LB 110 ทัวร์หลวงพระบาง 4 วัน 3
คืน 7,500 บาท รถบัส จากกทม

.
LB 111 ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน 2
คืน 6,500 บาท รถบัส จากกทม.

LB 112 ทัวร์เวียงจันทน์ 2 วัน 1 คืน
3,900 บาท รถบัส จากกทม. (ออกเดินทางเช้า)

LB 113 ทัวร์วังเวียง เวียงจันทน์ 2 วัน 1 คืน 4,500 บาท รถบัส จากกทม.

LB 114 ทัวร์วังเวียง เวียงจันทน์ 3 วัน 2 คืน 5,500 บาท รถบัส จากกทม.

LB 210 ทัวร์หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน
7,900 บาท รถตู้ จากกทม.


LB 211 ทัวร์หลวงพระบาง 3
วัน 2 คืน 6,500 บาท รถตู้ จากกทม
.

LB 212 ทัวร์วังเวียง 3 วัน 2 คืน
6,900 บาท รถตู้ จากกทม.


LB 213 ทัวร์เวียงจันทน์ 2 วัน 1 คืน
4,500 บาท รถตู้ จากกทม.


LB 214 ทัวร์เวียงจันทน์ วังเวียง 2 วัน 1 คืน 4,900 บาท รถตู้ จากกทม.

LB 215 ทัวร์วังเวียง ทัวร์เวียงจันทน์ 3 วัน 2 คืน6,500 บาท รถตู้ จากกทม.

LB 216 ทัวร์เวียงจันทน์ 2 วัน 1 คืน
4 ,900 บาท รถตู้ จากกทม.


LB 1 ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน 4 วัน 3 คืน16,900 บาท จากสุวรรณภูมิ

LB 2 ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน 4 วัน 3 คืน 16,900 บาท จากสุวรรณภูมิ

LB 3 ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน 3 วัน 2 คืน 14,400 บาท จากสุวรรณภูมิ

LB 4 ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน 4 วัน 3 คืน 22,400 บาท จากสุวรรณภูมิ

LB 5 ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน 4 วัน 3 คืน 22,400 บาท จากสุวรรณภูมิ

LB 6 ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน
4 วัน3คืน10,900บาท(ลงสนามบินอุดร) จากนั้นใช้รถเที่ยวต่อ


LB 7 ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน 4 วัน 3 คืน ราคาถูก เริ่มจากเชียงใหม่

LB 8 ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน ราคาถูก (ลงสนามบินอุดร) จากนั้นใช้รถเที่ยวต่อ

LB 9 ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน
14,900 บาท จากสุวรรณภูมิ


LB 10 ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน 4 วัน 3 คืน 17,400 บาท จากสุวรรณภูมิ

LB 11 ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน 3 วัน 2 คืน 15,900 บาท จากสุวรรณภูม

LB 12 ทัวร์เวียงจันทน์ วังเวียง เครื่องบิน 2 วัน 1 คืน 12,900 บาท จากสุวรรณภูมิ

LB 13 ทัวร์เวียงจันทน์ วังเวียง เครื่องบิน 3 วัน 2 คืน 14,500 บาท จากสุวรรณภูมิ

LB 14 ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน 4 วัน 3 คืน ราคาถูก การบินไทย จากสุวรรณภูมิ

LB 15 ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน 4 วัน 3 คืน 10,900 บาท แอร์เอเชีย จากสุวรรณภูมิ

LB 16 ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน
3 วัน 2 คืน 23,900 บาท จากสุวรรณภูมิ

LB 17 ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน
3 วัน 2 คืน 22,000 บาท จากสุวรรณภูมิ

LB 18 ทัวร์เวียงจันทน์ วังเวียง เครื่องบิน 2 วัน 1 คืน 15,500 บาท จากสุวรรณภูมิ

LB 19 ทัวร์เวียงจันทน์ วังเวียง เครื่องบิน 3 วัน 2 คืน 16,300 บาท จากสุวรรณภูมิ

LB 1A ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน
4 วัน 3 คืน 5,500 บาท จากสนามบินเวียงจันทน์ ส่งสนามบินหลวงพระบาง


