PH210ทัวร์ภูเก็ต 2 วัน 1 คืน ราคา 5,900บาท รถตู้รับจาก กทม.

PH211ทัวร์ภูเก็ต 2 วัน 1 คืน ราคา 5,500บาท รถตู้รับจาก กทม.

PH212ทัวร์ภูเก็ต 2 วัน 1 คืน ราคา 5,500บาท รถตู้รับจาก กทม.

PH213ทัวร์ภูเก็ต 2 วัน 1 คืน ราคา 6,500บาท รถตู้รับจาก กทม.

PH220 ทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน ราคา 7,900บาท รถตู้รับจาก กทม.

PH221ทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน ราคา 7,900บาท รถตู้รับจาก กทม.

PH222 ทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน ราคา 6,900บาท รถตู้รับจาก กทม.

PH223ทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน ราคา7,900 บาท รถตู้รับจาก กทม.

PH224ทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน ราคา 8,500บาท รถตู้รับจาก กทม.

PH225ทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน ราคา7,500 บาท รถตู้รับจาก กทม.

PH226ทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน ราคา7,900 บาท รถตู้รับจาก กทม.

PH227ทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน ราคา8,900 บาท รถตู้รับจาก กทม.

PH228ทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน ราคา8,900 บาท รถตู้รับจาก กทม.

PH229ทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน ราคา7,900 บาท รถตู้รับจาก กทม.

PH230ทัวร์ภูเก็ต 4 วัน 3 คืน ราคา 9,500บาท รถตู้รับจาก กทม.

PH231ทัวร์ภูเก็ต 4 วัน 3คืน ราคา10,500 บาท รถตู้รับจาก กทม.

PH232 ทัวร์ภูเก็ต 4 วัน 3คืน ราคา8,900 บาท รถตู้รับจาก กทม.

PH233ทัวร์ภูเก็ต 4 วัน 3คืน ราคา10,500 บาท รถตู้รับจาก กทม.

PH234ทัวร์ภูเก็ต 4 วัน 3คืน ราคา10,500 บาท รถตู้รับจาก กทม.

PH235 ทัวร์ภูเก็ต 4 วัน 3คืน ราคา10,500 บาท รถตู้รับจาก กทม.

PH114ทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน ราคา5,900 บาท รถบัสรับจาก กทม.

PH120ทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน ราคา7,500 บาท รถบัสรับจาก กทม.

PH121ทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน ราคา 7,500บาท รถบัสรับจาก กทม.

PH210FDทัวร์ภูเก็ต 2 วัน 1 คืน ราคา 8,500บาท เริ่มจากสนามบินดอนเมือง โดยสายการบินแอร์เอเชีย

PH211FD ทัวร์ภูเก็ต 2 วัน 1 คืน ราคา 7,900บาท เริ่มจากสนามบินดอนเมือง โดยสายการบินแอร์เอเชีย

PH212FDทัวร์ภูเก็ต 2 วัน 1 คืน ราคา 7,900 บาท เริ่มจากสนามบินดอนเมือง โดยสายการบินแอร์เอเชีย

PH213FDทัวร์ภูเก็ต 2 วัน 1 คืน ราคา 8,900บาท เริ่มจากสนามบินดอนเมือง โดยสายการบินแอร์เอเชีย

PH220FD ทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน ราคา 9,900 บาท เริ่มจากสนามบินดอนเมือง โดยสายการบินแอร์เอเชีย

PH221FD ทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน ราคา 9,900บาท เริ่มจากสนามบินดอนเมือง โดยสายการบินแอร์เอเชีย

PH222FD ทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน ราคา 8,900บาท เริ่มจากสนามบินดอนเมือง โดยสายการบินแอร์เอเชีย

PH223FD ทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน ราคา 9,900บาท เริ่มจากสนามบินดอนเมือง โดยสายการบินแอร์เอเชีย

PH224FDทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน ราคา 10,500 บาท เริ่มจากสนามบินดอนเมือง โดยสายการบินแอร์เอเชีย

PH225FD ทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน ราคา 9,500 บาท เริ่มจากสนามบินดอนเมือง โดยสายการบินแอร์เอเชีย

PH226FD ทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน ราคา9,900 บาท เริ่มจากสนามบินดอนเมือง โดยสายการบินแอร์เอเชีย

PH227FDทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน ราคา 10,900 บาท เริ่มจากสนามบินดอนเมือง โดยสายการบินแอร์เอเชีย

PH228FD ทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน ราคา 10,900บาท เริ่มจากสนามบินดอนเมือง โดยสายการบินแอร์เอเชีย

PH229FD ทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน ราคา 9,900บาท เริ่มจากสนามบินดอนเมือง โดยสายการบินแอร์เอเชีย

PH230FDทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน ราคา 11,500บาท เริ่มจากสนามบินดอนเมือง โดยสายการบินแอร์เอเชีย

PH231FDทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน ราคา 12,500บาท เริ่มจากสนามบินดอนเมือง โดยสายการบินแอร์เอเชีย

PH232FD ทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน ราคา 10,900บาท เริ่มจากสนามบินดอนเมือง โดยสายการบินแอร์เอเชีย

PH233FD ทัวร์ภูเก็ต 4 วัน 3 คืน ราคา 12,500 บาท เริ่มจากสนามบินดอนเมือง โดยสายการบินแอร์เอเชีย

PH234FDทัวร์ภูเก็ต 4 วัน 3คืน ราคา12,500 บาท เริ่มจากสนามบินดอนเมือง โดยสายการบินแอร์เอเชีย

PH235FDทัวร์ภูเก็ต 4 วัน 3 คืน ราคา 12,500 บาท เริ่มจากสนามบินดอนเมือง โดยสายการบินแอร์เอเชีย
ทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน ราคา7,500 บาท รถบัสรับจาก กทม.

