sn110 ทัวร์สิบสองปันนา 4 วัน 3 คืน 6,900 บาท รถบัสจาก กทม.

sn110A ทัวร์สิบสองปันนา 4 วัน 3 คืน 5,000 บาท รถบัสจากด่านเชียงของ

sn111 ทัวร์คุนหมิง สิบสองปันนา 6 วัน 5 คืน 10,900 บาท รถบัสจาก กทม.

sn111A ทัวร์คุนหมิง สิบสองปันนา 9,200 บาท รถบัส เริ่มจากด่านเชียงของ

sn210 ทัวร์สิบสองปันนา 4 วัน 3 คืน 7,900 บาท รถตู้จาก กทม.

sn210A ทัวร์สิบสองปันนา 4 วัน 3 คืน 6,900 บาท รถตู้ เริ่มจากด่านเชียงของ

sn211 ทัวร์คุนหมิง สิบสองปันนา 6 วัน 5 คืน 12,900 บาท รถตู้จากด่านเชียงของ

sn211A ทัวร์สิบสองปันนา คุนหมิง 11,000 บาท รถตู้ เริ่มจากด่านเชียงของ

sn11 ทัวร์คุนหมิง เครื่องบิน 3 วัน 2 คืน 11,900 บาท เริ่มจากดอนเมือง

sn12 ทัวร์คุนหมิง สิบสองปันนา เครื่องบิน 4 วัน 3 คืน 18,500 เริ่มจากดอนเมือง

sn13 ทัวร์คุนหมิง 4 วัน 3 คืน 12,900 บาท เริ่มจากดอนเมือง

sn14 ทัวร์คุนหมิง สิบสองปันนา 5 วัน 4 คืน 18,900 บาท เริ่มจากดอนเมือง
sn15 ทัวร์คุนหมิง สิบสองปันนา เครื่องบิน 5 วัน 4 คืน 18,900 บาท จากดอนเมือง


sn16 ทัวร์คุนหมิง เครื่องบิน 3 วัน 2 คืน เริ่มจากสุวรรณภูมิ ราคาถูก

sn1 ทัวร์สิบสองปันนา เครื่องบิน 4 วัน 3 คืน ราคาถูกเริ่มจากสุวรรณภูมิ

sn2 (บัส) ทัวร์สิบสองปันนา
เครื่องบินไปกลับ เชียงราย 5 วัน 4 คืน 8,900 บาท เริ่มจากดอนเมือง 45 คนขึ้นไป รถตู้ 10ท่าน 11,900 บาท


sn3 ทัวร์คุนหมิง สิบสองปันนา เครื่องบิน 5 วัน 4 คืน ราคาถูก

sn4 ทัวร์คุนหมิง สิบสองปันนา เครื่องบิน 6 วัน 5 คืน

sn5 ทัวร์สิบสองปันนา คุนหมิง 6 วัน 5 คืน ราคาถูก เริ่มจากสุวรรณภูมิ ไชน่าอีสเทิร์น แอร์ไลน์

sn5A ทัวร์สิบสองปันนา คุนหมิง 6 วัน 5 คืน รถตู้ราคาถูก เริ่มจากสิบสองปันนา

sn5A ทัวร์สิบสองปันนา คุนหมิง 6 วัน 5 คืน รถบัสราคาถูก เริ่มจากสิบสองปันนา

sn6 ทัวร์คุนหมิง 4 วัน 3 คืน ราคาถูก เริ่ม กทม.ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์

sn6A ทัวร์คุนหมิง 4 วัน 3 คืน ราคาถูก รถตู้ รับจากสนามบินคุนหมิง 8,900 บาท

sn6A ทัวร์คุนหมิง 4 วัน 3 คืน ราคาถูก รถบัส รับจากสนามบินคุนหมิง 6,900 บาท

sn7 ทัวร์คุนหมิง 4 วัน 3 คืน ราคาถูก เริ่มจากสนามบินหาดใหญ่

sn7A ทัวร์คุนหมิง 4 วัน 3 คืน 8,900 บาท รถตู้ รับจากสนามบินคุนหมิง (จากคณะที่มาจากสนามบินหาดใหญ่)

sn7A ทัวร์คุนหมิง 4 วัน 3 คืน 6,900 บาท รถบัส รับจากสนามบินคุนหมิง (จากคณะที่มาจากสนามบินหาดใหญ่)

