CM 210 โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ บริษัททัวร์เชียงใหม่ราคาถูก 2วัน1คืน โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงใหม่ จากกทมรถตู้ ท่องเที่ยวพระธาตุดอยสุเทพ ทัวร์ดอยอินทนนท์

CM 211 เที่ยวดอยอ่างขาง ทัวร์โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ ทัวร์ดอยอินทนนท์ เที่ยวน้ำตกวชิรธาร 2วัน1คืน รถตู้ ท่องเที่ยวบ้านขอบด้ง

CM 212 โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ ทัวร์ดอยสุเทพ แพคเกจท่องเที่ยวเชียงใหม่ แพคเกจเที่ยวเชียงใหม่ 2วัน1คืน รถตู้

CM 213 ทัวร์ทัวร์เชียงใหม่ โปรแกรม เที่ยวเชียงใหม่ เที่ยวพระธาตุดอยสุเทพ 2วัน1คืน จากกทม. รถตู้

CM 214 โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ บริษัททัวร์เชียงใหม่ ท่องเที่ยวดอยสุเทพ เที่ยวตลาดวโรรส ทัวร์น้ำตกแม่กลาง 2วัน1คืน จากกทม. รถตู้

CM 215 ท่องเที่ยวดอยอินทนนท์ แพคเกจท่องเที่ยวเชียงใหม่ บริษัททัวร์เชียงใหม่ 2วัน1คืน รถตู้ เที่ยวถ้ำเชียงดาว

CM 216 ทัวร์เชียงใหม่ราคาถูก เที่ยวปาย แพคเกจเที่ยวเชียงใหม่ เที่ยวฟาร์มผีเสื้อแม่ริม 2วัน1คืน รถตู้ โปรแกรมเที่ยวดอยอินทนนท์

CM 217 ทัวร์ม่อนแจ่มราคาถูก โปรแกรมท่องเที่ยวปาย เที่ยวคอฟฟี่อินเลิฟ 2วัน1คืน รถตู้ เที่ยวน้ำพุร้อนท่าปาย

CM 218 แพคเกจเที่ยวเชียงใหม่ โปรแกรมท่องเที่ยวดอยอ่างขางราคาถูก โปรแกรมท่องเที่ยวดอยอ่างขาง 2วัน1คืน ท่องเที่ยวดอยผ้าห่มปก เที่ยวสวนกุหลาบอังกฤษ

TCM 210 ท่องเที่ยวคอฟฟี่อินเลิฟ บริษัททัวร์เชียงใหม่ โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ ท่องเที่ยวดอยอินทนนท์ 3วัน2คืน รถตู้ เที่ยวน้ำตกวชิรธาร

TCM 211 ทัวร์เชียงใหม่ แพคเกจเที่ยวเชียงใหม่ ทัวร์เชียงใหม่ 3วัน2คืน รถตู้ ทัวร์ดอยอินทนนท์ เที่ยวม่อนแจ่ม เที่ยวพระธาตุดอยสุเทพ

TCM 212 ทัวร์เชียงใหม่ แพคเกจทัวร์ดอยอินทนนท์ ท่องเที่ยวพระธาตุดอยสุเทพ 3วัน2คืน รถตู้ เที่ยวดอยอ่างขาง ท่องเที่ยวถ้ำเชียงดาว

TCM 213 ทัวร์ดอยอินทนนท์ราคาถูก แพคเกจทัวร์ปางช้างแม่ตะมาน โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงใหม่ 3วัน2คืน รถตู้ เที่ยวเวียงกุมกาม

TCM 214 โปรแกรมท่องเที่ยวดอยอินทนนท์ ทัวร์เชียงใหม่ ท่องเที่ยวดอยอินทนนท์ ช้อปปิ้งตลาดวโรรสราคาถูก

TCM 215 ทัวร์ดอยแม่สลอง แพคเกจท่องเที่ยวสามเหลี่ยมท่องคำ เที่ยวเชียงใหม่บวกเชียงรายราคาถูก 3วัน2คืน จากกทม รถตู้ เที่ยวพระธาตุดอยสุเทพ

TCM 216 แพคเกจทัวร์เชียงใหม่ บริษัททัวร์เชียงใหม่ ทัวร์เชียงราย ทัวร์ดอยตุง เที่ยววัดร่องขุ่น 3วัน2คืน ท่องเที่ยวแม่สายราคาถูก

TCM 217 ทัวร์วัดร่องขุ่น ทัวร์ดอยเสมอดาว ทัวร์น่านราคาถูก 3วัน2คืน จากกทม. เที่ยวแม่สาย ท่องเที่ยวน่าน เที่ยวพระธาตุแช่แห้ง เที่ยวน่านราคาประหยัด

TCM 218 ทัวร์ดอยอินทนนท์ โปรแกรมท่องเที่ยวดอยแม่สลอง แพคเกจเที่ยวดอยอ่างขาง 3 วัน 2 คืน ทัวร์เชียงใหม่ เริ่มจาก กทม. รถตู้ เดินทางโดยรถตู้

TCM 219 โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ โปรแกรมทัวร์ดอยอินทนนท์ แพคเกจทัวร์เชียงใหม่ 3วัน 2คืน เดินทางโดยรถตู้ เริ่มจากกทม. ท่องเที่ยวพระธาตุดอยสุเทพ

TCM 220 ทัวร์ดอยอ่างขาง ทัวร์ดอยอินทนนท์ 3 วัน 2 คืน เริ่มจาก กทม. โดยรถตู้ ท่องเที่ยวพระธาตุดอยสุเทพ โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ราคาถูก

Cm 1FD โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ แพคเกจท่องเที่ยวดอยอินทนนท์ 2วัน1คืน สายการบินแอร์เอเชีย ท่องเที่ยวเชียงใหม่ ทัวร์พระธาตุดอยสุเทพ ทัวร์ดอยปุย

CM 1DD โปรแกรมท่องเที่ยวดอยอินทนนท์ โปรแกรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ราคาถูก ทัวร์เชียงใหม่ 2วัน1คืน สายการบินนกแอร์ ทัวร์พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์

CM 1 PG แพคเกจท่องเที่ยวเชียงใหม่ โปรแกรมท่องเที่ยวพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ 2วัน1คืน สายการบินบางกอกแอร์เวย์ บริษัททัวร์เชียงใหม่

CM 1 TG บริษัทนำเที่ยวเชียงใหม่ แพคเกจทัวร์เชียงใหม่ราคาถูก 2วัน1คืน การบินไทย เที่ยวพระธาตุดอยสุเทพ โปรแกรมทัวร์ดอยอิยทนนท์

CM 1 A แพคเกจทัวร์เชียงใหม่ราคาถูก ท่องเที่ยวดอยปุย โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ เที่ยวเชียงใหม่เริ่มรับสนามบิน

CM 2 FD ทัวร์ดอยอ่างขาง โปรแกรมทัวร์ดอยอินทนนท์ 2วัน1คืน ท่องเที่ยวเชียงใหม่ราคาถูก เที่ยวเชียงใหม่ราคาถูก

CM 2 DD โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงใหม่ ท่องเที่ยวภาคเหนือแพคเกจทัวร์เชียงใหม่ 2วัน1คืน สายการบินนกแอร์ ทัวร์เชียงใหม่ราคาถูก ทัวร์ดอยอ่างขาง

CM 2 PG ท่องเที่ยวดอยอินทนนท์ เชียงใหม่ทัวร์ แพคเกจทัวร์เชียงใหม่ ทัวร์เชียงใหม่ราคาถูก 2วัน1คืน โปรแกรมทัวร์ดอยอ่างขาง เที่ยวตลาดวโรรส

CM 2 TG แพคเกจเที่ยวเชียงใหม่ ทัวร์เชียงใหม่ 2วัน1คืน การบินไทยจากกทม. เที่ยวเชียงใหม่ราคาถูก โปรแกรมเที่ยวดอยอ่างขาง

CM 2A บริษัททัวร์เชียงใหม่ เที่ยวดอยอินทนนท์ราคาถูก โปรแกรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ 2วัน 1คืน รับสนามบินเชียงใหม่ แพคเกจทัวร์เชียงใหม่

CM 3 FD โปรแกรมเที่ยวเชียงใหม่ โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ 2วัน1คืน สายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวฟาร์มกล้วยไม้และผีเสื้อแม่ริม ท่องเที่ยวดอยอ่างขาง

CM 3DD โปรแกรมเที่ยวภาคเหนือ แพคเกจท่องเที่ยวเชียงใหม่ เที่ยวฟาร์มกล้วยไม้แม่ริม 2วัน1คืน สายการบินนกแอร์ ทัวร์เชียงใหม่ ท่องเที่ยวดอยอ่างขาง

CM 3PG โปรแกรมท่องเที่ยวดอยอ่างขาง แพคเกจท่องเที่ยวเชียงใหม่ 2วัน1คืน สายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวเชียงใหม่ราคาถูก ทัวร์ฟาร์มผีเสื้อแม่ริม

CM 3TG บริษัทท่องเที่ยวเชียงใหม่ราคาถูก แพคเกจเที่ยวเชียงใหม่ราคาประหยัด แพคเกจทัวร์ดอยอินทนนท์ราคาถูก 2วัน1คืน การบินไทยจากกทม.