LB 2A ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน
4 วัน 3 คืน 5,500 บาท จากสนามบินหลวงพระบาง ส่งสนามบินหลวงพระบาง


LB 9A ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน
3 วัน 2 คืน 4,500 บาท จากสนามบินหลวงพระบาง


LB 10A ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน
4 วัน 3 คืน 5,500 บาท จากสนามบินหลวงพระบาง ส่งสนามบินเวียงจันทน์


LB 11A ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน
4 วัน 3 คืน 4,500 บาท จากสนามบินหลวงพระบาง ส่งสนามบินเวียงจันทน์


LB 12A ทัวร์เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง
2 วัน 1 คืน 2,500 บาท จากสนามบินเวียงจันทน์ ส่งสนามบินเวียงจันทน์


LB 13A ทัวร์เวียงจันทน์ วังเวียง เครื่องบิน
3 วัน 2 คืน 3,500 บาท จากสนามบินเวียงจันทน์ ส่งสนามบินเวียงจันทน


LB 210A ทัวร์หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน6,900 บาท รถตู้ รับจากหนองคาย

LB 110A ทัวร์หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน6,900 บาท รถบัส รับจากหนองคาย

LB 211A ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน 6,900 บาท รถตู้ รับจากหนองคาย

LB 111A ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน ราคาถูก รถบัส รับจากหนองคา

LB 310A ทัวร์หลวงพระบาง ล่องเรือ 3 วัน 2 คืน
6,500 บาท รับจากด่านห้วยโกน จ.น่าน


LB 311 ทัวร์หลวงพระบาง ล่องเรือ 4 วัน 3 คืน 7,900 บาท จากกรุงเทพ (รถบัสจากกรุงทพแล้วไปต่อเรือเชียง
ของสู่หลวงพระบาง)


วิธีการจองทัวร์

1. โทรมาเช็คโปรแกรม ที่ว่าง
2. พร้อมโอนเงินเช้าบัญชี
3. ส่งสลีปหลักฐานการโอนเงิน พร้อมข้อมูลหน้าแรกของหนังสือเดินทาง ระบุรายละเอียดชื่อผู้จอง เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ วันที่เดินทาง จำนวนผู้เดินทาง
หลังจากนั้นส่งสลีปเข้ามาทาง

Fax : 02-8139227

E-Mail: sm789@hotmail.com เพียงเท่านี้ก็เสร็จสิ้นการจองทัวร์รับจัดกรุ๊ปทัวร์หลวงพระบาง บริษัททัวร์หลวงพระบาง แลนด์ลาว สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-8058800

ทัวร์หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน 7,500 บาท รถบัส จากกทม

ราคาท่านละ 7,500 บาท (พัก 2 ดาว)
ราคาท่านละ 8,500 บาท (พัก 3 ดาว)

วันที่ออกเดินทางปี2565
เดือนมกราคม 6-11,13-18,20-25,27ม.ค.-1ก.พ.
เดือนกุมภาพันธ์ 3-8,10-15,17-22,24ก.พ.-1มี.ค.
เดือนมีนาคม 3-8,10-15,17-22,24-29
เดือนเมษายน 1-6,11-16,12-17,13-18 (วันสงกรานต์) ,21-26 , 28เม.ย.-3พ.ค.
เดือนพฤษภาคม 5-10,12-17 (วันพืชมงคล),19-24,26-31

วันแรก กรุงเทพ-หนองคาย


18.30 น. นัดพบกันที่ปั๊ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม มหาลัยหอการค้า
19.00 น. เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่หนองคาย