sn8 ทัวร์สิบสองปันนา คุนหมิง 5 วัน 4 คืน ราคาถูก เริ่มจากสุวรรณภูมิ

sn8A ทัวร์สิบสองปันนา คุนหมิง 5 วัน 4 คืน รถตู้ราคาถูก เริ่มจากคุนหมิง ส่งเชียงของ

sn8A ทัวร์สิบสองปันนา คุนหมิง 5 วัน 4 คืน รถบัสราคาถูก เริ่มจากคุนหมิง ส่งเชียงของ

sn9 ทัวร์คุนหมิง สิบสองปันนา 6 วัน 5 คืน ราคาถูกเริ่มจากสนามบินหาดใหญ่


sn9A ทัวร์คุนหมิง สิบสองปันนา 6 วัน 5 คืน 11,900 บาท รถตู้ เริ่มจากสนามบินคุนหมิง

Sn 10 ทัวร์คุนหมิง 4 วัน 3 คืน 12900 บาท เริ่มจากดอนเมือง

รหัส SN2 ทัวร์สิบสองปันนา 4วัน 3คืน 9,500 บาท แอร์เอเชีย จากกทม.แพคเกจทัวร์สิบสองปันนาราคาถูก ท่องเที่ยวเชียงรุ้ง บริษัททัวร์สิบสองปันนา แลนด์สิบสองปันนา
รายละเอียดการเดินทาง : กทม. - เชียงราย-เชียงของ–ห้วยทราย- หลวงน้ำทา-บ่อเตน–เชียงรุ่งสิบสองปันนา-วัดหลวง ศูนย์วิจัยพืชสมุนไพร สวนป่าเขตร้อน - สวนป่าดงดิบ–โชว์วัฒนธรรมเผ่าไอนี่- ตลาดเช้าไทลื้อ-หมู่บ้านวัฒนธรรมไทลื้อ-เมืองใหม่เกล้าจอม-สวนม่านทิง-ชมโชว์พาราณสี

ขาไป :
เริ่มจากสนามบินดอนเมือง – สนามบินเชียงราย
ขากลับ :
สนามบินเชียงราย -- สนามบินดอนเมือง
สายการบิน :  
สายการบินแอร์เอเชีย
จำนวนวัน
4 วัน 
ราคากรุ๊ปจอย
10 ท่านละ 11,900 บาท (วันปกติ)
ราคากรุ๊ปจอย 10 ท่านละ 13,900 บาท (วันนักขัตฤกษ์)
ช่วงนี้กรุ๊ปเหมา แบบเดินทาง 40 ท่าน ลดเหลือท่านละ 9,500 บาท (วันปกติ) , (วันนักขัตฤกษ์)ราคาท่านละ 12,500 บาท

วันที่ออกเดินทางปี2565
เดือนมกราคม 7-10,14-17,21-24,28-31
เดือนกุมภาพันธ์ 3-6,10-13,17-20,24-27
เดือนมีนาคม 3-6,10-13,17-20,24-27
เดือนเมษายน 5-8 (วันจักรี),7-10,11-14,12-15,13-16 (วันสงกรานต์) ,21-24,28เม.ย.-1พ.ค.
เดือนพฤษภาคม 3-6 (วันฉัตรมงคล),12-15 (วันพืชมงคล),13-16 (วันวิสาขบูชา),19-22,26-29

วันที่หนึ่ง กทม.-สนามบินเชียงราย- เชียงของ–ด่านห้วยทราย- เมืองหลวงน้ำทา-ด่านบ่อเตน–สิบสองปันนา(ถึงสิบสองปันนาดึก)