CM 3A แพคเกจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ โปรแกรมทัวร์ดอยอ่างขางราคาถูก 2วัน 1คืน รับสนามบินเชียงใหม่ ทัวร์เชียงใหม่ราคาถูก

CM 4 FD โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงใหม่ราคาถูก แพคเกจทัวร์เชียงใหม่ 2วัน 1คืน สายการบินแอร์เอเชีย จากกทม.

CM 4 DD บริษัททัวร์เชียงใหม่ แพคเกจท่องเที่ยวเชียงใหม่ 2วัน1คืนสายการบินนกแอร์ จากกทม.แพคเกจท่องเที่ยวม่อนแจ่ม โปรแกรมท่องเที่ยวฟาร์มผีเสื้อแม่ริม

CM 4 PG แพคเกจทัวร์ดอยอ่างขาง ทัวร์ม่อนแจ่ม บริษัททัวร์เชียงใหม่ 2วัน1คืนสายการบิน บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวฟาร์มผีเสื้อและกล้วยไม้แม่ริมเชียงใหม่

CM 4 TG โปรแกรมทัวร์ดอยอ่างขาง แพคเกจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ทัวร์ม่อนแจ่ม 2วัน1คืน การบินไทย จากกทม. เที่ยวพระธาตุดอยสุเทพ

CM 4A แพคเกจเที่ยวเชียงใหม่ โปรแกรมทัวร์ภาคเหนือราคาถูก 2 วัน1คืน รับสนามบินเชียงใหม่ ทัวร์ดอยสุเทพ เที่ยวตลาดวโรรส

CM 5 FD โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ ทัวร์ดอยอินทนนนท์ 2วัน 1คืน สายการบินแอร์เอเชีย ท่องเที่ยวปางช้างแม่สา เที่ยวพระธาตุดอยสุเทพ

CM 5DD โปรแกรมเที่ยวภาคเหนือราคาถูก แพคเกจท่องเที่ยวเชียงใหม่ 2วัน1คืน สายการบินนกแอร์ จากกทม. โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ ทัวร์เชียงใหม่ราคาถูก

CM 5 PG แพคเกจทัวร์เชียงใหม่ ทัวร์ดอยอินทนนท์ 2วัน1คืน สายการบินบางกอกแอร์เวย์ โปรแกรมท่องเที่ยวปางช้างแม่สา ท่องเที่ยวภาคเหนือราคาถูก

CM 5 TG แพคเกจทัวร์เชียงใหม่ราคาถูก โปรแกรมท่องเที่ยวดอยอินทนนท์ 2วัน1คืน การบินไทย ท่องเที่ยวพระธาตุดอยสุเทพ

CM 5A แพคเกจท่องเที่ยวพระธาตุดอยสุเทพ 2วัน1คืน รับสนามบินเชียงใหม่ โปรแกรมทัวร์ดอยอินทนนท์ บริษัททัวร์เชียงใหม่ เที่ยวปางช้างแม่สาเชียงใหม

CM 6 FD บริษัทท่องเที่ยวเชียงใหม่ราคาถูก โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ แพคเกจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ 2วัน 1คืน ทัวร์ดอยปุย ท่องเที่ยวสวนส้มฝาง

CM 6 DD แพคเกจทัวร์เชียงใหม่ราคาถูก 2วัน 1คืน สายการบินนกแอร์ ทัวร์ดอยอ่างขาง โปรแกรมทัวร์ดอยอินทนนท์

CM 6 PG บริษัททัวร์เชียงใหม่ราคาถูก แพคเกจท่องเที่ยวเชียงใหม่ ทัวร์ดอยอ่างขาง 2วัน1คืน สายการบินบางกอกแอร์เวย์ โปรแกรมทัวร์ดอยอินทนนท์

CM 6 TG แพคเกจทัวร์ดอยอ่างขาง บริษัททัวร์เชียงใหม่ราคาถูก โปรแกรมทัวร์ดอยอินทนนท์ 2วัน1คืน การบินไทย

CM 6 A โปรแกรมท่องเที่ยวภาคเหนือ แพคเกจทัวร์เชียงใหม่ 2วัน1คืน รับสนามบินเชียงใหม่ ท่องเที่ยวเชียงใหม่ดอยสุเทพ ทัวร์ดอยปุยราคาถูก

CM 7 FD แพคเกจท่องเที่ยวดอยอินทนนท์ โปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวเชียงใหม่ 2วัน1คืน สายการบินแอร์เอเชีย ทัวร์ม่อนแจ่ม

CM 7 DD โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงใหม่ ทัวร์ม่อนแจ่ม แพคเกจทัวร์เชียงใหม่ราคาถูก บริษัททัวร์เชียงใหม่ 2วัน1คืน สายการบินนกแอร์

CM 7 PG บริษัททัวร์เชียงใหม่ราคาถูก ทัวร์ดอยอินทนนท์ 2วัน 1คืน บางกอกแอร์เวย์ ท่องเที่ยวฟาร์มผีเสื้อแม่ริม โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ ทัวร์ม่อนแจ่ม

CM 7 TG แพคเกจท่องเที่ยวเชียงใหม่ 2วัน1คืน การบินไทย บริษัททัวร์เชียงใหม่ ทัวร์ม่อนแจ่ม ทัวร์ดอยอินทนนท์ โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่

CM 7 A ทัวร์ดอยอินทนนท์ ทัวร์ม่อนแจ่ม โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ แพคเกจทัวร์เชียงใหม่ 2วัน1คืน รับสนามบินเชียงใหม่ ทัวร์เชียงใหม่ราคาถูก

CM 8 FD แพคเกจท่องเที่ยวม่อนแจ่ม แพคเกจทัวร์เชียงใหม่บวกทัวร์ปาย 2วัน 1คืน สายการบินแอร์เอเชีย โปรแกรมทัวร์ปายราคาถูก

CM 8 DD บริษัททัวร์เชียงใหม่ แพคเกจทัวร์เชียงใหม่บวกทัวร์ปาย 2วัน1คืน สายการบินนกแอร์ ท่องเที่ยวคอฟฟี่อินเลิฟ บริษัทท่องเที่ยวปาย ทัวร์ปายราคาถูก

CM 8 PG แพคเกจทัวร์เชียงใหม่ โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่บวกทัวร์ปาย ทัวร์ปายราคาถูก 2วัน1คืน บางกอกแอร์เวย์ ท่องเที่ยวม่อนแจ่ม ท่องเที่ยวห้วยน้ำดัง

CM 8 TG แพคเกจทัวร์เชียงใหม่บวกทัวร์ปาย ท่องเที่ยวม่อนแจ่ม 2วัน 1คืน การบินไทย จากกทม.ท่องเที่ยวคอฟฟี่อินเลิฟ ทัวร์ปายราคาถูก

CM 8 A โปรแกรมทัวร์ปาย 2วัน1คืน รับสนามบินเชียงใหม่ ทัวร์หมู่บ้านสันติชล ทัวร์เชียงใหม่ราคาถูก ท่องเที่ยวม่อนแจ่ม

CM 9 FD แพคเกจท่องเที่ยวเชียงใหม่ เที่ยวเชียงใหม่ราคาถูก ทัวร์ดอยอ่างขาง ทัวร์ดอยผ้าห่มปก 2วัน1คืน สายการบินแอร์เอเชีย

CM 9 DD เที่ยวเชียงใหม่ราคาถูก แพคเกจท่องเที่ยวพระธาตุดอยสุเทพ โปรแกรมทัวร์ดอยผ้าห่มปก 2วัน1คืน สายการบินนกแอร์ ทัวร์ดอยอ่างขาง

CM 9 TG เที่ยวเชียงใหม่ราคาถูก ทัวร์ดอยผ้าห่มปก เที่ยวเชียงใหม่บวกดอยอ่างขาง 2วัน1คืน โดยการบินไทยราคาถูก ท่องเที่ยวพระธาตุดอยสุเทพ

CM 9 A ทัวร์ดอยอ่างขาง โปรแกรมทัวร์ภาคเหนือ 2วัน1คืน เที่ยวเชียงใหม่ราคาถูก รับสนามบินเชียงใหม่ เที่ยวบ้านขอบด้ง ท่องเที่ยวพระธาตุดอยสุเทพ

TCM 210 FD ทัวร์ปายราคาถูก ทัวร์เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน เริ่มจาก กทม. โดยสายการบินแอร์เอเชีย ทัวร์ม่อนแจ่ม เที่ยวดอยอินทนนท์

TCM 210 A ทัวร์ม่อนแจ่ม แพคเกจทัวร์เชียงใหม่ โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ ท่องเที่ยวดอยอินทนนท์ 3 วัน 2 คืน เริ่มจากสนามบินเชียงใหม่

