SS210 ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ 2 วัน 1 คืน  ราคา 6,200 บาท รถตู้รับจาก กทม.
SS211 ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ 2 วัน 1 คืน  ราคา 7,200 บาท รถตู้รับจาก กทม.
SS212 ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ 2 วัน 1 คืน  ราคา 5,900 บาท รถตู้รับจาก กทม.
SS220 ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ 3 วัน 2 คืน  ราคา 6,800 บาท รถตู้รับจาก กทม.
SS221 ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ 3 วัน 2 คืน  ราคา 6,800 บาท รถตู้รับจาก กทม.
SS222 ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ 3 วัน 2 คืน  ราคา 7,900 บาท รถตู้รับจาก กทม.
SS223 ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ 3 วัน 2 คืน  ราคา 7,900 บาท รถตู้รับจาก กทม.
SS224ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ 3 วัน 2 คืน ราคา 8,900 บาท รถตู้รับจาก กทม.
SS230 ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ 4 วัน 3 คืน  ราคา 9,500 บาท รถตู้รับจาก กทม.
SS231ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์  4 วัน 3 คืน  ราคา 9,500 บาท รถตู้รับจาก กทม.
SS232ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์  4 วัน 3 คืน  ราคา 9,200 บาท รถตู้รับจาก กทม.
SS233 ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ 4 วัน 3 คืน  ราคา 9,200 บาท รถตู้รับจาก กทม.
SS234 ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ 4 วัน 3 คืน  ราคา 10,500 บาท รถตู้รับจาก กทม.
SS235 ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ 4 วัน 3 คืน  ราคา 10,500 บาท รถตู้รับจาก กทม.
SS236 ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ 4 วัน 3 คืน  ราคา 8,900 บาท รถตู้รับจาก กทม.
SS111ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ 2 วัน 1 คืน  ราคา 6,200 บาท รถบัสรับจาก กทม.
SS121ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ 3 วัน 2 คืน  ราคา 6,800 บาท รถบัสรับจาก กทม.
SS212FD ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ 2 วัน 1 คืน  ราคา 8,900 บาท  สายการบินแอร์เอเชีย
SS222FD ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ 3 วัน 2 คืน  ราคา 10,900 บาท สายการบินแอร์เอเชีย
SS223FDทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ 3 วัน 2 คืน  ราคา 10,900 บาท สายการบินแอร์เอเชีย
SS230FDทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์  4 วัน 3 คืน  ราคา 12,500 บาท สายการบินแอร์เอเชีย
SS231FD ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์  4 4 วัน 3 คืน  ราคา 12,500 บาท สายการบินแอร์เอเชีย
SS232FD ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์  4 วัน 3 คืน  ราคา 12,200 บาท สายการบินแอร์เอเชีย
SS233FD ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์  4 วัน 3 คืน  ราคา 12,200 บาท สายการบินแอร์เอเชีย
SS234FD ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์  4 วัน 3 คืน  ราคา 13,500 บาท สายการบินแอร์เอเชีย
SS235FD ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์  4 วัน 3 คืน  ราคา 13,500 บาท สายการบินแอร์เอเชีย
SS236FD ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์  4 วัน 3 คืน  ราคา 11,900 บาท สายการบินแอร์เอเชีย
SS212A ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ 2 วัน 1 คืน  ราคา 4,900 บาท  รถตู้รับจากสนามบินภูเก็ต
SS222A ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ 3 วัน 2 คืน  ราคา 6,300 บาท รถตู้รับจากสนามบินภูเก็ต
SS223A ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ 3 วัน 2 คืน  ราคา 6,9 00 บาท รถตู้รับจากสนามบินภูเก็ต
SS230A ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ 4 วัน 3 คืน  ราคา 8,900 บาท รถตู้รับจากสนามบินภูเก็ต
SS231A ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ 4 วัน 3 คืน  ราคา 8,500 บาท รถตู้รับจากสนามบินภูเก็ต
SS232A ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ 4 วัน 3 คืน  ราคา 8,200 บาท รถตู้รับจากสนามบินภูเก็ต
SS233A ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ 4 วัน 3 คืน  ราคา 8,200 บาท รถตู้รับจากสนามบินภูเก็ต
SS234A ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ 4 วัน 3 คืน  ราคา 9,500 บาท รถตู้รับจากสนามบินภูเก็ต
SS235A ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ 4 วัน 3 คืน  ราคา 9,500 บาท รถตู้รับจากสนามบินภูเก็ต
SS236A ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ 4 วัน 3 คืน  ราคา 7,900 บาท  รถตู้รับจากสนามบินภูเก็ตSS111 หมู่เกาะสุรินทร์ อ่าวแม่ยาย แหลมช่องขาด

