NAN 210 โปรแกรมทัวร์น่าน เที่ยวน่านท่องเที่ยวภูชี้ฟ้าราคาถูก 2วัน1คืน 4500 รถตู้จากกทม

NAN 211 เจาะลึกทัวร์น่าน ทัวร์ล่องแก่งลำน้ำว้า 2วัน1คืน 5600 รถตู้จากกทม

NAN 212 เจาะลึกน่านราคาถูก ท่องเที่ยวดอยเสมอดาว 2วัน1คืน รถตู้จากกทม ราคาถูก

NAN 213 บริษัททัวร์น่าน แพคเกจเที่ยวน่าน 3วัน2คืน 5500 บาท รถตู้จาก กทม.

NAN 214 ทัวร์น่าน เที่ยวพระพุทธชินราช 3วัน 2คืน รถตู้จากกทม ราคาถูก

NAN215 โปรแกรมทัวร์ดอย เสมอดาว ท่องเที่ยวจังหวัดน่าน 3วัน2คืน รถตู้จาก กทม. ราคาถูก

NAN2 16 แพคเกจทัวร์ จังหวัดน่าน 3วัน2คืน รถตู้ ราคาถูกจาก กทม

NAN217 โปรแกรมเที่ยวเชียงใหม่ บวกทัวร์ดอยอ่างขาง 3วัน2คืน รถตู้จาก กทม. ราคาถูก

NAN 210DD โปรโมชั่นท่อง เที่ยวภาคเหนือ 2วัน1คืน รถตู้จาก กทม. ราคาถูก

NAN 210A ทัวร์น่าน โปรแกรมเที่ยวจังหวัดน่าน รับสนามบินน่าน 2วัน1คืน รถตู้จาก กทม. ราคาถูก

NAN 211DD แพคเกจเที่ยว น่านเจาะลึก เที่ยวล่องแก่งลำน้ำว้า 2วัน1คืน รถตู้จาก กทม. ราคาถูก

NAN 211A โปรแกรมทัวร์ จังหวัดน่าน ท่องเที่ยวจังหวัดน่าน ทัวร์จังหวัดน่าน 2วัน1คืน รถตู้จาก กทม. ราคาถูก

NAN212 DD โปรแกรมทัวร์ จังหวัดน่าน 2วัน1คืน รถตู้จาก กทม. ราคาถูก

NAN212 A บริษัททัวร์น่าน ราคาถูก แบบรับสนามบินน่าน 2วัน1คืน รถตู้ ราคาถูก

NAN 215 DD ทัวร์จังหวัดน่าน 3วัน2คืน บริษัททัวร์น่านราคาถูก รถตู้จาก กทม. ราคาถูก

NAN 215 A ท่องเที่ยวจังหวัดน่าน 3วัน2คืน เริ่มจาก สนามบินน่าน รถตู้ราคาถูก

NAN 216 DD ทัวร์น่าน ทัวร์ดอยเสมอดาว 3 วัน 2 คืน เริ่มจากสนามบินดอนเมือง ราคาถูก

NAN 216 A ทัวร์น่าน ทัวร์ดอยเสมอดาว 3 วัน 2 คืน เริ่มจากสนามบินน่าน รถตู้ราคาถูก

NAN 217 DD แพคเกจทัวร์ เชียงใหม่ ทัวร์ดอยอ่างขาง 3 วัน 2คืน เริ่มจาก ดอนเมือง ราคาถูก

NAN 217 A แพคเกจทัวร์ เชียงใหม่ ทัวร์ดอยอ่างขาง 3 วัน 2คืน เริ่มจากสนามบินน่าน รถตู้ราคาถูก

ทัวร์น่าน เที่ยวพระพุทธชินราช 3วัน 2คืน รถตู้จากกทม ราคาถูก

NAN 214 ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว เสาดินนาน้อย งาช้างดำ วัดช้างค้ำ วัดภูมินทร์ วัดมิ่งเมือง วัดพระธาตุแช่แห้ง อุทยานแห่งชาติดอยภูคา บ้านร้องแง หมุ่บ้านไทลื้อ พิธีสืบชะตาวัดหนองแดง วัดหนองบัว แพะเมืองผี พระธาตุช่อแฮ พระพุทธชินราช 3 วัน 2 คืน เริ่มจาก กทม. โดยรถตู้

