SS210 ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ 2 วัน 1 คืน  ราคา 6,200 บาท รถตู้รับจาก กทม.
SS211 ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ 2 วัน 1 คืน  ราคา 7,200 บาท รถตู้รับจาก กทม.
SS212 ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ 2 วัน 1 คืน  ราคา 5,900 บาท รถตู้รับจาก กทม.
SS220 ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ 3 วัน 2 คืน  ราคา 6,800 บาท รถตู้รับจาก กทม.
SS221 ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ 3 วัน 2 คืน  ราคา 6,800 บาท รถตู้รับจาก กทม.
SS222 ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ 3 วัน 2 คืน  ราคา 7,900 บาท รถตู้รับจาก กทม.
SS223 ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ 3 วัน 2 คืน  ราคา 7,900 บาท รถตู้รับจาก กทม.
SS224ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ 3 วัน 2 คืน ราคา 8,900 บาท รถตู้รับจาก กทม.
SS230 ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ 4 วัน 3 คืน  ราคา 9,500 บาท รถตู้รับจาก กทม.
SS231ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์  4 วัน 3 คืน  ราคา 9,500 บาท รถตู้รับจาก กทม.
SS232ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์  4 วัน 3 คืน  ราคา 9,200 บาท รถตู้รับจาก กทม.
SS233 ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ 4 วัน 3 คืน  ราคา 9,200 บาท รถตู้รับจาก กทม.
SS234 ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ 4 วัน 3 คืน  ราคา 10,500 บาท รถตู้รับจาก กทม.
SS235 ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ 4 วัน 3 คืน  ราคา 10,500 บาท รถตู้รับจาก กทม.
SS236 ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ 4 วัน 3 คืน  ราคา 8,900 บาท รถตู้รับจาก กทม.
SS111ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ 2 วัน 1 คืน  ราคา 6,200 บาท รถบัสรับจาก กทม.
SS121ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ 3 วัน 2 คืน  ราคา 6,800 บาท รถบัสรับจาก กทม.
SS212FD ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ 2 วัน 1 คืน  ราคา 8,900 บาท  สายการบินแอร์เอเชีย
SS222FD ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ 3 วัน 2 คืน  ราคา 10,900 บาท สายการบินแอร์เอเชีย
SS223FDทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ 3 วัน 2 คืน  ราคา 10,900 บาท สายการบินแอร์เอเชีย
SS230FDทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์  4 วัน 3 คืน  ราคา 12,500 บาท สายการบินแอร์เอเชีย
SS231FD ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์  4 4 วัน 3 คืน  ราคา 12,500 บาท สายการบินแอร์เอเชีย
SS232FD ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์  4 วัน 3 คืน  ราคา 12,200 บาท สายการบินแอร์เอเชีย
SS233FD ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์  4 วัน 3 คืน  ราคา 12,200 บาท สายการบินแอร์เอเชีย
SS234FD ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์  4 วัน 3 คืน  ราคา 13,500 บาท สายการบินแอร์เอเชีย
SS235FD ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์  4 วัน 3 คืน  ราคา 13,500 บาท สายการบินแอร์เอเชีย
SS236FD ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์  4 วัน 3 คืน  ราคา 11,900 บาท สายการบินแอร์เอเชีย
SS212A ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ 2 วัน 1 คืน  ราคา 4,900 บาท  รถตู้รับจากสนามบินภูเก็ต
SS222A ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ 3 วัน 2 คืน  ราคา 6,300 บาท รถตู้รับจากสนามบินภูเก็ต
SS223A ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ 3 วัน 2 คืน  ราคา 6,9 00 บาท รถตู้รับจากสนามบินภูเก็ต
SS230A ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ 4 วัน 3 คืน  ราคา 8,900 บาท รถตู้รับจากสนามบินภูเก็ต
SS231A ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ 4 วัน 3 คืน  ราคา 8,500 บาท รถตู้รับจากสนามบินภูเก็ต
SS232A ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ 4 วัน 3 คืน  ราคา 8,200 บาท รถตู้รับจากสนามบินภูเก็ต
SS233A ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ 4 วัน 3 คืน  ราคา 8,200 บาท รถตู้รับจากสนามบินภูเก็ต
SS234A ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ 4 วัน 3 คืน  ราคา 9,500 บาท รถตู้รับจากสนามบินภูเก็ต
SS235A ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ 4 วัน 3 คืน  ราคา 9,500 บาท รถตู้รับจากสนามบินภูเก็ต
SS236A ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ 4 วัน 3 คืน  ราคา 7,900 บาท  รถตู้รับจากสนามบินภูเก็ต