หมู่เกาะสุรินทร์ – อ่าวแม่ยาย – แหลมช่องขาด

วันที่1 กรุงเทพ – ภูเก็ต
18.00 น. เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับคณะที่จุดนัดพบกันที่ปั๊ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม มหาลัยหอการค้า
18.30 น. จากนั้นออกเดินทางโดยรถบัส มุ่งหน้าสู่ อ.คุระบุรี

วันที่2 หมู่เกาะสุรินทร์ – อ่าวแม่ยาย - แหลมช่องขาด
07.30 น. บริการอาหารเช้า พร้อมนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือคุระบุรี
08.30 น. นำท่านลงเรือเดินทางสู่หมู่เกาะสุรินทร์ ถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ณ เกาะสุรินทร์เหนือ ชมทัศนียภาพช่องเขาขาด จากนั้นนำท่านเก็บสัมภาระเข้าที่พัก (เต็นท์)
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน อาหารที่นี่จะปรุงสดๆโดยอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ จากนั้นนำท่านดำผิวน้ำที่ จากนั้นช่วงบ่ายเตรียมตัวสำหรับการดำน้ำวันแรกกันที่ อ่าวแม่ยาย จากนั้นดำน้ำกันต่ออย่างจุใจที่ แหลมช่องขาด บริเวณนี้จะมีปลาสินสมุทรและปลาผีเสื้อรวมทั้งปะการัง ดำน้ำกันจุใจกับจุดดำน้ำที่สวยที่สุดในช่วงบ่ายแบบเต็มๆ
เย็น บริการอาหารเย็น อิ่มอร่อยกับอาหารเย็น พักผ่อนตามอัธยาศัย เดินเล่นชายหาด ผักผ่อนเก็บแรงเตรียมดำน้ำและชมความงามของทะเลอันดามันในวันพรุ่งนี้

วันที่3 หมู่เกาะสุรินทร์ – อ่าวสับปะรด - หินแพ
เช้า บริการอาหารเช้า นำท่านเริ่มต้นออกไปดำน้ำตามจุดต่างๆเริ่มต้นด้วยอ่าวสับปะรด อยู่ใกล้บริเวณอ่าวเต่าด้านทิศเหนือ ต่อด้วย จุดดำน้ำหินแพบริเวณนี้จะพบปลาสวยงามและแนวปะการังเขากวาง
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน จากนั้นผักผ่อนตามอัธยาศัย ถ่ายรูปเก็บภาพประทับใจเตรียมเดินทางกลับเข้าสู่ฝั่งคุระบุรี สมควรแก่เวลา นำคระทัวร์เดินทางกลับถึงท่าเรือ
เย็น รับประทานอาหารเย็น (คณะทัวร์จ่ายเอง)จากนั้นนำคณะแวะซื้อของฝากก่อนเดินทางกลับกรุงเทพ

วันที่ 4 พังงา-กรุงเทพ
04.00น.เดินทางถึงกรุงเทพอัตรานี้รวม

- ค่ารถรถบัส นำท่านท่องเที่ยวตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่าที่พัก 1 คืน ระดับ 3 ดาว (ห้องละ 2-4 ท่าน) หรือเทียบเท่า
- ค่าอาหาร 5 มื้อ
- ค่าเข้าชม สถานที่ท่องเที่ยว
- รวมค่ามัคคุเทศก์
- รวมค่าเข้าชมตลอดโปรแกรม
- ค่าประกันอุบัติเหตุ 1,000,000 บาท (ตามกรมธรรม์)