รหัส PH120 ภูเก็ต – เกาะเฮ – เกาะราชา – อ่าวพังงา 3 วัน 2 คืน

วันที่1 กรุงเทพ – ภูเก็ต

17.30 น. เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับคณะที่จุดนัดพบกันที่ปั๊ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม มหาลัยหอการค้า
18.00 น. จากนั้นออกเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่ภูเก็ต

วันที่2 เขารัง - ชิโนโปรตุกิส - วัดฉลอง - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำภูเก็ต - หอชมวิวเขาขาด - แหลมพรมเทพ
เช้า บริการอาหารเช้า จากนั้นเดินทางขึ้นเขารังเพื่อชมทัศนียภาพของตัวเมืองภูเก็ต ผ่านชมย่านตึกเก่า ชิโนโปรตุกิส โดยเฉพาะซอยรมณีย์ที่ไม่ว่าใครมาก็ต้องมาเยี่ยมเยือน จากนั้นเดินทางไป นมัสการหลวงพ่อแช่มวัดฉลองหรือวัดไชยธาราม
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน จากนั้นแวะชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำภูเก็ต เป็นสถานที่แสดงพันธุ์สัตว์น้ำนานาชนิด ที่มีสิ่งมีชีวิตทางทะเลมีทั้งพันธุ์สัตว์น้ำจืดและน้ำเค็มมากกว่า 150 ชนิด นำท่านเดินทางไปหอชมวิวเขาขาด ที่สามารถมองเห็นวิวแบบ 360 องศา สามารถมองเห็นทัศนียภาพเกาะภูเก็ตที่สวยงาม ไม่ว่าจะเป็นอ่าวฉลอง แหลมพันวา เกาะสิเหร่ เกาะเล็กเกาะน้อย เรือประมง เรือสำราญ รวมทั้งตัวเมืองภูเก็ต จากนั้นมุ่งตรงไปแหลมพรมเทพเพื่อรอชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า
เย็น ถึงแหลมพรมเทพ ท่านจะได้เห็นทัศนียภาพที่สวยงามของผืนทะเลที่พระอาทิตย์กำลังจะลับขอบฟ้าแบบพาโรนาม่า จากนั้นเข้าที่พักในเมือง
ค่ำ บริการอาหารค่ำ จากนั้นนำท่านชมการแสดงโชว์ภูเก็ตแฟนตาซี (ไม่รวมตั๋ว) หากไม่เข้าภูเก็ตแฟนตาซี ทีมงานพาชมเมืองภูเก็ตยามค่ำคืน

วันที่3 เกาะเฮ - เกาะราชา
เช้า บริการอาหารเช้า จากนั้นนำท่านไปท่าเรืออ่าวฉลอง ลงเรือเดินทางไปเกาะเฮ นำท่านดำน้ำดูปะการัง เล่นน้ำ พักผ่อนตามอัธยาศัย บนชายหาดขาวสะอาดของเกาะเฮ
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (แบบกล่อง)บนเกาะเฮจากนั้นเดินทางไปเกาะราชา เล่นน้ำ ดำผิวน้ำชมปะการัง บริเวณอ่าวปะตกหรืออ่าวคอนแค ได้เวลาอันสมควรจากนั้นเดินทางกลับท่าเรือ
เย็น บริการอาหารเย็น เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่4 พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี – อ่าวพังงา – เขาตะป ู
เช้า บริการอาหารเช้า เดินทางไปนมัสการพระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี หรือพระใหญ่ ท่านสามารถชมวิวแบบ 360 องศาสามารถมองเห็นทะเลรอบด้านทั้งฝั่งกะรนและฝั่งราไวย์และตัวเมืองภูเก็ต จากนั้นเดินทางไป อ่าวพังงา
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน นำท่านล่องเรือชมความงามของอ่าวพังงาและเกาะเล็กเกาะน้อยนับร้อย ชมความมหัศจรรย์ของเขาตะปูและมหัศจรรย์ของเขาพิงกันจากนั้นนั่งเรือเข้าชม ถ้ำลอด
เย็น รับประทานอาหารเย็น (คณะทัวร์จ่ายเอง)จากนั้นนำคณะแวะซื้อของฝากก่อนเดินทางกลับกรุงเทพ

