CM 210 โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ บริษัททัวร์เชียงใหม่ราคาถูก 2วัน1คืน โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงใหม่ จากกทมรถตู้ ท่องเที่ยวพระธาตุดอยสุเทพ ทัวร์ดอยอินทนนท์

CM 211 เที่ยวดอยอ่างขาง ทัวร์โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ ทัวร์ดอยอินทนนท์ เที่ยวน้ำตกวชิรธาร 2วัน1คืน รถตู้ ท่องเที่ยวบ้านขอบด้ง

CM 212 โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ ทัวร์ดอยสุเทพ แพคเกจท่องเที่ยวเชียงใหม่ แพคเกจเที่ยวเชียงใหม่ 2วัน1คืน รถตู้

CM 213 ทัวร์ทัวร์เชียงใหม่ โปรแกรม เที่ยวเชียงใหม่ เที่ยวพระธาตุดอยสุเทพ 2วัน1คืน จากกทม. รถตู้

CM 214 โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ บริษัททัวร์เชียงใหม่ ท่องเที่ยวดอยสุเทพ เที่ยวตลาดวโรรส ทัวร์น้ำตกแม่กลาง 2วัน1คืน จากกทม. รถตู้

CM 215 ท่องเที่ยวดอยอินทนนท์ แพคเกจท่องเที่ยวเชียงใหม่ บริษัททัวร์เชียงใหม่ 2วัน1คืน รถตู้ เที่ยวถ้ำเชียงดาว

CM 216 ทัวร์เชียงใหม่ราคาถูก เที่ยวปาย แพคเกจเที่ยวเชียงใหม่ เที่ยวฟาร์มผีเสื้อแม่ริม 2วัน1คืน รถตู้ โปรแกรมเที่ยวดอยอินทนนท์

CM 217 ทัวร์ม่อนแจ่มราคาถูก โปรแกรมท่องเที่ยวปาย เที่ยวคอฟฟี่อินเลิฟ 2วัน1คืน รถตู้ เที่ยวน้ำพุร้อนท่าปาย

CM 218 แพคเกจเที่ยวเชียงใหม่ โปรแกรมท่องเที่ยวดอยอ่างขางราคาถูก โปรแกรมท่องเที่ยวดอยอ่างขาง 2วัน1คืน ท่องเที่ยวดอยผ้าห่มปก เที่ยวสวนกุหลาบอังกฤษ

TCM 210 ท่องเที่ยวคอฟฟี่อินเลิฟ บริษัททัวร์เชียงใหม่ โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ ท่องเที่ยวดอยอินทนนท์ 3วัน2คืน รถตู้ เที่ยวน้ำตกวชิรธาร

TCM 211 ทัวร์เชียงใหม่ แพคเกจเที่ยวเชียงใหม่ ทัวร์เชียงใหม่ 3วัน2คืน รถตู้ ทัวร์ดอยอินทนนท์ เที่ยวม่อนแจ่ม เที่ยวพระธาตุดอยสุเทพ

TCM 212 ทัวร์เชียงใหม่ แพคเกจทัวร์ดอยอินทนนท์ ท่องเที่ยวพระธาตุดอยสุเทพ 3วัน2คืน รถตู้ เที่ยวดอยอ่างขาง ท่องเที่ยวถ้ำเชียงดาว

TCM 213 ทัวร์ดอยอินทนนท์ราคาถูก แพคเกจทัวร์ปางช้างแม่ตะมาน โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงใหม่ 3วัน2คืน รถตู้ เที่ยวเวียงกุมกาม

TCM 214 โปรแกรมท่องเที่ยวดอยอินทนนท์ ทัวร์เชียงใหม่ ท่องเที่ยวดอยอินทนนท์ ช้อปปิ้งตลาดวโรรสราคาถูก

TCM 215 ทัวร์ดอยแม่สลอง แพคเกจท่องเที่ยวสามเหลี่ยมท่องคำ เที่ยวเชียงใหม่บวกเชียงรายราคาถูก 3วัน2คืน จากกทม รถตู้ เที่ยวพระธาตุดอยสุเทพ

TCM 216 แพคเกจทัวร์เชียงใหม่ บริษัททัวร์เชียงใหม่ ทัวร์เชียงราย ทัวร์ดอยตุง เที่ยววัดร่องขุ่น 3วัน2คืน ท่องเที่ยวแม่สายราคาถูก

TCM 217 ทัวร์วัดร่องขุ่น ทัวร์ดอยเสมอดาว ทัวร์น่านราคาถูก 3วัน2คืน จากกทม. เที่ยวแม่สาย ท่องเที่ยวน่าน เที่ยวพระธาตุแช่แห้ง เที่ยวน่านราคาประหยัด

