NAN 210 โปรแกรมทัวร์น่าน เที่ยวน่านท่องเที่ยวภูชี้ฟ้าราคาถูก 2วัน1คืน 4500 รถตู้จากกทม

NAN 211 เจาะลึกทัวร์น่าน ทัวร์ล่องแก่งลำน้ำว้า 2วัน1คืน 5600 รถตู้จากกทม

NAN 212 เจาะลึกน่านราคาถูก ท่องเที่ยวดอยเสมอดาว 2วัน1คืน รถตู้จากกทม ราคาถูก

NAN 213 บริษัททัวร์น่าน แพคเกจเที่ยวน่าน 3วัน2คืน 5500 บาท รถตู้จาก กทม.

NAN 214 ทัวร์น่าน เที่ยวพระพุทธชินราช 3วัน 2คืน รถตู้จากกทม ราคาถูก

NAN215 โปรแกรมทัวร์ดอย เสมอดาว ท่องเที่ยวจังหวัดน่าน 3วัน2คืน รถตู้จาก กทม. ราคาถูก

NAN2 16 แพคเกจทัวร์ จังหวัดน่าน 3วัน2คืน รถตู้ ราคาถูกจาก กทม

NAN217 โปรแกรมเที่ยวเชียงใหม่ บวกทัวร์ดอยอ่างขาง 3วัน2คืน รถตู้จาก กทม. ราคาถูก

NAN 210DD โปรโมชั่นท่อง เที่ยวภาคเหนือ 2วัน1คืน รถตู้จาก กทม. ราคาถูก

NAN 210A ทัวร์น่าน โปรแกรมเที่ยวจังหวัดน่าน รับสนามบินน่าน 2วัน1คืน รถตู้จาก กทม. ราคาถูก

NAN 211DD แพคเกจเที่ยว น่านเจาะลึก เที่ยวล่องแก่งลำน้ำว้า 2วัน1คืน รถตู้จาก กทม. ราคาถูก

NAN 211A โปรแกรมทัวร์ จังหวัดน่าน ท่องเที่ยวจังหวัดน่าน ทัวร์จังหวัดน่าน 2วัน1คืน รถตู้จาก กทม. ราคาถูก

NAN212 DD โปรแกรมทัวร์ จังหวัดน่าน 2วัน1คืน รถตู้จาก กทม. ราคาถูก

NAN212 A บริษัททัวร์น่าน ราคาถูก แบบรับสนามบินน่าน 2วัน1คืน รถตู้ ราคาถูก

NAN 215 DD ทัวร์จังหวัดน่าน 3วัน2คืน บริษัททัวร์น่านราคาถูก รถตู้จาก กทม. ราคาถูก

NAN 215 A ท่องเที่ยวจังหวัดน่าน 3วัน2คืน เริ่มจาก สนามบินน่าน รถตู้ราคาถูก

NAN 216 DD ทัวร์น่าน ทัวร์ดอยเสมอดาว 3 วัน 2 คืน เริ่มจากสนามบินดอนเมือง ราคาถูก

NAN 216 A ทัวร์น่าน ทัวร์ดอยเสมอดาว 3 วัน 2 คืน เริ่มจากสนามบินน่าน รถตู้ราคาถูก

NAN 217 DD แพคเกจทัวร์ เชียงใหม่ ทัวร์ดอยอ่างขาง 3 วัน 2คืน เริ่มจาก ดอนเมือง ราคาถูก

NAN 217 A แพคเกจทัวร์ เชียงใหม่ ทัวร์ดอยอ่างขาง 3 วัน 2คืน เริ่มจากสนามบินน่าน รถตู้ราคาถูก

โปรแกรมทัวร์ จังหวัดน่าน ท่องเที่ยวจังหวัดน่าน ทัวร์จังหวัดน่าน 2วัน1คืน รถตู้จาก กทม. ราคาถูก

