sn2 ทัวร์สิบสองปันนา โชว์พาราณสี สวนม่านทิง วัดหลวง หมู่บ้านไทลื้อ 4 วัน 3 คืน เริ่มจาก กทม. สายการบินแอร์เอซีย

sn11 ทัวร์สิบสองปันนา 4 วัน 3 คืน 6,900 บาท รถบัสจาก กทม.

sn110A ทัวร์สิบสองปันนา 4 วัน 3 คืน 5,000 บาท รถบัสจากด่านเชียงของ

sn111 ทัวร์คุนหมิง สิบสองปันนา 6 วัน 5 คืน 10,900 บาท รถบัสจาก กทม.

sn111A ทัวร์คุนหมิง สิบสองปันนา 9,200 บาท รถบัส เริ่มจากด่านเชียงของ

sn210 ทัวร์สิบสองปันนา 4 วัน 3 คืน 7,900 บาท รถตู้จาก กทม.

sn210A ทัวร์สิบสองปันนา 4 วัน 3 คืน 6,900 บาท รถตู้ เริ่มจากด่านเชียงของ

sn211 ทัวร์คุนหมิง สิบสองปันนา 6 วัน 5 คืน 12,900 บาท รถตู้จากด่านเชียงของ

sn211A ทัวร์สิบสองปันนา คุนหมิง 11,000 บาท รถตู้ เริ่มจากด่านเชียงของ

sn11 ทัวร์คุนหมิง เครื่องบิน 3 วัน 2 คืน 11,900 บาท เริ่มจากดอนเมือง

sn12 ทัวร์คุนหมิง สิบสองปันนา เครื่องบิน 4 วัน 3 คืน 18,500 เริ่มจากดอนเมือง

sn13 ทัวร์คุนหมิง 4 วัน 3 คืน 12,900 บาท เริ่มจากดอนเมือง

sn14 ทัวร์คุนหมิง สิบสองปันนา 5 วัน 4 คืน 18,900 บาท เริ่มจากดอนเมือง
sn15 ทัวร์คุนหมิง สิบสองปันนา เครื่องบิน 5 วัน 4 คืน 18,900 บาท จากดอนเมือง


sn16 ทัวร์คุนหมิง เครื่องบิน 3 วัน 2 คืน เริ่มจากสุวรรณภูมิ ราคาถูก

sn1 ทัวร์สิบสองปันนา เครื่องบิน 4 วัน 3 คืน ราคาถูกเริ่มจากสุวรรณภูมิ

sn2 (บัส) ทัวร์สิบสองปันนา
เครื่องบินไปกลับ เชียงราย 5 วัน 4 คืน 8,900 บาท เริ่มจากดอนเมือง 45 คนขึ้นไป รถตู้ 10ท่าน 11,900 บาท


sn3 ทัวร์คุนหมิง สิบสองปันนา เครื่องบิน 5 วัน 4 คืน ราคาถูก

sn4 ทัวร์คุนหมิง สิบสองปันนา เครื่องบิน 6 วัน 5 คืน

sn5 ทัวร์สิบสองปันนา คุนหมิง 6 วัน 5 คืน ราคาถูก เริ่มจากสุวรรณภูมิ ไชน่าอีสเทิร์น แอร์ไลน์

sn5A ทัวร์สิบสองปันนา คุนหมิง 6 วัน 5 คืน รถตู้ราคาถูก เริ่มจากสิบสองปันนา

sn5A ทัวร์สิบสองปันนา คุนหมิง 6 วัน 5 คืน รถบัสราคาถูก เริ่มจากสิบสองปันนา

sn6 ทัวร์คุนหมิง 4 วัน 3 คืน ราคาถูก เริ่ม กทม.ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์

sn6A ทัวร์คุนหมิง 4 วัน 3 คืน ราคาถูก รถตู้ รับจากสนามบินคุนหมิง 8,900 บาท

sn6A ทัวร์คุนหมิง 4 วัน 3 คืน ราคาถูก รถบัส รับจากสนามบินคุนหมิง 6,900 บาท

sn7 ทัวร์คุนหมิง 4 วัน 3 คืน ราคาถูก เริ่มจากสนามบินหาดใหญ่

sn7A ทัวร์คุนหมิง 4 วัน 3 คืน 8,900 บาท รถตู้ รับจากสนามบินคุนหมิง (จากคณะที่มาจากสนามบินหาดใหญ่)

sn7A ทัวร์คุนหมิง 4 วัน 3 คืน 6,900 บาท รถบัส รับจากสนามบินคุนหมิง (จากคณะที่มาจากสนามบินหาดใหญ่)

sn8 ทัวร์สิบสองปันนา คุนหมิง 5 วัน 4 คืน ราคาถูก เริ่มจากสุวรรณภูมิ

sn8A ทัวร์สิบสองปันนา คุนหมิง 5 วัน 4 คืน รถตู้ราคาถูก เริ่มจากคุนหมิง ส่งเชียงของ

sn8A ทัวร์สิบสองปันนา คุนหมิง 5 วัน 4 คืน รถบัสราคาถูก เริ่มจากคุนหมิง ส่งเชียงของ

sn9 ทัวร์คุนหมิง สิบสองปันนา 6 วัน 5 คืน ราคาถูกเริ่มจากสนามบินหาดใหญ่


sn9A ทัวร์คุนหมิง สิบสองปันนา 6 วัน 5 คืน 11,900 บาท รถตู้ เริ่มจากสนามบินคุนหมิง