วันที่หนึ่ง กทม. น่าน
17.00 นัดพบกันที่จุดนัดพบของทางคณะ หรือปั๊ม ปตท. วิภาวดี ที่ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า
18.00 ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยรถตู้ปรับอากาศ วีไอพี

วันที่สอง ดอยเสมอดาว เสาดินนาน้อย งาช้างดำ วัดช้างค้ำ วัดภูมินทร์ วัดมิ่งเมือง วัดพระธาตุแช่แห้ง

05.30 น. ถึงอุทยานแห่งชาติศรีน่าน ซึ่ง ครอบคลุมพื้นที่อำเภอเวียงสา อำเภอนาน้อย และอำเภอนาหมื่น เทือกเขาสลับซับซ้อนที่วางตัวในแนวเหนือ-ใต้ ขนานกันทั้งทางทิศตะวันตก และตะวันออกแบ่งพื้นที่ออกเป็น ฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออก สองฝั่งแม่น้ำเป็นป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรังใน เขตเทือกเขาประกอบด้วยป่าดิบเขา ป่าดิบแล้ง ป่าสนเขา พบสัตว์ป่าหายากหลายชนิดจากนั้นนำคณะทัวร์ทุกท่านชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นที่ จุดชมวิวผาชู้ และ ดอยเสมอดาว ผาหัวสิงห์
07.30 น. บริการอาหารเช้าที่ร้านอาหาร (มื้อที่ 1) หลังอาหารนำคณะทัวร์ทุกท่าน ชมสายเสาธงที่ยาวที่สุดในโลก และนำท่านออกเดินทางสู่เสาดินนาน้อยมีลักษณะเป็นหุบผาและแท่งดินผสมหินลูกรังสีแดงปนส้ม รูปทรงต่าง ๆ กันไป บ้างเป็นแท่งแหลม บ้างเป็นแท่งมนกลม คล้ายฉากคล้ายหลืบม่าน แล้วแต่จะจินตนาการให้เป็นรูปอะไร กระจายอยู่ในพื้นที่ประมาณ 20 ไร่คล้ายกับแพะเมืองผีที่ จ. แพร่ จากนั้นนำทุกท่านออกเดินทางสู่เมืองน่าน บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) จากนั้นนำทุกท่านชม พิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน ซึ่งเดิมเป็นที่ประทับของพระเจ้าสุริยพงษ์ผลิตเดชฯ พระเจ้าน่าน ทรงสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2446 เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน 2 ชั้น มีมุขด้านหน้า หลังคามุงด้วยไม้แป้นเกล็ด บนเนื้อที่ 14 ไร่ 2 งาน 32 ตารางวา จากนั้นชม งาช้างดำ ซึ่งเป็นวัตถุมงคลคู่บ้านคู่เมืองน่าน ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดน่าน ไม่ได้มีสีดำสนิทอย่างที่หลายคนเข้าใจ แต่เป็นงาช้างสีออกน้ำตาล มีครุฑตัวสีน้ำเงินปีกทองแบกงาช้างอยู่อีกที มีลักษณะเป็นงาปลียาว ๙๔ เซนติเมตรคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดน่าน จากนั้นนำคณะทัวร์นมัสการวัดพระธาตุช้างค้ำ และนมัสการ พระพุทธมหาพรหมอุดมศักยมุนี พระประธานจตุรทิศ ชมจิตรกรรมฝาผนังที่ วัดภูมินทร์ และนมัสการศาลหลักเมืองน่าน ที่ วัดมิ่งเมือง เดินทางต่อนมัสการพระธาตุแช่แห้ง ซึ่งพระธาตุแช่แห้ง พระธาตุประจำปีเกิดปีเถาะ เพื่อเป็นสิริมงคล
เย็น จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก ที่ตัวเมืองน่าน และรับประทานอาหารมื้อเย็น(มื้อที่3) และพักผ่อนตามอัธยาศัย กับบรรยากาศเมืองน่าน