NAN 211 A ทัวร์น่าน เจาะลึก ล่องแกงลำน้ำว้า 2 วัน 1 คืน เริ่มจากสนามบินน่าน

วันที่หนึ่ง น่าน ล่องแก่งลำน้ำว้า ระยะทาง 40 กม

09:05 น. ถึงสนามบินน่าน โดยทีมงานให้การต้อนรับคณะทัวร์ทุกท่าน ทำธุระส่วนตัว และนำท่านเข้าสู่กิจกรรม จัดสัมภาระในการล่องแก่งจำกัดได้ ท่านละไม่เกิน 2 กก. และออกเดินทางสู่บ้านสบมางจุดเริ่มต้นของการล่องแก่ง ลำน้ำว้ามีต้นกำเนิดมาจากเทือกเขาเดียวกันกับลำน้ำน่าน คือ เทือกเขาผีปันน้ำบริเวณพื้นที่หมู่บ้านนากึ๋น ต.บ่อเกลือ อ.บ่อเกลือ จ น่าน ไหลลัดเลาะผ่านพื้นที่ อ สันติสุข อ.แม่จริม จนไปบรรจบกับลำน้ำน่านที่ อ.เวียงสา จ.น่าน ณ บริเวณพึ้นที่รอยต่อสามตำบลของ อ.เวียงลาอันได้แก่ ต.ไหลน่าน ต.ขึ่ง และ ต.กลางเวียง ชึ่งคนท้องถิ่นเรืยกกันว่า "สบว้า" รวมระยะทางกว่า 300 กม
09.00 น. คณะทัวร์ทุกท่านเตรียมตัวรับฟังข้อมูล จากเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับ กฎความปลอดภัย กติกา คำสั่งต่างๆ และข้อตกลงในการล่องแก่ง เริ่มต้นการล่องแก่ง ถือเป็นช่วงของการฝึกฝนความพร้อมเพรียงและคำสั่งต่างๆ จนกระทั่ง 30 นาที ผ่านไป สายน้ำว้า จะเริ่มทักทายท่านด้วยแก่งระดับต่างๆสลับกันไป เช่น แก่งโก้ แก่งผาหลวง แก่งไฮจ้ำ จากนั้นรับประทานอาหารมื้อกลางวัน (มื้อที่ 1)คณะทัวร์ทุกท่านพบกับความสนุกสนานโดย ผ่านแก่งต่างๆ แก่งส้าน แก่งเสือเต้น แก่งห้วยเดื่อและแก่งผีป่า โดยสิ้นสุดการล่องแก่งที่ หาดทรายงาม บ้านตอง
17.00 น. ถึงที่พักพักผ่อนทะธุระส่วนตัวตามอัธยาศัยและรับประทานอาหารเย็น(มื้อที่ 2) (พักเต็นท์)

วันที่สอง กิจกรรมล่องแก่ง น่าน
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า(มื้อที่ 3) จากนั้นเตรียมตัวตลุยความมันกับการล่องแก่งอย่างเต็มที่
08.00 น. ออกเดินทางผจญภัยอีกหนึ่งวัน กับแก่งต่างๆ โดยเริ่มจากแก่งครก แก่งผาขี้นก แก่งผารถเมล์ แก่งเสือเต้นแม่จริม แก่งโตน แก่งใหม่ แก่งสร้อย และท้ายสุดกับแก่ง วังลูน ก่อนสิ้นสุดการผจญแก่ง รับประทานอาหารมื้อกลางวัน(มื้อที่ 4) จากนั้น ขนย้ายสัมภาระขึ้นรถ ออกเดินทางสู่ตัวเมืองน่าน ไปยังสนามบินน่าน และส่งคณะทัวร์ทุกท่าน กลับสู่ กทม. โดยสวัสดิภาพ กับความประทับใจจากสไมล์ไทยทัวร์