วันที่สอง เวียงจันทร์ พระธาตุหลวง ประตูชัย วังเวียง ถ้ำจัง


06.00 น. ถึงหนองคายทำธุระส่วนตัวพร้อมบริการอาหารเช้าที่ร้านทานตะวัน ร้านนี้ไข่ที่ทำออกมารับประทานกับข้าวต้มอร่อยเด็ด กาแฟ ชา โอวัลติน (มื้อที่ 1) จากนั้นเข้านมัสการหลวงพ่อพระใส พระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดหนองคาย
07.30 น. เดินทางไปยังด่านตรวจคนเข้าเมืองบริเวณสะพานมิตรภาพไทย - ลาว เพื่อตรวจเอกสารโดย ทีมงานทัวร์หลวงพระบางอำนวยความสะดวกเรียบร้อยแล้วมุ่งหน้าข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาวชมแม่น้ำวิวของแม่น้ำโขงที่หล่อเลี้ยงไทยและลาวมายาวนาน
08.30 น. เข้าสู่ประเทศลาว ทีมงานทัวร์หลวงพระบางดำเนินงานประสานกับมัคคุเทศก์ลาวเตรียมเอกสารยื่นกับตม.ลาว เดินทางเข้าสู่นครเวียงจันทร์เมืองหลวงของ สปป.ลาว
09.30 น. ชม ประตูชัยซึ่งเป็น สัญลักษณ์ของชัยชนะและอธิปไตยของลาวจากนั้นเข้าชมอนุสาวรีย์ของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช และนมัสการพระธาตุหลวง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเวียงจันทร์ชมศิปแบบล้านช้าง และถ่ายรูป เลือกชมของพื้นเมืองที่แม่ค้าชาวลาวนำมาจำหน่ายจากนั้นช่วงเที่ยงเข้ารับประทานอาหารที่ร้านอาหารบรรยากาศดีของเวียงจันทร์ อาหารในทุกที่ของลาวสะอาด อร่อยและเป็นที่ชื่นชอบกับแขกผู้มาเยือน (มื้อที่ 2) เดินทางต่อสู่วังเวียง เมืองในลุ่มน้ำซอง เมืองที่สงบ กับสายหมอกยามเช้าที่สวยที่สุด
14.30 น. เดินทางเข้าสู่ถ้ำจัง ซึ่งเป็นถ้ำเป็น คือเป็นถ้ำที่ยังมีหินงอกหินย้อยเกิดอยู่ เมื่อขึ้นสู่ถ้ำจังจะเห็นตัวเมืองของวังเวียงและลำน้ำซองเป็นสายและ สะพานสีส้มสดที่เป็นสัญลักษณ์ของวังเวียง เช็คอินเข้าที่พักที่
17.30 น. พักผ่อนเที่ยวชมสนามบินวังเวียงซึ่งเป็นสนามบินที่ใช้ในช่วงสงครามของลาว เดินเล่นถนนคนเดิน กับบรรยากาศสบายๆ
19.00 น. ทีมงานทัวร์หลวงพระบางนำชมบรรยากาศยามค่ำคืนและบริการอาหารเย็น (มื้อที่ 3) จากนั้นพักผ่อนหรือเดินเล่นบริเวณตลาดของเมืองวังเวียงตามอัธยาศัย

วันที่สาม หลวงพระบาง เมืองภูคูนน้ำตกตาดกวางซี วัดพระพุทธบาท ถนนคนเดินข้างพระธาตุภูษี


