NAN 210 โปรแกรมทัวร์น่าน เที่ยวน่านท่องเที่ยวภูชี้ฟ้าราคาถูก 2วัน1คืน 4500 รถตู้จากกทม

NAN 211 เจาะลึกทัวร์น่าน ทัวร์ล่องแก่งลำน้ำว้า 2วัน1คืน 5600 รถตู้จากกทม

NAN 212 เจาะลึกน่านราคาถูก ท่องเที่ยวดอยเสมอดาว 2วัน1คืน รถตู้จากกทม ราคาถูก

NAN 213 บริษัททัวร์น่าน แพคเกจเที่ยวน่าน 3วัน2คืน 5500 บาท รถตู้จาก กทม.

NAN 214 ทัวร์น่าน เที่ยวพระพุทธชินราช 3วัน 2คืน รถตู้จากกทม ราคาถูก

NAN215 โปรแกรมทัวร์ดอย เสมอดาว ท่องเที่ยวจังหวัดน่าน 3วัน2คืน รถตู้จาก กทม. ราคาถูก

NAN2 16 แพคเกจทัวร์ จังหวัดน่าน 3วัน2คืน รถตู้ ราคาถูกจาก กทม

NAN217 โปรแกรมเที่ยวเชียงใหม่ บวกทัวร์ดอยอ่างขาง 3วัน2คืน รถตู้จาก กทม. ราคาถูก

NAN 210DD โปรโมชั่นท่อง เที่ยวภาคเหนือ 2วัน1คืน รถตู้จาก กทม. ราคาถูก

NAN 210A ทัวร์น่าน โปรแกรมเที่ยวจังหวัดน่าน รับสนามบินน่าน 2วัน1คืน รถตู้จาก กทม. ราคาถูก

NAN 211DD แพคเกจเที่ยว น่านเจาะลึก เที่ยวล่องแก่งลำน้ำว้า 2วัน1คืน รถตู้จาก กทม. ราคาถูก

NAN 211A โปรแกรมทัวร์ จังหวัดน่าน ท่องเที่ยวจังหวัดน่าน ทัวร์จังหวัดน่าน 2วัน1คืน รถตู้จาก กทม. ราคาถูก

NAN212 DD โปรแกรมทัวร์ จังหวัดน่าน 2วัน1คืน รถตู้จาก กทม. ราคาถูก

NAN212 A บริษัททัวร์น่าน ราคาถูก แบบรับสนามบินน่าน 2วัน1คืน รถตู้ ราคาถูก

NAN 215 DD ทัวร์จังหวัดน่าน 3วัน2คืน บริษัททัวร์น่านราคาถูก รถตู้จาก กทม. ราคาถูก

NAN 215 A ท่องเที่ยวจังหวัดน่าน 3วัน2คืน เริ่มจาก สนามบินน่าน รถตู้ราคาถูก

NAN 216 DD ทัวร์น่าน ทัวร์ดอยเสมอดาว 3 วัน 2 คืน เริ่มจากสนามบินดอนเมือง ราคาถูก

NAN 216 A ทัวร์น่าน ทัวร์ดอยเสมอดาว 3 วัน 2 คืน เริ่มจากสนามบินน่าน รถตู้ราคาถูก

NAN 217 DD แพคเกจทัวร์ เชียงใหม่ ทัวร์ดอยอ่างขาง 3 วัน 2คืน เริ่มจาก ดอนเมือง ราคาถูก

NAN 217 A แพคเกจทัวร์ เชียงใหม่ ทัวร์ดอยอ่างขาง 3 วัน 2คืน เริ่มจากสนามบินน่าน รถตู้ราคาถูก

