PH210ทัวร์ภูเก็ต 2 วัน 1 คืน ราคา 5,900บาท รถตู้รับจาก กทม.

PH211ทัวร์ภูเก็ต 2 วัน 1 คืน ราคา 5,500บาท รถตู้รับจาก กทม.

PH212ทัวร์ภูเก็ต 2 วัน 1 คืน ราคา 5,500บาท รถตู้รับจาก กทม.

PH213ทัวร์ภูเก็ต 2 วัน 1 คืน ราคา 6,500บาท รถตู้รับจาก กทม.

PH220 ทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน ราคา 7,900บาท รถตู้รับจาก กทม.

PH221ทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน ราคา 7,900บาท รถตู้รับจาก กทม.

PH222 ทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน ราคา 6,900บาท รถตู้รับจาก กทม.

PH223ทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน ราคา7,900 บาท รถตู้รับจาก กทม.

PH224ทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน ราคา 8,500บาท รถตู้รับจาก กทม.

PH225ทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน ราคา7,500 บาท รถตู้รับจาก กทม.

PH226ทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน ราคา7,900 บาท รถตู้รับจาก กทม.

PH227ทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน ราคา8,900 บาท รถตู้รับจาก กทม.

PH228ทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน ราคา8,900 บาท รถตู้รับจาก กทม.

PH229ทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน ราคา7,900 บาท รถตู้รับจาก กทม.

PH230ทัวร์ภูเก็ต 4 วัน 3 คืน ราคา 9,500บาท รถตู้รับจาก กทม.

PH231ทัวร์ภูเก็ต 4 วัน 3คืน ราคา10,500 บาท รถตู้รับจาก กทม.

PH232 ทัวร์ภูเก็ต 4 วัน 3คืน ราคา8,900 บาท รถตู้รับจาก กทม.

PH233ทัวร์ภูเก็ต 4 วัน 3คืน ราคา10,500 บาท รถตู้รับจาก กทม.

PH234ทัวร์ภูเก็ต 4 วัน 3คืน ราคา10,500 บาท รถตู้รับจาก กทม.

PH235 ทัวร์ภูเก็ต 4 วัน 3คืน ราคา10,500 บาท รถตู้รับจาก กทม.

PH114ทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน ราคา5,900 บาท รถบัสรับจาก กทม.

PH120ทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน ราคา7,500 บาท รถบัสรับจาก กทม.

PH121ทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน ราคา 7,500บาท รถบัสรับจาก กทม.

PH210FDทัวร์ภูเก็ต 2 วัน 1 คืน ราคา 8,500บาท เริ่มจากสนามบินดอนเมือง โดยสายการบินแอร์เอเชีย

PH211FD ทัวร์ภูเก็ต 2 วัน 1 คืน ราคา 7,900บาท เริ่มจากสนามบินดอนเมือง โดยสายการบินแอร์เอเชีย

PH212FDทัวร์ภูเก็ต 2 วัน 1 คืน ราคา 7,900 บาท เริ่มจากสนามบินดอนเมือง โดยสายการบินแอร์เอเชีย

PH213FDทัวร์ภูเก็ต 2 วัน 1 คืน ราคา 8,900บาท เริ่มจากสนามบินดอนเมือง โดยสายการบินแอร์เอเชีย

PH220FD ทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน ราคา 9,900 บาท เริ่มจากสนามบินดอนเมือง โดยสายการบินแอร์เอเชีย

PH221FD ทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน ราคา 9,900บาท เริ่มจากสนามบินดอนเมือง โดยสายการบินแอร์เอเชีย

PH222FD ทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน ราคา 8,900บาท เริ่มจากสนามบินดอนเมือง โดยสายการบินแอร์เอเชีย

PH223FD ทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน ราคา 9,900บาท เริ่มจากสนามบินดอนเมือง โดยสายการบินแอร์เอเชีย

PH224FDทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน ราคา 10,500 บาท เริ่มจากสนามบินดอนเมือง โดยสายการบินแอร์เอเชีย

PH225FD ทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน ราคา 9,500 บาท เริ่มจากสนามบินดอนเมือง โดยสายการบินแอร์เอเชีย

PH226FD ทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน ราคา9,900 บาท เริ่มจากสนามบินดอนเมือง โดยสายการบินแอร์เอเชีย

PH227FDทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน ราคา 10,900 บาท เริ่มจากสนามบินดอนเมือง โดยสายการบินแอร์เอเชีย

PH228FD ทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน ราคา 10,900บาท เริ่มจากสนามบินดอนเมือง โดยสายการบินแอร์เอเชีย

PH229FD ทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน ราคา 9,900บาท เริ่มจากสนามบินดอนเมือง โดยสายการบินแอร์เอเชีย

PH230FDทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน ราคา 11,500บาท เริ่มจากสนามบินดอนเมือง โดยสายการบินแอร์เอเชีย