TCM 218 ทัวร์ดอยอินทนนท์ โปรแกรมท่องเที่ยวดอยแม่สลอง แพคเกจเที่ยวดอยอ่างขาง 3 วัน 2 คืน ทัวร์เชียงใหม่ เริ่มจาก กทม. รถตู้ เดินทางโดยรถตู้

TCM 219 โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ โปรแกรมทัวร์ดอยอินทนนท์ แพคเกจทัวร์เชียงใหม่ 3วัน 2คืน เดินทางโดยรถตู้ เริ่มจากกทม. ท่องเที่ยวพระธาตุดอยสุเทพ

TCM 220 ทัวร์ดอยอ่างขาง ทัวร์ดอยอินทนนท์ 3 วัน 2 คืน เริ่มจาก กทม. โดยรถตู้ ท่องเที่ยวพระธาตุดอยสุเทพ โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ราคาถูก

Cm 1FD โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ แพคเกจท่องเที่ยวดอยอินทนนท์ 2วัน1คืน สายการบินแอร์เอเชีย ท่องเที่ยวเชียงใหม่ ทัวร์พระธาตุดอยสุเทพ ทัวร์ดอยปุย

CM 1DD โปรแกรมท่องเที่ยวดอยอินทนนท์ โปรแกรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ราคาถูก ทัวร์เชียงใหม่ 2วัน1คืน สายการบินนกแอร์ ทัวร์พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์

CM 1 PG แพคเกจท่องเที่ยวเชียงใหม่ โปรแกรมท่องเที่ยวพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ 2วัน1คืน สายการบินบางกอกแอร์เวย์ บริษัททัวร์เชียงใหม่

CM 1 TG บริษัทนำเที่ยวเชียงใหม่ แพคเกจทัวร์เชียงใหม่ราคาถูก 2วัน1คืน การบินไทย เที่ยวพระธาตุดอยสุเทพ โปรแกรมทัวร์ดอยอิยทนนท์

CM 1 A แพคเกจทัวร์เชียงใหม่ราคาถูก ท่องเที่ยวดอยปุย โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ เที่ยวเชียงใหม่เริ่มรับสนามบิน

CM 2 FD ทัวร์ดอยอ่างขาง โปรแกรมทัวร์ดอยอินทนนท์ 2วัน1คืน ท่องเที่ยวเชียงใหม่ราคาถูก เที่ยวเชียงใหม่ราคาถูก

CM 2 DD โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงใหม่ ท่องเที่ยวภาคเหนือแพคเกจทัวร์เชียงใหม่ 2วัน1คืน สายการบินนกแอร์ ทัวร์เชียงใหม่ราคาถูก ทัวร์ดอยอ่างขาง

CM 2 PG ท่องเที่ยวดอยอินทนนท์ เชียงใหม่ทัวร์ แพคเกจทัวร์เชียงใหม่ ทัวร์เชียงใหม่ราคาถูก 2วัน1คืน โปรแกรมทัวร์ดอยอ่างขาง เที่ยวตลาดวโรรส

CM 2 TG แพคเกจเที่ยวเชียงใหม่ ทัวร์เชียงใหม่ 2วัน1คืน การบินไทยจากกทม. เที่ยวเชียงใหม่ราคาถูก โปรแกรมเที่ยวดอยอ่างขาง

CM 2A บริษัททัวร์เชียงใหม่ เที่ยวดอยอินทนนท์ราคาถูก โปรแกรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ 2วัน 1คืน รับสนามบินเชียงใหม่ แพคเกจทัวร์เชียงใหม่

CM 3 FD โปรแกรมเที่ยวเชียงใหม่ โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ 2วัน1คืน สายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวฟาร์มกล้วยไม้และผีเสื้อแม่ริม ท่องเที่ยวดอยอ่างขาง

CM 3DD โปรแกรมเที่ยวภาคเหนือ แพคเกจท่องเที่ยวเชียงใหม่ เที่ยวฟาร์มกล้วยไม้แม่ริม 2วัน1คืน สายการบินนกแอร์ ทัวร์เชียงใหม่ ท่องเที่ยวดอยอ่างขาง

CM 3PG โปรแกรมท่องเที่ยวดอยอ่างขาง แพคเกจท่องเที่ยวเชียงใหม่ 2วัน1คืน สายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวเชียงใหม่ราคาถูก ทัวร์ฟาร์มผีเสื้อแม่ริม

CM 3TG บริษัทท่องเที่ยวเชียงใหม่ราคาถูก แพคเกจเที่ยวเชียงใหม่ราคาประหยัด แพคเกจทัวร์ดอยอินทนนท์ราคาถูก 2วัน1คืน การบินไทยจากกทม.