วันที่สาม อุทยานแห่งชาติดอยภูคา บ้านร้องแง หมุ่บ้านไทลื้อ พิธีสืบชะตาวัดหนองแดง วัดหนองบัว พระธาตุแช่แห้ง
07.00 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 4) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ซึ่งที่อุยานแห่งชาติดอยภูคา คือ การได้มาชมต้นชมพูภูคา (Bretschneidera sinensi ) พันธุ์ไม้ที่ได้ชื่อ ว่าหายากที่สุดในโลกชนิดหนึ่ง เคยพบในมณฑลยูนนานของจีน ก่อนจะสูญพันธุ์ไป และมีการค้นพบอีกครั้งใน ประเทศไทยที่ดอยภูคา จังหวัดน่าน พันธุ์ไม้ชนิดนี้จึง หลงเหลืออยู่ในโลกเพียงแห่งเดียวเท่านั้นที่ประเทศไทย บริการอาหารกลางวันร้านอาหารอุทยานฯดอยภูคา (มื้อที่ 5) หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม บ้านร้องแง ณ แหล่งอุดมสมบูรณ์ มีต้นมะแงขึ้นอยู่สองฟากฝั่งแม่น้ำ คำว่า “ร้องแง” นี้มีที่มาจากคำว่า “ฮ่อง” เป็นภาษาไทลื้อ แปลว่า ร่องน้ำ และคำว่า “แง” หมายถึงชื่อของต้นไม้ชนิดหนึ่ง ซึ่งสมัยก่อนบ้านร้องแงมีต้นไม้ชนิดนี้ขี้นอยู่ตามลำเหมืองฮ่องแง เป็นจำนวนมาก มีผลเท่าลูกมะนาว ผิวเกลี้ยงมีจุดคล้ายมะกรูด มีรสเปรี้ยว “บ้านฮ่องแง” ต่อมาเปลี่ยนเป็นชื่อ “บ้านร้องแง” ในที่สุด โดยในปัจจุบันยังคงดำรงเอกลักษณ์ ไว้ซึ่งวัฒนธรรม และประเพณีที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ จึงเป็นแหล่งอารยธรรมที่สำคัญแห่งหนึ่งใน อำเภอปัวและออกเดินทางสู่ อ.เชียงกลาง ชมสถาปัตยกรรมไทลื้อที่ วัดหนองแดง พร้อมจัดพิธีสืบชะตาแบบชาวล้านนาให้กับสมาชิกโดยเจ้าอาวาสวัดหนองแดง และนำท่านชม ต้นดิกเดียม ที่ วัดปรางค์ และนำท่านเที่ยวชมหมู่บ้านไทยลื้ออีกหนึ่งจุดที่ บ้านหนองบัว ชมจิตรกรรมฝาผนังที่ วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จากนั้นให้ท่านช้อปปิ้งจุใจกับสินค้าหัตถกรรมจากเมืองน่าน ผ้าทอ เครื่องเงินเมืองน่าน และนำท่านเที่ยวชมบรรยากาศ ตลาดเย็นเมืองน่าน นำท่านเดินทางเข้าที่พัก บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 6) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่ แพะเมืองผี พระธาตุช่อแฮ พระพุทธชินราช กทม.
06.00 น. อรุณสวัสดิ์ นำท่านเที่ยวชมบรรยากาศ ตลาดเช้า ของจังหวัดน่านซึ่งคล้ายกับเมืองหลวงพระบาง โดยส่วนมากแล้วจะเป็นแม่ค้าชาวบ้านที่เก็บผักปลอดสารพิษมาขาย บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 7) หลังอาหารนำออกเดินทางสู่ จ.แพร่ นำครธเที่ยวชมแพะเมืองผี ชมปฎิมากรรมธรรมชาติของเสาดิน และนมัสการ พระธาตุช่อแฮ พระธาตุประจำปีเกิดปีขาล เพื่อเป็นสิริมงคล บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8) หลังอาหารนำท่านนมัสการ พระพุทธชินราช เพื่อเป็นสิริมงคล ระหว่างทางบริการอาหารเย็น (คณะทัวร์จ่ายเอง)