06.30 น.รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4)
07.30น.ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่หลวงพระบางซึ่งปัจจุบันองค์การยูเนสโกได้ยกให้หลวงพระบางเป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมระหว่างการเดินทางจะเห็นวิถีชีวิตของลาวที่แตกต่างกันคือลาวเทิง ลาวที่อยู่บนที่สูง การใช้ชีวิต ความป็นอยู่และธรรมชาติที่สวยงาม ผ่านหมู่บ้านที่อยู่ในที่ราบและลาวที่อาศัย บนเขาสูง กับอากาศเย็นสบาย แวะชมสินค้าที่ชาวเขาปลูกเช่น ฟักแม้ว ผลไม้เมืองหนาว โดยเฉพาะบริเวณภูคูนจะมีหมอกสวยงามเส้นทางตลอดการเดินทางถึงหลวงพระบางไม่ลำบาก เนื่องจากทีมงานได้ทำโปรแกรมแวะในจุดต่างๆดังนี้ ภูคูน กิ่วกระจำ กาสี ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ห่างๆกันเพื่อชมความเป็นอยู่ในช่วงเวลาสั้นๆเพื่อผ่อนคลายและทำธุรส่วนตัว ดังนั้นสบายใจได้ นอกจากนั้นช่วงการเดินทางเข้าหลวงพระบางยังได้เห็นป่าไม้และทิวทัศน์ที่สวยงามประกอบกับเขาหินปูนที่มีรูปร่างต่างๆสวยงาม ลาววันนี้ยังสามารถรักษาธรรมชาติไว้ได้อย่างดี สวยงามสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือน
12.00 น. บริการอาหารกลางวันที่กิ่วกระจำ เมืองเล็กๆแต่สวยงามกับอาหารอร่อยๆ(มื้อที่ 5)
13.30 น. เดินทางไปชมน้ำตกตาดกวางสี ซึ่งหมายถึงกวางหนุ่ม น้ำตกนี้ตกจากเขาที่สูง 70 เมตรสามารถถ่ายภาพจากด้านหน้า ภาพที่ออกมาสวยงาม เห็นน้ำตกเป็นฉากด้านหลัง
17.00 น. ชมรอยพระพุทธบาทติดฝั่งลำน้ำโขงที่วัดฝั่งตรงข้ามเมืองเชียงแมนชมพระอาทิตย์ตกยามเย็นจากนั้นเดินทางเข้าที่พักในหลวงพระบาง
19.00 น. รับประทานอาหารเย็นที่ร้านอาหารมิตไชผลอาหารอร่อย ชิมสาหร่ายที่มีอยู่แห่งเดียวในหลวงพระบาง เอาะหลามอาหารขึ้นชื่อของหลวงพระบาง และอาหารไทยรสเด็ด (มื้อที่ 6)
20.00 น. ทีมงานทัวร์หลวงพระบางนำชมถนนคนเดินที่มีสินค้าพื้นเมืองของชาวหลวงพระบางราคาถูก ของแท้แน่นอนผ้าที่ใช้กี่กระตุกที่หายาก ทอมือ ผ้าของหลวงพระเนื้อดี เลือกชมตามอัธยาศัย
21.00 น. พักผ่อนที่โรงแรม หรือเที่ยวชมการเต้นที่สุภาพของคนหลวงพระบาง สามารถชมได้ที่เธคเมือง หรือสไตล์วัยรุ่นหลวงพระบางที่ร้านดาวฟ้าบันเทิงตามอัธยาศัย

วันที่สี่ ตักบาตรข้าวเหนียว ตลาดเช้า วัดใหม่สุวรรณราม วัดแสนสุขาราม พระธาตุหมากโม วัดวิชุนราช บ้านผานมล่องเรือชมถ้ำติ่ง วัดเชียงทอง บ้านซ่างไห พระธาตุภูษี