Sn 10 ทัวร์คุนหมิง 4 วัน 3 คืน 12900 บาท เริ่มจากดอนเมืองทัวร์สิบสองปันนาราคาถูก เทศการเต็มเร็วเปิดรับกรุ๊ปจอย จะมาแบบ 1ท่าน 2ท่าน หรือ 3ท่าน สามารถจองได้


ทัวร์สิบสองปันนา เต็มเร็วรีบจอง

 

วิธีการจองทัวร์

1. โทรมาเช็คโปรแกรม ที่ว่าง
2. พร้อมโอนเงินเช้าบัญชี
3. ส่งสลีปหลักฐานการโอนเงิน พร้อมข้อมูลหน้าแรกของหนังสือเดินทาง ระบุรายละเอียดชื่อผู้จอง เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ วันที่เดินทาง จำนวนผู้เดินทาง
หลังจากนั้นส่งสลีปเข้ามาทาง

Fax : 02-8139227

E-Mail: sm789@hotmail.com เพียงเท่านี้ก็เสร็จสิ้นการจองทัวร์

 

แพคเกจทัวร์สิบสองปันนามาแรง เปิดจองแล้ว สนใจสอบถามเพิ่มเติม โทร 089-0404783

โปรแกรมทัวร์สิบสองปันนา ช่วงเทศกาล เปิดจองแล้ว ทัวร์ราคาถูกคุณภาพดี

แนะนำแพคเกจทัวร์สิบสองปันนา ราคาถูก ราคาประหยัด คุ้มราคา

โปรโมชั่นทัวร์สิบสองปันนา  4 วัน 3 คืน เริ่มจากกทม.โดยรถบัสเลือกพักได้ 2 เเบบ

ทัวร์สิบสองปันนา6,900 บาท ทัวร์คุณภาพ ราคาสุดคุ้ม รีบจองเต็มเร็ว

ภูมิประเทศ
เขตปกครองตนเองชนชาติไท สิบสองปันนามีเนื้อที่ประมาณ 19,700 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดกับ แขวงหลวงน้ำทา แขวงพงสาลี ของประเทศลาวและ รัฐฉาน ของ พม่า โดยมีชายแดนยาวถึง 966 กิโลเมตร และมีแม่น้ำโขงไหลผ่านตอนกลาง

สิบสองปันนา มีความหมายว่า "12 อำเภอ" คำว่า "พันนา" ไม่ได้หมายถึง นาพันผืน "พันนา" เป็นหน่วยการปกครองของคนไทในอดีต ตามหนังสือพงศาวดารโยนก เชียงรายมีพันนา พะเยามี ๓๖ พันนา ถ้าเท่ากับหน่วยการปกครองปัจจุบัน ก็คือ "อำเภอ"[ต้องการอ้างอิง]

ประวัติ
ในสมัยโบราณนั้น เคยเป็นที่ตั้งของอาณาจักรน่านเจ้า มีเมืองหลวงอยู่ที่ หนองแส หรือ เมืองต้าลี่ ในประเทศจีนปัจจุบัน

สิบสองปันนานั้นได้เป็นราชอาณาจักรหอคำเชียงรุ่ง เมื่อประมาณ 825 ปีก่อน โดย พญาเจือง หรือสมเด็จพระเจ้าหอคำเชียงรุ่งที่ 1 ในตำราของไทย เมื่อพุทธศตวรรษที่ 18 ชาวมองโกลได้รุกรานอาณาจักรล้านนา ส่วนสิบสองปันนานั้นจึงได้เป็นของมองโกล และก็ได้เป็นของจีนต่อมา(ตามประวัติศาสตร์จีน)

การอ่อนแอของราชวงค์อาฬโวสวนตาลครั้งแรกเริ่มคราวสมัยสมเด็จพระเจ้าหอคำเชียงรุ่งที่ 3 (ท้าวอ้ายปุง) รัชกาลที่ 3 แห่งราชวงค์อาฬโวสวนต๋าน จากนั้นเกิดความวุ่นวายเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ สุดท้ายถึงรัชกาลที่ 24 ท้าวอินเมิง (ท้าวอินเมือง) อาณาจักรสิบสองปันนาเริ่มเป็นปึกแผ่นมากที่สุด การขยายอาณาเขตเข้าไปยึดถึงเมืองเชียงตุง เมืองแถน (เดียนเบียนฟู) เชียงแสน ล้านช้าง จึงเป็นเหตุให้การอพยพชาวไทลื้อจากเชียงรุ่งและอีกหลายหัวเมืองลื้อเข้าไปสู่ดินแดนดังกล่าว เพื่อเข้าไปตั้งชุมชนปกครอง หัวเมืองประเทศราช ซึ่งหากมองมาถึงปัจจุบันมีชาวไทลื้อกระจายไปทั่วทั้งเมืองแถน หัวเมืองทางเหนือของลาว ทุกเมือง รัฐฉานของพม่า จนถึงเชียงตุง และแถบไต้คง

สิบสองปันนาดำรงความมั่นคงเฟื่องฟูอยู่ 100 กว่าปี ก็ถูกรุกรานอีกครั้งโดยชาวมองโกล และตกอยู่ในการปกครองของจีนอีกครั้งในปี พ.ศ. 1835 การสิ้นสุดอำนาจการปกครอง และการยอมรับอำนาจของมองโกล เมื่อรัชกาลที่ 33 เมื่อพระเจ้ากรุงจีนส่งตราหัวเสือ(จุ่มกาบหลาบคำ)มาให้เป็นตราแผ่นดินแทนตรานกหัสดีลิงก์ การเปลี่ยนชื่อเจ้าผู้ครองนคร จากชื่อภาษาไทลื้อ เป็นภาษาจีน เริ่มขึ้นในยุคนี้ เจ้าผู้ครองนครชาวไทลื้อถูกเรียกว่าเจ้าแสนหวีฟ้า