วิธีการจองทัวร์

1. โทรมาเช็คโปรแกรม ที่ว่าง
2. พร้อมโอนเงินเช้าบัญชี แล้วส่งสลีปหลักฐานการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน 13 หลัก ของผู้เดินทางทุกท่าน
3. ระบุชื่อผู้จอง โปรแกรม วันที่เดินทาง พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อกลับได้
หลังจากนั้นส่งสลีปเข้ามาทาง

Fax : 02-8139227

E-Mail: sm789@hotmail.com เพียงเท่านี้ก็เสร็จสิ้นการจองทัวร์


SS121 หมู่เกาะสุรินทร์ อ่าวแม่ยาย แหลมช่องขาด

วันที่ออกเดินทางปี2565
เดือนมกราคม 6-10,13-17,20-24,27-31
เดือนกุมภาพันธ์ 3-7,10-14,17-21,24-28
เดือนมีนาคม 3-7,10-14,17-21,24-28
เดือนเมษายน 1-5,11-15,12-16,13-17 (วันสงกรานต์) ,21-25 , 28เม.ย.-2พ.ค.
เดือนพฤษภาคม 5-9,12-16 (วันพืชมงคล),19-23,26-30

หมู่เกาะสุรินทร์ – อ่าวแม่ยาย – แหลมช่องขาด – อ่าวสุเทพ

วันที่1 กรุงเทพ – ภูเก็ต

17.00 น. นัดพบกันที่ปั๊ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยมีทีมงานให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
18.00 น. ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ VIP มุ่งหน้าสู่จังหวัดน่าน

วันที่2 หมู่เกาะสุรินทร์ – อ่าวแม่ยาย - แหลมช่องขาด

05.00 น. เดินทางถึงอุทยานแห่งชาติศรีน่าน ชมทะเลหมอกที่สวยงามที่สุด ถึง 2 จุดได้แก่ ดอยเสมอดาว ซึ่งเป็นจุดที่สามารถชมทะเลหมอกได้กว้างไกล และเห็นวิวหัวสิงห์ตั้งตระหง่านและจุดชมวิว ผาชู้ หรือ ผาเชิดชู ซึ่งจะเห็นทะเลหมอกได้ใกล้กว่าจุดแรก ซึ่งทั้งทะเลหมอกทั้ง 2 จุด จะลอยเหนือ แม่น้ำน่าน งดงามมาก
07.00 น. บริการอาหารเช้าที่อุทยานฯ (มื้อที่ 1) ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับสายธงชาติที่ยาวที่สุดในโลก
09.00 น. เดินทางสู่ เสาดินนาน้อย หรือ ฮ่อมจ๊อม ซึ่งเป็นประติมากรรมจากปรากฎการณ์ทางธรรมชาติซึ่งเป็นเนินดินที่ถูกน้ำและลมกัดเซาะจนเกิดรูปทรงแปลกตา
11.00 น. นมัสกการพระธาตุแช่แห้ง พระธาตุประจำปีเกิดปีเถาะ เพื่อความเป็นสิริมงคล
12.00 น. บริการอาหารกลางวันที่ร้านเฮือนฮอม ลิ้มลองอาหารพื้นเมือง อาทิเช่น ข้าวซอย ขนมจีน (มื้อที่ 2)
13.00 น. ชมจิตรกรรมฝาผนังอันงดงาม ของวิหารจตุรทิศ ภายใน วัดภูมินทร์ Unseen In Thailand และนมัสการพระประธานจตุรทิศเพื่อความเป็นสิริมงคล
14.00 น. ชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดน่าน ชม งาช้างดำ สัญลักษณ์แห่งเมืองน่าน
15.00 น. เดินทางสู่ ชุมชนไทลื้อ บ้านหนองบัว อ.ท่าวังผา ซึ่งอพยพมาจากสิบสองปันนา เลือกซื้อผ้าทอพื้นเมืองที่มีชื่อเสียง ชมจิตรกรรมไทลื้ออันงดงามภายในวิหาร วัดหนองบัว จากนั้นนำคณะชม ต้นดิกเดียม ซึ่งเป็นต้นไม้อารมณ์ขัน โดยจะสั่นใบทุกครั้งหากมีใครไปสัมผัส ณ วัดปราง
17.30 น.เช็คอินเข้าพักพร้อมรับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่3 อ่าวผักกาด - อ่าวสับปะรด - หินแพ