แพคเกจทัวร์ เชียงใหม่ ทัวร์ดอยอ่างขาง 3 วัน 2คืน เริ่มจาก ดอนเมือง ราคาถูก

NAN 217 DD ทัวร์เชียงใหม่ ดอยอ่างขาง จุดชมวิวกิ่วลม ท่าตอน ดอยตุง แม่สาย น่าน ดอยเสมอดาว ผาชู้ เสาดินนาน้อย พระธาตุแช่แห้ง วัดภูมินทร์ งาช้างดำ ดอยภูคา ชมพูภูคา บ่อเกลือ เริ่มจากสนามบินดอนเมือง โดยสายนกแอร์

วันที่หนึ่ง กทม. เชียงใหม่ ดอยอ่างขาง จุดชมวิวกิ่วลม สวน 80 สวนกุหลาบอังกฤษ ท่าตอน ดอยตุง แม่สาย

06:05 น. เหินฟ้ามุ่งหน้าสู่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยสายการบิน นกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 8300
07:15 น. ถึงสนามบินเชียงใหม่ ทำธุระส่วนตัวจากนั้น เดินทางสู่ ดอยอ่างขาง ดอยที่โรแมนติกแห่งหนึ่งในประเทศไทย เปลี่ยนรถท้องถิ่นขึ้น ดอยอ่างขาง แวะชม จุดชมวิวกิ่วลม เที่ยวชมสวนไม้ดอกไม้ประดับที่ตกแต่งอย่างงดงาม เที่ยวชม สวน 80 สวนกุหลาบอังกฤษ สวนบอนไซ แปลงพืชผักเมืองหนาว สวนไม้ดอกไม้ประดับ ซึ่งในแต่ละจุดนั้นมีความสวยงามไม่แพ้กัน พร้อมเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง จากชาวบ้านท้องถิ่น ได้ของคุณภาพท้องถิ่นจริง ๆ จากนั้นบริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) ระหว่างทาง จากนั้นลงจากดอยอ่างขาง และนำคณะทัวร์ออกเดินทางสู่ท่าตอน และเดินทางต่อไปยังดอยตุง เที่ยวชมพระหนักดอยตุง สวนรุกชาติ สวนดอกไม้งามเมืองเหนือ และหลังจากนั้นเดินทางต่อไปยังแม่สาย (ตลาดท่าขี้เหล็ก ขึ้นอยู่กับเวลา) และพักผ่อนตามอัธยาศัย พร้อมรับประทานอาหารเย็น(มื้อที่ 2) จากนั้นเข้าที่พักที่ แม่สาย