เมื่อ พุทธศตวรรษที่ 21 พม่าได้ก่อตั้งอาณาจักรตองอู และขยายอาณาเขตของตนไปทางตะวันออก พม่าได้โจมตีสิบสองปันนา ต่อจากนั้นจึงได้แบ่งเมืองเชียงรุ้งเป็น สิบสองปัน และก็เป็น เมืองในปัจจุบัน ได้แก่ เมืองฮาย ม้าง หุน แจ้ ฮิง ลวง อิงู ลา พง อู่ เมืองอ่อง และ เชียงรุ่ง จึงเรียกเรียกเมีองแถวๆ นี้รวมกันว่า สิบสองปันนา ในช่วงสมัยนี้เป็นช่วงเวลาที่วัฒนธรรมพม่า และ ศาสนาได้เข้าไปในสิบสองปันนา

ตามเอกสารที่ได้บันทึกเมื่อปี พ.ศ. 2113 จัดแบ่งไว้ ดังนี้

เมืองเชียงรุ่ง เมืองยาง เมืองฮำ รวมเป็น 1 พันนา
เมืองแจ เมืองมาง (ฟากตะวันตก) เมืองเชียงลู เมืองออง เป็น 1 พันนา
เมืองลวง เป็น 1 พันนา
เมืองหน เมืองพาน เชียงลอ เป็น 1 พันนา
เมืองฮาย เชียงเจือง เป็น 1 พันนา
เมืองงาด เมืองขาง เมืองวัง เป็น 1 พันนา
เมืองหล้า เมืองบาน เป็น 1 พันนา
เมืองฮิง เมืองปาง เป็น 1 พันนา
เชียงเหนือ เมืองลา เป็น 1 พันนา
เมืองพง เมืองมาง (ฟากตะวันออก) เมืองหย่วน เป็น 1 พันนา
เมืองอูเหนือ เมืองอูใต้ เป็น 1 พันนา
เมืองเชียงทอง อีงู อีปาง เป็น 1 พันนา
เมืองภูแถนหลวง เวียงคำแถน เป็น 1 พันนา

สมัยหลังราชวงศ์มังราย
หลังจากพระเจ้ากาวิละได้ปลดปล่อยเชียงใหม่ และ อาณาจักรล้านนา จาก พม่าแล้ว พระเจ้ากาวิละทรงพิจารณาเห็นว่าเมืองเชียงใหม่ขณะนั้นเป็นเมืองร้าง เพราะผู้คนหนีภัยสงคราม อีกทั้งในกำแพงตัวเมืองเชียงใหม่ยังมีต้นไม้เถาวัลย์ปกคลุม ชุกชุมด้วยเสือ สัตว์ป่านานาพันธ์ ผู้คนของพระองค์มีน้อยไม่อาจบูรณะซ่อมแซมเมืองใหญ่ได้ ดังนั้นจึงยกทัพไปกวาดต้อนผู้คนโดยไปตีเมืองไตในดินแดน ๑๒ ปันนา ทั้งไตลื้อ ไตโหลง(ไทใหญ่) ไตขึน (คนไตลื้อในเมืองเชียงตุง) ไตลื้อเมืองยอง ไตลื้อเมืองลวง ไตลื้อเมืองพน เมืองหย่วน เมืองล่า มาอยู่ที่เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน พะเยา และ น่านเป็นจำนวนมาก ซึ่งเรียกกันว่ายุค "เก็บผักใส่ซ้า เก็บข้าใส่เมือง" อันเป็นวิธีฟื้นฟูอาณาจักรล้านนาวิธีหนึ่ง เพราะในช่วงก่อนนั้น พม่าได้กวาดต้อนชาวล้านนาไปอยู่ที่ พุกาม และ มัณฑะเลย์ ไปจำนวนมาก

ในช่วงสงครามโลกสิบสองปันนานั้น ตกอยู่ในแผ่นดินจีน ถูกยุบเมืองเชียงรุ่งจากเมืองหลวงเป็นแค่เมือง พร้อมๆ กับเจ้าทั้งหลายด้วย โดยเคยมีเจ้าปกครองอยู่ถึง 45 พระองค์ ในปัจจุบัน คนที่มีแซ่เต๋า (刀) ก็คือ เจ้าในสิบสองปันนาที่เคยครองเมืองทั้งหลายเหล่านี้