07.30 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 4)
08.30 น. เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ซึ่งเป็นเขตเทือกเขาสูงของ ดอยภูคา มีป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์และชมวิว ณ จุดชมวิวลานดูดาว ที่จะเห็นเทือกเขาสลับซับซ้อน จากนั้นนำคณะชม ต้นชมพูภูคา ที่มีเป็นพันธุ์ไม้หายาก และมีที่นี่แห่งเดียว พร้อมบริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5)
13.00 น. เดินทางสู่ เชียงราย ผ่าน เส้นทางสายโรแมนติก 1428 ซึ่งมีทิวทัศน์งดงามมาก นมัสการ พระนั่งดิน อันเป็นที่เคารพนับถือของชาวพะเยา จากนั้นชม วัดนันตราม ซึ่งมีวิหารศิลปะไทยใหญ่ สร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง วิจิตร งดงามมาก
18.00 น. เข้าพักที่บ้านพักภูชี้ฟ้าพาณิชย์ หรือระดับเดียวกัน สัมผัสอากาศหนาวบนยอดภูชี้ฟ้า (พักห้องพัดลม 2-3 ท่าน/ห้อง)
19.30 น. บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 6) ... พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่4 อ่าวสุเทพ - อ่าวไม้งาม

05.00 น. ขึ้นยอดภูชี้ฟ้าชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกที่สวยงาม
07.00 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 7)
08.00 น. เดินทางสู่ ดอยผาตั้ง สัมผัสวิถีชีวิตของชุมชนชาวจีนฮ้อ ชมทิวทัศน์ของทะเลหมอก และแม่น้ำโขงฝั่งลาว ณ จุดชมวิวผาบ่อง
10.00 น. ชมการปลูกดอยทิวลิป ณ โครงการเกษตรที่สูง ดอยผาหม่น (ขึ้นอยู่กับฤดูกาล)
12.00 น. บริการอาหารกลางวันส้มตำไก่ย่างอร่อยๆ บริเวณน้ำตกภูซาง (มื้อที่ 8) หลังอาหารสัมผัสน้ำตกอุ่นแห่งเดียวในประเทศไทย ซึ่งมีอุณหภูมิราว 35 องศา ณ น้ำตกภูซาง
14.30 น. นมัสการพระเจ้าตนหลวง พระพุทธรูปศิลปะเชียงแสนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ณ วัดศรีโคมคำ และชมทิวทัศน์อันงดงามกว้างใหญ่ของ กว๊านพะเยา
17.00 น. ชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของเนินดินที่ถูกน้ำกัดเซาะ ในบรรยากาศยามเย็น ณ แพะเมืองผี
18.30 น. บริการอาหารเย็น (คณะทัวร์จ่ายเอง) ...แวะซื้อของฝากพวก แหนม หมูยอ ระหว่างทาง

วันที่ห้า กรุงเทพฯ

04.00น.เดินทางถึงกรุงเทพ

ราคาท่านล่ะ 6,800 บาท
อัตรานี้รวม

- ค่ารถรถบัส นำท่านท่องเที่ยวตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่าที่พัก 2 คืน ระดับ 3 ดาว (ห้องละ 2-4 ท่าน) หรือเทียบเท่า
- ค่าอาหาร 8 มื้อ
- ค่าเข้าชม สถานที่ท่องเที่ยว
- รวมค่ามัคคุเทศก์
- รวมค่าเข้าชมตลอดโปรแกรม
- ค่าประกันอุบัติเหตุ 1,000,000 บาท (ตามกรมธรรม์)

