CM 210 โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ บริษัททัวร์เชียงใหม่ราคาถูก 2วัน1คืน โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงใหม่ จากกทมรถตู้ ท่องเที่ยวพระธาตุดอยสุเทพ ทัวร์ดอยอินทนนท์

CM 211 เที่ยวดอยอ่างขาง ทัวร์โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ ทัวร์ดอยอินทนนท์ เที่ยวน้ำตกวชิรธาร 2วัน1คืน รถตู้ ท่องเที่ยวบ้านขอบด้ง

CM 212 โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ ทัวร์ดอยสุเทพ แพคเกจท่องเที่ยวเชียงใหม่ แพคเกจเที่ยวเชียงใหม่ 2วัน1คืน รถตู้

CM 213 ทัวร์ทัวร์เชียงใหม่ โปรแกรม เที่ยวเชียงใหม่ เที่ยวพระธาตุดอยสุเทพ 2วัน1คืน จากกทม. รถตู้

CM 214 โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ บริษัททัวร์เชียงใหม่ ท่องเที่ยวดอยสุเทพ เที่ยวตลาดวโรรส ทัวร์น้ำตกแม่กลาง 2วัน1คืน จากกทม. รถตู้

CM 215 ท่องเที่ยวดอยอินทนนท์ แพคเกจท่องเที่ยวเชียงใหม่ บริษัททัวร์เชียงใหม่ 2วัน1คืน รถตู้ เที่ยวถ้ำเชียงดาว

CM 216 ทัวร์เชียงใหม่ราคาถูก เที่ยวปาย แพคเกจเที่ยวเชียงใหม่ เที่ยวฟาร์มผีเสื้อแม่ริม 2วัน1คืน รถตู้ โปรแกรมเที่ยวดอยอินทนนท์

CM 217 ทัวร์ม่อนแจ่มราคาถูก โปรแกรมท่องเที่ยวปาย เที่ยวคอฟฟี่อินเลิฟ 2วัน1คืน รถตู้ เที่ยวน้ำพุร้อนท่าปาย

CM 218 แพคเกจเที่ยวเชียงใหม่ โปรแกรมท่องเที่ยวดอยอ่างขางราคาถูก โปรแกรมท่องเที่ยวดอยอ่างขาง 2วัน1คืน ท่องเที่ยวดอยผ้าห่มปก เที่ยวสวนกุหลาบอังกฤษ

TCM 210 ท่องเที่ยวคอฟฟี่อินเลิฟ บริษัททัวร์เชียงใหม่ โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ ท่องเที่ยวดอยอินทนนท์ 3วัน2คืน รถตู้ เที่ยวน้ำตกวชิรธาร

TCM 211 ทัวร์เชียงใหม่ แพคเกจเที่ยวเชียงใหม่ ทัวร์เชียงใหม่ 3วัน2คืน รถตู้ ทัวร์ดอยอินทนนท์ เที่ยวม่อนแจ่ม เที่ยวพระธาตุดอยสุเทพ

TCM 212 ทัวร์เชียงใหม่ แพคเกจทัวร์ดอยอินทนนท์ ท่องเที่ยวพระธาตุดอยสุเทพ 3วัน2คืน รถตู้ เที่ยวดอยอ่างขาง ท่องเที่ยวถ้ำเชียงดาว

TCM 213 ทัวร์ดอยอินทนนท์ราคาถูก แพคเกจทัวร์ปางช้างแม่ตะมาน โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงใหม่ 3วัน2คืน รถตู้ เที่ยวเวียงกุมกาม

TCM 214 โปรแกรมท่องเที่ยวดอยอินทนนท์ ทัวร์เชียงใหม่ ท่องเที่ยวดอยอินทนนท์ ช้อปปิ้งตลาดวโรรสราคาถูก

TCM 215 ทัวร์ดอยแม่สลอง แพคเกจท่องเที่ยวสามเหลี่ยมท่องคำ เที่ยวเชียงใหม่บวกเชียงรายราคาถูก 3วัน2คืน จากกทม รถตู้ เที่ยวพระธาตุดอยสุเทพ

TCM 216 แพคเกจทัวร์เชียงใหม่ บริษัททัวร์เชียงใหม่ ทัวร์เชียงราย ทัวร์ดอยตุง เที่ยววัดร่องขุ่น 3วัน2คืน ท่องเที่ยวแม่สายราคาถูก