ข่าวดี วันนี้เราแพคเกจทัวร์สิบสองปันนาเดินทางโดยเครื่องบิน เปิดให้จองแล้ว

เเนะนำโปรแกรมรหัสSN02 (3วัน) โปรแกรมทัวร์สิบสองปันนา บ้านไทลื้อ 3วัน 2คืน เครื่องบิน จากกทม. ต่อเครื่อง สนามบินเชียงใหม่/เชียงราย ราคา 10,900 บาท
รายละเอียดการเดินทาง : สนามบินเชียงใหม่/เชียงราย สนามบินเชียงรุ้ง บ้านโบราณไทลื้อม่านหัวนา วัดหลวงไทลื้อ เมืองใหม่เกล้า ตลาดกลางคืน น้ำพุดนตรี สิบสองปันนา ตลาดเช้าไทลื้อ วัดป่าเจย์ สวนป่าดงดิบ โชว์พาราณสี สิบสองปันนา สนามบินเชียงใหม่/เชียงราย
ขาไป :
สนามบินดอนเมือง - สนามบินเชียงใหม่/สนามบินเชียงราย- สนามบินสิบสองปันน
ขากลับ :
สนามบินสิบสองปันนา-สนามบินเชียงใหม่/สนามบินเชียงราย-สนามบินดอนเมือง
สายการบิน :  
สายการบิน แอร์เอเชีย / สายการบิน Ruili Airlines
จำนวนวัน
3 วัน 
รับได้
45 ท่าน
ราคา 10,900 บาท

วันที่ออกเดินทางปี2565
เดือนมกราคม 7-9,14-16,21-23,28-29
เดือนกุมภาพันธ์ 4-6,11-13,18-20,25-27
เดือนมีนาคม 4-6,11-13,18-20,25-27
เดือนเมษายน 1-3,6-8(วันจักรี),8-10,11-13,12-14,13-15 (วันสงกรานต์) ,22-24,29เม.ย.-1พ.ค.
เดือนพฤษภาคม 4-6 (วันฉัตรมงคล),6-8,13-15(วันพืชมงคลวันวิสาขบูชา),20-22,27-29


รหัส SN2 ทัวร์สิบสองปันนา 4วัน 3คืน 9,500 บาท แอร์เอเชีย จากกทม.แพคเกจทัวร์สิบสองปันนาราคาถูก ท่องเที่ยวเชียงรุ้ง บริษัททัวร์สิบสองปันนา แลนด์สิบสองปันนา
รายละเอียดการเดินทาง : กทม. - เชียงราย-เชียงของ–ห้วยทราย- หลวงน้ำทา-บ่อเตน–เชียงรุ่งสิบสองปันนา-วัดหลวง ศูนย์วิจัยพืชสมุนไพร สวนป่าเขตร้อน - สวนป่าดงดิบ–โชว์วัฒนธรรมเผ่าไอนี่- ตลาดเช้าไทลื้อ-หมู่บ้านวัฒนธรรมไทลื้อ-เมืองใหม่เกล้าจอม-สวนม่านทิง-ชมโชว์พาราณสี
ขาไป :
เริ่มจากสนามบินดอนเมือง – สนามบินเชียงราย
ขากลับ :
สนามบินเชียงราย -- สนามบินดอนเมือง
สายการบิน :  
สายการบินแอร์เอเชีย
จำนวนวัน
4 วัน 
ราคากรุ๊ปจอย
10 ท่านละ 11,900 บาท (วันปกติ)
ราคากรุ๊ปจอย 10 ท่านละ 13,900 บาท (วันนักขัตฤกษ์)
ช่วงนี้กรุ๊ปเหมา แบบเดินทาง 40 ท่าน ลดเหลือท่านละ 9,500 บาท (วันปกติ) , (วันนักขัตฤกษ์)ราคาท่านละ 12,500 บาท

วันที่ออกเดินทางปี2565
เดือนมกราคม 7-10,14-17,21-24,28-31
เดือนกุมภาพันธ์ 3-6,10-13,17-20,24-27
เดือนมีนาคม 3-6,10-13,17-20,24-27
เดือนเมษายน 5-8 (วันจักรี),7-10,11-14,12-15,13-16 (วันสงกรานต์) ,21-24,28เม.ย.-1พ.ค.
เดือนพฤษภาคม 3-6 (วันฉัตรมงคล),12-15 (วันพืชมงคล),13-16 (วันวิสาขบูชา),19-22,26-29

เเนะนำโปรเเกรมรหัส SN110(รถบัส) ทัวร์สิบสองปันนา เดินทางโดยบัส (6 วัน รวมวันเดินทาง )
ราคา 6,900 บาท รวมทุกอย่างจาก กทม
การเดินทาง เริ่มเดินทาง กทม โดยรถบัส
ระยะเวลา 6 วัน
รับได้ 45 ท่าน 
ราคาท่านละ 6,900 บาท พัก 2 ดาว
ราคาท่านละ 7,500 บาท พัก 3 ดาว

วันที่ออกเดินทางปี2565
เดือนมกราคม 6-11,13-18,20-25,27ม.ค.-1ก.พ.
เดือนกุมภาพันธ์ 3-8,10-15,17-22,24ก.พ.-1มี.ค.
เดือนมีนาคม 3-8,10-15,17-22,24-29
เดือนเมษายน 1-6,11-16,12-17,13-18 (วันสงกรานต์) ,21-26 , 28เม.ย.-3พ.ค.
เดือนพฤษภาคม 5-10,12-17 (วันพืชมงคล),19-24,26-31


รวมเเพคเกจทัวร์สิบสองปันนาทั้งหมด


SN 110(รถบัส) ทัวร์สิบสองปันนา กาหลั่นป้า วัดหลวงไทลื้อ โชว์พาราณสี 6,900 บาทรวมทุกอย่างจากกทม. เต็มโปรแกรม 6 วัน 5 คืน รวมวันเดินทาง
การเดินทาง เริ่มเดินทาง กทม โดยรถบัส
ระยะเวลา 6 วัน
รับได้ 45 ท่าน
ราคา: 6,900บาท (นอน 3 ดาว)
ราคา: 7,900 บาท (นอน 4 ดาว)

