KB 110 ทัวร์กาญจนบุรี สะพานข้ามแม่น้ำแคว 1 วัน ราคาถูก รถบัส จากกทม

KB 111 เที่ยวกาญจนบุรี ปราสาทเมืองสิงห์ 1 วัน ราคาถูก รถบัส จากกทม

KB 112 ทัวร์กาญจนบุรี น้ำตกไทรโยค 1 วัน ราคาถูก รถบัส จากกทม

KB 113 แพคเกจทัวร์กาญจนบุรี กองถ่ายทำพระนเรศวร 1 วัน ราคาถูก รถบัส จากกทม

KB 114 บริษัททัวร์กาญจนบุรี ขี่ช้าง ล่องแพ 1 วัน ราคาถูก รถบัส จากกทม

KB 115 ท่องเที่ยวกาญจนบุรี แม่ชีลอยน้ำ 1 วัน ราคาถูก รถบัส จากกทม

KB 116 เที่ยวกาญจนบุรี ไหว้พระ 9 วัด 1 วัน ราคาถูก รถบัส จากกทม

KB 117 ทัวร์กาญจนบุรี วัดถ้ำเขาน้อย สะพานข้าแม่น้ำแคว 1 วัน ราคาถูก รถบัส จากกทม

KB 118 แพคเกจกาญจนบุรี วัดป่าหลวงตามหาบัว 1 วัน ราคาถูก รถบัส จากกทม

KB 119 บริษัทกาญจนบุรี น้ำพุร้อนหินดาด 1 วัน ราคาถูก รถบัส จากกทม

KB 210 ท่องเที่ยวกาญจนบุรี สะพานข้ามแม่น้ำแคว 1 วัน ราคาถูก รถตู้ จากกทม

KB 211 เที่ยวกาญจนบุรี ปราสาทเมืองสิงห์ 1 วัน ราคาถูก รถตู้ จากกทม

KB 212 แพคเกจเที่ยวกาญจนบุรี น้ำตกไทรโยค 1 วัน ราคาถูก รถตู้ จากกทม

KB 213 ทัวร์กาญจนบุรี กองถ่ายทำพระนเรศวร 1 วัน ราคาถูก รถตู้ จากกทม

KB 214 ทัวร์กาญจนบุรี ขี่ช้าง ล่องแพ 1 วัน ราคาถูก รถตู้ จากกทม

KB 215 แพคเกจเที่ยวกาญจนบุรี แม่ชีลอยน้ำ 1 วัน ราคาถูก รถตู้ จากกทม

KB 216 ทัวร์กาญจนบุรี ไหว้พระ 9 วัด 1 วัน ราคาถูก รถตู้ จากกทม

KB 217 ท่องเที่ยวกาญจนบุรี วัดถ้ำเขาน้อย สะพานข้าแม่น้ำแคว 1 วัน รถตู้ จากกทม

KB 218 โปรแกรมเที่ยวกาญจนบุรี วัดป่าหลวงตามหาบัว 1 วัน ราคาถูก รถตู้ จากกทม

KB 219 ทัวร์กาญจนบุรี น้ำพุร้อนหินดาด 1 วัน ราคาถูก รถตู้ จากกทม

KB 120 ทริปกาญจนบุรี 2 วัน 1 คืน ราคาถูก รถบัส จากกทม

KB 121 เที่ยวกาญจนบุรี 2 วัน 1 คืน ราคาถูก รถบัส จากกทม

KB 122 ทัวร์กาญจนบุรี 2 วัน 1 คืน ราคาถูก รถบัส จากกทม

KB 123 บริษัททัวร์กาญจนบุรี ล่องแพเขื่อนศรีนครินทร์ 2 วัน 1 คืน ราคาถูก รถบัส จากกทม

KB 124 เที่ยวกาญจนบุรี ล่องแพชมธรรมชาติ 2 วัน 1 คืน ราคาถูก รถบัส จากกทม

KB 125 เที่ยวกาญจนบุรี น้ำตกไทรโยคใหญ่ 2 วัน 1 คืน ราคาถูก รถบัส จากกทม

KB 220 ทัวร์กาญจนบุรี 2 วัน 1 คืน ราคาถูก รถตู้ จากกทม

KB 221 ท่องเที่ยวกาญจนบุรี 2 วัน 1 คืน ราคาถูก รถตู้ จากกทม

KB 222 ทัวร์กาญจนบุรี 2 วัน 1 คืน ราคาถูก รถตู้ จากกทม

KB 223 ทัวร์กาญจนบุรี ล่องแพเขื่อนศรีนครินทร์ 2 วัน 1 คืน ราคาถูก รถตู้ จากกทม

KB 224 เที่ยวกาญจนบุรี ล่องแพชมธรรมชาติ 2 วัน 1 คืน ราคาถูก รถตู้ จากกทม

KB 225 เที่ยวกาญจนบุรี น้ำตกไทรโยคใหญ่ 2 วัน 1 คืน ราคาถูก รถตู้ จากกทม

KB 226 แพคเกจทัวร์กาญจนบุรี 2 วัน 1 คืน ราคาถูก รถตู้ จากกทม

KB 127 ทริปเที่ยวกาญจนบุรี 3 วัน 2 คืน ราคาถูก รถบัส จากกทม

KB 128 เที่ยวกาญจนบุรี 3 วัน 2 คืน ราคาถูก รถบัส จากกทม

KB 129 ท่องเที่ยวกาญจนบุรี 3 วัน 2 คืน ราคาถูก รถบัส จากกทม

KB 130 ทัวร์กาญจนบุรี 3 วัน 2 คืน ราคาถูก รถบัส จากกทม

KB 131 ทริปเที่ยวกาญจนบุรี 3 วัน 2 คืน ราคาถูก รถบัส จากกทม

KB 132 ท่องเที่ยวกาญจนบุรี 3 วัน 2 คืน ราคาถูก รถบัส จากกทม

KB 133 เที่ยวกาญจนบุรี น้ำตกเอราวัณ 3 วัน 2 คืน ราคาถูก รถบัส จากกทม

KB 134 ทัวร์กาญจนบุรี กองถ่ายทำตำนานสมเด็จพระนเรศวร 3 วัน 2 คืน ราคาถูก รถบัส จากกทม