วันที่สอง น่าน ดอยเสมอดาว ผาชู้ เสาดินนาน้อย พระธาตุแช่แห้ง วัดภูมินทร์ งาช้างดำ

06.00 น. บริการอาหารมื้อเช้า(มื้อที่ 3)หลังอาหาร ออกเดินทางมุ่งสู่จังหวัดน่าน เดินทางถึงอุทยานแห่งชาติศรีน่าน ชมทะเลหมอกที่สวยงามที่สุด ถึง 2 จุดได้แก่ ดอยเสมอดาว ซึ่งเป็นจุดที่สามารถชมทะเลหมอกได้กว้างไกล และเห็นวิวหัวสิงห์ตั้งตระหง่านและจุดชมวิว ผาชู้ หรือ ผาเชิดชู ซึ่งจะเห็นทะเลหมอกได้ใกล้กว่าจุดแรก ซึ่งทั้งทะเลหมอกทั้ง 2 จุด จะลอยเหนือ แม่น้ำน่าน งดงามมาก จากนั้นถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับสายธงชาติที่ยาวที่สุดในโลก 09.00 น. เดินทางสู่ เสาดินนาน้อย หรือ ฮ่อมจ๊อม
ซึ่งเป็นประติมากรรมจากปรากฎการณ์ทางธรรมชาติซึ่งเป็นเนินดินที่ถูกน้ำและลมกัดเซาะจนเกิดรูปทรงแปลกตา 11.00 น. นมัสกการพระธาตุแช่แห้ง พระธาตุประจำปีเกิดปีเถาะ เพื่อความเป็นสิริมงคล
12.00 น. บริการอาหารกลางวันที่ร้านเฮือนฮอม ลิ้มลองอาหารพื้นเมือง อาทิเช่น ข้าวซอย ขนมจีน (มื้อที่ 4)
13.00 น. ชมจิตรกรรมฝาผนังอันงดงาม ของวิหารจตุรทิศ ภายใน วัดภูมินทร์ Unseen In Thailand และนมัสการพระประธานจตุรทิศเพื่อความเป็นสิริมงคล
14.00 น. ชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดน่าน ชม งาช้างดำ สัญลักษณ์แห่งเมืองน่าน
15.00 น. เดินทางสู่ ชุมชนไทลื้อ บ้านหนองบัว อ.ท่าวังผา ซึ่งอพยพมาจากสิบสองปันนา เลือกซื้อผ้าทอพื้นเมืองที่มีชื่อเสียง ชมจิตรกรรมไทลื้ออันงดงามภายในวิหาร วัดหนองบัว จากนั้นนำคณะชม ต้นดิกเดียม ซึ่งเป็นต้นไม้อารมณ์ขัน โดยจะสั่นใบทุกครั้งหากมีใครไปสัมผัส ณ วัดปราง
17.30 น.เช็คอินเข้าพักพร้อมรับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 5) จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่สาม ดอยภูคา ชมพูภูคา บ่อเกลือ
07.00 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 6)
08.00 น. เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ซึ่งเป็นเขตเทือกเขาสูงของ ดอยภูคา มีป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์และชมวิว ณ จุดชมวิวลานดูดาว ที่จะเห็นเทือกเขาสลับซับซ้อน จากนั้นนำคณะชม ต้นชมพูภูคา ที่มีเป็นพันธุ์ไม้หายาก และมีที่นี่แห่งเดียว พร้อมบริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7) จากนั้นเดินทางสู่ บ่อเกลือ ตั้งอยู่ใน อ. บ่อเกลือ อยู่ห่างจากตัวเมืองน่าน ประมาณ 80 กิโลเมตร มีชื่อเสียงในด้านการทำเกลือบน ภูเขาที่ไม่มีที่ใดเหมือนเกลือสินเธาว์เพื่อบริโภคและจำหน่ายเป็นรายได้อีกทางหนึ่ง บ่อเกลือนี้มีมาแต่โบราณและ จะนำไปจำหน่ายยังกรุงสุโขทัย เชียงใหม่ เชียงตุงหลวงพระบาง รวมถึงสิบสองปันนา จีนตอนใต้เมื่อก่อนนี้จะมี บ่อเกลือ หลายบ่อ แต่เดี๋ยวนี้ได้แห้งไปหมด เหลืออยู่เพียงสองบ่อเท่านั้นซึ่งตั้งตั้งอยู่ที่บ้านบ่อหลวงในพื้นที่เริ่ม ต้นของที่ราบแคบๆ ระหว่างเทือกเขาริมน้ำมาง ซึ่งในบริเวณนี้จะเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านต่าง ๆอีก 8 หมู่บ้าน บ้านบ่อหลวงมีบ่อเกลือสาธารณะอยู่ 2 บ่อ ชาวบ้านจะเรียกว่า บ่อเหนือและบ่อใต้ และจากนั้นเตรียมตัวเดินทางกลับสู่ สนามบินน่าน เพื่อกลับ กทม.
19:45 น. เหินฟ้ากลับสู่ กทม. โดยสายการบิน นกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 8727
21:00 น. ถึง กทม. โดยสวัสดิภาพด้วยความประทับใจกับ สไมล์ไทยทัวร์

อัตรานี้รวม
- ค่ารถตู้รุ่นใหม่ VIP ปรับเบาะเอนนอนได้
- ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป กลับ
- ค่าที่พัก 2 คืน พักที่แม่สาย พักที่น่าน
- ค่าอาหาร 7 มื้อ
- ค่าน้ำดื่มตลอดการเดินทาง
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
- ค่าประกันอุบัติเหตุ (รายละเอียดตามกรมธรรม์)