วิธีการจองทัวร์
โอนมัดจำท่านละ 1,000 บาทต่อท่าน เท่านั้นส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 10 วัน

รายละเอียดการโอนเงิน สามารถโอนเงินเข้าบัญชี
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 404-617-7128 บัญชีออมทรัพย์ สาขาเกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี)
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 406-616061-8 บัญชีออมทรัพย์ สาขาโลตัสชุมพร
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 746-221531-6 บัญชีออมทรัพย์ สาขาเชียงของ
-ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 701-0-00166-9 บัญชีออมทรัพย์ สาขานครปฐม นครปฐม
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 045-4-54633-1 บัญชีออมทรัพย์ สาขาสภากาชาดไทยกรุงเทพ
-ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 394-1-11354-5 บัญชีออมทรัพย์สาขาบรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพ
-ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชีบริษัท สไมล์ไทย อีโคทัวร์ จำกัด เลขที่บัญชี 239-083-603-5 บัญชีออมทรัพย์ สาขาอ้อมใหญ่
-ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 343-2-58998-5 บัญชีออมทรัพย์ สาขา สามพราน
-ธนาคารกรุงศรี ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 287-1-19671-8 บัญชีออมทรัพย์ สาขา นครชัยศรี
-ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 403-883534-2 บัญชีออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 199-244378-4 บัญชีออมทรัพย์ สาขารามคำเเหง
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 403-918754-8 บัญชีออมทรัพย์
สาขาบิ๊กซี บ้านโป่ง
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 404-538407-3 บัญชีออมทรัพย์ สาขาโรบินสัน กาญจนบุรี
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 896-211732-3 บัญชีออมทรัพย์ สาขาช่องเเม็ก(อุบลราชธานี)
-ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 701-0-88038-7 บัญชีออมทรัพย์
สาขานครปฐม นครปฐม
-ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี บจก.สไมล์ไทย อีโคทัวร์ เลขที่บัญชี 343-2-61287-1 บัญชีออมทรัพย์ สาขา สามพราน

เมื่อโอนเงินจองแล้ว ให้สแกนสลิปใบโอนเงินแล้วส่งมาที่เมล์ sm789@hotmail.com หรือส่งแฟ๊กซ์สลิปใบโอนเงินมาที่ 02-8139227 หรือ 02-4290554
หากไม่สะดวกทั้งสองวิธีให้โทรมาที่เบอร์ 089-3089035 , 083-3086327

รายละเอียดสำคัญที่ควรระบุมาในอีเมล์ หรือแฟ๊กซ์
1. แจ้งชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
2. ท่านสนใจที่จะจองไปในโปรแกรมทัวร์ใดไปวันที่ใดโปรดระบุ
3. ขอความกรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้.

ในกรณีผู้จองต้องการยกเลิกการจองทัวร์
ทางทีมงานได้ตระหนักถึงความจำเป็นของผู้สนใจที่โอนเงินมาแล้ว แต่ไม่สามารถเดินทางได้ แต่ความจำเป็นประการหนึ่งคือ เมื่อผู้สนใจจองโปรแกรมทัวร์แล้ว ทางทีมงานจะส่งเงินมัดจำไปมัดจำที่พักและยานพาหนะทันที จากภาระดังกล่าวทำให้ทีมงานขออนุญาตไม่คืนเงินมัดจำ

ในกรณีที่ทีมงานยกเลิกการเดินทาง
1. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกการจองทัวร์ของผู้สนใจ
2. ทีมงานจะแจ้งเรื่องการยกเลิกทัวร์ให้ทราบก่อนวันเดินทาง 3 วัน
3. ทีมงานจะคืนเงินมัดจำทั้งหมดให้ทันที

แนะนำข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวสิมิลัน

 

แผนที่สิมิลัน