TCM 211 FD แพคเกจทัวร์เชียงใหม่ โปรแกรมท่องเที่ยวดอยอินทนนท์ 3 วัน 2 คืน สายการบินแอร์เอเชีย ทัวร์ม่อนแจ่ม โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ เที่ยวเวียงกุมกาม

TCM 211 A ท่องเที่ยวดอยอินทนนท์ แพคเกจทัวร์ม่อนแจ่ม โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน รถตู้ รับสนามบินเชียงใหม่ เที่ยวพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์

TCM 212 FD ทัวร์เชียงใหม่ราคาถูก ทัวร์ดอยอินทนนท์ แพคเกจทัวร์เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน จากกทม. ทัวร์ดอยอ่างขาง และชมดอกไม้เมืองหนาวที่ดอยอ่างขาง

TCM 212 A ทัวร์เชียงใหม่ราคาถูก 3 วัน 2 คืนเริ่มสนามบินเชียงใหม่ แพคเกจทัวร์เชียงใหม่ ทัวร์ดอยอ่างขาง เที่ยวดอยอินทนนท์

TCM 213 FD โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ บริษัททัวร์เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน ท่องเที่ยวดอยอินทนนท์ เที่ยวเวียงกุมกาม เที่ยวปางช้างแม่ตะมาน

TCM 213 A โปรแกรมเที่ยวเวียงกุมกาม โปรแกรมท่องเที่ยวดอยอินทนนท์ บริษัททัวร์เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน ท่องเที่ยวพระธาตุดอยสุเทพ

TCM 214 FD โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ แพคเกจทัวร์ดอยอินทนนท์ 3 วัน 2 คืน สายการบินแอร์เอเชีย จาก กทม. ท่องเที่ยวดอยอ่างขาง เที่ยวปางช้างแม่สา

TCM 214 A ทัวร์ดอยอินทนนท์ ท่องเที่ยวดอยอ่างขาง โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน รับสนามบินเชียง ชมจุดชมวิวขอบด้ง เที่ยวน้ำตกวชิรธาร

TCM 215 FD ท่องเที่ยวสามเหลี่ยมทองคำ โปรแกรมดอยแม่สลอง ทัวร์ดอยตุง แพคเกจทัวร์เชียงใหม่ ทัวร์แม่สาย 3 วัน 2 คืน แอร์เอเชีย

TCM 215 A แพคเกจทัวร์ดอยอินทนนท์ โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ โปรแกรมดอยแม่สลอง ทัวร์ดอยตุง 3 วัน 2 คืน รับสนามบินเชียงใหม่ราคาถูก

TCM 216 FD โปรแกรมทัวร์เชียงราย ทัวร์ดอยแม่สลอง ทัวร์แม่สาย ทัวร์ภูชี้ฟ้า 3วัน 2คืน สายการบินแอร์เอเชีย เทียวบ่อสร้างเชียงใหม่

TCM 216 A ทัวร์ภูชี้ฟ้า แพคเกจทัวร์เชียงราย ทัวร์ดอยแม่สลอง 3วัน 2คืน รับสนามบินเชียงใหม่ ท่องเที่ยวแม่สายราคาถูก เที่ยววัดร่องขุ่น

TCM 218 FD ทัวร์ดอยแม่สลอง แพคเกจทัวร์ดอยอินทนนท์ โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน สายการบินแอร์เอเชีย ทัวร์ใส่บาตรพระขี่ม้าที่วัดป่าอาชาทอง

TCM 218 A ทัวร์ดอยอินทนนท์ ทัวร์ดอยแม่สลอง โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ เที่ยวดอยอินทนนท์ 3 วัน 2 คืน รับสนามบินเชียงราย ท่องเที่ยวดอยอ่างขางราคาถูก

TCM 220 FD ทัวร์เชียงใหม่ ท่องเที่ยวดอยอินทนนท์ ทัวร์ดอยอ่างขาง ท่องเที่ยวเวียงกุมกาม 3 วัน 2 คืน สายการบินแอร์เอเชีย ท่องเที่ยวพระธาตุดอยสุเทพ

TCM 220 A ทัวร์เชียงใหม่ แพคเกจทัวร์เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน รับสนามบินเชียงใหม่ ทัวร์ดอยอ่างขาง ท่องเที่ยวเวียงกุมกาม เที่ยวคุ้มขันโตก

TCM 220 ทัวร์ดอยอ่างขาง เริ่มจาก กทม. โดยรถตู้ ทัวร์ดอยอินทนนท์ ท่องเที่ยวเวียงกุมกาม เที่ยวคุ้มขันโตก โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ทัวร์เชียงใหม่ปี 2564 ไม่ปรับราคา เทศกาลราคาเดิม

แนะนำทัวร์เชียงใหม่ 3วัน 2คืน TCM210 ราคา 5,500 บาท

โทรจอง 02-8139228

แพคเกจทัวร์เชียงใหม่ มาแรง ปี 2564 เปิดจองแล้ว สนใจสอบถามเพิ่มเติม โทร 089-0404783

ทัวร์เชียงใหม่ 5,900 บาท ทัวร์คุณภาพ ราคาสุดคุ้ม รีบจองเต็มเร็ว

รหัส CM 210 ทัวร์เชียงใหม่ เที่ยวเชียงใหม่ ทัวร์ดอยอินทนนท์ ดอยสุเทพ ดอยปุย พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ ขุนแม่ยะ ตลาดวโรรส เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 2 วัน 1 คืน เริ่มจาก กทม. โดยรถตู้
ระยะเวลา 4 วัน 
รับได้ 10 ท่าน 
ราคา 4,200 บาท

วันที่ออกเดินทางปี2564
เดือนตุลาคม 7-10,10-13,21-24,22-25(วันออกพรรษา)(วันปิยะ)
เดือนพฤศจิกายน 4-7,11-14,18-21,19-22(วันลอยกระทง)25-28
เดือนธันวาคม 3-6 (วันพระบรมราชาสมภพ,วันพ่อแห่งชาติ),9-12,10-13(วันรัฐธรรมนูญ),16-19,23-26(วันคริสต์มาส),30ธ.ค.-2ม.ค.,31ธ.ค.-3ม.ค.65,(วันปีใหม่)


รหัส TCM213FDทัวร์เชียงใหม่ 3วัน 2คืน 8,900 บาท แอร์เอเชีย จากกทม.ทัวร์ดอยอินทนนท์ ทัวร์เวียงกุมกาม ทัวร์พระธาตุดอยสุเทพ แพคเกจทัวร์เชียงใหม่ราคาถูก ท่องเที่ยวปางช้างแม่สะมาน บริษัททัวร์เชียงใหม่ราคาถูก

รายละเอียดการเดินทาง : กทม.- เชียงใหม่- อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย –พระธาตุดอยสุเทพ- ดอยปุย –พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์- สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์- พระตำหนักดารารัศมี -หัตถกรรมร่มบ่อสร้าง –สันกำแพง- เชียงใหม่ไนท์บาซ่า-ปางช้างแม่ตะมาน -ฟาร์มผีเสื้อ –ฟาร์มกล้วยไม้- เวียงกุมกาม- ดอยอินทนนท์- เส้นทางศึกษาธรรมชาติ พระธาตุนภเมธนีและพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ โครงการหลวงอินทนนท์ ตลาดม้งผัก ผลไม้เมืองหนาว น้ำตกวชิรธาร พระธาตุศรีจอมทอง ตลาดวโรรส
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ขาไป : 
เริ่มจากสนามบินดอนเมือง – สนามบินเชียงใหม่
ขากลับ : 
สนามบินเชียงใหม่ - สนามบินดอนเมือง
รับได้ 
40 ท่าน ราคาท่านละ 8,900 บาท

วันที่ออกเดินทางปี2564
เดือนตุลาคม 1-3,8-10,12-14,15-17,22-24,22-24,23-25(วันปิยะ),29-31
เดือนพฤศจิกายน 5-7,12-14,19-21(วันลอยกระทง),20-22,26-28
เดือนธันวาคม 3-5,4-6(วันพระบรมราชาสมภพ,วันพ่อแห่งชาติ),9-11,10-12,11-13(วันรัฐธรรมนูญ),17-19,24-26(วันคริสต์มาส),29-31,30ธ.ค.-1ม.ค.65,31ธ.ค.-2ม.ค.(วันปีใหม่)


TCM 210 ทัวร์เชียงใหม่ ดอยอินทนนท์ ปาย Coffice in love ม่อนแจ่ม จุดสูงสุดดอยอินทนนท์ 3 วัน 2 คืน เริ่มจาก กทม. โดยรถตู้
จุดเด่นของโปรแกรม : เที่ยวดอยอินทนนท์ ปาย ม่อนแจ่ม แบบจุใจ
ระยะเวลา 5 วัน 
รับได้ 10 ท่าน 
วันที่ออกเดินทางปี2564
เดือนตุลาคม 9-13,14-18,21-25(วันปิยะ)
เดือนพฤศจิกายน 4-8,11-15,18-22(วันลอยกระทง)25-29
เดือนธันวาคม 2-6,3-7 (วันพระบรมราชาสมภพ,วันพ่อแห่งชาติ),9-13,10-14(วันรัฐธรรมนูญ),16-20,23-27(วันคริสต์มาส),30ธ.ค.-3ม.ค.,31ธ.ค.-4ม.ค.65,(วันปีใหม่)จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ (คำเมือง: Lanna-Chiang Mai.png) เป็นจังหวัดหนึ่งของไทย ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 20,107 ตารางกิโลเมตร ซึ่งใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ และมีประชากร 1,678,284 คน มากเป็นอันดับ 5 ของประเทศ ในจำนวนนี้เป็นประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองและชานเมือง 960,906 คน โดยจังหวัดเชียงใหม่ทิศเหนือติดต่อกับรัฐฉานของพม่า