CM 3A แพคเกจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ โปรแกรมทัวร์ดอยอ่างขางราคาถูก 2วัน 1คืน รับสนามบินเชียงใหม่ ทัวร์เชียงใหม่ราคาถูก

CM 4 FD โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงใหม่ราคาถูก แพคเกจทัวร์เชียงใหม่ 2วัน 1คืน สายการบินแอร์เอเชีย จากกทม.

CM 4 DD บริษัททัวร์เชียงใหม่ แพคเกจท่องเที่ยวเชียงใหม่ 2วัน1คืนสายการบินนกแอร์ จากกทม.แพคเกจท่องเที่ยวม่อนแจ่ม โปรแกรมท่องเที่ยวฟาร์มผีเสื้อแม่ริม

CM 4 PG แพคเกจทัวร์ดอยอ่างขาง ทัวร์ม่อนแจ่ม บริษัททัวร์เชียงใหม่ 2วัน1คืนสายการบิน บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวฟาร์มผีเสื้อและกล้วยไม้แม่ริมเชียงใหม่

CM 4 TG โปรแกรมทัวร์ดอยอ่างขาง แพคเกจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ทัวร์ม่อนแจ่ม 2วัน1คืน การบินไทย จากกทม. เที่ยวพระธาตุดอยสุเทพ

CM 4A แพคเกจเที่ยวเชียงใหม่ โปรแกรมทัวร์ภาคเหนือราคาถูก 2 วัน1คืน รับสนามบินเชียงใหม่ ทัวร์ดอยสุเทพ เที่ยวตลาดวโรรส

CM 5 FD โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ ทัวร์ดอยอินทนนนท์ 2วัน 1คืน สายการบินแอร์เอเชีย ท่องเที่ยวปางช้างแม่สา เที่ยวพระธาตุดอยสุเทพ

CM 5DD โปรแกรมเที่ยวภาคเหนือราคาถูก แพคเกจท่องเที่ยวเชียงใหม่ 2วัน1คืน สายการบินนกแอร์ จากกทม. โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ ทัวร์เชียงใหม่ราคาถูก

CM 5 PG แพคเกจทัวร์เชียงใหม่ ทัวร์ดอยอินทนนท์ 2วัน1คืน สายการบินบางกอกแอร์เวย์ โปรแกรมท่องเที่ยวปางช้างแม่สา ท่องเที่ยวภาคเหนือราคาถูก

CM 5 TG แพคเกจทัวร์เชียงใหม่ราคาถูก โปรแกรมท่องเที่ยวดอยอินทนนท์ 2วัน1คืน การบินไทย ท่องเที่ยวพระธาตุดอยสุเทพ

CM 5A แพคเกจท่องเที่ยวพระธาตุดอยสุเทพ 2วัน1คืน รับสนามบินเชียงใหม่ โปรแกรมทัวร์ดอยอินทนนท์ บริษัททัวร์เชียงใหม่ เที่ยวปางช้างแม่สาเชียงใหม

CM 6 FD บริษัทท่องเที่ยวเชียงใหม่ราคาถูก โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ แพคเกจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ 2วัน 1คืน ทัวร์ดอยปุย ท่องเที่ยวสวนส้มฝาง

CM 6 DD แพคเกจทัวร์เชียงใหม่ราคาถูก 2วัน 1คืน สายการบินนกแอร์ ทัวร์ดอยอ่างขาง โปรแกรมทัวร์ดอยอินทนนท์

CM 6 PG บริษัททัวร์เชียงใหม่ราคาถูก แพคเกจท่องเที่ยวเชียงใหม่ ทัวร์ดอยอ่างขาง 2วัน1คืน สายการบินบางกอกแอร์เวย์ โปรแกรมทัวร์ดอยอินทนนท์

CM 6 TG แพคเกจทัวร์ดอยอ่างขาง บริษัททัวร์เชียงใหม่ราคาถูก โปรแกรมทัวร์ดอยอินทนนท์ 2วัน1คืน การบินไทย

CM 6 A โปรแกรมท่องเที่ยวภาคเหนือ แพคเกจทัวร์เชียงใหม่ 2วัน1คืน รับสนามบินเชียงใหม่ ท่องเที่ยวเชียงใหม่ดอยสุเทพ ทัวร์ดอยปุยราคาถูก

CM 7 FD แพคเกจท่องเที่ยวดอยอินทนนท์ โปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวเชียงใหม่ 2วัน1คืน สายการบินแอร์เอเชีย ทัวร์ม่อนแจ่ม

