดนาม
- ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวเวียดนาม
- ค่าอาหาร 10 มื้อ

- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสารการบินแอร์เอเซีย - ค่าประกันการเดินทางวงเงิน 1,000,000 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ

วิธีการจองทัวร์

โทรสำนักงาน 02-8139228 , 02-8058800 , 02-4290553 , 02-4290545 , 02-4290523 , 086-3458363 089-5232908 089-5233165 083-3086327 , 086-3089035 แฟกซ์ 02-8139227 ,02-4290554 E-mail : sm789@hotmail.com

คำแนะนำในการจองทัวร์
ควรจองก่อนการเดินทางครับ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวช่วงเทศกาล มักพลาดโอกาส เพื่อความแน่นอน แนะนำให้วางแผนการจองล่วงหน้าก่อน 1 เดือน (ทางทีมงานมิได้มีเจตนาที่จะรบกวนหรือเร่งรัด แต่หากเพื่อความแน่นอนของท่านที่จะได้ท่องเที่ยวตามความตั้งใจ)
การจองทัวร์ การสำรองที่นั่ง และการโอนเงิน
เลือกโปรแกรมที่จะเดินทาง จากนั้นโทรเข้ามาเช็คที่ว่าง และสำรองที่นั่งได้ทันที

วิธีการจองทัวร์
โอนมัดจำท่านละ 1,000 บาทต่อท่าน เท่านั้นส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 10 วัน
รายละเอียดการโอนเงิน สามารถโอนเงินเข้าบัญชี
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 406-616061-8 บัญชีออมทรัพย์ สาขาโลตัสชุมพร
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 746-221531-6 บัญชีออมทรัพย์ สาขาเชียงของ
-ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 701-0-00166-9 บัญชีออมทรัพย์ สาขานครปฐม นครปฐม
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 045-4-54633-1 บัญชีออมทรัพย์ สาขาสภากาชาดไทยกรุงเทพ
-ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 394-1-11354-5 บัญชีออมทรัพย์สาขาบรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพ
-ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชีบริษัท สไมล์ไทย อีโคทัวร์ จำกัด เลขที่บัญชี 239-083-603-5 บัญชีออมทรัพย์ สาขาอ้อมใหญ่
-ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 343-2-58998-5 บัญชีออมทรัพย์ สาขา สามพราน
-ธนาคารกรุงศรี ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 287-1-19671-8 บัญชีออมทรัพย์ สาขา นครชัยศรี
-ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 403-883534-2 บัญชีออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 199-244378-4 บัญชีออมทรัพย์ สาขารามคำเเหง
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 403-918754-8 บัญชีออมทรัพย์
สาขาบิ๊กซี บ้านโป่ง
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 404-538407-3 บัญชีออมทรัพย์ สาขาโรบินสัน กาญจนบุรี
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 896-211732-3 บัญชีออมทรัพย์ สาขาช่องเเม็ก(อุบลราชธานี)
-ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 701-0-88038-7 บัญชีออมทรัพย์
สาขานครปฐม นครปฐม
-ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี บจก.สไมล์ไทย อีโคทัวร์ เลขที่บัญชี 343-2-61287-1 บัญชีออมทรัพย์ สาขา สามพราน

เมื่อโอนเงินจองแล้ว ให้สแกนสลิปใบโอนเงินแล้วส่งมาที่เมล์ sm789@hotmail.com หรือส่งแฟ๊กซ์สลิปใบโอนเงินมาที่ 02-8139227 หรือ 02-4290554
หากไม่สะดวกทั้งสองวิธีให้โทรมาที่เบอร์ 089-3089035 , 083-3086327

รายละเอียดสำคัญที่ควรระบุมาในอีเมล์ หรือแฟ๊กซ์
1. แจ้งชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
2. ท่านสนใจที่จะจองไปในโปรแกรมทัวร์ใดไปวันที่ใดโปรดระบุ
3. ขอความกรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้.

ในกรณีผู้จองต้องการยกเลิกการจองทัวร์
ทางทีมงานได้ตระหนักถึงความจำเป็นของผู้สนใจที่โอนเงินมาแล้ว แต่ไม่สามารถเดินทางได้ แต่ความจำเป็นประการหนึ่งคือ เมื่อผู้สนใจจองโปรแกรมทัวร์แล้ว ทางทีมงานจะส่งเงินมัดจำไปมัดจำที่พักและยานพาหนะทันที จากภาระดังกล่าวทำให้ทีมงานขออนุญาตไม่คืนเงินมัดจำ

ในกรณีที่ทีมงานยกเลิกการเดินทาง
1. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกการจองทัวร์ของผู้สนใจ
2. ทีมงานจะแจ้งเรื่องการยกเลิกทัวร์ให้ทราบก่อนวันเดินทาง 3 วัน
3. ทีมงานจะคืนเงินมัดจำทั้งหมดให้ทันที