อัตรานี้รวม
รถตู้ ปรับอากาศ นำท่านท่องเที่ยวตามที่ระบุไว้ในรายการ
ค่า ที่พัก 1 คืน พักที่เต็นท์ ที่ลำน้ำว้า
ค่า อาหาร 4 มื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
ค่า เข้าชม สถานที่ท่องเที่ยว
ค่า อุปกรณ์ต่างๆ
ค่าประกันอุบัติเหตุ1,000,000บาท(ตามกรมธรรม์)

วิธีการจองทัวร์
โอนมัดจำท่านละ 1,000 บาทต่อท่าน เท่านั้นส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 10 วัน

รายละเอียดการโอนเงิน สามารถโอนเงินเข้าบัญชี
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 404-617-7128 บัญชีออมทรัพย์ สาขาเกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี)
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 406-616061-8 บัญชีออมทรัพย์ สาขาโลตัสชุมพร
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 746-221531-6 บัญชีออมทรัพย์ สาขาเชียงของ
-ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 701-0-00166-9 บัญชีออมทรัพย์ สาขานครปฐม นครปฐม
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 045-4-54633-1 บัญชีออมทรัพย์ สาขาสภากาชาดไทยกรุงเทพ
-ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 394-1-11354-5 บัญชีออมทรัพย์สาขาบรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพ
-ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชีบริษัท สไมล์ไทย อีโคทัวร์ จำกัด เลขที่บัญชี 239-083-603-5 บัญชีออมทรัพย์ สาขาอ้อมใหญ่
-ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 343-2-58998-5 บัญชีออมทรัพย์ สาขา สามพราน
-ธนาคารกรุงศรี ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 287-1-19671-8 บัญชีออมทรัพย์ สาขา นครชัยศรี
-ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 403-883534-2 บัญชีออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 199-244378-4 บัญชีออมทรัพย์ สาขารามคำเเหง
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 403-918754-8 บัญชีออมทรัพย์
สาขาบิ๊กซี บ้านโป่ง
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 404-538407-3 บัญชีออมทรัพย์ สาขาโรบินสัน กาญจนบุรี
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 896-211732-3 บัญชีออมทรัพย์ สาขาช่องเเม็ก(อุบลราชธานี)
-ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 701-0-88038-7 บัญชีออมทรัพย์
สาขานครปฐม นครปฐม
-ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี บจก.สไมล์ไทย อีโคทัวร์ เลขที่บัญชี 343-2-61287-1 บัญชีออมทรัพย์ สาขา สามพราน

เมื่อโอนเงินจองแล้ว ให้สแกนสลิปใบโอนเงินแล้วส่งมาที่เมล์ sm789@hotmail.com หรือส่งแฟ๊กซ์สลิปใบโอนเงินมาที่ 02-8139227 หรือ 02-4290554
หากไม่สะดวกทั้งสองวิธีให้โทรมาที่เบอร์ 089-3089035 , 083-3086327

รายละเอียดสำคัญที่ควรระบุมาในอีเมล์ หรือแฟ๊กซ์
1. แจ้งชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
2. ท่านสนใจที่จะจองไปในโปรแกรมทัวร์ใดไปวันที่ใดโปรดระบุ
3. ขอความกรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้.

ในกรณีผู้จองต้องการยกเลิกการจองทัวร์
ทางทีมงานได้ตระหนักถึงความจำเป็นของผู้สนใจที่โอนเงินมาแล้ว แต่ไม่สามารถเดินทางได้ แต่ความจำเป็นประการหนึ่งคือ เมื่อผู้สนใจจองโปรแกรมทัวร์แล้ว ทางทีมงานจะส่งเงินมัดจำไปมัดจำที่พักและยานพาหนะทันที จากภาระดังกล่าวทำให้ทีมงานขออนุญาตไม่คืนเงินมัดจำ

ในกรณีที่ทีมงานยกเลิกการเดินทาง
1. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกการจองทัวร์ของผู้สนใจ
2. ทีมงานจะแจ้งเรื่องการยกเลิกทัวร์ให้ทราบก่อนวันเดินทาง 3 วัน
3. ทีมงานจะคืนเงินมัดจำทั้งหมดให้ทันที