CM 7 DD โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงใหม่ ทัวร์ม่อนแจ่ม แพคเกจทัวร์เชียงใหม่ราคาถูก บริษัททัวร์เชียงใหม่ 2วัน1คืน สายการบินนกแอร์

CM 7 PG บริษัททัวร์เชียงใหม่ราคาถูก ทัวร์ดอยอินทนนท์ 2วัน 1คืน บางกอกแอร์เวย์ ท่องเที่ยวฟาร์มผีเสื้อแม่ริม โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ ทัวร์ม่อนแจ่ม

CM 7 TG แพคเกจท่องเที่ยวเชียงใหม่ 2วัน1คืน การบินไทย บริษัททัวร์เชียงใหม่ ทัวร์ม่อนแจ่ม ทัวร์ดอยอินทนนท์ โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่

CM 7 A ทัวร์ดอยอินทนนท์ ทัวร์ม่อนแจ่ม โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ แพคเกจทัวร์เชียงใหม่ 2วัน1คืน รับสนามบินเชียงใหม่ ทัวร์เชียงใหม่ราคาถูก

CM 8 FD แพคเกจท่องเที่ยวม่อนแจ่ม แพคเกจทัวร์เชียงใหม่บวกทัวร์ปาย 2วัน 1คืน สายการบินแอร์เอเชีย โปรแกรมทัวร์ปายราคาถูก

CM 8 DD บริษัททัวร์เชียงใหม่ แพคเกจทัวร์เชียงใหม่บวกทัวร์ปาย 2วัน1คืน สายการบินนกแอร์ ท่องเที่ยวคอฟฟี่อินเลิฟ บริษัทท่องเที่ยวปาย ทัวร์ปายราคาถูก

CM 8 PG แพคเกจทัวร์เชียงใหม่ โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่บวกทัวร์ปาย ทัวร์ปายราคาถูก 2วัน1คืน บางกอกแอร์เวย์ ท่องเที่ยวม่อนแจ่ม ท่องเที่ยวห้วยน้ำดัง

CM 8 TG แพคเกจทัวร์เชียงใหม่บวกทัวร์ปาย ท่องเที่ยวม่อนแจ่ม 2วัน 1คืน การบินไทย จากกทม.ท่องเที่ยวคอฟฟี่อินเลิฟ ทัวร์ปายราคาถูก

CM 8 A โปรแกรมทัวร์ปาย 2วัน1คืน รับสนามบินเชียงใหม่ ทัวร์หมู่บ้านสันติชล ทัวร์เชียงใหม่ราคาถูก ท่องเที่ยวม่อนแจ่ม

CM 9 FD แพคเกจท่องเที่ยวเชียงใหม่ เที่ยวเชียงใหม่ราคาถูก ทัวร์ดอยอ่างขาง ทัวร์ดอยผ้าห่มปก 2วัน1คืน สายการบินแอร์เอเชีย

CM 9 DD เที่ยวเชียงใหม่ราคาถูก แพคเกจท่องเที่ยวพระธาตุดอยสุเทพ โปรแกรมทัวร์ดอยผ้าห่มปก 2วัน1คืน สายการบินนกแอร์ ทัวร์ดอยอ่างขาง

CM 9 TG เที่ยวเชียงใหม่ราคาถูก ทัวร์ดอยผ้าห่มปก เที่ยวเชียงใหม่บวกดอยอ่างขาง 2วัน1คืน โดยการบินไทยราคาถูก ท่องเที่ยวพระธาตุดอยสุเทพ

CM 9 A ทัวร์ดอยอ่างขาง โปรแกรมทัวร์ภาคเหนือ 2วัน1คืน เที่ยวเชียงใหม่ราคาถูก รับสนามบินเชียงใหม่ เที่ยวบ้านขอบด้ง ท่องเที่ยวพระธาตุดอยสุเทพ

TCM 210 FD ทัวร์ปายราคาถูก ทัวร์เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน เริ่มจาก กทม. โดยสายการบินแอร์เอเชีย ทัวร์ม่อนแจ่ม เที่ยวดอยอินทนนท์

TCM 210 A ทัวร์ม่อนแจ่ม แพคเกจทัวร์เชียงใหม่ โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ ท่องเที่ยวดอยอินทนนท์ 3 วัน 2 คืน เริ่มจากสนามบินเชียงใหม่

TCM 211 FD แพคเกจทัวร์เชียงใหม่ โปรแกรมท่องเที่ยวดอยอินทนนท์ 3 วัน 2 คืน สายการบินแอร์เอเชีย ทัวร์ม่อนแจ่ม โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ เที่ยวเวียงกุมกาม