06.00 น. ตื่นเช้าสัมผัสอากาศของหลวงพระบางได้ยินระฆังกังวาลไปทั่วเมืองสัญญาณบุญ นำท่านไปร่วมทำบุญตักบาตรข้าวเหนียวแด่พระสงฆ์จำนวนเป็นร้อยๆรูปเดินเรียงรายอยู่บริเวณกลางเมือง
06.45 น.จากนั้นนำเที่ยวชมตลาดเช้าที่ชาวหลวงพระบางจะมาจับจ่ายซื้อของใช้ชมวิถีชีวิตคนหลวงพระบางยามเช้า จากนั้นรับประทานอาหารที่ตลาดเช้า ชิมข้าวจี่ กาแฟลาวที่ร้านกาแฟประชานิยม ซึ่งร้านนี้เป็นร้านธรรมดามากกับผู้ที่เดินทางไปครั้งแรกแต่เมื่อได้ชิมกาแฟ หรือโอวัลติน จะยกนิ้วแสดงถึงรสชาติที่อร่อย (มื้อที่ 7)
08.30 น.นำชมภาพปูนปั้นบริเวณด้านหน้าอุโบสถที่สวยงามของวัดใหม่สุวรรณภูมรามซึ่งเป็นวัดที่จะอัญเชิญพระบางพระคู่บ้านคู่เมืองมาประดิษฐานไว้ในช่วงงานบุญสงกรานต์ เป็นวัดที่มีศิลปล้านช้างที่สวยงาม
09.30 น. นำทุกท่านสักการะเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ผู้พระราชทานรัฐธรรมนูญให้แก่ประชาชนชาวลาวและเข้าชมพระราชวังหลวงพระบาง นมัสการพระบาง พระคู่บ้านคู่เมือง ของลาว ด้านในเป็นที่จัดแสดงห้องบรรทม ห้องต่างๆ ซึ่งในแต่ละส่วนถูกจัดแสดงไว้อย่างสวยงาม
10.30 น. เที่ยวชมวัดแสนสุขาราม วัดที่มีศิลปของล้านช้าง ดูได้จากหลังคาและศิลปของพระซึ่งเป็นพระพุทธรูปยืนที่ชาวหลวงพระบางให้ความศรัทธา จากนั้นนมัสการ เดินทางต่อไปยัง
11.00 น.พระธาตุหมากโม ที่ วัดวิชุนราช ซึ่งมีรูปร่างของพระธาตุที่แปลกตา เหมือนแตงโมคว่ำ
12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8 )ช่วงบ่ายเดินทาง
13.30 น. เที่ยวถ้ำติ่งล่างและถ้ำติ่งบน ซึ่งใช้เรือในการเดินทางล่องลำน้ำโขง ระหว่างเดินทางจะเห็นวิถีชีวิตของคนริมฝั่งโขงที่ผูกพันธ์กับลำน้ำโขง จากนั้นเข้าชมถ้ำที่มีความสวยงามตั้งอยู่ริมน้ำโขง เมื่อเข้าไปในถ้ำจะเห็นพระพุทธรูปเป็นพันๆองค์ ชมความงามของถ้ำ
14.30 น. ชมกรรมวิธีการต้มเหล้า ที่หมู่บ้านช่างไห ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ค้นพบเครื่องใช้ในสมัยโบราณและ ปัจจุบันเป็นแหล่งต้มเหล้าชั้นดี ของหลวงพระบาง
15.00 น. ชมการทอผ้าที่บ้านผานม ที่ปัจจุบันหาชมได้ยาก การทอผ้าใช้กี่กระตุกเป็นภูมิปัญญาของลาวในการทอผ้าเนื้อดี
17.00 น. นำชม วัดเชียงทอง วัดที่มีความเป็นล้านช้างเก่าแก่ถึงสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช เที่ยวชมและนมัสการพระประธานเพื่อความเป็นศิริมงคล จากนั้นเดินทางขึ้นภูษี ซึ่งสามารถชมเมืองหลวงพระบางได้เมื่อเราขึ้นสู่จุดสูงสุด นมัสการพระธาตุ ถ่ายรูปแบบจุใจ...
19.00 น. รับประทานอาหารเย็นที่ร้านปากห้วยมีชัย อาหารอร่อย (มื้อที่ 9) จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ห้า บ้านกิ่วกะจำ เมืองภูคูน วังเวียง หนองคาย

06.00 น. ออกเดินทางจากหลวงพระบางมุ่งหน้าสู่บ้านกิ่วกะจำพร้อมรับประทานอาหารที่ร้านวรรณ ระหว่างการเดินทางจะพบทิวทัศน์ที่สวย บางช่วงอาจพบทะเลหมอกที่สวยงาม
(มื้อที่ 10)
10.00 น. แวะเมืองภูคูน สูดอากาศยามเช้า ชมวิถีชีวิตยามเช้าของชาวลาว
12.00 น. บริการอาหารกลางวันที่ร้านไผ่คำ เมืองวังเวียงอาหารที่นี่รสเด็ดจริงๆ (มื้อที่11)
16.30 น. ช้อปปิ้ง Duty Free ที่ด่านไทย-ลาว
18.30 น. เดินทางกลับฝั่งไทย และบริการอาหารเย็นระหว่างการเดินทาง(คณะทัวร์จ่ายเอง)

วันที่หก หนองคาย-กรุงเทพ


05.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ราคาท่านละ 7,500 บาท (พัก 2 ดาว)
ราคาท่านละ 8,500 บาท (พัก 3 ดาว)