วิธีการจองทัวร์
โอนมัดจำท่านละ 1,000 บาทต่อท่าน เท่านั้นส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 10 วัน

รายละเอียดการโอนเงิน สามารถโอนเงินเข้าบัญชี
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 404-617-7128 บัญชีออมทรัพย์ สาขาเกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี)
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 406-616061-8 บัญชีออมทรัพย์ สาขาโลตัสชุมพร
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 746-221531-6 บัญชีออมทรัพย์ สาขาเชียงของ
-ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 701-0-00166-9 บัญชีออมทรัพย์ สาขานครปฐม นครปฐม
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 045-4-54633-1 บัญชีออมทรัพย์ สาขาสภากาชาดไทยกรุงเทพ
-ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 394-1-11354-5 บัญชีออมทรัพย์สาขาบรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพ
-ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชีบริษัท สไมล์ไทย อีโคทัวร์ จำกัด เลขที่บัญชี 239-083-603-5 บัญชีออมทรัพย์ สาขาอ้อมใหญ่
-ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 343-2-58998-5 บัญชีออมทรัพย์ สาขา สามพราน
-ธนาคารกรุงศรี ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 287-1-19671-8 บัญชีออมทรัพย์ สาขา นครชัยศรี
-ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 403-883534-2 บัญชีออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 199-244378-4 บัญชีออมทรัพย์ สาขารามคำเเหง
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 403-918754-8 บัญชีออมทรัพย์
สาขาบิ๊กซี บ้านโป่ง
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 404-538407-3 บัญชีออมทรัพย์ สาขาโรบินสัน กาญจนบุรี
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 896-211732-3 บัญชีออมทรัพย์ สาขาช่องเเม็ก(อุบลราชธานี)
-ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 701-0-88038-7 บัญชีออมทรัพย์
สาขานครปฐม นครปฐม
-ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี บจก.สไมล์ไทย อีโคทัวร์ เลขที่บัญชี 343-2-61287-1 บัญชีออมทรัพย์ สาขา สามพราน

เมื่อโอนเงินจองแล้ว ให้สแกนสลิปใบโอนเงินแล้วส่งมาที่เมล์ sm789@hotmail.com หรือส่งแฟ๊กซ์สลิปใบโอนเงินมาที่ 02-8139227 หรือ 02-4290554
หากไม่สะดวกทั้งสองวิธีให้โทรมาที่เบอร์ 089-3089035 , 083-3086327

รายละเอียดสำคัญที่ควรระบุมาในอีเมล์ หรือแฟ๊กซ์
1. แจ้งชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
2. ท่านสนใจที่จะจองไปในโปรแกรมทัวร์ใดไปวันที่ใดโปรดระบุ
3. ขอความกรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้.

ในกรณีผู้จองต้องการยกเลิกการจองทัวร์
ทางทีมงานได้ตระหนักถึงความจำเป็นของผู้สนใจที่โอนเงินมาแล้ว แต่ไม่สามารถเดินทางได้ แต่ความจำเป็นประการหนึ่งคือ เมื่อผู้สนใจจองโปรแกรมทัวร์แล้ว ทางทีมงานจะส่งเงินมัดจำไปมัดจำที่พักและยานพาหนะทันที จากภาระดังกล่าวทำให้ทีมงานขออนุญาตไม่คืนเงินมัดจำ

ในกรณีที่ทีมงานยกเลิกการเดินทาง
1. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกการจองทัวร์ของผู้สนใจ
2. ทีมงานจะแจ้งเรื่องการยกเลิกทัวร์ให้ทราบก่อนวันเดินทาง 3 วัน
3. ทีมงานจะคืนเงินมัดจำทั้งหมดให้ทันที

\