TCM 211 A ท่องเที่ยวดอยอินทนนท์ แพคเกจทัวร์ม่อนแจ่ม โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน รถตู้ รับสนามบินเชียงใหม่ เที่ยวพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์

TCM 212 FD ทัวร์เชียงใหม่ราคาถูก ทัวร์ดอยอินทนนท์ แพคเกจทัวร์เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน จากกทม. ทัวร์ดอยอ่างขาง และชมดอกไม้เมืองหนาวที่ดอยอ่างขาง

TCM 212 A ทัวร์เชียงใหม่ราคาถูก 3 วัน 2 คืนเริ่มสนามบินเชียงใหม่ แพคเกจทัวร์เชียงใหม่ ทัวร์ดอยอ่างขาง เที่ยวดอยอินทนนท์

TCM 213 FD โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ บริษัททัวร์เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน ท่องเที่ยวดอยอินทนนท์ เที่ยวเวียงกุมกาม เที่ยวปางช้างแม่ตะมาน

TCM 213 A โปรแกรมเที่ยวเวียงกุมกาม โปรแกรมท่องเที่ยวดอยอินทนนท์ บริษัททัวร์เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน ท่องเที่ยวพระธาตุดอยสุเทพ

TCM 214 FD โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ แพคเกจทัวร์ดอยอินทนนท์ 3 วัน 2 คืน สายการบินแอร์เอเชีย จาก กทม. ท่องเที่ยวดอยอ่างขาง เที่ยวปางช้างแม่สา

TCM 214 A ทัวร์ดอยอินทนนท์ ท่องเที่ยวดอยอ่างขาง โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน รับสนามบินเชียง ชมจุดชมวิวขอบด้ง เที่ยวน้ำตกวชิรธาร

TCM 215 FD ท่องเที่ยวสามเหลี่ยมทองคำ โปรแกรมดอยแม่สลอง ทัวร์ดอยตุง แพคเกจทัวร์เชียงใหม่ ทัวร์แม่สาย 3 วัน 2 คืน แอร์เอเชีย

TCM 215 A แพคเกจทัวร์ดอยอินทนนท์ โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ โปรแกรมดอยแม่สลอง ทัวร์ดอยตุง 3 วัน 2 คืน รับสนามบินเชียงใหม่ราคาถูก

TCM 216 FD โปรแกรมทัวร์เชียงราย ทัวร์ดอยแม่สลอง ทัวร์แม่สาย ทัวร์ภูชี้ฟ้า 3วัน 2คืน สายการบินแอร์เอเชีย เทียวบ่อสร้างเชียงใหม่

TCM 216 A ทัวร์ภูชี้ฟ้า แพคเกจทัวร์เชียงราย ทัวร์ดอยแม่สลอง 3วัน 2คืน รับสนามบินเชียงใหม่ ท่องเที่ยวแม่สายราคาถูก เที่ยววัดร่องขุ่น

TCM 218 FD ทัวร์ดอยแม่สลอง แพคเกจทัวร์ดอยอินทนนท์ โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน สายการบินแอร์เอเชีย ทัวร์ใส่บาตรพระขี่ม้าที่วัดป่าอาชาทอง

TCM 218 A ทัวร์ดอยอินทนนท์ ทัวร์ดอยแม่สลอง โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ เที่ยวดอยอินทนนท์ 3 วัน 2 คืน รับสนามบินเชียงราย ท่องเที่ยวดอยอ่างขางราคาถูก

TCM 220 FD ทัวร์เชียงใหม่ ท่องเที่ยวดอยอินทนนท์ ทัวร์ดอยอ่างขาง ท่องเที่ยวเวียงกุมกาม 3 วัน 2 คืน สายการบินแอร์เอเชีย ท่องเที่ยวพระธาตุดอยสุเทพ

TCM 220 A ทัวร์เชียงใหม่ แพคเกจทัวร์เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน รับสนามบินเชียงใหม่ ทัวร์ดอยอ่างขาง ท่องเที่ยวเวียงกุมกาม เที่ยวคุ้มขันโตก

TCM 220 ทัวร์ดอยอ่างขาง เริ่มจาก กทม. โดยรถตู้ ทัวร์ดอยอินทนนท์ ท่องเที่ยวเวียงกุมกาม เที่ยวคุ้มขันโตก โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่
ท่องเที่ยวคอฟฟี่อินเลิฟ บริษัททัวร์เชียงใหม่ โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ ท่องเที่ยวดอยอินทนนท์ 3วัน2คืน รถตู้ เที่ยวน้ำตกวชิรธาร