วันที่5 พังงา - กรุงเทพ
06.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

อัตรานี้รวม

- ค่ารถรถตู้ปรับอากาศ นำท่านท่องเที่ยวตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่าที่พัก 2 คืน ระดับ 3 ดาว (ห้องละ 2-4 ท่าน) หรือเทียบเท่า
- ค่าอาหาร 8 มื้อ
- ค่าเข้าชม สถานที่ท่องเที่ยว
- รวมค่ามัคคุเทศก์
- รวมค่าเข้าชมตลอดโปรแกรม
- ค่าประกันอุบัติเหตุ 1,000,000 บาท (ตามกรมธรรม์)

โทรสำนักงาน 02-8139228 , 02-8058800 , 02-4290553 , 02-4290545 , 02-4290523 , 086-3458363 089-5232908 089-5233165 083-3086327 , 086-3089035 แฟกซ์ 02-8139227 , 02-4290554 E-mail : sm789@hotmail.com
คำแนะนำในการจองทัวร์
ควรจองก่อนการเดินทางครับ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวช่วงเทศกาล มักพลาดโอกาส เพื่อความแน่นอน แนะนำให้วางแผนการจองล่วงหน้าก่อน 1 เดือน (ทางทีมงานมิได้มีเจตนาที่จะรบกวนหรือเร่งรัด แต่หากเพื่อความแน่นอนของท่านที่จะได้ท่องเที่ยวตามความตั้งใจ)
การจองทัวร์ การสำรองที่นั่ง และการโอนเงิน
เลือกโปรแกรมที่จะเดินทาง จากนั้นโทรเข้ามาเช็คที่ว่าง และสำรองที่นั่งได้ทันที

การจองทัวร์
โอนมัดจำท่านละ 1,000 บาทต่อท่าน เท่านั้นส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 10 วัน

รายละเอียดการโอนเงิน สามารถโอนเงินเข้าบัญชี
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 406-616061-8 บัญชีออมทรัพย์ สาขาโลตัสชุมพร
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 746-221531-6 บัญชีออมทรัพย์ สาขาเชียงของ
-ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 701-0-00166-9 บัญชีออมทรัพย์ สาขานครปฐม นครปฐม
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 045-4-54633-1 บัญชีออมทรัพย์ สาขาสภากาชาดไทยกรุงเทพ
-ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 394-1-11354-5 บัญชีออมทรัพย์สาขาบรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพ
-ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชีบริษัท สไมล์ไทย อีโคทัวร์ จำกัด เลขที่บัญชี 239-083-603-5 บัญชีออมทรัพย์ สาขาอ้อมใหญ่
-ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 343-2-58998-5 บัญชีออมทรัพย์ สาขา สามพราน
-ธนาคารกรุงศรี ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 287-1-19671-8 บัญชีออมทรัพย์ สาขา นครชัยศรี
-ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 403-883534-2 บัญชีออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 199-244378-4 บัญชีออมทรัพย์ สาขารามคำเเหง
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 403-918754-8 บัญชีออมทรัพย์
สาขาบิ๊กซี บ้านโป่ง
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 404-538407-3 บัญชีออมทรัพย์ สาขาโรบินสัน กาญจนบุรี
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 896-211732-3 บัญชีออมทรัพย์ สาขาช่องเเม็ก(อุบลราชธานี)
-ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 701-0-88038-7 บัญชีออมทรัพย์
สาขานครปฐม นครปฐม
-ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี บจก.สไมล์ไทย อีโคทัวร์ เลขที่บัญชี 343-2-61287-1 บัญชีออมทรัพย์ สาขา สามพราน

เมื่อโอนเงินจองแล้ว ให้สแกนสลิปใบโอนเงินแล้วส่งมาที่เมล์ sm789@hotmail.com หรือส่งแฟ๊กซ์สลิปใบโอนเงินมาที่ 02-8139227 หรือ 02-4290554
หากไม่สะดวกทั้งสองวิธีให้โทรมาที่เบอร์ 089-3089035 , 083-3086327

รายละเอียดสำคัญที่ควรระบุมาในอีเมล์ หรือแฟ๊กซ์

1. แจ้งชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
2. ท่านสนใจที่จะจองไปในโปรแกรมทัวร์ใดไปวันที่ใดโปรดระบุ
3. ขอความกรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้.

ในกรณีผู้จองต้องการยกเลิกการจองทัวร์
ทางทีมงานได้ตระหนักถึงความจำเป็นของผู้สนใจที่โอนเงินมาแล้ว แต่ไม่สามารถเดินทางได้ แต่ความจำเป็นประการหนึ่งคือ เมื่อผู้สนใจจองโปรแกรมทัวร์แล้ว ทางทีมงานจะส่งเงินมัดจำไปมัดจำที่พักและยานพาหนะทันที จากภาระดังกล่าวทำให้ทีมงานขออนุญาตไม่คืนเงินมัดจำ

ในกรณีที่ทีมงานยกเลิกการเดินทาง
1. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกการจองทัวร์ของผู้สนใจ
2. ทีมงานจะแจ้งเรื่องการยกเลิกทัวร์ให้ทราบก่อนวันเดินทาง 3 วัน
3. ทีมงานจะคืนเงินมัดจำทั้งหมดให้ทันที