KB 135 เที่ยวกาญจนบุรี พุน้ำร้อนหินดาด 3 วัน 2 คืน ราคาถูก รถบัส จากกทม

KB 136 เที่ยวกาญจนบุรี เขากระโจม บ้านหอมเทียน 3 วัน 2 คืน ราคาถูก รถบัส จากกทม

KB 227 แพคเกจทัวร์กาญจนบุรี 3 วัน 2 คืน ราคาถูก รถตู้ จากกทม

KB 228 เที่ยวกาญจนบุรี 3 วัน 2 คืน ราคาถูก รถตู้ จากกทม

KB 229 ท่องเที่ยวกาญจนบุรี 3 วัน 2 คืน ราคาถูก รถตู้ จากกทม

KB 230 เที่ยวกาญจนบุรี พุน้ำร้อนหินดาด 3 วัน 2 คืน ราคาถูก รถตู้ จากกทม

KB 231 โปรแกรมทัวร์กาญจนบุรี สะพานมอญ 3 วัน 2 คืน ราคาถูก รถตู้ จากกทม

KB 232 เที่ยวกาญจนบุรี สังขละบุรี 3 วัน 2 คืน ราคาถูก รถตู้ จากกทม

KB 233 แพคเกจกาญจนบุรี 3 วัน 2 คืน ราคาถูก รถตู้ จากกทม

KB 234 ทัวร์กาญจนบุรี น้ำตกไทรโยคน้อย 3 วัน 2 คืน ราคาถูก รถตู้ จากกทม

KB 235 แพคเกจทัวร์กาญจนบุรี สะพานข้ามแม่น้ำแคว 3 วัน 2 คืน ราคาถูก รถตู้ จากกทม

KB 236 เที่ยวกาญจนบุรี น้ำตกไทรโยคน้อย 3 วัน 2 คืน ราคาถูก รถตู้ จากกทม
แพคเกจทัวร์กาญจนบุรี มาแรง ปี 2565 เปิดจองแล้ว สนใจสอบถามเพิ่มเติม โทร 089-0404783

จังหวัดกาญจนบุรี ลักษณะทางภูมิประเทศส่วนใหญ่จะเป็นป่า ซึ่งจะมีทั้งป่าดงดิบและป่าโปร่ง มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 19,473 ตารางกิโลเมตร มีระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 129 กิโลเมตร มีชายแดนติดต่อกับสาธารณรัฐสหภาพพม่าระยะทางประมาณ 370 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ได้แก่ ทิศเหนือ จดจังหวัดตากและจังหวัดอุทัยธานี ทิศใต้ จดจังหวัดราชบุรี ทิศตะวันออก จด จังหวัดสุพรรณบุรีและนครปฐม ทิศตะวันตก จด สาธารณรัฐสหภาพพม่า

ความเป็นมาของกาญจนบุรี เท่าที่มีการค้นพบหลักฐานนั้น ย้อนไปได้ถึงสมัยก่อนประวัติศาสตร์ เมื่อมีการค้นพบเครื่องมือหินในบริเวณบ้านเก่า อำเภอเมืองฯ ล่วงมาถึงสมัยทวารวดี ซึ่งมีหลักฐานคือซากโบราณสถานที่ตำบลปรังเผล อำเภอสังขละบุรี เป็นเจดีย์ลักษณะเดียวกับจุลประโทนเจดีย์ที่จังหวัดนครปฐม บ้านคูบัว จังหวัดราชบุรี และเมืองอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี รวมทั้งค้นพบโบราณวัตถุ เช่น พระพิมพ์สมัยทวารวดีจำนวนมาก สืบเนื่องต่อมาถึงสมัยพุทธศตวรรษที่ 16-18 หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ค้นพบคือปราสาทเมืองสิงห์ ซึ่งมีรูปแบบศิลปะแบบขอม สมัยบายน

กาญจนบุรียังปรากฏในพงศาวดารเหนือว่า กาญจนบุรีเป็นเมืองขึ้นของสุพรรณบุรีในสมัยสุโขทัย ครั้นมาถึงสมัยอยุธยา กาญจนบุรีก็มีฐานะเป็นเมืองหน้าด่านสำคัญจนกระทั่งถึงสมัยกรุงธนบุรีและรัตนโกสินทร์ เดิมตัวเมืองกาญจนบุรีเดิมนั้นตั้งอยู่ที่ตำบลลาดหญ้า (บริเวณเขาชนไก่ในปัจจุบัน) ภายหลังจนถึง พ.ศ. 2374 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ได้โปรดให้ก่อสร้างกำแพงเมืองและป้อมปราการขึ้นเป็นการถาวร ณ เมืองกาญจนบุรีใหม่โดยตั้งอยู่ ณ ตำบลปากแพรก อันเป็นสถานที่บรรจบของแม่น้ำแควใหญ่และแม่น้ำแควน้อย โดยตัวเมืองอยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำแม่กลองกับแม่น้ำแควใหญ่ ซึ่งมีความเหมาะสมทางยุทธศาสตร์และด้านการค้า โดยเริ่มก่อสร้างเมืองเมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2374 และสำเร็จในวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2375 และได้แยกออกจากสุพรรณบุรีนับแต่นั้นเป็นต้นมา ทั้งนี้โดยมีพระราชประสงค์ส่วนใหญ่เพื่อติดต่อค้าขายกับเมืองราชบุรี ดังพระราชนิพนธ์เสด็จพระพาสไทรโยค กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่า "แต่มีเมืองปากแพรกเป็นที่ค้าขาย ด้วยเขาชนไก่เมืองเดิมอยู่เหนือมากมีแก่งถึงสองแก่ง ลูกค้าไปมาลำบาก จึงลงมาตั้งเมืองเสียที่ปากแพรกนี้เป็นทางไปมาแก่เมืองราชบุรีง่าย เมืองที่สร้างขึ้นใหม่ กว้าง 5 เส้น ยาว 18 วา มีป้อม 4 มุมเมือง ป้อมย่านกลางด้านยาวตรงหน้าเมืองทิศตะวันตกเฉียงใต้มีป้อมใหญ่อยู่ตรงเนิน ด้านหลังมีป้อมเล็กตรงกับป้อมใหญ่ 1 ป้อม" การสร้างเมืองกาญจนบุรีใหม่นี้ ดังปรากฏในศิลาจารึกดังนี้ ให้พระยาราชวรินทร์ เจ้ากรมพระตำรวจเป็นพระยาประสิทธิสงครามรามภักดีศรีพิเศษประเทศนิคมภิรมย์ราไชยสวรรค์พระยากาญจนบุรี ครั้งกลับเข้าไปเฝ้าโปรดเกล้าฯว่าเมืองกาญจนบุรีเป็นเมืองอังกฤษ พม่า รามัญ ไปมาให้สร้างเมืองก่อกำแพงขึ้นไว้จะได้เป็นชานพระนครเขื่อนเพชรเขื่อนขัณฑ์มั่นคงไว้แห่งหนึ่ง ในปัจจุบันกำแพงถูกทำลายลงโดยธรรมชาติและหน่วยราชการเพื่อประโยชน์อย่างอื่น เหลือเพียงประตูเมืองและกำแพงเมืองบางส่วน