TCM 217 ทัวร์วัดร่องขุ่น ทัวร์ดอยเสมอดาว ทัวร์น่านราคาถูก 3วัน2คืน จากกทม. เที่ยวแม่สาย ท่องเที่ยวน่าน เที่ยวพระธาตุแช่แห้ง เที่ยวน่านราคาประหยัด

TCM 218 ทัวร์ดอยอินทนนท์ โปรแกรมท่องเที่ยวดอยแม่สลอง แพคเกจเที่ยวดอยอ่างขาง 3 วัน 2 คืน ทัวร์เชียงใหม่ เริ่มจาก กทม. รถตู้ เดินทางโดยรถตู้

TCM 219 โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ โปรแกรมทัวร์ดอยอินทนนท์ แพคเกจทัวร์เชียงใหม่ 3วัน 2คืน เดินทางโดยรถตู้ เริ่มจากกทม. ท่องเที่ยวพระธาตุดอยสุเทพ

TCM 220 ทัวร์ดอยอ่างขาง ทัวร์ดอยอินทนนท์ 3 วัน 2 คืน เริ่มจาก กทม. โดยรถตู้ ท่องเที่ยวพระธาตุดอยสุเทพ โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ราคาถูก

Cm 1FD โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ แพคเกจท่องเที่ยวดอยอินทนนท์ 2วัน1คืน สายการบินแอร์เอเชีย ท่องเที่ยวเชียงใหม่ ทัวร์พระธาตุดอยสุเทพ ทัวร์ดอยปุย

CM 1DD โปรแกรมท่องเที่ยวดอยอินทนนท์ โปรแกรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ราคาถูก ทัวร์เชียงใหม่ 2วัน1คืน สายการบินนกแอร์ ทัวร์พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์

CM 1 PG แพคเกจท่องเที่ยวเชียงใหม่ โปรแกรมท่องเที่ยวพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ 2วัน1คืน สายการบินบางกอกแอร์เวย์ บริษัททัวร์เชียงใหม่

CM 1 TG บริษัทนำเที่ยวเชียงใหม่ แพคเกจทัวร์เชียงใหม่ราคาถูก 2วัน1คืน การบินไทย เที่ยวพระธาตุดอยสุเทพ โปรแกรมทัวร์ดอยอิยทนนท์

CM 1 A แพคเกจทัวร์เชียงใหม่ราคาถูก ท่องเที่ยวดอยปุย โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ เที่ยวเชียงใหม่เริ่มรับสนามบิน

CM 2 FD ทัวร์ดอยอ่างขาง โปรแกรมทัวร์ดอยอินทนนท์ 2วัน1คืน ท่องเที่ยวเชียงใหม่ราคาถูก เที่ยวเชียงใหม่ราคาถูก

CM 2 DD โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงใหม่ ท่องเที่ยวภาคเหนือแพคเกจทัวร์เชียงใหม่ 2วัน1คืน สายการบินนกแอร์ ทัวร์เชียงใหม่ราคาถูก ทัวร์ดอยอ่างขาง

CM 2 PG ท่องเที่ยวดอยอินทนนท์ เชียงใหม่ทัวร์ แพคเกจทัวร์เชียงใหม่ ทัวร์เชียงใหม่ราคาถูก 2วัน1คืน โปรแกรมทัวร์ดอยอ่างขาง เที่ยวตลาดวโรรส

CM 2 TG แพคเกจเที่ยวเชียงใหม่ ทัวร์เชียงใหม่ 2วัน1คืน การบินไทยจากกทม. เที่ยวเชียงใหม่ราคาถูก โปรแกรมเที่ยวดอยอ่างขาง

CM 2A บริษัททัวร์เชียงใหม่ เที่ยวดอยอินทนนท์ราคาถูก โปรแกรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ 2วัน 1คืน รับสนามบินเชียงใหม่ แพคเกจทัวร์เชียงใหม่

CM 3 FD โปรแกรมเที่ยวเชียงใหม่ โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ 2วัน1คืน สายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวฟาร์มกล้วยไม้และผีเสื้อแม่ริม ท่องเที่ยวดอยอ่างขาง

CM 3DD โปรแกรมเที่ยวภาคเหนือ แพคเกจท่องเที่ยวเชียงใหม่ เที่ยวฟาร์มกล้วยไม้แม่ริม 2วัน1คืน สายการบินนกแอร์ ทัวร์เชียงใหม่ ท่องเที่ยวดอยอ่างขาง

CM 3PG โปรแกรมท่องเที่ยวดอยอ่างขาง แพคเกจท่องเที่ยวเชียงใหม่ 2วัน1คืน สายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวเชียงใหม่ราคาถูก ทัวร์ฟาร์มผีเสื้อแม่ริม

CM 3TG บริษัทท่องเที่ยวเชียงใหม่ราคาถูก แพคเกจเที่ยวเชียงใหม่ราคาประหยัด แพคเกจทัวร์ดอยอินทนนท์ราคาถูก 2วัน1คืน การบินไทยจากกทม.