จังหวัดเชียงใหม่แบ่งการปกครองออกเป็น 25 อำเภอ โดยมีอำเภอเมืองเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางของจังหวัด เมื่อ พ.ศ. 2552 มีการจัดตั้งอำเภอกัลยาณิวัฒนาเป็นอำเภอลำดับที่ 25 ของจังหวัด และลำดับที่ 878 ของประเทศ ซึ่งเป็นอำเภอล่าสุดของไทย

จังหวัดเชียงใหม่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรล้านนาแต่โบราณ มี "คำเมือง" เป็นภาษาท้องถิ่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งด้านประเพณีวัฒนธรรม และมีแหล่งท่องเที่ยวจำนวนมาก โดยเริ่มวางตัวเป็นนครสร้างสรรค์ และกำลังพิจารณาสมัครเข้าเป็นนครสร้างสรรค์ของยูเนสโก

เมืองเชียงใหม่ มีชื่อปรากฏในตำนานว่า "นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่" (คำเมือง: Lanna-Nopphaburi Si Nakhon Phing Chiang Mai.png) สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1839 โดยพญามังรายเป็นผู้ทรงสร้าง มีอายุครบ 700 ปี ในปี พ.ศ. 2539

ในอดีตเชียงใหม่มีฐานะเป็นเมืองหลวงของราชอาณาจักรนครรัฐอิสระ ชื่อว่า อาณาจักรล้านนา ซึ่งปกครองโดยกษัตริย์ราชวงศ์มังราย ประมาณ 261 ปี (ระหว่าง พ.ศ. 1839-2101) กระทั่งในปี พ.ศ. 2101 เชียงใหม่ได้เสียเมืองให้แก่พระเจ้าบุเรงนองแห่งพม่า และได้อยู่ภายใต้การปกครองของพม่ามานานกว่าสองร้อยปี จนถึงสมัยสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี จึงได้มีการทำสงครามเพื่อขับไล่พม่าออกจากเมืองเชียงใหม่และเชียงแสนได้สำเร็จ โดยการนำของเจ้ากาวิละและพระยาจ่าบ้าน และเปลี่ยนชื่อเป็น เมืองรัตตนติงสาอภินวปุรี

หลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาเจ้ากาวิละขึ้นเป็นพระบรมราชาธิบดี ปกครองนครเชียงใหม่และเป็นประมุขแห่งราชวงศ์ทิพย์จักร (ราชวงศ์เจ้าเจ็ดตน) และต่อมา เจ้านายซึ่งเป็นเชื้อสายของพระเจ้ากาวิละ ก็ได้ปกครองเมืองเชียงใหม่และหัวเมืองต่างๆ สืบต่อมา

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีการปฏิรูปการปกครองหัวเมืองประเทศราช โดยมีการจัดตั้งการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล เรียกว่า "มณฑลพายัพ" ต่อมาเชียงใหม่ได้มีการปรับปรุงการปกครองและยกฐานะขึ้นเป็น "จังหวัด" ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2476 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวจนถึงปัจจุบัน

ข่าวดี วันนี้เรามีแพคเกจทัวร์เชียงใหม่ โดยเครื่องบิน เปิดให้จองแล้ว

รวมเเพคเกจทัวร์เชียงใหม่ทั้งหมดปี 2564

รหัส CM 210 โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ บริษัททัวร์เชียงใหม่ราคาถูก 2วัน1คืน โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงใหม่ จากกทมรถตู้ ท่องเที่ยวพระธาตุดอยสุเทพ ทัวร์ดอยอินทนนท์
ระยะเวลา 4 วัน
รับได้ 10 ท่าน
ราคา 4,200 บาท

.


รหัส CM 211 เที่ยวดอยอ่างขาง ทัวร์โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ ทัวร์ดอยอินทนนท์ เที่ยวน้ำตกวชิรธาร 2วัน1คืน รถตู้ ท่องเที่ยวบ้านขอบด้ง
ระยะเวลา 4 วัน
รับได้ ท่าน
ราคา 4,500 บาท


 

รหัส CM 212 โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ ทัวร์ดอยสุเทพ แพคเกจท่องเที่ยวเชียงใหม่ แพคเกจเที่ยวเชียงใหม่ 2วัน1คืน รถตู้
ระยะเวลา 4 วัน
รับได้ ท่าน
ราคา บาทรหัส CM 213 ทัวร์ทัวร์เชียงใหม่ โปรแกรม เที่ยวเชียงใหม่ เที่ยวพระธาตุดอยสุเทพ 2วัน1คืน จากกทม. รถตู้
ระยะเวลา 4 วัน
รับได้ ท่าน
ราคา บาทรหัส CM 214 โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ บริษัททัวร์เชียงใหม่ ท่องเที่ยวดอยสุเทพ เที่ยวตลาดวโรรส ทัวร์น้ำตกแม่กลาง 2วัน1คืน จากกทม. รถตู้
ระยะเวลา 4 วัน
รับได้ ท่าน
ราคา บาท
รหัส CM 215 ท่องเที่ยวดอยอินทนนท์ แพคเกจท่องเที่ยวเชียงใหม่ บริษัททัวร์เชียงใหม่ 2วัน1คืน รถตู้ เที่ยวถ้ำเชียงดาว
ระยะเวลา 4 วัน
รับได้ ท่าน
ราคา บาทรหัส CM 216 ทัวร์เชียงใหม่ราคาถูก เที่ยวปาย แพคเกจเที่ยวเชียงใหม่ เที่ยวฟาร์มผีเสื้อแม่ริม 2วัน1คืน รถตู้ โปรแกรมเที่ยวดอยอินทนนท์
ระยะเวลา 4 วัน
รับได้ ท่าน
ราคา บาทรหัส CM 217 ทัวร์ม่อนแจ่มราคาถูก โปรแกรมท่องเที่ยวปาย เที่ยวคอฟฟี่อินเลิฟ 2วัน1คืน รถตู้ เที่ยวน้ำพุร้อนท่าปาย
ระยะเวลา 4 วัน
รับได้ ท่าน
ราคา บาท
รหัส CM 218 แพคเกจเที่ยวเชียงใหม่ โปรแกรมท่องเที่ยวดอยอ่างขางราคาถูก โปรแกรมท่องเที่ยวดอยอ่างขาง 2วัน1คืน ท่องเที่ยวดอยผ้าห่มปก เที่ยวสวนกุหลาบอังกฤษ
ระยะเวลา 4 วัน
รับได้ ท่าน
ราคา 4,200 บาท


TCM 210 ท่องเที่ยวคอฟฟี่อินเลิฟ บริษัททัวร์เชียงใหม่ โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ ท่องเที่ยวดอยอินทนนท์ 3วัน2คืน รถตู้ เที่ยวน้ำตกวชิรธาร
จุดเด่นของโปรแกรม : เที่ยวดอยอินทนนท์ ปาย ม่อนแจ่ม แบบจุใจ
ระยะเวลา 5 วัน
รับได้ 10 ท่าน
ราคา บาทTCM 211 ทัวร์เชียงใหม่ แพคเกจเที่ยวเชียงใหม่  ทัวร์เชียงใหม่ 3วัน2คืน รถตู้ ทัวร์ดอยอินทนนท์ เที่ยวม่อนแจ่ม เที่ยวพระธาตุดอยสุเทพ
จุดเด่นของโปรแกรม : เที่ยวดอยอินทนนท์ ชมจุดชมวิวม่อนแจ่ม สัมผัสบรรยากาศเมืองใต้พิภพเวียงกุมกาม
ระยะเวลา 5 วัน
รับได้ 10 ท่าน
ราคา บาทTCM 212 ทัวร์เชียงใหม่ แพคเกจทัวร์ดอยอินทนนท์ ท่องเที่ยวพระธาตุดอยสุเทพ 3วัน2คืน รถตู้ เที่ยวดอยอ่างขาง ท่องเที่ยวถ้ำเชียงดาว
จุดเด่นของโปรแกรม : ได้เที่ยวดอยอินทนนท์ แบบจุใจ และชมดอกไม้เมืองเหนือที่ดอยอ่างขาง และพักบนดอยอ่างขาง
ระยะเวลา 5 วัน
รับได้ 10 ท่าน
ราคา บาท


