ประวัติศาสตร์

ภูมิประเทศ

ภูมิอากาศ

วัฒนธรรมประเพณี

มณฑลต่างๆในปนะเทศจีน

1.นครเชี่ยงไฮ้

2.นครฉงชิ่ง

3.มณฑลยูนนาน

4.มณฑลไหหลำ

5.มณฑลกวางตุ้ง


 

โปรแกรมทัวร์เเนะนำ