CM 3A แพคเกจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ โปรแกรมทัวร์ดอยอ่างขางราคาถูก 2วัน 1คืน รับสนามบินเชียงใหม่ ทัวร์เชียงใหม่ราคาถูก

CM 4 FD โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงใหม่ราคาถูก แพคเกจทัวร์เชียงใหม่ 2วัน 1คืน สายการบินแอร์เอเชีย จากกทม.

CM 4 DD บริษัททัวร์เชียงใหม่ แพคเกจท่องเที่ยวเชียงใหม่ 2วัน1คืนสายการบินนกแอร์ จากกทม.แพคเกจท่องเที่ยวม่อนแจ่ม โปรแกรมท่องเที่ยวฟาร์มผีเสื้อแม่ริม

CM 4 PG แพคเกจทัวร์ดอยอ่างขาง ทัวร์ม่อนแจ่ม บริษัททัวร์เชียงใหม่ 2วัน1คืนสายการบิน บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวฟาร์มผีเสื้อและกล้วยไม้แม่ริมเชียงใหม่

CM 4 TG โปรแกรมทัวร์ดอยอ่างขาง แพคเกจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ทัวร์ม่อนแจ่ม 2วัน1คืน การบินไทย จากกทม. เที่ยวพระธาตุดอยสุเทพ

CM 4A แพคเกจเที่ยวเชียงใหม่ โปรแกรมทัวร์ภาคเหนือราคาถูก 2 วัน1คืน รับสนามบินเชียงใหม่ ทัวร์ดอยสุเทพ เที่ยวตลาดวโรรส

CM 5 FD โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ ทัวร์ดอยอินทนนนท์ 2วัน 1คืน สายการบินแอร์เอเชีย ท่องเที่ยวปางช้างแม่สา เที่ยวพระธาตุดอยสุเทพ

CM 5DD โปรแกรมเที่ยวภาคเหนือราคาถูก แพคเกจท่องเที่ยวเชียงใหม่ 2วัน1คืน สายการบินนกแอร์ จากกทม. โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ ทัวร์เชียงใหม่ราคาถูก

CM 5 PG แพคเกจทัวร์เชียงใหม่ ทัวร์ดอยอินทนนท์ 2วัน1คืน สายการบินบางกอกแอร์เวย์ โปรแกรมท่องเที่ยวปางช้างแม่สา ท่องเที่ยวภาคเหนือราคาถูก

CM 5 TG แพคเกจทัวร์เชียงใหม่ราคาถูก โปรแกรมท่องเที่ยวดอยอินทนนท์ 2วัน1คืน การบินไทย ท่องเที่ยวพระธาตุดอยสุเทพ

CM 5A แพคเกจท่องเที่ยวพระธาตุดอยสุเทพ 2วัน1คืน รับสนามบินเชียงใหม่ โปรแกรมทัวร์ดอยอินทนนท์ บริษัททัวร์เชียงใหม่ เที่ยวปางช้างแม่สาเชียงใหม

CM 6 FD บริษัทท่องเที่ยวเชียงใหม่ราคาถูก โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ แพคเกจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ 2วัน 1คืน ทัวร์ดอยปุย ท่องเที่ยวสวนส้มฝาง

CM 6 DD แพคเกจทัวร์เชียงใหม่ราคาถูก 2วัน 1คืน สายการบินนกแอร์ ทัวร์ดอยอ่างขาง โปรแกรมทัวร์ดอยอินทนนท์

CM 6 PG บริษัททัวร์เชียงใหม่ราคาถูก แพคเกจท่องเที่ยวเชียงใหม่ ทัวร์ดอยอ่างขาง 2วัน1คืน สายการบินบางกอกแอร์เวย์ โปรแกรมทัวร์ดอยอินทนนท์

CM 6 TG แพคเกจทัวร์ดอยอ่างขาง บริษัททัวร์เชียงใหม่ราคาถูก โปรแกรมทัวร์ดอยอินทนนท์ 2วัน1คืน การบินไทย

