KL001FD ทัวร์มาเลเซีย3 วัน 2 คืน 9,500 บาท โดยเครื่อง บินแอร์เอเซีย ทัวร์มาเลเซียราคาถูก เกนติ้ง ไฮแลนด์ เฟิสร์ทเวิลด์พลาซ่า ปุตราจาย่า มัสยิดปุตรา จัตุรัสเมอร์เดก้า ปิโตรนัส กัวลาลัมเปอร์
จำนวนวันเดินทางตามโปรแกรม 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง โดยสายการบินแอร์เอเซีย
ราคา 9,500 บาท
รับได้  40 ท่าน

วันที่ออกเดินทางปี2565
เดือนมกราคม 7-9,14-16,21-23,28-29
เดือนกุมภาพันธ์ 4-6,11-13,18-20,25-27
เดือนมีนาคม 4-6,11-13,18-20,25-27
เดือนเมษายน 1-3,6-8(วันจักรี),8-10,11-13,12-14,13-15 (วันสงกรานต์) ,22-24,29เม.ย.-1พ.ค.
เดือนพฤษภาคม 4-6 (วันฉัตรมงคล),6-8,13-15(วันพืชมงคลวันวิสาขบูชา),20-22,27-29