PH231FDทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน ราคา 12,500บาท เริ่มจากสนามบินดอนเมือง โดยสายการบินแอร์เอเชีย

PH232FD ทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน ราคา 10,900บาท เริ่มจากสนามบินดอนเมือง โดยสายการบินแอร์เอเชีย

PH233FD ทัวร์ภูเก็ต 4 วัน 3 คืน ราคา 12,500 บาท เริ่มจากสนามบินดอนเมือง โดยสายการบินแอร์เอเชีย

PH234FDทัวร์ภูเก็ต 4 วัน 3คืน ราคา12,500 บาท เริ่มจากสนามบินดอนเมือง โดยสายการบินแอร์เอเชีย

PH235FDทัวร์ภูเก็ต 4 วัน 3 คืน ราคา 12,500 บาท เริ่มจากสนามบินดอนเมือง โดยสายการบินแอร์เอเชีย

วิธีการจองทัวร์

1. โทรมาเช็คโปรแกรม ที่ว่าง
2. พร้อมโอนเงินเช้าบัญชี แล้วส่งสลีปหลักฐานการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน 13 หลัก ของผู้เดินทางทุกท่าน
3. ระบุชื่อผู้จอง โปรแกรม วันที่เดินทาง พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อกลับได้
หลังจากนั้นส่งสลีปเข้ามาทาง

Fax : 02-8139227

E-Mail: sm789@hotmail.com เพียงเท่านี้ก็เสร็จสิ้นการจองทัวร์


ทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน ราคา5,900 บาท รถบัสรับจาก กทม.
วันที่ออกเดินทางปี2565
เดือนมกราคม 6-10,13-17,20-24,27-31
เดือนกุมภาพันธ์ 3-7,10-14,17-21,24-28
เดือนมีนาคม 3-7,10-14,17-21,24-28
เดือนเมษายน 1-5,11-15,12-16,13-17 (วันสงกรานต์) ,21-25 , 28เม.ย.-2พ.ค.
เดือนพฤษภาคม 5-9,12-16 (วันพืชมงคล),19-23,26-30

รหัส PH114 ภูเก็ต – พระใหญ่ – หาดป่าตอง – วัดพระทอง – อ่าวพังงา 3 วัน 2 คืน

วันที่1 กรุงเทพ – ภูเก็ต

17.30 น. เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับคณะที่จุดนัดพบกันที่ปั๊ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม มหาลัยหอการค้า
18.00 น. จากนั้นออกเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่ภูเก็ต

วันที่2 เขารัง - ชิโนโปรตุกิส - วัดฉลอง - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำภูเก็ต - หอชมวิวเขาขาด - แหลมพรมเทพ

เช้า บริการอาหารเช้า จากนั้นเดินทางขึ้นเขารังเพื่อชมทัศนียภาพของตัวเมืองภูเก็ต ผ่านชมย่านตึกเก่า ชิโนโปรตุกิส โดยเฉพาะซอยรมณีย์ที่ไม่ว่าใครมาก็ต้องมาเยี่ยมเยือน จากนั้นเดินทางไป นมัสการหลวงพ่อแช่มวัดฉลองหรือวัดไชยธาราม
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน จากนั้นแวะชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำภูเก็ต เป็นสถานที่แสดงพันธุ์สัตว์น้ำนานาชนิด ที่มีสิ่งมีชีวิตทางทะเลมีทั้งพันธุ์สัตว์น้ำจืดและน้ำเค็มมากกว่า 150 ชนิด นำท่านเดินทางไปหอชมวิวเขาขาด ที่สามารถมองเห็นวิวแบบ 360 องศา สามารถมองเห็นทัศนียภาพเกาะภูเก็ตที่สวยงาม ไม่ว่าจะเป็นอ่าวฉลอง แหลมพันวา เกาะสิเหร่ เกาะเล็กเกาะน้อย เรือประมง เรือสำราญ รวมทั้งตัวเมืองภูเก็ต จากนั้นมุ่งตรงไปแหลมพรมเทพเพื่อรอชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า
เย็น ถึงแหลมพรมเทพ ท่านจะได้เห็นทัศนียภาพที่สวยงามของผืนทะเลที่พระอาทิตย์กำลังจะลับขอบฟ้าแบบพาโรนาม่า จากนั้นเข้าที่พักในเมือง
ค่ำ บริการอาหารค่ำ จากนั้นนำท่านชมการแสดงโชว์ภูเก็ตแฟนตาซี (ไม่รวมตั๋ว) หากไม่เข้าภูเก็ตแฟนตาซี ทีมงานพาชมเมืองภูเก็ตยามค่ำคืน