CM 6 A โปรแกรมท่องเที่ยวภาคเหนือ แพคเกจทัวร์เชียงใหม่ 2วัน1คืน รับสนามบินเชียงใหม่ ท่องเที่ยวเชียงใหม่ดอยสุเทพ ทัวร์ดอยปุยราคาถูก

CM 7 FD แพคเกจท่องเที่ยวดอยอินทนนท์ โปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวเชียงใหม่ 2วัน1คืน สายการบินแอร์เอเชีย ทัวร์ม่อนแจ่ม

CM 7 DD โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงใหม่ ทัวร์ม่อนแจ่ม แพคเกจทัวร์เชียงใหม่ราคาถูก บริษัททัวร์เชียงใหม่ 2วัน1คืน สายการบินนกแอร์

CM 7 PG บริษัททัวร์เชียงใหม่ราคาถูก ทัวร์ดอยอินทนนท์ 2วัน 1คืน บางกอกแอร์เวย์ ท่องเที่ยวฟาร์มผีเสื้อแม่ริม โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ ทัวร์ม่อนแจ่ม

CM 7 TG แพคเกจท่องเที่ยวเชียงใหม่ 2วัน1คืน การบินไทย บริษัททัวร์เชียงใหม่ ทัวร์ม่อนแจ่ม ทัวร์ดอยอินทนนท์ โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่

CM 7 A ทัวร์ดอยอินทนนท์ ทัวร์ม่อนแจ่ม โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ แพคเกจทัวร์เชียงใหม่ 2วัน1คืน รับสนามบินเชียงใหม่ ทัวร์เชียงใหม่ราคาถูก

CM 8 FD แพคเกจท่องเที่ยวม่อนแจ่ม แพคเกจทัวร์เชียงใหม่บวกทัวร์ปาย 2วัน 1คืน สายการบินแอร์เอเชีย โปรแกรมทัวร์ปายราคาถูก

CM 8 DD บริษัททัวร์เชียงใหม่ แพคเกจทัวร์เชียงใหม่บวกทัวร์ปาย 2วัน1คืน สายการบินนกแอร์ ท่องเที่ยวคอฟฟี่อินเลิฟ บริษัทท่องเที่ยวปาย ทัวร์ปายราคาถูก

CM 8 PG แพคเกจทัวร์เชียงใหม่ โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่บวกทัวร์ปาย ทัวร์ปายราคาถูก 2วัน1คืน บางกอกแอร์เวย์ ท่องเที่ยวม่อนแจ่ม ท่องเที่ยวห้วยน้ำดัง

CM 8 TG แพคเกจทัวร์เชียงใหม่บวกทัวร์ปาย ท่องเที่ยวม่อนแจ่ม 2วัน 1คืน การบินไทย จากกทม.ท่องเที่ยวคอฟฟี่อินเลิฟ ทัวร์ปายราคาถูก

CM 8 A โปรแกรมทัวร์ปาย 2วัน1คืน รับสนามบินเชียงใหม่ ทัวร์หมู่บ้านสันติชล ทัวร์เชียงใหม่ราคาถูก ท่องเที่ยวม่อนแจ่ม

CM 9 FD แพคเกจท่องเที่ยวเชียงใหม่ เที่ยวเชียงใหม่ราคาถูก ทัวร์ดอยอ่างขาง ทัวร์ดอยผ้าห่มปก 2วัน1คืน สายการบินแอร์เอเชีย

CM 9 DD เที่ยวเชียงใหม่ราคาถูก แพคเกจท่องเที่ยวพระธาตุดอยสุเทพ โปรแกรมทัวร์ดอยผ้าห่มปก 2วัน1คืน สายการบินนกแอร์ ทัวร์ดอยอ่างขาง

CM 9 TG เที่ยวเชียงใหม่ราคาถูก ทัวร์ดอยผ้าห่มปก เที่ยวเชียงใหม่บวกดอยอ่างขาง 2วัน1คืน โดยการบินไทยราคาถูก ท่องเที่ยวพระธาตุดอยสุเทพ

CM 9 A ทัวร์ดอยอ่างขาง โปรแกรมทัวร์ภาคเหนือ 2วัน1คืน เที่ยวเชียงใหม่ราคาถูก รับสนามบินเชียงใหม่ เที่ยวบ้านขอบด้ง ท่องเที่ยวพระธาตุดอยสุเทพ

TCM 210 FD ทัวร์ปายราคาถูก ทัวร์เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน เริ่มจาก กทม. โดยสายการบินแอร์เอเชีย ทัวร์ม่อนแจ่ม เที่ยวดอยอินทนนท์