04.30 น. นัดพบกันที่สนามบินดอนเมือง เค้าเตอร์สายการบินแอร์เอเชีย โดยทีมงานให้การต้อนรับเตรียมมุ่งหน้าสู่เชียงรายเหนือสุดแดนสยาม เที่ยวบินที่ FD 3203 เวลา 07.20 น. (บริการอาหารกล่องบนเครื่อง มื้อที่ 1)
08.40 น. ถึงเชียงราย เปลี่ยนเป็นรถ จากนั้นออกเดินทางสู่อำเภอเชียงของ เดินทางต่อไปยังด่านเชียงของ ด่านเชียงของ และเข้าสู่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองของ สปป.ลาวด่านห้วยทรายเปลี่ยนรถข้ามฝั่งไปยังประเทศลาวโดยใช้สะพานมิตรภาพเเห่งที่ 4 วิวช่วงนี้สวยมากเเม่น้ำโขงยามเช้า จากนั้นผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เปลี่ยนเป็นรถลาว แล้วเดินทางต่อ เข้าสู่ถนนเส้นทางR3A( ถนนที่สามารถเชื่อมไทย-ลาว-จีน และ คุณหมิง )วิ่งตรงและวิ่งตามไหล่เขาบางส่วน ถนนในจีน ตัดโค้งด้วยอุโมงค์ขนาดใหญ่ลดการเข้าโค้ง เส้นทางเรียบตลอดเส้นปัจจุบันจีนได้พัฒนาเส้นทางนี้อยู่ในระดับดีมากและถนนมีความปลอดภัยสูง
บ่าย แวะรับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง(มื้อที่2)ผ่านเมืองหลวงน้ำทาเป็นเมืองที่มีศิลปวัฒนธรรมสวยงามเมืองหนึ่งของลาวจากนั้นเดินทางต่อไปยังด่านบ่อเตน ด่านลาว - ด่านบ่อหาน ด่านจีนโดยใช้รถลาวเดินทางเข้าจีน พร้อมฟังมัคคุเทศก์จีนบรรยายระหว่างการเดินทางไกค์จีนบรรยาย วิถีชีวิต ประวัติความเป็นมาของชาวสิบสองปันนาถึงเมืองเชียงรุ้งสิบสองปันนานำท่านเข้าสูที่พักโรงแรมย่านใจกลางเมือง เชียงรุ่ง บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหาร ( มื้อที่3)หลังอาหารนำทุกท่านเดินถนนคนเดินเลือกซื้อสินค้าตลาดมืดสินค้าพื้นราคาถูกเมืองมากมาย กลับโรงแรมพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สอง วัดหลวง ศูนย์วิจัยพืชสมุนไพร สวนป่าเขตร้อน - สวนป่าดงดิบ–โชว์วัฒนธรรมเผ่าไอนี่

06.30น. รับอรุณด้วยอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 4) หลังอาหาร นำคณะเดินทางสู่วัดหลวง วัดใหญ่ไทยลื้อที่ใหญ่ที่สุดในสิบสองปันนานั่งรถรางไฟฟ้าซึ่งจะนำคณะทุกท่านขึ้นสู่เนินเขาขึ้นไปไหว้พระบนยอดเขา เป็นจุดชมวิวที่สวยมากสามารถมองเห็นเมืองสิบสองปันนาได้ทั้งเมืองหลังจากนั้นนำท่านเที่ยวชมศูนย์วิจัยพืชสมุนไพรซึ่งมีพืชสมุนหลากหลายชนิดจากนั้นรับประทานอาหารกลางวัน(มื้อที่5) หลังอาหารพาชมหมู่บ้านมืดไทยลื้อหลังจากนั้นเดินทางเที่ยวชมสวนป่าดงดิบหรือป่าเขตร้อน นั่งรถรางไฟฟ้าซึ่งจะนำคณะทุกท่านขึ้นสู่เนินเขาที่จัดเป็นสวนต่างๆสวยงามชมนกยูงนับพันๆตัวลงมาจากภูเขาโดยการเป่านกหวีดเป็นที่ชื่นชอบของผู้มาเยือนนกยูงเป็นสัญลักษณ์ของสิบสองปันนาถ่ายรูปกันอย่างจุใจจากนั้นนำท่านชมการโชว์การแสดงของชนเผ่าต่างๆ อาทิ การโชว์แสดงของชาวไทลื้อโชว์วัฒนธรรมเผ่าไอนี หรืออีก้อและชมการสาธิตพิธีการแต่งงานของเผ่า การละเล่นของชนเผ่าอีก้อมีสินค้าแบบเครื่องเงินที่ผลิตจากคนท้องถิ่นเลือก ช็อปปิ้งตามอัธยาศัยหากมีเวลาจะพาท่านช้อปปิ้ง นวดฝ่าเท้าด้วยสมุนไพรและ ซื้อเปาฝู่หลิงบัวหิมะรวมทั้งซื้อชาผู่เห่อ เป็นชาที่ดีที่สุดในสิบสองปันนา
18.30 บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหาร ไทลื้อ( มื้อที่6) หลังอาหารนำท่านเข้าที่พักพักผ่อนตามอัธยาศัย เดินเล่น ช็อปปิ้งสัมผัสบรรยากาศยามค่ำคืนในสิบองปันนา