วันที่3 พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี - กะตะ - หาดกะรน - หาดป่าตอง
เช้า บริการอาหารเช้า เดินทางไปนมัสการพระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี หรือพระใหญ่ ท่านสามารถชมวิวแบบ 360 องศาสามารถมองเห็นทะเลรอบด้านทั้งฝั่งกะรนและฝั่งราไวย์และตัวเมืองภูเก็ต จากนั้นเดินทางไป กะรน แวะเยี่ยมชมจุดชมวิว 3 อ่าว จากนั้นเดินทางไปหาดกะตะและหาดกะรน
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน จากนั้นเดินทางไปหาดป่าตอง พักผ่อนถ่ายรูปเล่นน้ำตามอัธยาศัย
เย็น บริการอาหารเย็น จากนั้นเข้าที่พักในเมือง พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่4 วัดพระทอง – อ่าวพังงา – เขาตะปู
เช้า บริการอาหารเช้า เดินทางไปนมัสการ “พระทอง” หรือ “พระผุด” วัดพระทอง ชาวบ้านทั่วไปเรียกว่า วัดพระผุด วัดนาใน หรือวัดพระหล่อคอ วัดแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปทองคำครึ่งพระองค์ ที่โผล่เพียงพระเกตุมาลา (ยอดเศียร) ขึ้นมาจากพื้นดินประมาณ ๑ ศอก นามว่า “พระทอง” หรือ “พระผุด” ปัจจุบันได้ประดิษฐานเป็นพระประธานใน “วิหารหลวงพ่อพระทอง” จากนั้นเดินทางไป อ่าวพังงา
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน นำท่านล่องเรือชมความงามของอ่าวพังงาและเกาะเล็กเกาะน้อยนับร้อย ชมความมหัศจรรย์ของเขาตะปูและมหัศจรรย์ของเขาพิงกันจากนั้นนั่งเรือเข้าชม ถ้ำลอด
เย็น รับประทานอาหารเย็น (คณะทัวร์จ่ายเอง)จากนั้นนำคณะแวะซื้อของฝากก่อนเดินทางกลับกรุงเทพ

วันที่5 ภูเก็ต - กรุงเทพ
06.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


อัตรานี้รวม
- ค่ารถรถบัสปรับอากาศ นำท่านท่องเที่ยวตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่าที่พัก 2 คืน ระดับ 3 ดาว (ห้องละ 2-4 ท่าน) หรือเทียบเท่า
- ค่าอาหาร 8 มื้อ
- ค่าเข้าชม สถานที่ท่องเที่ยว
- รวมค่ามัคคุเทศก์
- รวมค่าเข้าชมตลอดโปรแกรม
- ค่าประกันอุบัติเหตุ 1,000,000 บาท (ตามกรมธรรม์)

โทรสำนักงาน 02-8139228 , 02-8058800 , 02-4290553 , 02-4290545 , 02-4290523 , 086-3458363 089-5232908 089-5233165 083-3086327 , 086-3089035 แฟกซ์ 02-8139227 , 02-4290554 E-mail : sm789@hotmail.com

วิธีการจองทัวร์
กรุ๊ปจอย มัดจำท่านละ 2000 บาท ส่วนจำนวนเงินที่เหลือนำไปชำระในวันเดินทาง
กรุ๊ปเหมา มัดจำ 50 % ส่วนจำนวนเงินที่เหลือนำไปชำระในวันเดินทาง

คำแนะนำในการจองทัวร์
เมื่อคณะทัวร์โอนเงินมัดจำเข้ามาแล้ว กรณีคณะทัวร์ยกเลิกการเดินทางเอง บริษัทไม่คืนเงินมัดจำ
ควรจองก่อนการเดินทางครับ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวช่วงเทศกาล มักพลาดโอกาส เพื่อความแน่นอน แนะนำให้วางแผนการจองล่วงหน้าก่อน 1 เดือน (ทางทีมงานมิได้มีเจตนาที่จะรบกวนหรือเร่งรัด แต่หากเพื่อความแน่นอนของท่านที่จะได้ท่องเที่ยวตามความตั้งใจ)
การจองทัวร์ การสำรองที่นั่ง และการโอนเงิน เลือกโปรแกรมที่จะเดินทาง จากนั้นโทรเข้ามาเช็คที่ว่าง
และสำรองที่นั่งได้ทันที รายละเอียดการโอนเงิน สามารถโอนเงินเข้าบัญชีรายละเอียดการโอนเงิน สามารถโอนเงินเข้าบัญชี
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 406-616061-8 บัญชีออมทรัพย์ สาขาโลตัสชุมพร
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 746-221531-6 บัญชีออมทรัพย์ สาขาเชียงของ
-ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 701-0-00166-9 บัญชีออมทรัพย์ สาขานครปฐม นครปฐม
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 045-4-54633-1 บัญชีออมทรัพย์ สาขาสภากาชาดไทยกรุงเทพ
-ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 394-1-11354-5 บัญชีออมทรัพย์สาขาบรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพ
-ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชีบริษัท สไมล์ไทย อีโคทัวร์ จำกัด เลขที่บัญชี 239-083-603-5 บัญชีออมทรัพย์ สาขาอ้อมใหญ่
-ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 343-2-58998-5 บัญชีออมทรัพย์ สาขา สามพราน
-ธนาคารกรุงศรี ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 287-1-19671-8 บัญชีออมทรัพย์ สาขา นครชัยศรี
-ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 403-883534-2 บัญชีออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 199-244378-4 บัญชีออมทรัพย์ สาขารามคำเเหง
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 403-918754-8 บัญชีออมทรัพย์
สาขาบิ๊กซี บ้านโป่ง
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 404-538407-3 บัญชีออมทรัพย์ สาขาโรบินสัน กาญจนบุรี
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 896-211732-3 บัญชีออมทรัพย์ สาขาช่องเเม็ก(อุบลราชธานี)
-ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 701-0-88038-7 บัญชีออมทรัพย์
สาขานครปฐม นครปฐม
-ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี บจก.สไมล์ไทย อีโคทัวร์ เลขที่บัญชี 343-2-61287-1 บัญชีออมทรัพย์ สาขา สามพราน