วันที่ออกเดินทางปี2564
เดือนตุลาคม 9-13,14-18,21-25(วันปิยะ)
เดือนพฤศจิกายน 4-8,11-15,18-22(วันลอยกระทง)25-29
เดือนธันวาคม 2-6,3-7 (วันพระบรมราชาสมภพ,วันพ่อแห่งชาติ),9-13,10-14(วันรัฐธรรมนูญ),16-20,23-27(วันคริสต์มาส),30ธ.ค.-3ม.ค.,31ธ.ค.-4ม.ค.65,(วันปีใหม่)

TCM 210 ทัวร์เชียงใหม่ ดอยอินทนนท์ ปาย ม่อนแจ่ม จุดสูงสุดดอยอินทนนท์ เที่ยวแบบจุใจ 3 วัน 2 คืน เริ่มจาก กทม. โดยรถตู้

วันที่หนึ่ง กทม. เชียงใหม่
16.00 นัดพบกันที่จุดนัดพบของทางคณะ หรือปั๊ม ปตท. วิภาวดี ที่ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า
17.00 ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยรถตู้ปรับอากาศ วีไอพี

วันที่สอง เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม วัดน้ำฮู ศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนาน สะพานเหล็กประวัติศาสตร์ Coffee In Love ปายแคนยอน

06.00 ถึงม่อนแจ่ม ชมวิว ชมดอกไม้เมืองหนาวกันที่ม่อนแจ่มรับประทานอาหาร(มื้อเช้า 1) แหล่งท่องเที่ยวสุดฮิตของอำเภอแม่ริมเป็นจุดชมวิวที่อยู่สูงกว่า 1,300 เมตร สามารถชมวิวได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังนอกจากวิวแล้วม่อนแจ่มยังมีแปลงดอกไม้เมืองหนาวให้ชมด้วย พื้นที่โดยรอบม่อนแจ่มเป็นพื้นที่เกษตรที่ปลูกสตอเบอรี่และกะหล่ำปลีเป็นส่วนใหญ่โดยทำแปลงปลูกลดหลั่นไปตามไหลเขาสวยงาม
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่2) จากนั้นเดินทางสู่ อำเภอปาย นมัสการพระอุ่นเมืองที่วัดน้ำฮู ซึ่งสามารถเปิดเศียรและมีน้ำมนต์ซึมตลอดเวลา เที่ยวศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนาน ชมบ้านดิน ชิมชาชม สะพานเหล็กประวัติศาสตร์ สะพานข้ามแม่น้ำปาย ซึ่งเป็นสัญลักษณ์เมืองปาย แวะถ่ายรูปที่ร้านกาแฟ Coffee In Love และเดินทางชมพระอาทิตย์ตกและความมหัศจรรย์ที่ ปายแคนยอน หรือกองแลน ซึ่งสามารถชมทิวทัศน์ของโตรกผาสูงชัน 360 องศา 18.30 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) เที่ยวชมถนนคนเดินปาย ซื้อสินค้าพื้นเมือง จากนั้นให้พักผ่อนตามอัธยาศัย บรรยากาศเย็นสบาย

วันที่สาม อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง จุดชมวิวกิ่วลม โป่งเดือด Unseen in Thailand ฟาร์มผีเสื้อและฟาร์มกล้วยไม้สายน้ำผึ้ง อ.แม่ริม พระธาตุดอยสุเทพ หัตถกรรมร่มบ่อสร้าง สันกำแพง เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เชียงใหม่ไนท์บาซ่า

05.00 น. เดินทางสู่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกยามเช้าที่จุดชมวิวกิ่วลม เป็นจุดชมวิวที่สวยและมีชื่อเสียง จากนั้นรับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) เดินทางต่อไปยังโป่งเดือด Unseen in Thailand ชมน้ำพุเดือดพุ่งจากใต้ดินขึ้นมา 1-2 เมตร พร้อมอาบน้ำแร่ ซึ่งน้ำแร่บริสุทธิ์
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ( มื้อที่ 5) (โปรเเกรม ช่วงบ่ายสามารถเปลี่ยนเป็นชมดอกซากุระได้) ฟาร์มผีเสื้อและฟาร์มกล้วยไม้สายน้ำผึ้ง อ.แม่ริม
14.30 น. เข้านมัสการพระธาตุดอยสุเทพ ดอยศักดิ์สิทธิ์แห่งชาวล้านนา จากนั้น เดินทางซื้อร่มบ่อสร้าง และซื้อสินค้าพื้นเมืองที่สันกำแพงเช่น เครื่องเงินต่างๆ หลังจากนั้นเดินทางเที่ยวชมสวนสัตว์กลางคืน เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ชมสัตว์ต่างๆ มีทั้งสัตว์กินพืช และ สัตว์กินเนื้อ พร้อมรับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 6) จากนั้นเดินทางช็อปปิ้งเที่ยวชมถนนคนเดิน เชียงใหม่ไนท์บาซ่า ซื้อสินค้าพื้นเมืองอย่างจุใจ และเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย ที่เชียงใหม่