TCM 213 ทัวร์ดอยอินทนนท์ราคาถูก แพคเกจทัวร์ปางช้างแม่ตะมาน โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงใหม่ 3วัน2คืน รถตู้ เที่ยวเวียงกุมกาม
จุดเด่นของโปรแกรม : เที่ยวดอยอินทนนท์สุดคุ้ม นมัสการพระธาตุดอยสุเทพ
ระยะเวลา 5 วัน
รับได้ 10 ท่าน
ราคา บาท


TCM 214 โปรแกรมท่องเที่ยวดอยอินทนนท์ ทัวร์เชียงใหม่ ท่องเที่ยวดอยอินทนนท์ ช้อปปิ้งตลาดวโรรสราคาถูก
จุดเด่นของโปรแกรม : เที่ยวดอยอินทนนท์ เที่ยวดอยอ่างขาง ชมการแสดงช้างที่ปางช้างแม่สา
ระยะเวลา 5 วัน
รับได้ 10 ท่าน
ราคา บาท


TCM 215 ทัวร์ดอยแม่สลอง แพคเกจท่องเที่ยวสามเหลี่ยมท่องคำ เที่ยวเชียงใหม่บวกเชียงรายราคาถูก 3วัน2คืน จากกทม รถตู้ เที่ยวพระธาตุดอยสุเทพ
จุดเด่นของโปรแกรม : เที่ยวดอยอินทนนท์ ชมดอกไม้เมืองหนาวดอยแม่สลอง ช้อปปิ้งตลาดชายแดนแม่สาย
ระยะเวลา 5 วัน
รับได้ 10 ท่าน
ราคา บาท


TCM 216 แพคเกจทัวร์เชียงใหม่ บริษัททัวร์เชียงใหม่ ทัวร์เชียงราย ทัวร์ดอยตุง เที่ยววัดร่องขุ่น 3วัน2คืน ท่องเที่ยวแม่สายราคาถูก
จุดเด่นของโปรแกรม : เที่ยว 5 ดอยสุดคุ้ม นอนภูชี้ฟ้า สัมผัสบรรยากาศหนาวเย็น
ระยะเวลา 5 วัน
รับได้ 10 ท่าน
ราคา บาท


TCM 217 ทัวร์วัดร่องขุ่น ทัวร์ดอยเสมอดาว  ทัวร์น่านราคาถูก 3วัน2คืน จากกทม. เที่ยวแม่สาย ท่องเที่ยวน่าน เที่ยวพระธาตุแช่แห้ง เที่ยวน่านราคาประหยัด
ระยะเวลา 5 วัน
รับได้ 10 ท่าน
ราคา บาท


TCM 218 ทัวร์ดอยอินทนนท์ โปรแกรมท่องเที่ยวดอยแม่สลอง แพคเกจเที่ยวดอยอ่างขาง 3 วัน 2 คืน ทัวร์เชียงใหม่ เริ่มจาก กทม. รถตู้ เดินทางโดยรถตู้
จุดเด่นของโปรแกรม : เที่ยวดอยอินทนนท์ พักดอยอ่างขาง ชมดอกไม้เมืองหนาวที่ดอยแม่สลอง ใส่บาตร พระขี่ม้า
ระยะเวลา 5 วัน
รับได้ 10 ท่าน
ราคา บาท


TCM219 โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ โปรแกรมทัวร์ดอยอินทนนท์ แพคเกจทัวร์เชียงใหม่ 3วัน 2คืน เดินทางโดยรถตู้ เริ่มจากกทม. ท่องเที่ยวพระธาตุดอยสุเทพ
จุดเด่นของโปรแกรม : นมัสการพระธาตุดอยสุเทพ เที่ยวดอยอินทนนท์เต็มรูปแบบ สัมผัสบรรยากาศเชียงใหม่
ระยะเวลา 5 วัน
รับได้ 10 ท่าน
ราคา บาท


TCM 220 ทัวร์ดอยอ่างขาง ทัวร์ดอยอินทนนท์ 3 วัน 2 คืน เริ่มจาก กทม. โดยรถตู้ ท่องเที่ยวพระธาตุดอยสุเทพ โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ราคาถูก
จุดเด่นของโปรแกรม : เที่ยวไฮไลท์ 3 ดอย ดอยสุเทพ ดอยอินทนนท์ ดอยอ่างขาง
ระยะเวลา 5 วัน
รับได้ 10 ท่าน
ราคา บาท


รหัส CM 1 FD โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ แพคเกจท่องเที่ยวดอยอินทนนท์ 2วัน1คืน สายการบินแอร์เอเชีย ท่องเที่ยวเชียงใหม่ ทัวร์พระธาตุดอยสุเทพ ทัวร์ดอยปุย
ระยะเวลา 2 วัน
รับได้ ท่าน
ราคา บาท
วันที่เดินทาง(รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)รหัส CM 1 DD โปรแกรมท่องเที่ยวดอยอินทนนท์ โปรแกรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ราคาถูก ทัวร์เชียงใหม่ 2วัน1คืน สายการบินนกแอร์ ทัวร์พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์
ระยะเวลา 2 วัน
รับได้ ท่าน
ราคา บาท
วันที่เดินทาง(รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)


รหัส CM 1 PG แพคเกจท่องเที่ยวเชียงใหม่ โปรแกรมท่องเที่ยวพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์  2วัน1คืน สายการบินบางกอกแอร์เวย์ บริษัททัวร์เชียงใหม่
ระยะเวลา 2 วัน
รับได้ ท่าน
ราคา บาท
วันที่เดินทาง(รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)รหัส CM 1 TG บริษัทนำเที่ยวเชียงใหม่แพคเกจทัวร์เชียงใหม่ราคาถูก 2วัน1คืน การบินไทย เที่ยวพระธาตุดอยสุเทพ โปรแกรมทัวร์ดอยอิยทนนท์
ระยะเวลา 2 วัน
รับได้ ท่าน
ราคา บาท
วันที่เดินทาง(รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)รหัส CM 1A แพคเกจทัวร์เชียงใหม่ราคาถูก ท่องเที่ยวดอยปุย โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่  เที่ยวเชียงใหม่เริ่มรับสนามบิน
ระยะเวลา 2 วัน
รับได้ ท่าน
ราคา บาท
วันที่เดินทาง(รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)รหัส CM 2 FD ทัวร์ดอยอ่างขาง โปรแกรมทัวร์ดอยอินทนนท์ 2วัน1คืน ท่องเที่ยวเชียงใหม่ราคาถูก เที่ยวเชียงใหม่ราคาถูก
ระยะเวลา 2 วัน
รับได้ ท่าน
ราคา บาท
วันที่เดินทาง(รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)รหัส CM 2 DD โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงใหม่  ท่องเที่ยวภาคเหนือแพคเกจทัวร์เชียงใหม่ 2วัน1คืน สายการบินนกแอร์ ทัวร์เชียงใหม่ราคาถูก ทัวร์ดอยอ่างขาง
ระยะเวลา 2 วัน
รับได้ ท่าน
ราคา บาท
วันที่เดินทาง(รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)รหัส CM 2 PG ท่องเที่ยวดอยอินทนนท์ เชียงใหม่ทัวร์ แพคเกจทัวร์เชียงใหม่ ทัวร์เชียงใหม่ราคาถูก 2วัน1คืน โปรแกรมทัวร์ดอยอ่างขาง เที่ยวตลาดวโรรส
ระยะเวล 2 วัน
รับได้ ท่าน
ราคา บาท
วันที่เดินทาง(รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)รหัส CM 2 TG แพคเกจเที่ยวเชียงใหม่ ทัวร์เชียงใหม่  2วัน1คืน การบินไทยจากกทม. เที่ยวเชียงใหม่ราคาถูก โปรแกรมเที่ยวดอยอ่างขาง
ระยะเวลา 2 วัน
รับได้ ท่าน
ราคา บาท
วันที่เดินทาง(รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)รหัส CM 2 A บริษัททัวร์เชียงใหม่ เที่ยวดอยอินทนนท์ราคาถูก โปรแกรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ 2วัน 1คืน รับสนามบินเชียงใหม่ แพคเกจทัวร์เชียงใหม่
ระยะเวลา 2 วัน
รับได้ ท่าน
ราคา บาท
วันที่เดินทาง(รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)


 

รหัส CM 3 FD โปรแกรมเที่ยวเชียงใหม่ โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ 2วัน1คืน สายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวฟาร์มกล้วยไม้และผีเสื้อแม่ริม ท่องเที่ยวดอยอ่างขาง 
ระยะเวลา 2 วัน
รับได้ ท่าน
ราคา บาท
วันที่เดินทาง(รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)รหัส CM 3 DD โปรแกรมเที่ยวภาคเหนือ แพคเกจท่องเที่ยวเชียงใหม่ เที่ยวฟาร์มกล้วยไม้แม่ริม 2วัน1คืน สายการบินนกแอร์ ทัวร์เชียงใหม่ ท่องเที่ยวดอยอ่างขาง
ระยะเวลา 2 วัน
รับได้ ท่าน
ราคา บาท
วันที่เดินทาง(รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)