SN 110 A ทัวร์สิบสองปันนา กาหลั่นป้า โชว์พาราณสี วัดหลวงไทลื้อ 5,000 บาท โดยรถบัส รับหน้าด่านเชียงของ เต็มโปรแกรม 4 วัน 3 คืนรวมวันเดินทาง
การเดินทาง เริ่มเดินทางจาก ด่านเชียงของ
ระยะเวลา 4 วัน
รับได้ 45 ท่านSN 111(รถบัส) ทัวร์คุนหมิง สิบสองปันนา 10,900 บาท รวมทุกอย่างจาก กทม โปรแกรมทัวร์เที่ยวยูนนานแบบสุดคุ้ม 8 วัน 7 คืน
การเดินทาง เริ่มเดินทาง กทม โดยรถบัส
ระยะเวลา 8 วัน
รับได้ 45 ท่าน
ราคาท่านละ 10,900 บาท


SN 111 A ทัวร์คุนหมิง ป่าหิน พระตำหนักทอง ถ้ำจิ่วเซียง เที่ยวสิบสองปันนา โชว์พาราณสี กาหลั่นป้า วัดหลวงไทลื้อ 9,200 บาท โปรแกรมทัวร์เที่ยวยูนนานแบบสุดคุ้ม
การเดินทาง เริ่มเดินทาง กทม โดยรถบัส
ระยะเวลา 6 วัน
รับได้ 45 ท่าน
ราคาท่านละ 9,200 บาท

 

รหัส SN 210 (รถตู้) กทม. ทัวร์สิบสองปันนา กาหลั่นป้า โชว์พาราณสี หมู่บ้านไทลื้อ 6วัน 5คื
การเดินทาง เริ่มเดินทาง กทม โดยรถตู้
ระยะเวลา 6 วัน
รับได้ 9 ท่าน
วันที่ออกเดินทางกรุ๊ปจอย ราคาท่านละ 7,900 บาท

 

รหัส SN 210 Aรับหน้าด่านเชียงของ สิบสองปันนา กาหลั่นป้า โชว์พาราณสี หมู่บ้านไทลื้อ 4วัน 3คืน
การเดินทาง
เริ่มเดินทาง หนองคาย สนามบิน สถานีขนส่ง โดยรถตู้
ระยะเวลา 4 วัน
รับได้9 ท่าน


 

SN 211(รถตู้) ทัวร์คุนหมิง ป่าหิน พระตำหนักทอง เที่ยวสิบสองปันนา วัดหลวงไทลื้อ โชว์พาราณสี 12,900 บาท รวมทุกอย่างจาก กทม โปรแกรมทัวร์เที่ยวยูนนานแบบสุดคุ้ม 8 วัน(รถตู้)
การเดินทางรถตู้
ระดับโรงแรม 3 ดาว
จำนวนวัน 8 วัน
ราคา 12,900
บาท
รับได้ 10
ท่าน


SN 211 Aทัวร์คุนหมิง สิบสองปันนา รับหน้าด่านเชียงของ เที่ยวป่าหิน พระตำหนักทอง โชว์พาราณสี วัดหลวงไทลื้อ 11,000 บาท โปรแกรมทัวร์เที่ยวยูนนานแบบสุดคุ้ม 6 วัน
การเดินทาง
รถตู้
ระดับโรงแรม 3 ดาว
จำนวนวัน 6 คืน
ราคา บาท
รับได้ 10 ท่าน

 

 

รหัส SN 11 กทม. ทัวร์คุนหมิง พระตำหนักจินเตี้ยน วัดหยวนทง ป่าหิน ถ้ำจิ่วเซียง 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง
ขาไป : เริ่มจาก สนามบินดอนเมือง - สนามบินคุนหมิง
ขากลับ : ส่งที่ สนามบินคุณหมิง – สนามบินดอนเมือง
สายการบินที่ใช้
(FD) Air Asia
ระดับโรงแรม 3 ดาว
จำนวนวัน
3 วัน 2 คืน
ราคา
11,900 บาท (รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)

รหัส SN 12 กทม. ทัวร์คุนหมิง พระตำหนักจินเตี้ยน วัดหยวนทง สิบสองปันนา กาหลั่นป้า ป่าดงดิบ ป่าหิน ถ้ำจิ่วเซียง 4 วัน 3 คืน บินภายในไป –กลับ โดยสารการบิน (MU)
การเดินทาง
ขาไป : เริ่มจาก สนามบินดอนเมือง - สนามบินคุนหมิง
ขากลับ : ส่งที่ สนามบินคุณหมิง – สนามบินดอนเมือง
สายการบินที่ใช้
(FD) Air Asia
ระดับโรงแรม 3 ดาว
จำนวนวัน
4 วัน 3 คืน
ราคา 18,500 บาท (รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)

รหัส SN 13 กทม. ทัวร์คุนหมิง พระตำหนักจินเตี้ยน วัดหยวนทง ป่าหิน ถ้ำจิ่วเซียง เขาซีซาน 4 วัน 3 คืน
การเดินทาง
ขาไป :
เริ่มจาก สนามบินดอนเมือง - สนามบินคุนหมิง
ขากลับ : ส่งที่ สนามบินคุณหมิง – สนามบินดอนเมือง
สายการบินที่ใช้ (FD) Air Asia
ระดับโรงแรม
3 ดาว
จำนวนวัน
4 วัน 3 คืน
ราคา 12,900 บาท (รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)