วันที่สี่ ดอยอินทนนท์ เส้นทางศึกษาธรรมชาติ พระธาตุนภเมธนีและพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ โครงการหลวงอินทนนท์ ตลาดม้งผัก ผลไม้เมืองหนาว น้ำตกวชิรธาร พระธาตุศรีจอมทอง ตลาดวโรรส

04.00 คณะทัวร์เดินทางถึงดอยอินทนนท์เชียงใหม่ รับประทานอาหาร(มื้อที่ 7)และออกเดินทาง ดอยอินทนนท์ สัมผัสแรกกับ อากาศบริสุทธิ์ธรรมชาติสวยบนยอด ดอยอินทนนท์ เดินเที่ยวชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติอ่างกาจะเห็นต้นไม้ใส่เสื้อเกือบทุกต้นมีมอส เฟิร์น เกาะอยู่เต็มต้น ข้าวตอกฤาษีและนกหลากหลายพันธุ์ ชมพระธาตุนภเมธนีและพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ ชมสวนไม้ดอกไม้ประดับเมืองเหนือ จากนั้น เที่ยวชมสวนผักเมืองหนาวมีผักผลไม้สดๆเย็น เจี๊ยบแบบไม่ต้องแช่เย็นเช่น สตอเบอรี่ ลูกท้อ สดๆจากไร่
11.00 น. บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8) ที่ โครงการหลวงอินทนนท์ ร้านอาหารบรรยากาศดี ชิมปลาเรนโบว์เทาว์ ที่เพาะพันธุ์ได้ที่ดอยอินทนนท์เท่านั้นจากนั้นเดินทางต่อไปยังน้ำตกวชิรธาร ซึ่งเป็นน้ำตกที่ตกจากหน้าผาสูงที่ 80 เมตร ทิ้งตัวลงมาสู่พื้นเบื้องล่างละอองน้ำฟุ้งกระจายกระทบแสงแดดเป็นรุ้งหลากสี และเดินทางต่อไปยัง วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เป็น พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร บริเวณที่ตั้ง เป็นเนินดินสูง ประมาณ 10 เมตร เรียกกันมาตั้งแต่อดีตว่าดอยจอมทองตามประวัติสันนิษฐานว่า เป็นวัดที่สร้างขึ้นใน ราวพุทธ ศตวรรษที่ 20แต่จากลักษณะทางศิลปกรรมของสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ภายในวัด ปรากฏเป็นลักษณะของศิลปกรรม ในสมัยหลัง พุทธศตวรรษที่ 24ซึ่งเป็นห้วงระยะเวลาของยุคฟื้นฟูเมืองเชียงใหม่ จากนั้นเดินทางช้อปปิ้งตลาดวโรรสและเดินทางกลับ กทม. รับประทานอาหารมื้อเย็น (คณะทัวร์จ่ายเอง)

วันที่ห้า กรุงเทพฯ

05.00 ถึง กทม. ด้วยความประทับใจจาก สไมล์ไทยทัวร์

อัตราค่าบริการท่านละ 5,900.-บาท/ท่าน

อัตรานี้รวม
รถตู้ ปรับอากาศ นำท่านท่องเที่ยวตามที่ระบุไว้ในรายการ
ค่า ที่พัก 2 คืน พักที่น่าน พักที่ภูชี้ฟ้า
ค่า อาหาร 8 มื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
ค่า เข้าชม สถานที่ท่องเที่ยว
ค่าประกันอุบัติเหตุ1,000,000บาท(ตามกรมธรรม์)

วิธีการจองทัวร์
โอนมัดจำท่านละ 1,000 บาทต่อท่าน เท่านั้นส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 10 วัน