TCM 210 A ทัวร์ม่อนแจ่ม แพคเกจทัวร์เชียงใหม่ โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ ท่องเที่ยวดอยอินทนนท์ 3 วัน 2 คืน เริ่มจากสนามบินเชียงใหม่

TCM 211 FD แพคเกจทัวร์เชียงใหม่ โปรแกรมท่องเที่ยวดอยอินทนนท์ 3 วัน 2 คืน สายการบินแอร์เอเชีย ทัวร์ม่อนแจ่ม โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ เที่ยวเวียงกุมกาม

TCM 211 A ท่องเที่ยวดอยอินทนนท์ แพคเกจทัวร์ม่อนแจ่ม โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน รถตู้ รับสนามบินเชียงใหม่ เที่ยวพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์

TCM 212 FD ทัวร์เชียงใหม่ราคาถูก ทัวร์ดอยอินทนนท์ แพคเกจทัวร์เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน จากกทม. ทัวร์ดอยอ่างขาง และชมดอกไม้เมืองหนาวที่ดอยอ่างขาง

TCM 212 A ทัวร์เชียงใหม่ราคาถูก 3 วัน 2 คืนเริ่มสนามบินเชียงใหม่ แพคเกจทัวร์เชียงใหม่ ทัวร์ดอยอ่างขาง เที่ยวดอยอินทนนท์

TCM 213 FD โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ บริษัททัวร์เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน ท่องเที่ยวดอยอินทนนท์ เที่ยวเวียงกุมกาม เที่ยวปางช้างแม่ตะมาน

TCM 213 A โปรแกรมเที่ยวเวียงกุมกาม โปรแกรมท่องเที่ยวดอยอินทนนท์ บริษัททัวร์เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน ท่องเที่ยวพระธาตุดอยสุเทพ

TCM 214 FD โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ แพคเกจทัวร์ดอยอินทนนท์ 3 วัน 2 คืน สายการบินแอร์เอเชีย จาก กทม. ท่องเที่ยวดอยอ่างขาง เที่ยวปางช้างแม่สา

TCM 214 A ทัวร์ดอยอินทนนท์ ท่องเที่ยวดอยอ่างขาง โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน รับสนามบินเชียง ชมจุดชมวิวขอบด้ง เที่ยวน้ำตกวชิรธาร

TCM 215 FD ท่องเที่ยวสามเหลี่ยมทองคำ โปรแกรมดอยแม่สลอง ทัวร์ดอยตุง แพคเกจทัวร์เชียงใหม่ ทัวร์แม่สาย 3 วัน 2 คืน แอร์เอเชีย

TCM 215 A แพคเกจทัวร์ดอยอินทนนท์ โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ โปรแกรมดอยแม่สลอง ทัวร์ดอยตุง 3 วัน 2 คืน รับสนามบินเชียงใหม่ราคาถูก

TCM 216 FD โปรแกรมทัวร์เชียงราย ทัวร์ดอยแม่สลอง ทัวร์แม่สาย ทัวร์ภูชี้ฟ้า 3วัน 2คืน สายการบินแอร์เอเชีย เทียวบ่อสร้างเชียงใหม่

TCM 216 A ทัวร์ภูชี้ฟ้า แพคเกจทัวร์เชียงราย ทัวร์ดอยแม่สลอง 3วัน 2คืน รับสนามบินเชียงใหม่ ท่องเที่ยวแม่สายราคาถูก เที่ยววัดร่องขุ่น

TCM 218 FD ทัวร์ดอยแม่สลอง แพคเกจทัวร์ดอยอินทนนท์ โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน สายการบินแอร์เอเชีย ทัวร์ใส่บาตรพระขี่ม้าที่วัดป่าอาชาทอง

TCM 218 A ทัวร์ดอยอินทนนท์ ทัวร์ดอยแม่สลอง โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ เที่ยวดอยอินทนนท์ 3 วัน 2 คืน รับสนามบินเชียงราย ท่องเที่ยวดอยอ่างขางราคาถูก

TCM 220 FD ทัวร์เชียงใหม่ ท่องเที่ยวดอยอินทนนท์ ทัวร์ดอยอ่างขาง ท่องเที่ยวเวียงกุมกาม 3 วัน 2 คืน สายการบินแอร์เอเชีย ท่องเที่ยวพระธาตุดอยสุเทพ

TCM 220 A ทัวร์เชียงใหม่ แพคเกจทัวร์เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน รับสนามบินเชียงใหม่ ทัวร์ดอยอ่างขาง ท่องเที่ยวเวียงกุมกาม เที่ยวคุ้มขันโตก