รหัส CM 3 PG โปรแกรมท่องเที่ยวดอยอ่างขาง แพคเกจท่องเที่ยวเชียงใหม่ 2วัน1คืน สายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวเชียงใหม่ราคาถูก ทัวร์ฟาร์มผีเสื้อแม่ริม
ระยะเวลา 2 วัน
รับได้ ท่าน
ราคา บาท
วันที่เดินทาง(รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)รหัส CM 3 TG บริษัทท่องเที่ยวเชียงใหม่ราคาถูก แพคเกจเที่ยวเชียงใหม่ราคาประหยัด แพคเกจทัวร์ดอยอินทนนท์ราคาถูก 2วัน1คืน การบินไทยจากกทม
ระยะเวลา 2 วัน
รับได้ ท่าน
ราคา บาท
วันที่เดินทาง(รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)รหัส CM 3 A แพคเกจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ โปรแกรมทัวร์ดอยอ่างขางราคาถูก 2วัน 1คืน รับสนามบินเชียงใหม่ ทัวร์เชียงใหม่ราคาถูก
ระยะเวลา 2 วัน
รับได้ ท่าน
ราคา บาท
วันที่เดินทาง(รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)รหัส CM 4 FD โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงใหม่ราคาถูก แพคเกจทัวร์เชียงใหม่ 2วัน 1คืน สายการบินแอร์เอเชีย จากกทม.
ระยะเวลา 2 วัน
รับได้ ท่าน
ราคา บาท
วันที่เดินทาง(รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)รหัส CM 4 DD บริษัททัวร์เชียงใหม่ แพคเกจท่องเที่ยวเชียงใหม่ 2วัน1คืนสายการบินนกแอร์ จากกทม.แพคเกจท่องเที่ยวม่อนแจ่ม โปรแกรมท่องเที่ยวฟาร์มผีเสื้อแม่ริม
ระยะเวลา 2 วัน
รับได้ ท่าน
ราคา บาท
วันที่เดินทาง(รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)รหัส CM 4 PG แพคเกจทัวร์ดอยอ่างขาง ทัวร์ม่อนแจ่ม บริษัททัวร์เชียงใหม่ 2วัน1คืนสายการบิน บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวฟาร์มผีเสื้อและกล้วยไม้แม่ริมเชียงใหม่
ระยะเวลา 2 วัน
รับได้ ท่าน
ราคา บาท
วันที่เดินทาง(รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)รหัส CM 4 TGโปรแกรมทัวร์ดอยอ่างขาง แพคเกจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ทัวร์ม่อนแจ่ม 2วัน1คืน การบินไทย จากกทม. เที่ยวพระธาตุดอยสุเทพ
ระยะเวลา 2 วัน
รับได้ ท่าน
ราคา บาท
วันที่เดินทาง(รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)


รหัส CM 4 A แพคเกจเที่ยวเชียงใหม่ โปรแกรมทัวร์ภาคเหนือราคาถูก 2 วัน1คืน รับสนามบินเชียงใหม่ ทัวร์ดอยสุเทพ เที่ยวตลาดวโรรส
ระยะเวลา 2 วัน
รับได้ ท่าน
ราคา บาท
วันที่เดินทาง(รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)รหัส CM 5 FD โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ ทัวร์ดอยอินทนนนท์  2วัน 1คืน สายการบินแอร์เอเชีย ท่องเที่ยวปางช้างแม่สา เที่ยวพระธาตุดอยสุเทพ
ระยะเวลา 2 วัน
รับได้ ท่าน
ราคา บาท
วันที่เดินทาง(รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)รหัส CM 5 DD โปรแกรมเที่ยวภาคเหนือราคาถูก แพคเกจท่องเที่ยวเชียงใหม่ 2วัน1คืน สายการบินนกแอร์ จากกทม. โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ ทัวร์เชียงใหม่ราคาถูก
ระยะเวลา 2 วัน
รับได้ ท่าน
ราคา บาท
วันที่เดินทาง(รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)รหัส CM 5 PG แพคเกจทัวร์เชียงใหม่ ทัวร์ดอยอินทนนท์  2วัน1คืน สายการบินบางกอกแอร์เวย์ โปรแกรมท่องเที่ยวปางช้างแม่สา ท่องเที่ยวภาคเหนือราคาถูก
ระยะเวลา 2 วัน
รับได้ ท่าน
ราคา บาท
วันที่เดินทาง(รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)รหัส CM 5 TG แพคเกจทัวร์เชียงใหม่ราคาถูก โปรแกรมท่องเที่ยวดอยอินทนนท์ 2วัน1คืน การบินไทย ท่องเที่ยวพระธาตุดอยสุเทพ
ระยะเวลา 2 วัน
รับได้ ท่าน
ราคา บาท
วันที่เดินทาง(รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)รหัส CM 5 A แพคเกจท่องเที่ยวพระธาตุดอยสุเทพ 2วัน1คืน รับสนามบินเชียงใหม่ โปรแกรมทัวร์ดอยอินทนนท์ บริษัททัวร์เชียงใหม่ เที่ยวปางช้างแม่สาเชียงใหม่
ระยะเวลา 2 วัน
รับได้ ท่าน
ราคา บาท
วันที่เดินทาง(รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)รหัส CM 6 FD บริษัทท่องเที่ยวเชียงใหม่ราคาถูก  โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ แพคเกจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ 2วัน 1คืน ทัวร์ดอยปุย ท่องเที่ยวสวนส้มฝาง
ระยะเวลา 2 วัน
รับได้ ท่าน
ราคา บาท
วันที่เดินทาง(รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)รหัส CM 6 DD แพคเกจทัวร์เชียงใหม่ราคาถูก 2วัน 1คืน สายการบินนกแอร์ ทัวร์ดอยอ่างขาง โปรแกรมทัวร์ดอยอินทนนท์
ระยะเวลา 2 วัน
รับได้ ท่าน
ราคา บาท
วันที่เดินทาง(รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)


รหัส CM 6 PG บริษัททัวร์เชียงใหม่ราคาถูก แพคเกจท่องเที่ยวเชียงใหม่ ทัวร์ดอยอ่างขาง 2วัน1คืน สายการบินบางกอกแอร์เวย์ โปรแกรมทัวร์ดอยอินทนนท์
ระยะเวลา 2 วัน
รับได้ ท่าน
ราคา บาท
วันที่เดินทาง(รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)รหัส CM 6 TG แพคเกจทัวร์ดอยอ่างขาง  บริษัททัวร์เชียงใหม่ราคาถูก โปรแกรมทัวร์ดอยอินทนนท์ 2วัน1คืน การบินไทย
ระยะเวลา 2 วัน
รับได้ ท่าน
ราคา บาท
วันที่เดินทาง(รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)
รหัส CM 6 A โปรแกรมท่องเที่ยวภาคเหนือ แพคเกจทัวร์เชียงใหม่ 2วัน1คืน รับสนามบินเชียงใหม่ ท่องเที่ยวเชียงใหม่ดอยสุเทพ ทัวร์ดอยปุยราคาถูก
ระยะเวลา 2 วัน
รับได้ ท่าน
ราคา บาท
วันที่เดินทาง(รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)รหัส CM 7 FD แพคเกจท่องเที่ยวดอยอินทนนท์ โปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวเชียงใหม่  2วัน1คืน สายการบินแอร์เอเชีย ทัวร์ม่อนแจ่ม
ระยะเวลา 2 วัน
รับได้ ท่าน
ราคา บาท
วันที่เดินทาง(รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)รหัส CM 7 DD โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงใหม่ ทัวร์ม่อนแจ่ม แพคเกจทัวร์เชียงใหม่ราคาถูก บริษัททัวร์เชียงใหม่ 2วัน1คืน สายการบินนกแอร์
ระยะเวลา 2 วัน
รับได้ ท่าน
ราคา บาท
วันที่เดินทาง(รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)รหัส CM 7 PG บริษัททัวร์เชียงใหม่ราคาถูกทัวร์ดอยอินทนนท์ 2วัน 1คืน บางกอกแอร์เวย์ ท่องเที่ยวฟาร์มผีเสื้อแม่ริม โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ ทัวร์ม่อนแจ่ม
ระยะเวลา 2 วัน
รับได้ ท่าน
ราคา บาท
วันที่เดินทาง(รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)