อัตตรานี้รวม
1.ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
2.ค่าที่พัก 3 คืน
3.ค่าอาหาร 11 มื้อ
4.ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว
5.ค่าประกันภัย
6.ค่่าทัวร์หลีดเดอร์+มัคคุเทศน์ลาว
ราคาทัวร์หลวงพระบาง
รถบัสผู้ใหญ่ 7,500 บาท/ท่าน
รถที่ใช้ในการเดินทางจากกรุงเทพและเข้าสู่ประเทศลาวโดยไม่ต้องเปลี่ยนรถ ซึ่งสะดวกและที่สำคัญนั่งสบาย โปร่ง รถเข้าถึงแหล่งเที่ยว คนขับชำนาญเส้นทาง การเดินทางเข้าหลวงพระบางทุกอาทิตย์จึงเป็นสิ่งยืนยันว่าทีมงานหลวงพระบางคือหนึ่งเดียวที่เป็นทัวร์คุณภาพ ราคาประหยัด อย่างแท้จริง

เอกสารเดินทาง
1.หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง)
หมายเหตุ ทีมงานไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฎิเสธการเข้า-ออกนอกประเทศ อันสาเหตุมาจากหนังสือเดินทางมีอายุเหลือไม่ครบ 6 เดือนหรือการปฎิเสธการเข้าเมืองในกรณีอื่นๆ

วิธีการจองทัวร์
กรุ๊ปจอย มัดจำท่านละ 2000 บาท ส่วนจำนวนเงินที่เหลือนำไปชำระในวันเดินทาง
กรุ๊ปเหมา มัดจำ 50 % ส่วนจำนวนเงินที่เหลือนำไปชำระในวันเดินทาง

คำแนะนำในการจองทัวร์
เมื่อคณะทัวร์โอนเงินมัดจำเข้ามาแล้ว กรณีคณะทัวร์ยกเลิกการเดินทางเอง บริษัทไม่คืนเงินมัดจำ
ควรจองก่อนการเดินทางครับ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวช่วงเทศกาล มักพลาดโอกาส เพื่อความแน่นอน แนะนำให้วางแผนการจองล่วงหน้าก่อน 1 เดือน (ทางทีมงานมิได้มีเจตนาที่จะรบกวนหรือเร่งรัด แต่หากเพื่อความแน่นอนของท่านที่จะได้ท่องเที่ยวตามความตั้งใจ)
การจองทัวร์ การสำรองที่นั่ง และการโอนเงิน เลือกโปรแกรมที่จะเดินทาง จากนั้นโทรเข้ามาเช็คที่ว่าง
และสำรองที่นั่งได้ทันที รายละเอียดการโอนเงิน สามารถโอนเงินเข้าบัญชีรายละเอียดการโอนเงิน สามารถโอนเงินเข้าบัญชี
ทางทีมงานได้พยายามอำนวยความสะดวกในด้านการโอนเงินของลูกค้า จึงได้เปิดบัญชีธนาคาร ดังต่อไปนี้
- ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี นายยงยุทธฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 701-0-00166-9 บัญชีออมทรัพย์ สาขานครปฐม นครปฐม
- ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นายยงยุทธฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 045-4-54633-1 บัญชีออมทรัพย์ สาขาสภากาชาดไทย กรุงเทพ
- ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี นายยงยุทธฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 394-1-11354-5 บัญชีออมทรัพย์ สาขาบรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพ
- เมื่อโอนเงินจองแล้ว ให้ Copyใบโอนเงินเขียนชื่อ เบอร์โทรศัพท์ที่สามรถติดต่อกลับได้ แล้วส่งแฟ๊กซ์สลิปใบโอนเงิน ใบจองทัวร์มาที่ 02-8139227 หรืออีเมล์ sm789@hotmail.com