TCM 220 ทัวร์ดอยอ่างขาง เริ่มจาก กทม. โดยรถตู้ ทัวร์ดอยอินทนนท์ ท่องเที่ยวเวียงกุมกาม เที่ยวคุ้มขันโตก โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่

โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ บริษัททัวร์เชียงใหม่ราคาถูก 2วัน1คืน โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงใหม่ จากกทมรถตู้ ท่องเที่ยวพระธาตุดอยสุเทพ ทัวร์ดอยอินทนนท์

CM 210 ทัวร์เชียงใหม่ เที่ยวเชียงใหม่ ทัวร์ดอยอินทนนท์ พระธาตุศรีจอมทอง พระธาตุดอยสุเทพ ดอยปุย พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ สวนสัตว์เชียงใหม่ น้ำตกแม่ยะ ตลาดวโรรส เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เชียงใหม่ไนท์บาซ่า 2 วัน 1 คืน เริ่มจาก กทม. โดยรถตู้

วันที่ออกเดินทางปี2564
เดือนตุลาคม 7-10,10-13,21-24,22-25(วันออกพรรษา)(วันปิยะ)
เดือนพฤศจิกายน 4-7,11-14,18-21,19-22(วันลอยกระทง)25-28
เดือนธันวาคม 3-6 (วันพระบรมราชาสมภพ,วันพ่อแห่งชาติ),9-12,10-13(วันรัฐธรรมนูญ),16-19,23-26(วันคริสต์มาส),30ธ.ค.-2ม.ค.,31ธ.ค.-3ม.ค.65,(วันปีใหม่)

วันที่หนึ่ง กทม. เชียงใหม่
16.00 นัดพบกันที่จุดนัดพบของทางคณะ หรือปั๊ม ปตท. วิภาวดี ที่ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า
17.00 ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยรถตู้ปรับอากาศ วีไอพี

วันที่สอง เชียงใหม่ - ดอยอินทนนท์ - น้ำตกวชิรธาร – น้ำตกแม่กลาง บ้านถวาย- ตลาดม้ง พระธาตุศรีจอมทอง เชียงใหม่ไนท์บาซ่า
05.00 คณะทัวร์ทุกท่านเดินทางถึงดอยอินทนน์ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เชียงใหม่ นับว่าเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทย และเที่ยวชม บรรยากาศช่วงเช้ากับอากาศบริสุทธิ์บนยอดดอย รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 1)
07.00 นำคณะทุกท่านออกเดินทางนมัสการพระธาตุ นภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ คำว่า “พระมหาธาตุ นภเมทนีดล”มีความหมายว่า “พระสถูปเจดีย์บรรจุพระบรมธาตุที่ยิ่งใหญ่เพียงฟ้าจดดิน” ซึงเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวเชียงใหม่หลังจากนั้นเดินทางต่อไปยังร้านขายของที่ระลึกค่ะ เช่น ผักผลไม้เมืองหนาว และ ของฝากที่ทำขึ้นจากไม้ ด้วยฝีมือของชาวเขา รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) และเดินทางต่อไปน้ำตกวชิรธารเที่ยว ซึ่งเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ เดิมชื่อ ตาดฆ้องโยง ตัวน้ำตกอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 750 เมตร จากนั้นเดินทางต่อ ไปยังน้ำตกแม่กลาง น้ำตกแม่กลาง เป็นจุดแรกของประตูเข้าสู่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ สายน้ำอันเย็นฉ่ำที่ตกผ่านหน้าผาขนาดใหญ่ น้ำตกจาก หน้าผาสูงประมาณ 100 เมตร ไหลพวยพุ่งมาสู่โกรกเขา ซึ่งเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่ มีชื่อว่า วังน้อยและวังหลวง และเดินทางต่อไปยัง วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เป็น พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร บริเวณที่ตั้ง เป็นเนินดินสูง ประมาณ 10 เมตร เรียกกันมาตั้งแต่อดีตว่าดอยจอมทองตามประวัติสันนิษฐานว่า เป็นวัดที่สร้างขึ้นใน ราวพุทธ ศตวรรษที่ 20แต่จากลักษณะทางศิลปกรรมของสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ภายในวัด ปรากฏเป็นลักษณะของศิลปกรรม ในสมัยหลัง พุทธศตวรรษที่ 24ซึ่งเป็นห้วงระยะเวลาของยุคฟื้นฟูเมืองเชียงใหม่
15.30 นำคณะแวะเที่ยวหมู่บ้านหัตถกรรมบ้านถวาย แกะสลักไม้ ซื้อของที่ระลึก ของฝาก เช่นพวงกุญแจ ของฝากเล็กๆๆน้อย และซื้อผักผลไม้เมืองหนาวที่ตลาดม้ง ที่เป็นผักสดจากไร่ ใหม่จากสวน หลังจากนั้นออกเดินทางกลับสู่ตัวเมืองเชียงใหม่ บริการอาหารมื้อเย็นที่เชียงใหม่ (มื้อที่3) หลังอาหารคณะเที่ยวพักผ่อนตามอัธยาศัย ชมถนนเดินไนท์บาร์ซ่าเข้าที่พักในตัวเมืองเชียงใหม่ พักผ่อน กับบรรยากาศเย็นสบาย ภาคเหนือ