รหัส SN 14 กทม. ทัวร์คุนหมิง พระตำหนักจินเตี้ยน วัดหยวนทง ทัวร์สิบสองปันนา กาหลั่นป้า โชว์พาราณสี ป่าหิน ถ้ำจิ่วเซียง 5 วัน 4 คืน
การเดินทาง
ขาไป : เริ่มจาก สนามบินดอนเมือง - สนามบินคุนหมิง
ขากลับ : ส่งที่ สนามบินคุณหมิง – สนามบินดอนเมือง
สายการบินที่ใช้ (FD) Air Asia
ระดับโรงแรม 3 ดาว
จำนวนวัน
5 วัน 4 คืน
ราคา 18,900 บาท (รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)

รหัส SN 15 กทม. ทัวร์คุนหมิง พระตำหนักจินเตี้ยน สิบสองปันนา กาหลั่นป้า โชว์พาราณสี ป่าหิน ถ้ำจิ่วเซียง 5 วัน 4 คืน บินภายในประเทศ ไป- กลับ โดยสารการบิน (MU)
การเดินทาง
ขาไป : เริ่มจาก สนามบินดอนเมือง - สนามบินคุนหมิง
ขากลับ : ส่งที่ สนามบินคุณหมิง – สนามบินดอนเมือง
สายการบินที่ใช้เดินทาง (FD) Air Asia
ระดับโรงแรม 3 ดาว
จำนวนวัน
5 วัน 4 คืน
ราคา 18,900 บาท (รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)

รหัส SN 16 กทม. ทัวร์คุนหมิง พระตำหนักจินเตี้ยน วัดหยวนทง ป่าหิน ถ้ำจิ่วเซียง 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง
ขาไป : เริ่มจาก สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินคุนหมิง
ขากลับ : ส่งที่ สนามบินคุณหมิง – สนามบินสุวรรณภูมิ
สายการบินที่ใช้
MU ไชน่าอิสเทรินแอร์ไลน์
ระดับโรงแรม 3 ดาว
จำนวนวัน
3 วัน 2 คืน
ราคา
บาท 

 

 

รหัส SN1 กทม. สิบสองปันนา กาหลั่นป้า โชว์พาราณสี หมู่บ้านไทลื้อ 4วัน 3คืน
การเดินทาง
ขาไป : เริ่มจากสนามบินสุวรรณภูมิ -สนามบินสิบสองปันนา
ขากลับ : สนามบินสิบสองปันนา-สนามบินสุวรรณภูมิ

สายการบินที่ใช้
MU ไชน่าอิสเทรินแอร์ไลน์
ระดับโรงแรม 3 ดาว
จำนวนวัน 4 วัน 3 คืน
ราคา................บาท
รับได้ท่าน
วันที่ออกเดินทาง (รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)

 

 

รหัส SN2 กทม. บินไป – กลับ เชียงราย เมืองล้า สิบสองปันนา กาหลั่นป้า โชว์พาราณสี หมู่บ้านไทลื้อ 5วัน 4คืน
การเดินทาง
ขาไป : เริ่มจากสนามบินดอนเมือง-สนามบินเชียงราย
ขากลับ : สนามบินเชียงราย-สนามบินดอนเมือง
สายการบินที่ใช้
Air asia (FD)
ระดับโรงแรม 3 ดาว
จำนวนวัน 5 วัน 4 คืน
ราคา................บาท
รับได้ท่าน
วันที่ออกเดินทาง (รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)

 

 

รหัส SN3 คุนหมิง ป่าหิน ถ้ำจิ่วเซียง สิบสองปันนา กาหลั่นป้า โชว์พาราณสี หมู่บ้านไทลื้อ 5วัน 4คืน
การเดินทาง
ขาไป : เริ่มจากสนามบินสุวรรณภูมิ -สนามบินคุณหมิง
ขากลับ : สนามบินสิบสองปันนา-สนามบินสุวรรณภูมิ

ระดับโรงแรม 3 ดาว
จำนวนวัน 5 วัน 4 คืน
ราคา................บาท
รับได้ท่าน
วันที่ออกเดินทาง (รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)

 

รหัส SN4 คุนหมิง ป่าหิน สิบสองปันนา กาหลั่นป้า โชว์พาราณสี หมู่บ้านไทลื้อ 6 วัน 5คืน
การเดินทาง
ขาไป : เริ่มจาก สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินคุนหมิง
ขากลับ : ส่งที่ สนามบินเชียงราย – สนามบินดอนเมือง
สายการบินที่ใช้
ไชน่าอีสเทิร์น แอร์ไลน์
ระดับโรงแรม3 ดาว
จำนวนวัน 6 วัน 5 คืน
ราคา................บาท
รับได้ท่าน
วันที่ออกเดินทาง (รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)

 

 

รหัส SN5กทม. สิบสองปันนา กาหลั่นป้า โชว์พาราณสี หมู่บ้านไทลื้อ ทัวร์คุนหมิง ป่าหิน ถ้ำจิ่วเซียง 6วัน 5คืน
การเดินทาง
ขาไป : เริ่มจาก สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินสิบสองปันนา
ขากลับ : ส่งที่ สนามบินคุณหมิง – สนามบินสุวรรณภูมิ
สายการบินที่ใช้ไชน่าอีสเทิร์น แอร์ไลน์
ระดับโรงแรม
3 ดาว
จำนวนวัน 6 วัน 5 คืน
ราคา................บาท
รับได้ท่าน
วันที่ออกเดินทาง (รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)