ต่อมา ในสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อมีการจัดรูปแบบการปกครองเป็นมณฑลเทศาภิบาล กาญจนบุรีถูกโอนมาขึ้นกับมณฑลราชบุรี และยกฐานะเป็นจังหวัดกาญจนบุรีในปี พ.ศ. 2467

เหตุการณ์ที่ทำให้กาญจนบุรีมีชื่อเสียงไปทั่วโลก คือช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อญี่ปุ่นตัดสินใจสร้างทางรถไฟสายยุทธศาสตร์ จากชุมทางหนองปลาดุกในประเทศไทย ไปยังเมืองทันบีอูซายัตในพม่า โดยเกณฑ์เชลยศึกและแรงงานจำนวนมากมาเร่งสร้างทางรถไฟอย่างหามรุ่งหามค่ำ จนทำให้มีผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมาก ทั้งจากความเป็นอยู่ที่ยากแค้นและโรคภัยไข้เจ็บที่รุมเร้า ซึ่งภาพและเรื่องราวของความโหดร้ายในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ปรากฏอยู่ในพิพิธภัณฑ์หลายแห่งในกาญจนบุรี

ทัวร์กาญจนบุรี แพคเกจทัวร์กาญจนบุรี ทัวร์ราคาถูกคุณภาพดี

แนะนำแพคเกจทัวร์กาญจนบุรี ราคาถูก ราคาประหยัด คุ้มราคา

ทัวร์กาญจนบุรี 2,800 บาท ทัวร์คุณภาพ ราคาสุดคุ้ม รีบจองเต็มเร็ว

ข่าวดี วันนี้เรามีแพคเกจทัวร์กาญจนบุรี โดยเครื่องบิน เปิดให้จองแล้ว

รหัส KB 220 กทม สังขละ ด่านเจดีย์สามองค์ สะพานมอญ น้ำตกเกริงกระเวีย พุน้ำร้อนหินดาด 2 วัน 1 คืน เดินทางโดยรถตู้ VIP
การเดินทาง เดินทางโดยรถตู้ VIP
ราคา 2,800 บาท
รับได้ 10 ท่าน
ขาไป: ปั้ม ปตท.วิภาวดีตรงข้าม ม.หอการค้าไทย
ขากลับ: ปั้ม ปตท.วิภาวดีตรงข้าม ม.หอการค้าไทย
จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน

วันที่ออกเดินทางปี2565
เดือนมกราคม 7-8,14-15,21-22,28-29
เดือนกุมภาพันธ์ 4-5,11-12,18-19,25-26
เดือนมีนาคม 4-5,11-12,18-19,25-26
เดือนเมษายน 1-2,6-7(วันจักรี),8-9,11-12,12-13,13-14 (วันสงกรานต์) ,22-23,29-30
เดือนพฤษภาคม 4-5 (วันฉัตรมงคล),6-7,13-14(วันพืชมงคลวันวิสาขบูชา),20-21,27-28


รหัส KB 229 กทม. สังขละบุรี พุน้ำร้อนหินดาด สะพานข้าแม่น้ำแคว ทางรถไฟสายมรณะ ล่องแพ วัดหลวงพ่ออุตตมะ วัดจมน้ำ 3 วัน 2 คืน เดินทางโดยรถตู้ VIP
การเดินทาง เดินทางโดยรถตู้ VIP
ขาไป:รับ ปั้ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า
ขากลับ: ส่ง ปั้ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า
ระดับโรงแรม: 3 ดาว
จำนวนวัน 3 วัน 2 คืน
ราคา 4,900 บาท
รับได้ 10 ท่าน

วันที่ออกเดินทางปี2565
เดือนมกราคม 7-9,14-16,21-23,28-29
เดือนกุมภาพันธ์ 4-6,11-13,18-20,25-27
เดือนมีนาคม 4-6,11-13,18-20,25-27
เดือนเมษายน 1-3,6-8(วันจักรี),8-10,11-13,12-14,13-15 (วันสงกรานต์) ,22-24,29เม.ย.-1พ.ค.
เดือนพฤษภาคม 4-6 (วันฉัตรมงคล),6-8,13-15(วันพืชมงคลวันวิสาขบูชา),20-22,27-29

รวมเเพคเกจทัวร์กาษจนบุรีทั้งหมดปี 2565

ชมโปรแกรมทัวร์กาญจนบุรี
รหัสโปรแกรม KB 110 เที่ยวกาญจนบุรี ปราสาทเมืองสิงห์ 1 วัน ราคาถูก รถบัส จากกทม

การเดินทาง เดินทางโดยรถตู้ VIP
ขาไป: ปั้ม ปตท.วิภาวดีตรงข้าม ม.หอการค้าไทย
ขากลับ: ปั้ม ปตท.วิภาวดีตรงข้าม ม.หอการค้าไทย
จำนวนวัน : 1 วัน
ราคา บาท
รับได้ 40 ท่าน
วันที่ออกเดินทาง

 

ชมโปรแกรมทัวร์กาญจนบุรี
รหัสโปรแกรม KB 111 เที่ยวกาญจนบุรี ปราสาทเมืองสิงห์ 1 วัน ราคาถูก รถบัส จากกทม

การเดินทาง เดินทางโดยรถตู้ VIP
ขาไป: ปั้ม ปตท.วิภาวดีตรงข้าม ม.หอการค้าไทย
ขากลับ: ปั้ม ปตท.วิภาวดีตรงข้าม ม.หอการค้าไทย
จำนวนวัน : 1 วัน
ราคา บาท
รับได้ 40 ท่าน
วันที่ออกเดินทาง

 

ชมโปรแกรมทัวร์กาญจนบุรี
รหัสโปรแกรม KB 112 ทัวร์กาญจนบุรี น้ำตกไทรโยค 1 วัน ราคาถูก รถบัส จากกทม