เมื่อโอนเงินจองแล้ว ให้สแกนสลิปใบโอนเงินแล้วส่งมาที่เมล์ sm789@hotmail.com หรือส่งแฟ๊กซ์สลิปใบโอนเงินมาที่ 02-8139227 หรือ 02-4290554
หากไม่สะดวกทั้งสองวิธีให้โทรมาที่เบอร์ 089-3089035 , 083-3086327

รายละเอียดสำคัญที่ควรระบุมาในอีเมล์ หรือแฟ๊กซ์

1. แจ้งชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
2. ท่านสนใจที่จะจองไปในโปรแกรมทัวร์ใดไปวันที่ใดโปรดระบุ
3. ขอความกรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้.

ในกรณีผู้จองต้องการยกเลิกการจองทัวร์
ทางทีมงานได้ตระหนักถึงความจำเป็นของผู้สนใจที่โอนเงินมาแล้ว แต่ไม่สามารถเดินทางได้ แต่ความจำเป็นประการหนึ่งคือ เมื่อผู้สนใจจองโปรแกรมทัวร์แล้ว ทางทีมงานจะส่งเงินมัดจำไปมัดจำที่พักและยานพาหนะทันที จากภาระดังกล่าวทำให้ทีมงานขออนุญาตไม่คืนเงินมัดจำ

ในกรณีที่ทีมงานยกเลิกการเดินทาง
1. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกการจองทัวร์ของผู้สนใจ
2. ทีมงานจะแจ้งเรื่องการยกเลิกทัวร์ให้ทราบก่อนวันเดินทาง 3 วัน
3. ทีมงานจะคืนเงินมัดจำทั้งหมดให้ทันที

แนะนำข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวภูเก็ต

 

แผนที่ภูเก็ต

สำนักงาน สไมล์ไทยทัวร์ Smile Thai Tour

สำนักงานใหญ่ กรุงเทพเเละปริมณฑล
98/22 หมู่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
โทร : 02-8139228 ,02-4290523,
02-4290545,02-4290553,
เเฟ็กซ์ : 02,8139227
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก

 

สาขาพัทยา
583/13หมู่ที่ 4 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
โทร 038-221498
เเฟ็กซ์ 038-221498
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก

 

สาขาสระแก้ว อรัญประเทศ
214/455 หมู่ที่ 1ตำบล บ้านด่าน อำเภอ อรัญประเทศ จังหวัด สระแก้ว 27120
โทร 037-424954
Fax : 037-424954
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก

 

สาขาช่องเม็ก
409/413 หมู่ที่ 3 ต.ช่องเม็ก อ. สิรินธร
จ.อุบลราชธานี 34350
โทร 045-210725
Fax : 045-252724
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก

 

สาขา เชียงราย
376/1 ม.3 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
โทร 053-791700
เเฟกซ์ 053-791700
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก

 

สำนักงานปากเซ สปป.ลาว
บริษัทนครโชคชัยทราเวล จำกัด(ในเครือสไมล์ไทย)
Lak 13 Ban.Chokamnuay Pakse Champasak Lao PDR.
โทร: +8562059217515
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก

 

สำนักงานเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา
Goden Thai Cambodia Traval Co., Ltd (ในเครือสไมล์ไทย)
Borei Arcade No B32, National Road No 6, Krous Village,Sangkat Svay Dangkum,Siem Reap City.
โทร: +850317799994
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก

 

สำนักงานในประเทศเวียดนาม
31 Nguyen Thai Binh,P.04.Q.Tan Binh
โทร: +84977943744
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.