 

SN 5 A สิบสองปันนา กาหลั่นป้า โชว์พาราณสี หมู่บ้านไทลื้อ คุนหมิง ป่าหิน ถ้ำจิ่วเซียง 6วัน 5คืน ( รถตู้)
สายการบินที่คณะทัวร์ใช้เดินทางมา China Eastern Airlines
ขาไป : เริ่มจากสนามบินสิบสองปันนา
ขากลับ : สนามบินคุนหมิง
ระดับโรงแรม
3 ดาว
จำนวนวัน 6 วัน 5 คืน
ราคา................
บาท
รับได้ 10 ท่าน
วันที่ออกเดินทาง (รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)

 

SN 5 A สิบสองปันนา กาหลั่นป้า โชว์พาราณสี หมู่บ้านไทลื้อ คุนหมิง ป่าหิน ถ้ำจิ่วเซียง 6วัน 5คืน ( รถบัส)
สายการบินที่คณะทัวร์ใช้เดินทางมา China Eastern Airlines
ขาไป : เริ่มจากสนามบินสิบสงปันนา
ขากลับ : สนามบินคุนหมิง
ระดับโรงแรม
3 ดาว
จำนวนวัน 6 วัน 5 คืน
ราคา................บาท
รับได้ท่าน
วันที่ออกเดินทาง (รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)

 

รหัส SN6กทม. ทัวร์คุนหมิง ป่าหิน ถ้ำจิ่วเซียง พระตำหนักจินเตี้ยน 4วัน 3คืน
ขาไป : เริ่มจากสนามบินสุวรรณภูมิ -สนามบินคุนหมิง
ขากลับ : สนามบินคุนหมิง-สนามบินสุวรรณภูมิ
สายการบินที่ใช้
ไชน่าอีสเทิร์น แอร์ไลน์

ระดับโรงแรม 3 ดาว
จำนวนวัน 4 วัน 3 คืน
ราคา................บาท
รับได้ท่าน
วันที่ออกเดินทาง (รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)

 

SN 6 A รับสนามบินคุนหมิง ป่าหิน ถ้ำจิ่วเซียง พระตำหนักจินเตี้ยน 4วัน 3 คืน (รถตู้)
การเดินทาง (รถตู้)
ขาไป : เริ่มจาก รับสนามบินคุนหมิง
ขากลับ : ส่งที่ ส่งสนามบินคุณหมิง
ระดับโรงแรม3 ดาว
จำนวนวัน 4 วัน 3 คืน
ราคา................บาท
รับได้ 10 ท่าน
วันที่ออกเดินทาง (รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)

 

SN 6 A รับสนามบินคุนหมิง ป่าหิน ถ้ำจิ่วเซียง พระตำหนักจินเตี้ยน 4วัน 3 คืน (รถตู้)
การเดินทาง (รถบัส)
ขาไป : เริ่มจาก รับสนามบินคุนหมิง
ขากลับ : ส่งที่ ส่งสนามบินคุณหมิง
ระดับโรงแรม3 ดาว
จำนวนวัน 4 วัน 3 คืน
ราคา................บาท
รับได้ท่าน
วันที่ออกเดินทาง (รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)

 

 

รหัส SN7หาดใหญ่ กทม. คุนหมิง ถ้ำจิ่วเซียง พระตำหนักจินเตี้ยน ป่าหิน เจาะลึกคุนหมิง 4 วัน3 คืน
การเดินทาง
ขาไป : เริ่มจากสนามบินหาดใหญ่-สนามบินดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-สนามบินสิบสองปันนา
ขากลับ : สนามบินคุนหมิง-สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินดอนเมือง -สนามบินหาดใหญ่

สายการบินที่ใช้
Air asia,ไชน่าอีสเทิร์น แอร์ไลน์
ระดับโรงแรม
3 ดาว
จำนวนวัน 4
วัน 3 คืน
ราคา ................
บาท
รับได้
ท่าน
วันที่ออกเดินทาง (รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)

 

 

SN 7 A รับสนามบินคุนหมิง ป่าหิน ถ้ำจิ่วเซียง พระตำหนักจินเตี้ยน 4วัน 3 คืน (รถตู้)
การเดินทาง รถตู้

ขาไป : เริ่มจากสนามบินคุณหมิง
ขากลับ : สนามบินคุนหมิง
ระดับโรงแรม3 ดาว
จำนวนวัน 4
วัน 3 คืน
ราคา................บาท
รับได้ 10 ท่าน
วันที่ออกเดินทาง (รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)

 

 

SN 7 A รับสนามบินคุนหมิง ป่าหิน ถ้ำจิ่วเซียง พระตำหนักจินเตี้ยน 4วัน 3 คืน (รถบัส)
การเดินทาง รถบัส

ขาไป : เริ่มจากสนามบินคุณหมิง
ขากลับ : สนามบินคุนหมิง
ระดับโรงแรม3 ดาว
จำนวนวัน 4
วัน 3 คืน
ราคา................
บาท
รับได้ท่าน
วันที่ออกเดินทาง (รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)


 