การเดินทาง เดินทางโดยรถตู้ VIP
ขาไป: ปั้ม ปตท.วิภาวดีตรงข้าม ม.หอการค้าไทย
ขากลับ: ปั้ม ปตท.วิภาวดีตรงข้าม ม.หอการค้าไทย
จำนวนวัน : 1 วัน
ราคา บาท
รับได้ 4 0 ท่าน
วันที่ออกเดินทาง

 

ชมโปรแกรมทัวร์กาญจนบุรี
รหัส KB 113แพคเกจทัวร์กาญจนบุรี กองถ่ายทำพระนเรศวร 1 วัน ราคาถูก รถบัส จากกทม

การเดินทาง เดินทางโดยรถตู้ VIP
ขาไป: ปั้ม ปตท.วิภาวดีตรงข้าม ม.หอการค้าไทย
ขากลับ: ปั้ม ปตท.วิภาวดีตรงข้าม ม.หอการค้าไทย
จำนวนวัน :1 วัน
ราคา บาท
รับได้ 40 ท่าน
วันที่ออกเดินทาง

 

ชมโปรแกรมทัวร์กาญจนบุรี
รหัส KB 114 บริษัททัวร์กาญจนบุรี ขี่ช้าง ล่องแพ 1 วัน ราคาถูก รถบัส จากกทม

การเดินทาง เดินทางโดยรถตู้ VIP
ขาไป: ปั้ม ปตท.วิภาวดีตรงข้าม ม.หอการค้าไทย
ขากลับ: ปั้ม ปตท.วิภาวดีตรงข้าม ม.หอการค้าไทย
จำนวนวัน : 1 วัน
ราคา บาท
รับได้ 40 ท่าน
วันที่ออกเดินทาง

 

ชมโปรแกรมทัวร์กาญจนบุรี
รหัส KB 115ท่องเที่ยวกาญจนบุรี แม่ชีลอยน้ำ 1 วัน ราคาถูก รถบัส จากกทม

การเดินทาง เดินทางโดยรถตู้ VIP
ขาไป: ปั้ม ปตท.วิภาวดีตรงข้าม ม.หอการค้าไทย
ขากลับ: ปั้ม ปตท.วิภาวดีตรงข้าม ม.หอการค้าไทย
จำนวนวัน : 1 วัน
ราคา บาท
รับได้ 40 ท่าน
วันที่ออกเดินทาง


 

ชมโปรแกรมทัวร์กาญจนบุรี
รหัส KB 116 เที่ยวกาญจนบุรี ไหว้พระ 9 วัด 1 วัน ราคาถูก รถบัส จากกทม เดินทางโดยรถตู้ VIP 1 วัน การเดินทาง เดินทางโดยรถตู้ VIP

ขาไป: ปั้ม ปตท.วิภาวดีตรงข้าม ม.หอการค้าไทย
ขากลับ: ปั้ม ปตท.วิภาวดีตรงข้าม ม.หอการค้าไทย
จำนวนวัน : 1 วัน
ราคา บาท
รับได้ 40 ท่าน
วันที่ออกเดินทาง

 

ชมโปรแกรมทัวร์กาญจนบุรี
รหัส KB 117 ทัวร์กาญจนบุรี วัดถ้ำเขาน้อย สะพานข้าแม่น้ำแคว 1 วัน ราคาถูก รถบัส จากกทม

การเดินทาง เดินทางโดยรถบัส
ขาไป: ปั้ม ปตท.วิภาวดีตรงข้าม ม.หอการค้าไทย
ขากลับ: ปั้ม ปตท.วิภาวดีตรงข้าม ม.หอการค้าไทย
จำนวนวัน : 1 วัน
ราคา บาท
รับได้ 40 ท่าน
วันที่ออกเดินทาง

 

ชมโปรแกรมทัวร์กาญจนบุรี
รหัส KB 118แพคเกจกาญจนบุรี วัดป่าหลวงตามหาบัว 1 วัน ราคาถูก รถบัส จากกทม

การเดินทาง เดินทางโดยรถบัส
ขาไป: ปั้ม ปตท.วิภาวดีตรงข้าม ม.หอการค้าไทย
ขากลับ: ปั้ม ปตท.วิภาวดีตรงข้าม ม.หอการค้าไทย
จำนวนวัน : 1 วัน
ราคา บาท
รับได้ 40 ท่าน
วันที่ออกเดินทาง

 

ชมโปรแกรมทัวร์กาญจนบุรี
รหัส KB 119 บริษัทกาญจนบุรี น้ำพุร้อนหินดาด 1 วัน ราคาถูก รถบัส จากกทม

การเดินทาง เดินทางโดยรถบัส
ขาไป: ปั้ม ปตท.วิภาวดีตรงข้าม ม.หอการค้าไทย
ขากลับ: ปั้ม ปตท.วิภาวดีตรงข้าม ม.หอการค้าไทย
จำนวนวัน : 1 วัน
ราคา บาท
รับได้ 40 ท่าน
วันที่ออกเดินทาง

 

 

ชมโปรแกรมทัวร์กาญจนบุรี
รหัสโปรแกรม KB 210 ท่องเที่ยวกาญจนบุรี สะพานข้ามแม่น้ำแคว 1 วัน ราคาถูก รถตู้ จากกทม

การเดินทาง เดินทางโดยรถตู้ VIP
ขาไป: ปั้ม ปตท.วิภาวดีตรงข้าม ม.หอการค้าไทย
ขากลับ: ปั้ม ปตท.วิภาวดีตรงข้าม ม.หอการค้าไทย
จำนวนวัน : 1 วัน
ราคา บาท
รับได้ 10 ท่าน
ออกเดินทาง


 

ชมโปรแกรมทัวร์กาญจนบุรี
รหัสโปรแกรม KB 211 เที่ยวกาญจนบุรี ปราสาทเมืองสิงห์ 1 วัน ราคาถูก รถตู้ จากกทม

การเดินทาง เดินทางโดยรถตู้ VIP
ขาไป: ปั้ม ปตท.วิภาวดีตรงข้าม ม.หอการค้าไทย
ขากลับ: ปั้ม ปตท.วิภาวดีตรงข้าม ม.หอการค้าไทย
จำนวนวัน : 1 วัน
ราคา บาท
รับได้ 10 ท่าน
วันที่ออกเดินทาง

 

ชมโปรแกรมทัวร์กาญจนบุรี
รหัสโปรแกรม KB 212แพคเกจเที่ยวกาญจนบุรี น้ำตกไทรโยค 1 วัน ราคาถูก รถตู้ จากกทม