วันที่สี่
04.00 น.ถึง กทม. โดยสวัสดิภาพ

อัตรานี้รวม
รถตู้ ปรับอากาศ นำท่านท่องเที่ยวตามที่ระบุไว้ในรายการ
ค่า ที่พัก 2 คืน พักทีน่าน
ค่า อาหาร 8 มื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
ค่า เข้าชม สถานที่ท่องเที่ยว
ค่าประกันอุบัติเหตุ1,000,000บาท(ตามกรมธรรม์)

วิธีการจองทัวร์
โอนมัดจำท่านละ 1,000 บาทต่อท่าน เท่านั้นส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 10 วัน

รายละเอียดการโอนเงิน สามารถโอนเงินเข้าบัญชี
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 404-617-7128 บัญชีออมทรัพย์ สาขาเกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี)
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 406-616061-8 บัญชีออมทรัพย์ สาขาโลตัสชุมพร
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 746-221531-6 บัญชีออมทรัพย์ สาขาเชียงของ
-ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 701-0-00166-9 บัญชีออมทรัพย์ สาขานครปฐม นครปฐม
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 045-4-54633-1 บัญชีออมทรัพย์ สาขาสภากาชาดไทยกรุงเทพ
-ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 394-1-11354-5 บัญชีออมทรัพย์สาขาบรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพ
-ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชีบริษัท สไมล์ไทย อีโคทัวร์ จำกัด เลขที่บัญชี 239-083-603-5 บัญชีออมทรัพย์ สาขาอ้อมใหญ่
-ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 343-2-58998-5 บัญชีออมทรัพย์ สาขา สามพราน
-ธนาคารกรุงศรี ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 287-1-19671-8 บัญชีออมทรัพย์ สาขา นครชัยศรี
-ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 403-883534-2 บัญชีออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 199-244378-4 บัญชีออมทรัพย์ สาขารามคำเเหง
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 403-918754-8 บัญชีออมทรัพย์
สาขาบิ๊กซี บ้านโป่ง
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 404-538407-3 บัญชีออมทรัพย์ สาขาโรบินสัน กาญจนบุรี
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 896-211732-3 บัญชีออมทรัพย์ สาขาช่องเเม็ก(อุบลราชธานี)
-ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 701-0-88038-7 บัญชีออมทรัพย์
สาขานครปฐม นครปฐม
-ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี บจก.สไมล์ไทย อีโคทัวร์ เลขที่บัญชี 343-2-61287-1 บัญชีออมทรัพย์ สาขา สามพราน

เมื่อโอนเงินจองแล้ว ให้สแกนสลิปใบโอนเงินแล้วส่งมาที่เมล์ sm789@hotmail.com หรือส่งแฟ๊กซ์สลิปใบโอนเงินมาที่ 02-8139227 หรือ 02-4290554
หากไม่สะดวกทั้งสองวิธีให้โทรมาที่เบอร์ 089-3089035 , 083-3086327

รายละเอียดสำคัญที่ควรระบุมาในอีเมล์ หรือแฟ๊กซ์
1. แจ้งชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
2. ท่านสนใจที่จะจองไปในโปรแกรมทัวร์ใดไปวันที่ใดโปรดระบุ
3. ขอความกรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้.

ในกรณีผู้จองต้องการยกเลิกการจองทัวร์
ทางทีมงานได้ตระหนักถึงความจำเป็นของผู้สนใจที่โอนเงินมาแล้ว แต่ไม่สามารถเดินทางได้ แต่ความจำเป็นประการหนึ่งคือ เมื่อผู้สนใจจองโปรแกรมทัวร์แล้ว ทางทีมงานจะส่งเงินมัดจำไปมัดจำที่พักและยานพาหนะทันที จากภาระดังกล่าวทำให้ทีมงานขออนุญาตไม่คืนเงินมัดจำ

ในกรณีที่ทีมงานยกเลิกการเดินทาง
1. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกการจองทัวร์ของผู้สนใจ
2. ทีมงานจะแจ้งเรื่องการยกเลิกทัวร์ให้ทราบก่อนวันเดินทาง 3 วัน
3. ทีมงานจะคืนเงินมัดจำทั้งหมดให้ทันที