รหัส SN8 กทม. สิบสองปันนา โชว์พาราณสี คุนหมิง ถ้ำจิ่วเซียง พระตำหนักจินเตี้ยน ป่าหิน เจาะลึกคุนหมิง 5 วัน4 คืน
การเดินทาง
ขาไป : เริ่มจากสนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินสิบสองปันนา
ขากลับ : สนามบินคุนหมิง-สนามบินสุวรรณภูมิ
สายการบินที่ใช้
ไชน่าอีสเทิร์น แอร์ไลน์
ระดับโรงแรม 3 ดาว
จำนวนวัน 5
วัน 4 คืน
ราคา................
บาท
รับได้
ท่าน
วันที่ออกเดินทาง
(รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)

 

SN 8 A สิบสองปันนา กาหลั่นป้า โชว์พาราณสี หมู่บ้านไทลื้อ คุนหมิง ป่าหิน
การเดินทาง
ขาไป : เริ่มจากสนามบินคุณหมิง
ขากลับ : ส่งที่หน้าด่านเชียงของ
ระดับโรงแรม 3 ดาว
จำนวนวัน 5
วัน 4 คืน
ราคา................
บาท
รับได้
10 ท่าน
วันที่ออกเดินทาง
(รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)

 

 

SN 8 A สิบสองปันนา กาหลั่นป้า โชว์พาราณสี หมู่บ้านไทลื้อ คุนหมิง ป่าหิน
การเดินทาง
ขาไป : เริ่มจากสนามบินคุณหมิง
ขากลับ : ส่งที่หน้าด่านเชียงของ
ระดับโรงแรม 3 ดาว
จำนวนวัน 5
วัน 4 คืน
รับได้
ท่าน
วันที่ออกเดินทาง (รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)

ราคา ................ บาท

 

รหัส SN 9 หาดใหญ่ กทม. คุนหมิง ถ้ำจิ่วเซียง พระตำหนักจินเตี้ยน ป่าหิน สิบสองปันนา โชว์พาราณสี สนามบินเชียงราย 6 วัน5 คืน
การเดินทาง
ขาไป
: เริ่มจากสนามบินหาดใหญ่-สนามบินดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-สนามบินสิบสองปันนา
ขากลับ : สนามบินเชียงราย-สนามบินดอนเมือง-สนามบินหาดใหญ่
สายการบินที่ใช้ Air Asia -China Eastern Airlines (MU) (รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)
ระดับโรงแรม 3 ดาว
จำนวนวัน 6 วัน 5 คืน

  รหัส SN 9 A รับสนามบินคุนหมิง ถ้ำจิ่วเซียง พระตำหนักจินเตี้ยน ป่าหิน สิบสองปันนา โชว์พาราณสี 6 วัน5 คืน
การเดินทาง
ขาไป : เริ่มจากสนามบินคุนหมิง
ขากลับ : ส่งหน้าด่านเชียงของ
สายการบินที่ใช้ บินภายในประเทศ China Eastern Airlines (MU)
ระดับโรงแรม 3 ดาว
จำนวนวัน 5 วัน 4 คืน (รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)


 

SN 10 ทัวร์คุนหมิง เจาะลึกคุนหมิง ป่าหิน ถ้ำจิ่วเซียง 4 วัน3 คืน เครื่องบินไปกลับ เริ่มจาก กทม. โดยสายการบิน แอร์เอเซีย
รหัส SN 10 กทม. ทัวร์คุนหมิง ป่าหิน ถ้ำจิ่วเซียง พระตำหนักจินเตี้ยน 4วัน 3คืน
การเดินทาง
ขาไป : เริ่มจาก สนามบินดอนเมือง - สนามบินคุนหมิง
ขากลับ : ส่งที่ สนามบินคุณหมิง – สนามบินดอนเมือง
สายการบินที่ใช้ (FD) Air Asia (รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)
ระดับโรงแรม 3 ดาว
จำนวนวัน
4 วัน 3 คืน

สำนักงาน สไมล์ไทยทัวร์ Smile Thai Tour

สำนักงานใหญ่ กรุงเทพเเละปริมณฑล
98/22 หมู่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
โทร : 02-8139228 ,02-4290523,
02-4290545,02-4290553,
เเฟ็กซ์ : 02,8139227
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก

 

สาขาพัทยา
583/13หมู่ที่ 4 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
โทร 038-221498
เเฟ็กซ์ 038-221498
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก

 

สาขาสระแก้ว อรัญประเทศ
214/455 หมู่ที่ 1ตำบล บ้านด่าน อำเภอ อรัญประเทศ จังหวัด สระแก้ว 27120
โทร 037-424954
Fax : 037-424954
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก

 

สาขาช่องเม็ก
409/413 หมู่ที่ 3 ต.ช่องเม็ก อ. สิรินธร
จ.อุบลราชธานี 34350
โทร 045-210725
Fax : 045-252724
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก

 

สาขา เชียงราย
376/1 ม.3 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
โทร 053-791700
เเฟกซ์ 053-791700
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก

 

สำนักงานปากเซ สปป.ลาว
บริษัทนครโชคชัยทราเวล จำกัด(ในเครือสไมล์ไทย)
Lak 13 Ban.Chokamnuay Pakse Champasak Lao PDR.
โทร: +8562059217515
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก

 

สำนักงานเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา
Goden Thai Cambodia Traval Co., Ltd (ในเครือสไมล์ไทย)
Borei Arcade No B32, National Road No 6, Krous Village,Sangkat Svay Dangkum,Siem Reap City.
โทร: +850317799994
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก

 

สำนักงานในประเทศเวียดนาม
31 Nguyen Thai Binh,P.04.Q.Tan Binh
โทร: +84977943744
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.