การเดินทาง เดินทางโดยรถตู้ VIP
ขาไป: ปั้ม ปตท.วิภาวดีตรงข้าม ม.หอการค้าไทย
ขากลับ: ปั้ม ปตท.วิภาวดีตรงข้าม ม.หอการค้าไทย
จำนวนวัน : 1 วัน
ราคา บาท
รับได้ 10 ท่าน
วันที่ออกเดินทาง

 

ชมโปรแกรมทัวร์กาญจนบุรี
รหัส KB 213 ทัวร์กาญจนบุรี กองถ่ายทำพระนเรศวร 1 วัน ราคาถูก รถตู้ จากกทม

การเดินทาง เดินทางโดยรถตู้ VIP
ขาไป: ปั้ม ปตท.วิภาวดีตรงข้าม ม.หอการค้าไทย
ขากลับ: ปั้ม ปตท.วิภาวดีตรงข้าม ม.หอการค้าไทย
จำนวนวัน : 1 วัน
ราคา บาท
รับได้ 10 ท่าน
วันที่ออกเดินทาง

 

ชมโปรแกรมทัวร์กาญจนบุรี
รหัส KB 214 ทัวร์กาญจนบุรี ขี่ช้าง ล่องแพ 1 วัน ราคาถูก รถตู้ จากกทม

การเดินทาง เดินทางโดยรถตู้ VIP
ขาไป: ปั้ม ปตท.วิภาวดีตรงข้าม ม.หอการค้าไทย
ขากลับ: ปั้ม ปตท.วิภาวดีตรงข้าม ม.หอการค้าไทย
จำนวนวัน : 1 วัน
ราคา บาท
รับได้ 10 ท่าน
วันที่ออกเดินทาง

 

ชมโปรแกรมทัวร์กาญจนบุรี
รหัส KB 215 แพคเกจเที่ยวกาญจนบุรี แม่ชีลอยน้ำ 1 วัน ราคาถูก รถตู้ จากกทม

การเดินทาง เดินทางโดยรถตู้ VIP
ขาไป: ปั้ม ปตท.วิภาวดีตรงข้าม ม.หอการค้าไทย
ขากลับ: ปั้ม ปตท.วิภาวดีตรงข้าม ม.หอการค้าไทย
จำนวนวัน : 1 วัน
ราคา บาท
รับได้ 10 ท่าน
วันที่ออกเดินทาง

 

ชมโปรแกรมทัวร์กาญจนบุรี
รหัส KB 216 ทัวร์กาญจนบุรี ไหว้พระ 9 วัด 1 วัน ราคาถูก รถตู้ จากกทม

การเดินทาง เดินทางโดยรถตู้ VIP
ขาไป: ปั้ม ปตท.วิภาวดีตรงข้าม ม.หอการค้าไทย
ขากลับ: ปั้ม ปตท.วิภาวดีตรงข้าม ม.หอการค้าไทย
จำนวนวัน : 1 วัน
ราคา บาท
รับได้ 10 ท่าน
วันที่ออกเดินทาง

 

ชมโปรแกรมทัวร์กาญจนบุรี
รหัส KB 217 ท่องเที่ยวกาญจนบุรี วัดถ้ำเขาน้อย สะพานข้าแม่น้ำแคว 1 วัน รถตู้ จากกทม

การเดินทาง เดินทางโดยรถบัส
ขาไป: ปั้ม ปตท.วิภาวดีตรงข้าม ม.หอการค้าไทย
ขากลับ: ปั้ม ปตท.วิภาวดีตรงข้าม ม.หอการค้าไทย
จำนวนวัน : 1 วัน
ราคา บาท
รับได้ 10 ท่าน
วันที่ออกเดินทาง

 

ชมโปรแกรมทัวร์กาญจนบุรี
รหัส KB 218 โปรแกรมเที่ยวกาญจนบุรี วัดป่าหลวงตามหาบัว 1 วัน ราคาถูก รถตู้ จากกทม

การเดินทาง เดินทางโดยรถตู้
ขาไป: ปั้ม ปตท.วิภาวดีตรงข้าม ม.หอการค้าไทย
ขากลับ: ปั้ม ปตท.วิภาวดีตรงข้าม ม.หอการค้าไทย
จำนวนวัน : 1 วัน
ราคา บาท
รับได้ 10 ท่าน
วันที่ออกเดินทาง

 

ชมโปรแกรมทัวร์กาญจนบุรี
รหัส KB 219 ทัวร์กาญจนบุรี น้ำพุร้อนหินดาด 1 วัน ราคาถูก รถตู้ จากกทม

การเดินทาง เดินทางโดยรถบัส
ขาไป: ปั้ม ปตท.วิภาวดีตรงข้าม ม.หอการค้าไทย
ขากลับ: ปั้ม ปตท.วิภาวดีตรงข้าม ม.หอการค้าไทย
จำนวนวัน : 1 วัน
ราคา บาท
รับได้ 10 ท่าน
ออกเดินทาง

 

ชมโปรแกรมทัวร์กาญจนบุรี
รหัส KB 120 กทม สังขละ ด่านเจดีย์สามองค์ สะพานมอญ น้ำตกเกริงกระเวีย พุน้ำร้อนหินดาด 2 วัน 1 คืน เดินทางโดยรถบัส

การเดินทาง เดินทางโดยรถบัส
รับได้ 40 ท่าน
ขาไป: ปั้ม ปตท.วิภาวดีตรงข้าม ม.หอการค้าไทย
ขากลับ: ปั้ม ปตท.วิภาวดีตรงข้าม ม.หอการค้าไทย
จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
วันที่เดินทาง(รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)

 

ชมโปรแกรมทัวร์กาญจนบุรี
รหัส KB 121เที่ยวกาญจนบุรี 2 วัน 1 คืน ราคาถูก รถบัส จากกทม

การเดินทาง เดินทางโดยรถบัส
รับได้ 40 ท่าน
ขาไป: ปั้ม ปตท.วิภาวดีตรงข้าม ม.หอการค้าไทย
ขากลับ: ปั้ม ปตท.วิภาวดีตรงข้าม ม.หอการค้าไทย
จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
วันที่เดินทาง(รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)

 

ชมโปรแกรมทัวร์กาญจนบุรี
รหัส KB 122 ทัวร์กาญจนบุรี 2 วัน 1 คืน ราคาถูก รถบัส จากกทม