รายละเอียดการโอนเงิน สามารถโอนเงินเข้าบัญชี
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 404-617-7128 บัญชีออมทรัพย์ สาขาเกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี)
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 406-616061-8 บัญชีออมทรัพย์ สาขาโลตัสชุมพร
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 746-221531-6 บัญชีออมทรัพย์ สาขาเชียงของ
-ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 701-0-00166-9 บัญชีออมทรัพย์ สาขานครปฐม นครปฐม
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 045-4-54633-1 บัญชีออมทรัพย์ สาขาสภากาชาดไทยกรุงเทพ
-ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 394-1-11354-5 บัญชีออมทรัพย์สาขาบรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพ
-ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชีบริษัท สไมล์ไทย อีโคทัวร์ จำกัด เลขที่บัญชี 239-083-603-5 บัญชีออมทรัพย์ สาขาอ้อมใหญ่
-ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 343-2-58998-5 บัญชีออมทรัพย์ สาขา สามพราน
-ธนาคารกรุงศรี ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 287-1-19671-8 บัญชีออมทรัพย์ สาขา นครชัยศรี
-ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 403-883534-2 บัญชีออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 199-244378-4 บัญชีออมทรัพย์ สาขารามคำเเหง
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 403-918754-8 บัญชีออมทรัพย์
สาขาบิ๊กซี บ้านโป่ง
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 404-538407-3 บัญชีออมทรัพย์ สาขาโรบินสัน กาญจนบุรี
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 896-211732-3 บัญชีออมทรัพย์ สาขาช่องเเม็ก(อุบลราชธานี)
-ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 701-0-88038-7 บัญชีออมทรัพย์
สาขานครปฐม นครปฐม
-ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี บจก.สไมล์ไทย อีโคทัวร์ เลขที่บัญชี 343-2-61287-1 บัญชีออมทรัพย์ สาขา สามพราน

เมื่อโอนเงินจองแล้ว ให้สแกนสลิปใบโอนเงินแล้วส่งมาที่เมล์ sm789@hotmail.com หรือส่งแฟ๊กซ์สลิปใบโอนเงินมาที่ 02-8139227 หรือ 02-4290554
หากไม่สะดวกทั้งสองวิธีให้โทรมาที่เบอร์ 089-3089035 , 083-3086327

รายละเอียดสำคัญที่ควรระบุมาในอีเมล์ หรือแฟ๊กซ์
1. แจ้งชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
2. ท่านสนใจที่จะจองไปในโปรแกรมทัวร์ใดไปวันที่ใดโปรดระบุ
3. ขอความกรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้.

ในกรณีผู้จองต้องการยกเลิกการจองทัวร์
ทางทีมงานได้ตระหนักถึงความจำเป็นของผู้สนใจที่โอนเงินมาแล้ว แต่ไม่สามารถเดินทางได้ แต่ความจำเป็นประการหนึ่งคือ เมื่อผู้สนใจจองโปรแกรมทัวร์แล้ว ทางทีมงานจะส่งเงินมัดจำไปมัดจำที่พักและยานพาหนะทันที จากภาระดังกล่าวทำให้ทีมงานขออนุญาตไม่คืนเงินมัดจำ

ในกรณีที่ทีมงานยกเลิกการเดินทาง
1. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกการจองทัวร์ของผู้สนใจ
2. ทีมงานจะแจ้งเรื่องการยกเลิกทัวร์ให้ทราบก่อนวันเดินทาง 3 วัน
3. ทีมงานจะคืนเงินมัดจำทั้งหมดให้ทันที

สำนักงาน สไมล์ไทยทัวร์ Smile Thai Tour

สำนักงานใหญ่ กรุงเทพเเละปริมณฑล
98/22 หมู่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
โทร : 02-8139228 ,02-4290523,
02-4290545,02-4290553,
เเฟ็กซ์ : 02,8139227
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก

 

สาขาพัทยา
583/13หมู่ที่ 4 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
โทร 038-221498
เเฟ็กซ์ 038-221498
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก

 

สาขาสระแก้ว อรัญประเทศ
214/455 หมู่ที่ 1ตำบล บ้านด่าน อำเภอ อรัญประเทศ จังหวัด สระแก้ว 27120
โทร 037-424954
Fax : 037-424954
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก

 

สาขาช่องเม็ก
409/413 หมู่ที่ 3 ต.ช่องเม็ก อ. สิรินธร
จ.อุบลราชธานี 34350
โทร 045-210725
Fax : 045-252724
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก

 

สาขา เชียงราย
376/1 ม.3 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
โทร 053-791700
เเฟกซ์ 053-791700
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก

 

สำนักงานปากเซ สปป.ลาว
บริษัทนครโชคชัยทราเวล จำกัด(ในเครือสไมล์ไทย)
Lak 13 Ban.Chokamnuay Pakse Champasak Lao PDR.
โทร: +8562059217515
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก

 

สำนักงานเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา
Goden Thai Cambodia Traval Co., Ltd (ในเครือสไมล์ไทย)
Borei Arcade No B32, National Road No 6, Krous Village,Sangkat Svay Dangkum,Siem Reap City.
โทร: +850317799994
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก

 

สำนักงานในประเทศเวียดนาม
31 Nguyen Thai Binh,P.04.Q.Tan Binh
โทร: +84977943744
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.

 

 

84