รายละเอียดสำคัญที่ควรระบุมาในอีเมลล์ หรือแฟ๊กซ์
1. แจ้งชื่อ นามสกุล อายุ เพื่อใช้ในการทำประกัน
2. ท่านสนใจที่จะจองไปในโปรแกรมทัวร์ใด โปรดระบุ
3. ขอความกรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้.
การยกเลิกทัวร์
ไม่คืนเงินมัดจำ

แนะนำข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว หลวงพระบาง

วัดใหม่
วัดใหม่สุวรรณภูมารามหรือที่ชาวหลวงพระบางเรียกกันสั้นๆว่า "วัดใหม่" เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชบุญทัน ซึ่งเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์สุดท้ายของลาวและยังเคยเป็นที่ประดิษฐานพระบาง พระพุทธรูปคู่เมืองหลวงพระบางในรัชสมัยของเจ้ามหาชีวิตสักรินฤทธิ์ จนกระทั่งถึงปีพ.ศ. 2437 จึงได้อัญเชิญพระบางไปประดิษฐานในหอพระบางภายในพระราชวังจวบจนกระทั่งปัจจุบัน เมื่อมาเยือนวัดแห่งนี้สิ่งที่เราจะสังเกตเห็นถึงความแตกต่างจากวัดอื่นๆ คือตัวอุโบสถ(สิม) ลักษณะจะเป็นอาคารทรงโรง หลังคามีขนาดใหญ่ มีชายคาปกคลุมทั้งสี่ด้านสองระดับต่อเนื่องกัน

พระธาตุหลวง
พระธาตุหลวง หรือ พระเจดีย์โลกะจุฬามณี  นับเป็นปูชนียสถานอันสำคัญยิ่งแห่งเวียงจันทน์ และเป็นศูนย์รวมใจของประชาชนชาวลาวทั่วประเทศ ตามตำนานกล่าวว่าพระธาตุหลวงมีประวัติการก่อสร้างนับพันปีเช่นเดียวกันพระธาตุพนมในประเทศไทย และปรากฏความเกี่ยวพันกับประวัติศาสตร์ของดินแดนทางฝั่งขวาแม่น้ำโขงอย่างแยกไม่ออก สถานที่นี้ถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์สำคัญอย่างของประเทศลาว ดังปรากฏว่าตราแผ่นดินของลาวที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้มีรูปพระธาตุหลวงเป็นภาพประธานในดวงตรา

 

แผนที่หลวงพระบาง

สำนักงาน สไมล์ไทยทัวร์ Smile Thai Tour

สำนักงานใหญ่ กรุงเทพเเละปริมณฑล
98/22 หมู่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
โทร : 02-8139228 ,02-4290523,
02-4290545,02-4290553,
เเฟ็กซ์ : 02,8139227
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก

 

สาขาพัทยา
583/13หมู่ที่ 4 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
โทร 038-221498
เเฟ็กซ์ 038-221498
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก

 

สาขาสระแก้ว อรัญประเทศ
214/455 หมู่ที่ 1ตำบล บ้านด่าน อำเภอ อรัญประเทศ จังหวัด สระแก้ว 27120
โทร 037-424954
Fax : 037-424954
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก

 

สาขาช่องเม็ก
409/413 หมู่ที่ 3 ต.ช่องเม็ก อ. สิรินธร
จ.อุบลราชธานี 34350
โทร 045-210725
Fax : 045-252724
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก

 

สาขา เชียงราย
376/1 ม.3 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
โทร 053-791700
เเฟกซ์ 053-791700
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก

 

สำนักงานปากเซ สปป.ลาว
บริษัทนครโชคชัยทราเวล จำกัด(ในเครือสไมล์ไทย)
Lak 13 Ban.Chokamnuay Pakse Champasak Lao PDR.
โทร: +8562059217515
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก

 

สำนักงานเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา
Goden Thai Cambodia Traval Co., Ltd (ในเครือสไมล์ไทย)
Borei Arcade No B32, National Road No 6, Krous Village,Sangkat Svay Dangkum,Siem Reap City.
โทร: +850317799994
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก

 

สำนักงานในประเทศเวียดนาม
31 Nguyen Thai Binh,P.04.Q.Tan Binh
โทร: +84977943744
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.