วิธีการจองทัวร์
โอนมัดจำท่านละ 1,000 บาทต่อท่าน เท่านั้นส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 10 วัน

รายละเอียดการโอนเงิน สามารถโอนเงินเข้าบัญชี
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 404-617-7128 บัญชีออมทรัพย์ สาขาเกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี)
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 406-616061-8 บัญชีออมทรัพย์ สาขาโลตัสชุมพร
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 746-221531-6 บัญชีออมทรัพย์ สาขาเชียงของ
-ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 701-0-00166-9 บัญชีออมทรัพย์ สาขานครปฐม นครปฐม
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 045-4-54633-1 บัญชีออมทรัพย์ สาขาสภากาชาดไทยกรุงเทพ
-ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 394-1-11354-5 บัญชีออมทรัพย์สาขาบรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพ
-ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชีบริษัท สไมล์ไทย อีโคทัวร์ จำกัด เลขที่บัญชี 239-083-603-5 บัญชีออมทรัพย์ สาขาอ้อมใหญ่
-ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 343-2-58998-5 บัญชีออมทรัพย์ สาขา สามพราน
-ธนาคารกรุงศรี ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 287-1-19671-8 บัญชีออมทรัพย์ สาขา นครชัยศรี
-ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 403-883534-2 บัญชีออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 199-244378-4 บัญชีออมทรัพย์ สาขารามคำเเหง
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 403-918754-8 บัญชีออมทรัพย์
สาขาบิ๊กซี บ้านโป่ง
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 404-538407-3 บัญชีออมทรัพย์ สาขาโรบินสัน กาญจนบุรี
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 896-211732-3 บัญชีออมทรัพย์ สาขาช่องเเม็ก(อุบลราชธานี)
-ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 701-0-88038-7 บัญชีออมทรัพย์
สาขานครปฐม นครปฐม
-ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี บจก.สไมล์ไทย อีโคทัวร์ เลขที่บัญชี 343-2-61287-1 บัญชีออมทรัพย์ สาขา สามพราน

เมื่อโอนเงินจองแล้ว ให้สแกนสลิปใบโอนเงินแล้วส่งมาที่เมล์ sm789@hotmail.com หรือส่งแฟ๊กซ์สลิปใบโอนเงินมาที่ 02-8139227 หรือ 02-4290554
หากไม่สะดวกทั้งสองวิธีให้โทรมาที่เบอร์ 089-3089035 , 083-3086327

รายละเอียดสำคัญที่ควรระบุมาในอีเมล์ หรือแฟ๊กซ์
1. แจ้งชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
2. ท่านสนใจที่จะจองไปในโปรแกรมทัวร์ใดไปวันที่ใดโปรดระบุ
3. ขอความกรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้.

ในกรณีผู้จองต้องการยกเลิกการจองทัวร์
ทางทีมงานได้ตระหนักถึงความจำเป็นของผู้สนใจที่โอนเงินมาแล้ว แต่ไม่สามารถเดินทางได้ แต่ความจำเป็นประการหนึ่งคือ เมื่อผู้สนใจจองโปรแกรมทัวร์แล้ว ทางทีมงานจะส่งเงินมัดจำไปมัดจำที่พักและยานพาหนะทันที จากภาระดังกล่าวทำให้ทีมงานขออนุญาตไม่คืนเงินมัดจำ

ในกรณีที่ทีมงานยกเลิกการเดินทาง
1. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกการจองทัวร์ของผู้สนใจ
2. ทีมงานจะแจ้งเรื่องการยกเลิกทัวร์ให้ทราบก่อนวันเดินทาง 3 วัน
3. ทีมงานจะคืนเงินมัดจำทั้งหมดให้ทันที