 

วันที่สาม ตลาดเช้าไทลื้อ-หมู่บ้านวัฒนธรรมไทลื้อ-เมืองใหม่เกล้าจอม-สวนม่านทิง-ชมโชว์พาราณสี

07.00น. ตื่นเช้าสดชื่นกับบรรยากาศยามเช้ากับเมืองสิบสองปันนาบริการอาหารเช้า (มื้อที่ 7)หลังจากรับประทานอาหารแล้วนำทุกท่านชมตลาดเช้าไทลื้อนำท่านชม หมู่บ้านอนุรักษ์วัฒนธรรมไทลื้อเยี่ยมชมหมู่บ้านการการดำรงค์ชีวิตของชาวไทลื้อ แวะบ้านไทลื้อ เราสามารถพูดกันเข้าใจ ทดลองดื่มน้ำชาชาที่ดีที่สุดของสิบสองปันนาและเที่ยวชมโครงการเมืองใหม่สิบสองปันนาเกล้าจอม ที่เก้าจอมสิบสองเจียงในเขตเชียงรุ้งมณฑลยูนนานซึ่งสร้างขึ้นเพื่อผสานวัฒนธรรมไทลื้อและล้านนาพร้อมบริการอาหารกลางวัน(มื้อที่8)หลังอาหารนำชมสวนม่านทิงด้วยรถไฟฟ้า ซึ่งเป็นสวนประวัติศาสตร์สมเด็จพระพี่นางเธอทรงเสด็จและปลูกต้นโพธิ์ในการนี้ทรงปลูกโพธ์คู่เพื่อให้ชาวไทลื้อและชาวไทยมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ต่อด้วยการนมัสการเจดีย์ขาว เจดีย์แปดเหลี่ยมซื้อของฝากพร้อมชมวิถีชีวิตบ้านไทลื้อการสร้างบ้านเรือนที่ยังอนุรักษ์ไว้ได้อย่างงดงาม
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น(มื้อที่ 9)หลังอาหารนำท่านชมสุดยอดของการโชว์ที่สวยงามที่สุดในสิบสองปันนาที่โรงละครพาราณสีหลังจากนั้นเข้าที่พักพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สี่ เชียงรุ่ง-สิบสองปันนา-เมืองหล้า-เมืองหลวงน้ำทา-เชียงของ-สนามบินเชียงราย-กทม.

06.30น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 10) จากนั้นเดินทางผ่านเมืองหล้าผ่านด่านตม.จีนเข้าสู่เมืองหลวงน้ำทา รับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง(มื้อที่ 11)เดินทางต่อเข้าสู่ด่านเชียงของผ่านด่านตรวจคนเข้า–ออกเมืองนั่งรถข้ามสะพานมิตรภาพไทย - ลาว เเห่งที่ 4 เปลี่ยนรถ จากนั้นเดินทางมายัง สนามบินเชียงราย กลับกทม. โดยสายการบินแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD 3206 เวลา 21.40 น.
23.00 น. ถึง กทม.ด้วยความประทับใจการบริการจากทีมงาน สไมล์ไทย

ราคา 10 ท่าน ท่านละ 11,900 บาท

ราคา 40 ท่าน ท่านละ 9,500 บาท

พักเดี่ยวเพิ่มคนละ2,000บาท / 3คืน

อัตรานี้รวม

-รวมค่ารถปรับอากาศ เครื่องเสียง
-ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
-รวมค่าโรงแรมที่พัก 3 คืนพักห้องละ 2 ท่าน แอร์ ทีวี น้ำอุ่น
- รวมค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ (11 มื้อ)
- รวมค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยว
- รวมค่าวีซ่ารวมค่าเข้าชมตลอดโปรแกรม
- ค่าประกันอุบัติเหตุ1000,000บาท

วิธีการจองทัวร์
โอนมัดจำท่านละ 70%  เท่านั้นส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 10 วัน