การเดินทาง เดินทางโดยรถบัส
รับได้ 40 ท่าน
ขาไป: ปั้ม ปตท.วิภาวดีตรงข้าม ม.หอการค้าไทย
ขากลับ: ปั้ม ปตท.วิภาวดีตรงข้าม ม.หอการค้าไทย
จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
วันที่เดินทาง(รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)

 

ชมโปรแกรมทัวร์กาญจนบุร
รหัส KB 123 บริษัททัวร์กาญจนบุรี ล่องแพเขื่อนศรีนครินทร์ 2 วัน 1 คืน ราคาถูก รถบัส จากกทม

การเดินทางเดินทางโดยรถบัส
รับได้ 40 ท่าน
ขาไป: ปั้ม ปตท.วิภาวดีตรงข้าม ม.หอการค้าไทย
ขากลับ: ปั้ม ปตท.วิภาวดีตรงข้าม ม.หอการค้าไทย
จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
วันที่เดินทาง(รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)

 

ชมโปรแกรมทัวร์กาญจนบุรี
รหัส KB 124เที่ยวกาญจนบุรี ล่องแพชมธรรมชาติ 2 วัน 1 คืน ราคาถูก รถบัส จากกทม

การเดินทาง เดินทางโดยรถบัส
รับได้ 40 ท่าน
ขาไป: ปั้ม ปตท.วิภาวดีตรงข้าม ม.หอการค้าไทย
ขากลับ: ปั้ม ปตท.วิภาวดีตรงข้าม ม.หอการค้าไทย
จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
วันที่เดินทาง(รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)

 

ชมโปรแกรมทัวร์กาญจนบุรี
รหัส KB 125 เที่ยวกาญจนบุรี น้ำตกไทรโยคใหญ่ 2 วัน 1 คืน ราคาถูก รถบัส จากกทม

การเดินทาง เดินทางโดยรถบัส
รับได้ 40 ท่าน
ขาไป: ปั้ม ปตท.วิภาวดีตรงข้าม ม.หอการค้าไทย
ขากลับ: ปั้ม ปตท.วิภาวดีตรงข้าม ม.หอการค้าไทย
จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
วันที่เดินทาง(รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)

 

 

ชมโปรแกรมทัวร์กาญจนบุรี
รหัส KB 220 ทัวร์กาญจนบุรี 2 วัน 1 คืน ราคาถูก รถตู้ จากกทม

การเดินทาง เดินทางโดยรถตู้ VIP
ราคา 2,800 บาท
รับได้ 10 ท่าน
ขาไป: ปั้ม ปตท.วิภาวดีตรงข้าม ม.หอการค้าไทย
ขากลับ: ปั้ม ปตท.วิภาวดีตรงข้าม ม.หอการค้าไทย
จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน 

ชมโปรแกรมทัวร์กาญจนบุรี
รหัส KB 221 ท่องเที่ยวกาญจนบุรี 2 วัน 1 คืน ราคาถูก รถตู้ จากกทม

การเดินทาง เดินทางโดยรถตู้ VIP
รับได้ 10 ท่าน
ขาไป: ปั้ม ปตท.วิภาวดีตรงข้าม ม.หอการค้าไทย
ขากลับ: ปั้ม ปตท.วิภาวดีตรงข้าม ม.หอการค้าไทย
จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
วันที่ออกเดินทาง

 

ชมโปรแกรมทัวร์กาญจนบุรี
รหัส KB 222 ทัวร์กาญจนบุรี 2 วัน 1 คืน ราคาถูก รถตู้ จากกทม

การเดินทาง เดินทางโดยรถตู้ VIP
รับได้ 10 ท่าน
ขาไป: ปั้ม ปตท.วิภาวดีตรงข้าม ม.หอการค้าไทย
ขากลับ: ปั้ม ปตท.วิภาวดีตรงข้าม ม.หอการค้าไทย
จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
วันที่ออกเดินทาง

 

ชมโปรแกรมทัวร์กาญจนบุรี
รหัส KB 223 ทัวร์กาญจนบุรี ล่องแพเขื่อนศรีนครินทร์ 2 วัน 1 คืน ราคาถูก รถตู้ จากกทม

การเดินทาง เดินทางโดยรถตู้ VIP
รับได้ 10 ท่าน
ขาไป: ปั้ม ปตท.วิภาวดีตรงข้าม ม.หอการค้าไทย
ขากลับ: ปั้ม ปตท.วิภาวดีตรงข้าม ม.หอการค้าไทย
จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
วันที่ออกเดินทาง

 

ชมโปรแกรมทัวร์กาญจนบุรี
รหัส KB 224 เที่ยวกาญจนบุรี ล่องแพชมธรรมชาติ 2 วัน 1 คืน ราคาถูก รถตู้ จากกทม

การเดินทาง เดินทางโดยรถตู้ VIP
รับได้ 10 ท่าน
ขาไป: ปั้ม ปตท.วิภาวดีตรงข้าม ม.หอการค้าไทย
ขากลับ: ปั้ม ปตท.วิภาวดีตรงข้าม ม.หอการค้าไทย
จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
วันที่ออกเดินทาง

 

ชมโปรแกรมทัวร์กาญจนบุรี
รหัส KB 225เที่ยวกาญจนบุรี น้ำตกไทรโยคใหญ่ 2 วัน 1 คืน ราคาถูก รถตู้ จากกทม

การเดินทาง เดินทางโดยรถตู้ VIP
รับได้ 10 ท่าน
ขาไป: ปั้ม ปตท.วิภาวดีตรงข้าม ม.หอการค้าไทย
ขากลับ: ปั้ม ปตท.วิภาวดีตรงข้าม ม.หอการค้าไทย
จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
วันที่ออกเดินทาง


ชมโปรแกรมทัวร์กาญจนบุรี
รหัส KB 226 แพคเกจทัวร์กาญจนบุรี 2 วัน 1 คืน ราคาถูก รถตู้ จากกทม

การเดินทาง เดินทางโดยรถตู้ VIP
รับได้ 10 ท่าน
ขาไป: ปั้ม ปตท.วิภาวดีตรงข้าม ม.หอการค้าไทย
ขากลับ: ปั้ม ปตท.วิภาวดีตรงข้าม ม.หอการค้าไทย
จำนวนวัน :2 วัน 1 คืน
วันที่ออกเดินทาง

 

 

 