 
รหัส CM 7 TGแพคเกจท่องเที่ยวเชียงใหม่ 2วัน1คืน การบินไทย บริษัททัวร์เชียงใหม่ ทัวร์ม่อนแจ่ม ทัวร์ดอยอินทนนท์ โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่
ระยะเวลา 2 วัน
รับได้ ท่าน
ราคา บาท
วันที่เดินทาง(รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)รหัส CM 7 A ทัวร์ดอยอินทนนท์ ทัวร์ม่อนแจ่ม โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ แพคเกจทัวร์เชียงใหม่ 2วัน1คืน รับสนามบินเชียงใหม่ ทัวร์เชียงใหม่ราคาถูกระยะเวลา 2 วัน
รับได้ ท่าน
ราคา บาท
วันที่เดินทาง(รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)รหัส CM 8 FD แพคเกจท่องเที่ยวม่อนแจ่ม แพคเกจทัวร์เชียงใหม่บวกทัวร์ปาย 2วัน 1คืน สายการบินแอร์เอเชีย โปรแกรมทัวร์ปายราคาถูก
ระยะเวลา 2 วัน
รับได้ ท่าน
ราคา บาท
วันที่เดินทาง(รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)รหัส CM 8 DD บริษัททัวร์เชียงใหม่ แพคเกจทัวร์เชียงใหม่บวกทัวร์ปาย 2วัน1คืน สายการบินนกแอร์ ท่องเที่ยวคอฟฟี่อินเลิฟ บริษัทท่องเที่ยวปาย ทัวร์ปายราคาถูก
ระยะเวลา 2 วัน
รับได้ ท่าน
ราคา บาท
วันที่เดินทาง(รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)รหัส CM 8 PG แพคเกจทัวร์เชียงใหม่ โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่บวกทัวร์ปาย ทัวร์ปายราคาถูก 2วัน1คืน บางกอกแอร์เวย์ ท่องเที่ยวม่อนแจ่ม ท่องเที่ยวห้วยน้ำดัง
ระยะเวลา 2 วัน
รับได้ ท่าน
ราคา บาท
วันที่เดินทาง(รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)
รหัส CM 8 TG แพคเกจทัวร์เชียงใหม่บวกทัวร์ปาย  ท่องเที่ยวม่อนแจ่ม 2วัน 1คืน การบินไทย จากกทม.ท่องเที่ยวคอฟฟี่อินเลิฟ ทัวร์ปายราคาถูก
ระยะเวลา 2 วัน
รับได้ ท่าน
ราคา บาท
วันที่เดินทาง(รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)รหัส CM 8 A โปรแกรมทัวร์ปาย 2วัน1คืน รับสนามบินเชียงใหม่ ทัวร์หมู่บ้านสันติชล ทัวร์เชียงใหม่ราคาถูก ท่องเที่ยวม่อนแจ่ม
ระยะเวลา 2 วัน
รับได้ ท่าน
ราคา บาท
วันที่เดินทาง(รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)รหัส CM 9 FD แพคเกจท่องเที่ยวเชียงใหม่ เที่ยวเชียงใหม่ราคาถูก ทัวร์ดอยอ่างขาง ทัวร์ดอยผ้าห่มปก 2วัน1คืน สายการบินแอร์เอเชีย
ระยะเวลา 2 วัน
รับได้ ท่าน
ราคา บาท
วันที่เดินทาง(รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)รหัส CM 9 DD เที่ยวเชียงใหม่ราคาถูก  แพคเกจท่องเที่ยวพระธาตุดอยสุเทพ โปรแกรมทัวร์ดอยผ้าห่มปก 2วัน1คืน สายการบินนกแอร์ ทัวร์ดอยอ่างขาง
ระยะเวลา 2 วัน
รับได้ ท่าน
ราคา บาท
วันที่เดินทาง(รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)รหัส CM 9 PG ทัวร์เชียงใหม่ ดอยฟ้าห่มปก น้ำพุร้อน ดอยอ่างขางบ้านขอบด้ง สวน 80 สวนบอนไซ พระธาตุดอยสุเทพ ตลาดวโรรส 2 วัน 1 คืน เริ่มจาก สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน บางกอกแอร์เวย์
ระยะเวลา 2 วัน
รับได้ ท่าน
ราคา บาท
วันที่เดินทาง(รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)รหัส CM 9 TG เที่ยวเชียงใหม่ราคาถูก  ทัวร์ดอยผ้าห่มปก เที่ยวเชียงใหม่บวกดอยอ่างขาง 2วัน1คืน โดยการบินไทยราคาถูก ท่องเที่ยวพระธาตุดอยสุเทพ
ระยะเวลา 2 วัน
รับได้ ท่าน
ราคา บาท
วันที่เดินทาง(รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)รหัส CM 9 A ทัวร์ดอยอ่างขาง โปรแกรมทัวร์ภาคเหนือ 2วัน1คืน เที่ยวเชียงใหม่ราคาถูก   รับสนามบินเชียงใหม่ เที่ยวบ้านขอบด้ง ท่องเที่ยวพระธาตุดอยสุเทพ
ระยะเวลา 2 วัน
รับได้ ท่าน
ราคา บาท
วันที่เดินทาง(รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา) 

TCM 210 FD ทัวร์ปายราคาถูก ทัวร์เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน เริ่มจาก กทม. โดยสายการบินแอร์เอเชีย ทัวร์ม่อนแจ่ม เที่ยวดอยอินทนนท์
จุดเด่นของโปรแกรม : เที่ยวดอยอินทนนท์ ปาย ม่อนแจ่ม แบบจุใจ
ระยะเวลา 3 วัน
รับได้ 10 ท่าน
ราคา บาท
วันที่เดินทางTCM 210 A ทัวร์ม่อนแจ่ม แพคเกจทัวร์เชียงใหม่ โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ ท่องเที่ยวดอยอินทนนท์ 3 วัน 2 คืน เริ่มจากสนามบินเชียงใหม่
จุดเด่นของโปรแกรม : เที่ยวดอยอินทนนท์ ปาย ม่อนแจ่ม แบบจุใจ
ระยะเวลา 3 วัน
รับได้ 10 ท่าน
ราคา บาท
วันที่เดินทางTCM 211 FD แพคเกจทัวร์เชียงใหม่ โปรแกรมท่องเที่ยวดอยอินทนนท์ 3 วัน 2 คืน สายการบินแอร์เอเชีย ทัวร์ม่อนแจ่ม โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ เที่ยวเวียงกุมกาม
เริ่มจากสนามบินดอนเมือง โดยสายการบินแอร์เอเชีย
จุดเด่นของโปรแกรม : เที่ยวดอยอินทนนท์ ชมจุดชมวิวม่อนแจ่ม สัมผัสบรรยากาศเมืองใต้พิภพเวียงกุมกาม
ระยะเวลา 3 วัน
รับได้ 10 ท่าน
ราคา บาท
วันที่เดินทาง


TCM 211 A ท่องเที่ยวดอยอินทนนท์ แพคเกจทัวร์ม่อนแจ่ม โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน รถตู้ รับสนามบินเชียงใหม่ เที่ยวพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์
จุดเด่นของโปรแกรม : เที่ยวดอยอินทนนท์ ชมจุดชมวิวม่อนแจ่ม สัมผัสบรรยากาศเมืองใต้พิภพเวียงกุมกาม
ระยะเวลา 3 วัน
รับได้ 10 ท่าน
ราคา บาท
วันที่เดินทาง

 

TCM 212 FD ทัวร์เชียงใหม่ราคาถูก ทัวร์ดอยอินทนนท์ แพคเกจทัวร์เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน จากกทม. ทัวร์ดอยอ่างขาง และชมดอกไม้เมืองหนาวที่ดอยอ่างขาง
เริ่มจากสนามบินดอนเมือง กทม. โดยสายการบินแอร์เอเชีย
จุดเด่นของโปรแกรม : ได้เที่ยวดอยอินทนนท์ แบบจุใจ และชมดอกไม้เมืองเหนือที่ดอยอ่างขาง และพักบนดอยอ่างขาง
ระยะเวลา 3 วัน
รับได้ 10 ท่าน
ราคา บาท
วันที่เดินทาง


TCM 212 A ทัวร์เชียงใหม่ราคาถูก 3 วัน 2 คืนเริ่มสนามบินเชียงใหม่ แพคเกจทัวร์เชียงใหม่ ทัวร์ดอยอ่างขาง เที่ยวดอยอินทนนท์
เริ่มจากสนามบินเชียงใหม่
จุดเด่นของโปรแกรม : ได้เที่ยวดอยอินทนนท์ แบบจุใจ และชมดอกไม้เมืองเหนือที่ดอยอ่างขาง และพักบนดอยอ่างขาง
ระยะเวลา 3 วัน
รับได้ 10 ท่าน
ราคา บาท
วันที่เดินทาง

 

TCM 213 FD โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ บริษัททัวร์เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน ท่องเที่ยวดอยอินทนนท์ เที่ยวเวียงกุมกาม เที่ยวปางช้างแม่ตะมาน
เริ่มจากสนามบินดอนเมือง โดยสายการบินแอร์เอเซีย
จุดเด่นของโปรแกรม : เที่ยวดอยอินทนนท์สุดคุ้ม นมัสการพระธาตุดอยสุเทพ
ระยะเวลา 3 วัน
รับได้ 10 ท่าน
ราคา บาท
วันที่เดินทาง


TCM 213 A โปรแกรมเที่ยวเวียงกุมกาม โปรแกรมท่องเที่ยวดอยอินทนนท์ บริษัททัวร์เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน ท่องเที่ยวพระธาตุดอยสุเทพ
เริ่มจากสนามบินเชียงใหม่ โดยรถตู้
จุดเด่นของโปรแกรม : เที่ยวดอยอินทนนท์สุดคุ้ม นมัสการพระธาตุดอยสุเทพ
ระยะเวลา 3 วัน
รับได้ 10 ท่าน
ราคา บาท
วันที่เดินทาง