คำแนะนำในการจองทัวร์
เมื่อคณะทัวร์โอนเงินมัดจำเข้ามาแล้ว กรณีคณะทัวร์ยกเลิกการเดินทางเอง บริษัทไม่คืนเงินมัดจำ
ควรจองก่อนการเดินทางครับ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวช่วงเทศกาล มักพลาดโอกาส เพื่อความแน่นอน แนะนำให้วางแผนการจองล่วงหน้าก่อน 1 เดือน (ทางทีมงานมิได้มีเจตนาที่จะรบกวนหรือเร่งรัด แต่หากเพื่อความแน่นอนของท่านที่จะได้ท่องเที่ยวตามความตั้งใจ)
การจองทัวร์ การสำรองที่นั่ง และการโอนเงิน เลือกโปรแกรมที่จะเดินทาง จากนั้นโทรเข้ามาเช็คที่ว่าง
และสำรองที่นั่งได้ทันที รายละเอียดการโอนเงิน สามารถโอนเงินเข้าบัญชี

รายละเอียดการโอนเงิน สามารถโอนเงินเข้าบัญชี
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 404-617-7128 บัญชีออมทรัพย์ สาขาเกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี)
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 406-616061-8 บัญชีออมทรัพย์ สาขาโลตัสชุมพร
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 746-221531-6 บัญชีออมทรัพย์ สาขาเชียงของ
-ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 701-0-00166-9 บัญชีออมทรัพย์ สาขานครปฐม นครปฐม
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 045-4-54633-1 บัญชีออมทรัพย์ สาขาสภากาชาดไทยกรุงเทพ
-ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 394-1-11354-5 บัญชีออมทรัพย์สาขาบรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพ
-ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชีบริษัท สไมล์ไทย อีโคทัวร์ จำกัด เลขที่บัญชี 239-083-603-5 บัญชีออมทรัพย์ สาขาอ้อมใหญ่
-ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 343-2-58998-5 บัญชีออมทรัพย์ สาขา สามพราน
-ธนาคารกรุงศรี ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 287-1-19671-8 บัญชีออมทรัพย์ สาขา นครชัยศรี
-ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 403-883534-2 บัญชีออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 403-918754-8 บัญชีออมทรัพย์
สาขาบิ๊กซี บ้านโป่ง
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 404-538407-3 บัญชีออมทรัพย์ สาขาโรบินสัน กาญจนบุรี
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 896-211732-3 บัญชีออมทรัพย์ สาขาช่องเเม็ก(อุบลราชธานี)
-ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 701-0-88038-7 บัญชีออมทรัพย์
สาขานครปฐม นครปฐม
-ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี บจก.สไมล์ไทย อีโคทัวร์ เลขที่บัญชี 343-2-61287-1 บัญชีออมทรัพย์ สาขา สามพราน

เมื่อโอนเงินจองแล้ว ให้สแกนสลิปใบโอนเงินแล้วส่งมาที่เมล์ sm789@hotmail.com หรือส่งแฟ๊กซ์สลิปใบโอนเงินมาที่ 02-8139227 หรือ 02-4290554
หากไม่สะดวกทั้งสองวิธีให้โทรมาที่เบอร์ 089-3089035 , 083-3086327

รายละเอียดสำคัญที่ควรระบุมาในอีเมล์ หรือแฟ๊กซ์
1. แจ้งชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
2. ท่านสนใจที่จะจองไปในโปรแกรมทัวร์ใดไปวันที่ใดโปรดระบุ
3. ขอความกรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้.

ในกรณีผู้จองต้องการยกเลิกการจองทัวร์
ทางทีมงานได้ตระหนักถึงความจำเป็นของผู้สนใจที่โอนเงินมาแล้ว แต่ไม่สามารถเดินทางได้ แต่ความจำเป็นประการหนึ่งคือ เมื่อผู้สนใจจองโปรแกรมทัวร์แล้ว ทางทีมงานจะส่งเงินมัดจำไปมัดจำที่พักและยานพาหนะทันที จากภาระดังกล่าวทำให้ทีมงานขออนุญาตไม่คืนเงินมัดจำ

ในกรณีที่ทีมงานยกเลิกการเดินทาง
1. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกการจองทัวร์ของผู้สนใจ
2. ทีมงานจะแจ้งเรื่องการยกเลิกทัวร์ให้ทราบก่อนวันเดินทาง 3 วัน
3. ทีมงานจะคืนเงินมัดจำทั้งหมดให้ทันที