ชมโปรแกรมทัวร์กาญจนบุรี
รหัส KB 127 ทริปเที่ยวกาญจนบุรี 3 วัน 2 คืน ราคาถูก รถบัส จากกทม

การเดินทาง เดินทางโดยรถบัส
ขาไป:รับ ปั้ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า
ขากลับ: ส่ง ปั้ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า
ระดับโรงแรม: 3 ดาว
จำนวนวัน 3 วัน 2 คืน
ราคา บาท
รับได้ 40 ท่าน
วันที่ออกเดินทาง

 

ชมโปรแกรมทัวร์กาญจนบุรี
รหัส KB 128 เที่ยวกาญจนบุรี 3 วัน 2 คืน ราคาถูก รถบัส จากกทม
การเดินทาง เดินทางโดยรถบัส
ขาไป:รับ ปั้ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า
ขากลับ: ส่ง ปั้ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า
ระดับโรงแรม: 3 ดาว
จำนวนวัน 3 วัน 2 คืน
ราคา บาท
รับได้ 40 ท่าน
วันที่ออกเดินทาง

 

ชมโปรแกรมทัวร์กาญจนบุรี
รหัส KB 129 ท่องเที่ยวกาญจนบุรี 3 วัน 2 คืน ราคาถูก รถบัส จากกทม

การเดินทาง เดินทางโดยรถบัส
ขาไป:รับ ปั้ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า
ขากลับ: ส่ง ปั้ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า
ระดับโรงแรม: 3 ดาว
จำนวนวัน 3 วัน 2 คืน
ราคา บาท
รับได้ 40 ท่าน
วันที่ออกเดินทาง

 

ชมโปรแกรมทัวร์กาญจนบุรี
รหัส KB 130 ทัวร์กาญจนบุรี 3 วัน 2 คืน ราคาถูก รถบัส จากกทม

การเดินทาง เดินทางโดยรถบัส
ขาไป:รับ ปั้ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า
ขากลับ: ส่ง ปั้ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า
ระดับโรงแรม: 3 ดาว
จำนวนวัน 3 วัน 2 คืน
ราคา บาท
รับได้ 40 ท่าน
วันที่ออกเดินทาง

 

ชมโปรแกรมทัวร์กาญจนบุรี
รหัส KB 131ทริปเที่ยวกาญจนบุรี 3 วัน 2 คืน ราคาถูก รถบัส จากกทม
การเดินทาง เดินทางโดยรถบัส
ขาไป:รับ ปั้ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า
ขากลับ: ส่ง ปั้ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า
ระดับโรงแรม: 3 ดาว
จำนวนวัน 3 วัน 2 คืน
ราคา บาท
รับได้ 40 ท่าน
วันที่ออกเดินทาง

ชมโปรแกรมทัวร์กาญจนบุรี
รหัส KB 132ท่องเที่ยวกาญจนบุรี 3 วัน 2 คืน ราคาถูก รถบัส จากกทม

การเดินทางเดินทางโดยรถบัส
ขาไป:รับ ปั้ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า
ขากลับ: ส่ง ปั้ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า
ระดับโรงแรม: 3 ดาว
จำนวนวัน 3 วัน 2 คืน
ราคา บาท
รับได้ 40 ท่าน
วันที่ออกเดินทาง

 

ชมโปรแกรมทัวร์กาญจนบุรี
รหัส KB 133 เที่ยวกาญจนบุรี น้ำตกเอราวัณ 3 วัน 2 คืน ราคาถูก รถบัส จากกทม

การเดินทาง เดินทางโดยรถบัส
ขาไป:รับ ปั้ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า
ขากลับ: ส่ง ปั้ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า
ระดับโรงแรม: 3 ดาว
จำนวนวัน 3 วัน 2 คืน
ราคา บาท
รับได้ 40 ท่าน
วันที่ออกเดินทาง


 

ชมโปรแกรมทัวร์กาญจนบุรี
รหัส KB 134ทัวร์กาญจนบุรีกองถ่ายทำตำนานสมเด็จพระนเรศวร 3 วัน 2 คืน ราคาถูก รถบัส จากกทม

การเดินทาง
เดินทางโดยรถบัส
ขาไป:รับ ปั้ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า
ขากลับ: ส่ง ปั้ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า
ระดับโรงแรม: 3 ดาว
จำนวนวัน 3 วัน 2 คืน
ราคา บาท
รับได้ 40 ท่าน
วันที่ออกเดินทาง

 

ชมโปรแกรมทัวร์กาญจนบุรี
รหัส KB 135เที่ยวกาญจนบุรี พุน้ำร้อนหินดาด 3 วัน 2 คืน ราคาถูก รถบัส จากกทม

การเดินทาง เดินทางโดยรถบัส
ขาไป:รับ ปั้ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า
ขากลับ: ส่ง ปั้ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า
ระดับโรงแรม: 3 ดาว
จำนวนวัน 3 วัน 2 คืน
ราคา บาท
รับได้ 40 ท่าน
วันที่ออกเดินทาง


 

ชมโปรแกรมทัวร์กาญจนบุรี
รหัส KB 136 เที่ยวกาญจนบุรี เขากระโจม บ้านหอมเทียน 3 วัน 2 คืน ราคาถูก รถบัส จากกทม

การเดินทาง เดินทางโดยรถบัส
ขาไป:รับ ปั้ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า
ขากลับ: ส่ง ปั้ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า
ระดับโรงแรม: 3 ดาว
จำนวนวัน 3 วัน 2 คืน
ราคา บาท
รับได้ 40 ท่าน
วันที่ออกเดินทาง

 

 

ชมโปรแกรมทัวร์กาญจนบุรี
รหัส KB 227 แพคเกจทัวร์กาญจนบุรี 3 วัน 2 คืน ราคาถูก รถตู้ จากกทม

การเดินทาง เดินทางโดยรถตู้ VIP
ขาไป:รับ ปั้ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า
ขากลับ: ส่ง ปั้ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า
ระดับโรงแรม: 3 ดาว
จำนวนวัน 3 วัน 2 คืน
ราคา 4,900 บาท
รับได้ 10 ท่าน
วันที่ออกเดินทาง

 

ชมโปรแกรมทัวร์กาญจนบุรี
รหัส KB 228 เที่ยวกาญจนบุรี 3 วัน 2 คืน ราคาถูก รถตู้ จากกทม
การเดินทาง เดินทางโดยรถตู้ VIP

ขาไป:รับ ปั้ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า
ขากลับ: ส่ง ปั้ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า
ระดับโรงแรม: 3 ดาว
จำนวนวัน 3 วัน 2 คืน
ราคา บาท
รับได้ 10 ท่าน
วันที่ออกเดินทาง