 

TCM 214 FD โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ แพคเกจทัวร์ดอยอินทนนท์ 3 วัน 2 คืน สายการบินแอร์เอเชีย จาก กทม. ท่องเที่ยวดอยอ่างขาง  เที่ยวปางช้างแม่สา
เริ่มจากสนามบินดอนเมือง โดยสายการบินแอร์เอเชีย
จุดเด่นของโปรแกรม: เที่ยวดอยอินทนนท์ เที่ยวดอยอ่างขาง ชมการแสดงช้างที่ปางช้างแม่สา
ระยะเวลา 3 วัน
รับได้ 10 ท่าน
ราคา บาท
วันที่เดินทาง


TCM 214 A ทัวร์ดอยอินทนนท์ ท่องเที่ยวดอยอ่างขาง โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน รับสนามบินเชียง ชมจุดชมวิวขอบด้ง เที่ยวน้ำตกวชิรธาร
จุดเด่นของโปรแกรม : เที่ยวดอยอินทนนท์ เที่ยวดอยอ่างขาง ชมการแสดงช้างที่ปางช้างแม่สา
ระยะเวลา 3 วัน
รับได้ 10 ท่าน
ราคา บาท
วันที่เดินทาง


TCM 215 FD ท่องเที่ยวสามเหลี่ยมทองคำ โปรแกรมดอยแม่สลอง ทัวร์ดอยตุง แพคเกจทัวร์เชียงใหม่ ทัวร์แม่สาย 3 วัน 2 คืน แอร์เอเชีย
เริ่มจากสนามบินดอนเมือง โดยสายการบินแอร์เอเชีย
จุดเด่นของโปรแกรม : เที่ยวดอยอินทนนท์ ชมดอกไม้เมืองหนาวดอยแม่สลอง ช้อปปิ้งตลาดชายแดนแม่สาย
ระยะเวลา 3 วัน
รับได้ 10 ท่าน
ราคา บาท
วันที่เดินทาง


TCM 215 A แพคเกจทัวร์ดอยอินทนนท์ โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ โปรแกรมดอยแม่สลอง ทัวร์ดอยตุง 3 วัน 2 คืน รับสนามบินเชียงใหม่ราคาถูก
เริ่มจาก
สนามบินเชียงใหม่
จุดเด่นของโปรแกรม : เที่ยวดอยอินทนนท์ ชมดอกไม้เมืองหนาวดอยแม่สลอง ช้อปปิ้งตลาดชายแดนแม่สาย
ระยะเวลา 3 วัน
รับได้ 10 ท่าน
ราคา บาท
วันที่เดินทาง


 

TCM 216 FD โปรแกรมทัวร์เชียงราย ทัวร์ดอยแม่สลอง   ทัวร์แม่สาย ทัวร์ภูชี้ฟ้า 3วัน 2คืน สายการบินแอร์เอเชีย เทียวบ่อสร้างเชียงใหม่
เริ่มจากสนามบินดอนเมือง โดยสายการบินแอร์เอเชีย
จุดเด่นของโปรแกรม : เที่ยว 5 ดอยสุดคุ้ม นอนภูชี้ฟ้า สัมผัสบรรยากาศหนาวเย็น
ระยะเวลา 3 วัน
รับได้ 10 ท่าน
ราคา บาท
วันที่เดินทาง


TCM 216 A ทัวร์ภูชี้ฟ้า แพคเกจทัวร์เชียงราย ทัวร์ดอยแม่สลอง   3วัน 2คืน รับสนามบินเชียงใหม่ ท่องเที่ยวแม่สายราคาถูก เที่ยววัดร่องขุ่น
เริ่มจากสนามบินเชียงราย
จุดเด่นของโปรแกรม : เที่ยว 5 ดอยสุดคุ้ม นอนภูชี้ฟ้า สัมผัสบรรยากาศหนาวเย็น
ระยะเวลา 3 วัน
รับได้ 10 ท่าน
ราคา บาท
วันที่เดินทาง


TCM 218 FD ทัวร์ดอยแม่สลอง แพคเกจทัวร์ดอยอินทนนท์ โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน สายการบินแอร์เอเชีย ทัวร์ใส่บาตรพระขี่ม้าที่วัดป่าอาชาทอง
เริ่มจาก สนามบินดอนเมือง โดยสายการบินแอร์เอเชีย
จุดเด่นของโปรแกรม : เที่ยวดอยอินทนนท์จุใจ พักดอยอ่างขางสัมผัสอากาศเย็น ชมดอกไม้เมืองหนาวที่ดอยแม่สลอง ใส่บาตร พระขี่ม้า
ระยะเวลา 3 วัน
รับได้ 10 ท่าน
ราคา บาท
วันที่เดินทาง


TCM 218 A ทัวร์ดอยอินทนนท์ ทัวร์ดอยแม่สลอง โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ เที่ยวดอยอินทนนท์ 3 วัน 2 คืน รับสนามบินเชียงราย ท่องเที่ยวดอยอ่างขางราคาถูก
เริ่มจาก สนามบินเชียงราย
จุดเด่นของโปรแกรม : เที่ยวดอยอินทนนท์ พักดอยอ่างขาง ชมดอกไม้เมืองหนาวที่ดอยแม่สลอง ใส่บาตร พระขี่ม้า
ระยะเวลา 3 วัน
รับได้ 10 ท่าน
ราคา บาท
วันที่เดินทาง


TCM 220 FD ทัวร์เชียงใหม่ ท่องเที่ยวดอยอินทนนท์ ทัวร์ดอยอ่างขาง ท่องเที่ยวเวียงกุมกาม  3 วัน 2 คืน สายการบินแอร์เอเชีย ท่องเที่ยวพระธาตุดอยสุเทพ
เริ่มจากสนามบินดอนเมือง
โดยสายการบินแอร์เอเซีย
จุดเด่นของโปรแกรม : เที่ยวไฮไลท์ 3 ดอย ดอยสุเทพ ดอยอินทนนท์ ดอยอ่างขาง
ระยะเวลา 3 วัน
รับได้ 10 ท่าน
ราคา บาท
วันที่เดินทาง


TCM 220 A ทัวร์เชียงใหม่ แพคเกจทัวร์เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน รับสนามบินเชียงใหม่ ทัวร์ดอยอ่างขาง ท่องเที่ยวเวียงกุมกาม เที่ยวคุ้มขันโตก
เริ่มจากสนามบินเชียงใหม่
จุดเด่นของโปรแกรม : เที่ยวไฮไลท์ 3 ดอย ดอยสุเทพ ดอยอินทนนท์ ดอยอ่างขาง
ระยะเวลา 3 วัน
รับได้ 10 ท่าน
ราคา บาท
วันที่เดินทาง


TCM 220 ทัวร์ดอยอ่างขาง เริ่มจาก กทม. โดยรถตู้ ทัวร์ดอยอินทนนท์ ท่องเที่ยวเวียงกุมกาม เที่ยวคุ้มขันโตก โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่
จุดเด่นของโปรแกรม : เที่ยวไฮไลท์ 3 ดอย ดอยสุเทพ ดอยอินทนนท์ ดอยอ่างขาง
ระยะเวลา 5 วัน
รับได้ 10 ท่าน
ราคา บาท
วันที่เดินทางสำนักงาน สไมล์ไทยทัวร์ Smile Thai Tour

สำนักงานใหญ่ กรุงเทพเเละปริมณฑล
98/22 หมู่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
โทร : 02-8139228 ,02-4290523,
02-4290545,02-4290553,
เเฟ็กซ์ : 02,8139227
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก

 

สาขาพัทยา
583/13หมู่ที่ 4 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
โทร 038-221498
เเฟ็กซ์ 038-221498
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก

 

สาขาสระแก้ว อรัญประเทศ
214/455 หมู่ที่ 1ตำบล บ้านด่าน อำเภอ อรัญประเทศ จังหวัด สระแก้ว 27120
โทร 037-424954
Fax : 037-424954
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก

 

สาขาช่องเม็ก
409/413 หมู่ที่ 3 ต.ช่องเม็ก อ. สิรินธร
จ.อุบลราชธานี 34350
โทร 045-210725
Fax : 045-252724
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก

 

สาขา เชียงราย
376/1 ม.3 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
โทร 053-791700
เเฟกซ์ 053-791700
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก

 

สำนักงานปากเซ สปป.ลาว
บริษัทนครโชคชัยทราเวล จำกัด(ในเครือสไมล์ไทย)
Lak 13 Ban.Chokamnuay Pakse Champasak Lao PDR.
โทร: +8562059217515
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก

 

สำนักงานเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา
Goden Thai Cambodia Traval Co., Ltd (ในเครือสไมล์ไทย)
Borei Arcade No B32, National Road No 6, Krous Village,Sangkat Svay Dangkum,Siem Reap City.
โทร: +850317799994
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก

 

สำนักงานในประเทศเวียดนาม
31 Nguyen Thai Binh,P.04.Q.Tan Binh
โทร: +84977943744
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.