วันที่สาม ครูบาศรีวิชัย ดอยสุเทพ ดอยปุย พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์สวนสัตว์เชียงใหม่ บ่อสร้างสันกำแพง สวนสัตว์เชียงใหม่ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
06.00 น. รับประทานอาหารมื้อเช้า พร้อมกันที่โรงแรม(มื้อที่4) หลังอาหารออกเดินทางสู่อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยนมัสการกราบไหว้
07.00 เดินทางนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ พระธาตุคู่บ้านคู่เมือง ของชาวเชียงใหม่ และเดินทางขึ้นไปต่อยังดอยปุย ดอยที่ท้าลมหนาว กับบรรยากาศเย็นสบายอีกหนึ่งดอย
10.30 ออกเดินทางไปยังพระตำหนักภูพิงค์ “พิงคัมพร” กับ “ภูพิงคราชนิเวศน์” พระตำหนักแห่งนี้ ใช้เป็นที่ประทับในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานมาประทับแรม ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทรงงาน และเยี่ยมเยียนราษฎรในเขตภาคเหนือ รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่5) และออกเดินทางต่อไป น้ำตกแม่ยะ เป็นน้ำตกที่มีตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ และได้ชื่อว่าเป็นน้ำตกที่สวยอันดับต้นๆ ของไทย และเดินทางต่อไปยังสวนสัตว์เชียงใหม่ เที่ยวชมสัตว์ต่างๆ หลังจากนั้นเดินทางไปเที่ยวศูนย์หัตถกรรมร่มบ่อสร้าง ทำด้วยผ้าแพร ผ้าฝ้าย และกระดาษสา ชมขั้นตอนการผลิต ร้านค้าของที่ระลึกจากนั้นเดินทางแวะซื้อของฝากที่เชียงใหม่ และเดินทางเที่ยวชม ตลาดวโรรส ซื้อของฝาก จุใจ เดินทางต่อที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เพื่อเข้าชมสัตว์ต่างๆ เช่น จำพวกสัตว์กินเนื้อ และสัตว์กินพืช และรับประทานอาหารมื้อเย็น (คณะทัวร์จ่ายเอง) และออกเดินทางกลับ กทม.

วันที่สี่ กทม.
06.00 ถึง กทม. ด้วยความประทับใจจากสไมล์ไทยทัวร์


อัตรานี้รวม
ค่ารถตู้ ปรับอากาศ นำท่านท่องเที่ยวตามที่ระบุไว้ในรายการ
ค่า ที่พัก 1 คืน ที่เชียงใหม่
ค่า อาหาร 5 มื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
ค่า เข้าชม สถานที่ท่องเที่ยว
ค่าประกันอุบัติเหตุ1,000,000บาท(ตามกรมธรรม์)


โทร 02-8139228 , 02-8058800 , 02-4290553 , 02-4290545 , 02-4290523 , 086-3458363
089-5232908 089-5233165 083-3086327 , 086-3089035
แฟกซ์ 02-8139227 , 02-4290554 E-mail : sm789@hotmail.com

วิธีการจองทัวร์
โอนมัดจำเพียงท่านละ1,000บาท เท่านั้นส่วนที่เหลือสามารถนำไปชำระในวันเดินทาง
คำแนะนำในการจองทัวร์
ควรจองก่อนการเดินทางครับ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวช่วงเทศกาล มักพลาดโอกาส เพื่อความแน่นอน แนะนำให้วางแผนการจองล่วงหน้าก่อน 1 เดือน (ทางทีมงานมิได้มีเจตนาที่จะรบกวนหรือเร่งรัด แต่หากเพื่อความแน่นอนของท่านที่จะได้ท่องเที่ยวตามความตั้งใจ)