 

ชมโปรแกรมทัวร์กาญจนบุรี
รหัส KB 229 ท่องเที่ยวกาญจนบุรี 3 วัน 2 คืน ราคาถูก รถตู้ จากกทม

การเดินทาง เดินทางโดยรถตู้ VIP
ขาไป:รับ ปั้ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า
ขากลับ: ส่ง ปั้ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า
ระดับโรงแรม: 3 ดาว
จำนวนวัน 3 วัน 2 คืน
ราคา 3,500 บาท
รับได้ 10 ท่าน 

ชมโปรแกรมทัวร์กาญจนบุรี
รหัส KB 230 เที่ยวกาญจนบุรี พุน้ำร้อนหินดาด 3 วัน 2 คืน ราคาถูก รถตู้ จากกทม
การเดินทาง เดินทางโดยรถตู้ VIP

ขาไป:รับ ปั้ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า
ขากลับ: ส่ง ปั้ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า
ระดับโรงแรม: 3 ดาว
จำนวนวัน 3 วัน 2 คืน
ราคา บาท
รับได้ 10 ท่าน
วันที่ออกเดินทาง

 

ชมโปรแกรมทัวร์กาญจนบุรี
รหัส KB 231โปรแกรมทัวร์กาญจนบุรี สะพานมอญ 3 วัน 2 คืน ราคาถูก รถตู้ จากกทม

การเดินทาง เดินทางโดยรถตู้ VIP
ขาไป:รับ ปั้ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า
ขากลับ: ส่ง ปั้ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า
ระดับโรงแรม: 3 ดาว
จำนวนวัน 3 วัน 2 คืน
ราคา บาท
รับได้ 10 ท่าน
วันที่ออกเดินทาง

 

ชมโปรแกรมทัวร์กาญจนบุรี
รหัส KB 232เที่ยวกาญจนบุรี สังขละบุรี 3 วัน 2 คืน ราคาถูก รถตู้ จากกทม

การเดินทาง เดินทางโดยรถตู้ VIP
ขาไป:รับ ปั้ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า
ขากลับ: ส่ง ปั้ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า
ระดับโรงแรม: 3 ดาว
จำนวนวัน 3 วัน 2 คืน
ราคา บาท
รับได้ 10 ท่าน
วันที่ออกเดินทาง

 

ชมโปรแกรมทัวร์กาญจนบุรี
รหัส KB 233 แพคเกจกาญจนบุรี 3 วัน 2 คืน ราคาถูก รถตู้ จากกทม

การเดินทาง เดินทางโดยรถตู้ VIP
ขาไป:รับ ปั้ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า
ขากลับ: ส่ง ปั้ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า
ระดับโรงแรม: 3 ดาว
จำนวนวัน 3 วัน 2 คืน
ราคา บาท
รับได้ 10 ท่าน
วันที่ออกเดินทาง


 

ชมโปรแกรมทัวร์กาญจนบุรี
รหัส KB 234 ทัวร์กาญจนบุรี น้ำตกไทรโยคน้อย 3 วัน 2 คืน ราคาถูก รถตู้ จากกทม

การเดินทาง เดินทางโดยรถตู้ VIP
ขาไป:รับ ปั้ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า
ขากลับ: ส่ง ปั้ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า
ระดับโรงแรม: 3 ดาว
จำนวนวัน 3 วัน 2 คืน
ราคา บาท
รับได้ 10 ท่าน
วันที่ออกเดินทาง

 

ชมโปรแกรมทัวร์กาญจนบุรี
รหัส KB 235แพคเกจทัวร์กาญจนบุรี สะพานข้ามแม่น้ำแคว 3 วัน 2 คืน ราคาถูก รถตู้ จากกทม

การเดินทาง เดินทางโดยรถตู้ VIP
ขาไป:รับ ปั้ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า
ขากลับ: ส่ง ปั้ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า
ระดับโรงแรม: 3 ดาว
จำนวนวัน 3 วัน 2 คืน
ราคา บาท
รับได้ 10 ท่าน
วันที่ออกเดินทาง

 

ชมโปรแกรมทัวร์กาญจนบุรี
รหัส KB 236 เที่ยวกาญจนบุรี น้ำตกไทรโยคน้อย 3 วัน 2 คืน ราคาถูก รถตู้ จากกทม

การเดินทาง เดินทางโดยรถตู้ VIP
ขาไป:รับ ปั้ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า
ขากลับ: ส่ง ปั้ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า
ระดับโรงแรม: 3 ดาว
จำนวนวัน 3 วัน 2 คืน
ราคา บาท
รับได้ 10 ท่าน
วันที่ออกเดินทาง

 

สำนักงาน สไมล์ไทยทัวร์ Smile Thai Tour

สำนักงานใหญ่ กรุงเทพเเละปริมณฑล
98/22 หมู่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
โทร : 02-8139228 ,02-4290523,
02-4290545,02-4290553,
เเฟ็กซ์ : 02,8139227
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก

 

สาขาพัทยา
583/13หมู่ที่ 4 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
โทร 038-221498
เเฟ็กซ์ 038-221498
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก

 

สาขาสระแก้ว อรัญประเทศ
214/455 หมู่ที่ 1ตำบล บ้านด่าน อำเภอ อรัญประเทศ จังหวัด สระแก้ว 27120
โทร 037-424954
Fax : 037-424954
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก

 

สาขาช่องเม็ก
409/413 หมู่ที่ 3 ต.ช่องเม็ก อ. สิรินธร
จ.อุบลราชธานี 34350
โทร 045-210725
Fax : 045-252724
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก

 

สาขา เชียงราย
376/1 ม.3 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
โทร 053-791700
เเฟกซ์ 053-791700
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก

 

สำนักงานปากเซ สปป.ลาว
บริษัทนครโชคชัยทราเวล จำกัด(ในเครือสไมล์ไทย)
Lak 13 Ban.Chokamnuay Pakse Champasak Lao PDR.
โทร: +8562059217515
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก

 

สำนักงานเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา
Goden Thai Cambodia Traval Co., Ltd (ในเครือสไมล์ไทย)
Borei Arcade No B32, National Road No 6, Krous Village,Sangkat Svay Dangkum,Siem Reap City.
โทร: +850317799994
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก

 

สำนักงานในประเทศเวียดนาม
31 Nguyen Thai Binh,P.04.Q.Tan Binh
โทร: +84977943744
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.