การจองทัวร์ การสำรองที่นั่ง และการโอนเงิน
เลือกโปรแกรมที่จะเดินทาง จากนั้นโทรเข้ามาเช็คที่ว่าง และสำรองที่นั่งได้ทันที รายละเอียดการโอนเงิน สามารถโอนเงินเข้าบัญชี
ทางทีมงานได้พยายามอำนวยความสะดวกในด้านการโอนเงินของลูกค้า จึงได้เปิดบัญชีธนาคาร ดังต่อไปนี้
-ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 701-0-00166-9 บัญชีออมทรัพย์ สาขานครปฐม นครปฐม
- ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 045-4-54633-1 บัญชีออมทรัพย์ สาขาสภากาชาดไทย กรุงเทพ
- ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 394-1-11354-5 บัญชีออมทรัพย์ สาขาบรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพ
- ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นาย ยงยุทธ ฮิ้นเจริญ สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช เลขที่บัญชี 403-883534-2
เมื่อโอนเงินจองแล้ว ให้สแกนสลิปใบโอนเงินแล้วส่งมาที่เมล์ sm789@hotmail.com
หรือส่งแฟ๊กซ์สลิปใบโอนเงินมาที่ 02-8139227
หากไม่สะดวกทั้งสองวิธีให้โทรมาที่เบอร์ 083-3086327 089-1300020

รายละเอียดสำคัญที่ควรระบุมาในอีเมล์ หรือแฟ๊กซ์
1. แจ้งชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
2. ท่านสนใจที่จะจองไปในโปรแกรมทัวร์ใดไปวันที่ใดโปรดระบุ
3. ขอความกรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้.

ในกรณีผู้จองต้องการยกเลิกการจองทัวร์

ทางทีมงานได้ตระหนักถึงความจำเป็นของผู้สนใจที่โอนเงินมาแล้ว แต่ไม่สามารถเดินทางได้ แต่ความจำเป็นประการหนึ่งคือ เมื่อผู้สนใจจองโปรแกรมทัวร์แล้ว ทางทีมงานจะส่งเงินมัดจำไปมัดจำที่พักและยานพาหนะทันที
จากภาระดังกล่าวทำให้ทีมงานขออนุญาตไม่คืนเงินมัดจำ ในกรณีที่ทีมงานยกเลิกการเดินทาง
1. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกการจองทัวร์ของผู้สนใจ
2. ทีมงานจะแจ้งเรื่องการยกเลิกทัวร์ให้ทราบก่อนวันเดินทาง 3 วัน
3. ทีมงานจะคืนเงินมัดจำทั้งหมดให้ทันที

สำนักงาน สไมล์ไทยทัวร์ Smile Thai Tour

สำนักงานใหญ่ กรุงเทพเเละปริมณฑล
98/22 หมู่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
โทร : 02-8139228 ,02-4290523,
02-4290545,02-4290553,
เเฟ็กซ์ : 02,8139227
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก

 

สาขาพัทยา
583/13หมู่ที่ 4 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
โทร 038-221498
เเฟ็กซ์ 038-221498
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก

 

สาขาสระแก้ว อรัญประเทศ
214/455 หมู่ที่ 1ตำบล บ้านด่าน อำเภอ อรัญประเทศ จังหวัด สระแก้ว 27120
โทร 037-424954
Fax : 037-424954
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก

 

สาขาช่องเม็ก
409/413 หมู่ที่ 3 ต.ช่องเม็ก อ. สิรินธร
จ.อุบลราชธานี 34350
โทร 045-210725
Fax : 045-252724
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก

 

สาขา เชียงราย
376/1 ม.3 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
โทร 053-791700
เเฟกซ์ 053-791700
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก

 

สำนักงานปากเซ สปป.ลาว
บริษัทนครโชคชัยทราเวล จำกัด(ในเครือสไมล์ไทย)
Lak 13 Ban.Chokamnuay Pakse Champasak Lao PDR.
โทร: +8562059217515
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก

 

สำนักงานเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา
Goden Thai Cambodia Traval Co., Ltd (ในเครือสไมล์ไทย)
Borei Arcade No B32, National Road No 6, Krous Village,Sangkat Svay Dangkum,Siem Reap City.
โทร: +850317799994
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก

 

สำนักงานในประเทศเวียดนาม
31 Nguyen Thai Binh,P.04.Q.Tan Binh
โทร: +84977943744
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.

 

 

84