CM 210 โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ บริษัททัวร์เชียงใหม่ราคาถูก 2วัน1คืน โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงใหม่ จากกทมรถตู้ ท่องเที่ยวพระธาตุดอยสุเทพ ทัวร์ดอยอินทนนท์

CM 211 เที่ยวดอยอ่างขาง ทัวร์โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ ทัวร์ดอยอินทนนท์ เที่ยวน้ำตกวชิรธาร 2วัน1คืน รถตู้ ท่องเที่ยวบ้านขอบด้ง

CM 212 โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ ทัวร์ดอยสุเทพ แพคเกจท่องเที่ยวเชียงใหม่ แพคเกจเที่ยวเชียงใหม่ 2วัน1คืน รถตู้

CM 213 ทัวร์ทัวร์เชียงใหม่ โปรแกรม เที่ยวเชียงใหม่ เที่ยวพระธาตุดอยสุเทพ 2วัน1คืน จากกทม. รถตู้

CM 214 โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ บริษัททัวร์เชียงใหม่ ท่องเที่ยวดอยสุเทพ เที่ยวตลาดวโรรส ทัวร์น้ำตกแม่กลาง 2วัน1คืน จากกทม. รถตู้

CM 215 ท่องเที่ยวดอยอินทนนท์ แพคเกจท่องเที่ยวเชียงใหม่ บริษัททัวร์เชียงใหม่ 2วัน1คืน รถตู้ เที่ยวถ้ำเชียงดาว

CM 216 ทัวร์เชียงใหม่ราคาถูก เที่ยวปาย แพคเกจเที่ยวเชียงใหม่ เที่ยวฟาร์มผีเสื้อแม่ริม 2วัน1คืน รถตู้ โปรแกรมเที่ยวดอยอินทนนท์

CM 217 ทัวร์ม่อนแจ่มราคาถูก โปรแกรมท่องเที่ยวปาย เที่ยวคอฟฟี่อินเลิฟ 2วัน1คืน รถตู้ เที่ยวน้ำพุร้อนท่าปาย

CM 218 แพคเกจเที่ยวเชียงใหม่ โปรแกรมท่องเที่ยวดอยอ่างขางราคาถูก โปรแกรมท่องเที่ยวดอยอ่างขาง 2วัน1คืน ท่องเที่ยวดอยผ้าห่มปก เที่ยวสวนกุหลาบอังกฤษ

TCM 210 ท่องเที่ยวคอฟฟี่อินเลิฟ บริษัททัวร์เชียงใหม่ โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ ท่องเที่ยวดอยอินทนนท์ 3วัน2คืน รถตู้ เที่ยวน้ำตกวชิรธาร

TCM 211 ทัวร์เชียงใหม่ แพคเกจเที่ยวเชียงใหม่ ทัวร์เชียงใหม่ 3วัน2คืน รถตู้ ทัวร์ดอยอินทนนท์ เที่ยวม่อนแจ่ม เที่ยวพระธาตุดอยสุเทพ

TCM 212 ทัวร์เชียงใหม่ แพคเกจทัวร์ดอยอินทนนท์ ท่องเที่ยวพระธาตุดอยสุเทพ 3วัน2คืน รถตู้ เที่ยวดอยอ่างขาง ท่องเที่ยวถ้ำเชียงดาว

TCM 213 ทัวร์ดอยอินทนนท์ราคาถูก แพคเกจทัวร์ปางช้างแม่ตะมาน โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงใหม่ 3วัน2คืน รถตู้ เที่ยวเวียงกุมกาม

TCM 214 โปรแกรมท่องเที่ยวดอยอินทนนท์ ทัวร์เชียงใหม่ ท่องเที่ยวดอยอินทนนท์ ช้อปปิ้งตลาดวโรรสราคาถูก

TCM 215 ทัวร์ดอยแม่สลอง แพคเกจท่องเที่ยวสามเหลี่ยมท่องคำ เที่ยวเชียงใหม่บวกเชียงรายราคาถูก 3วัน2คืน จากกทม รถตู้ เที่ยวพระธาตุดอยสุเทพ

TCM 216 แพคเกจทัวร์เชียงใหม่ บริษัททัวร์เชียงใหม่ ทัวร์เชียงราย ทัวร์ดอยตุง เที่ยววัดร่องขุ่น 3วัน2คืน ท่องเที่ยวแม่สายราคาถูก

TCM 217 ทัวร์วัดร่องขุ่น ทัวร์ดอยเสมอดาว ทัวร์น่านราคาถูก 3วัน2คืน จากกทม. เที่ยวแม่สาย ท่องเที่ยวน่าน เที่ยวพระธาตุแช่แห้ง เที่ยวน่านราคาประหยัด

TCM 218 ทัวร์ดอยอินทนนท์ โปรแกรมท่องเที่ยวดอยแม่สลอง แพคเกจเที่ยวดอยอ่างขาง 3 วัน 2 คืน ทัวร์เชียงใหม่ เริ่มจาก กทม. รถตู้ เดินทางโดยรถตู้

TCM 219 โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ โปรแกรมทัวร์ดอยอินทนนท์ แพคเกจทัวร์เชียงใหม่ 3วัน 2คืน เดินทางโดยรถตู้ เริ่มจากกทม. ท่องเที่ยวพระธาตุดอยสุเทพ

TCM 220 ทัวร์ดอยอ่างขาง ทัวร์ดอยอินทนนท์ 3 วัน 2 คืน เริ่มจาก กทม. โดยรถตู้ ท่องเที่ยวพระธาตุดอยสุเทพ โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ราคาถูก

Cm 1FD โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ แพคเกจท่องเที่ยวดอยอินทนนท์ 2วัน1คืน สายการบินแอร์เอเชีย ท่องเที่ยวเชียงใหม่ ทัวร์พระธาตุดอยสุเทพ ทัวร์ดอยปุย

CM 1DD โปรแกรมท่องเที่ยวดอยอินทนนท์ โปรแกรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ราคาถูก ทัวร์เชียงใหม่ 2วัน1คืน สายการบินนกแอร์ ทัวร์พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์

CM 1 PG แพคเกจท่องเที่ยวเชียงใหม่ โปรแกรมท่องเที่ยวพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ 2วัน1คืน สายการบินบางกอกแอร์เวย์ บริษัททัวร์เชียงใหม่

CM 1 TG บริษัทนำเที่ยวเชียงใหม่ แพคเกจทัวร์เชียงใหม่ราคาถูก 2วัน1คืน การบินไทย เที่ยวพระธาตุดอยสุเทพ โปรแกรมทัวร์ดอยอิยทนนท์

CM 1 A แพคเกจทัวร์เชียงใหม่ราคาถูก ท่องเที่ยวดอยปุย โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ เที่ยวเชียงใหม่เริ่มรับสนามบิน

CM 2 FD ทัวร์ดอยอ่างขาง โปรแกรมทัวร์ดอยอินทนนท์ 2วัน1คืน ท่องเที่ยวเชียงใหม่ราคาถูก เที่ยวเชียงใหม่ราคาถูก

CM 2 DD โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงใหม่ ท่องเที่ยวภาคเหนือแพคเกจทัวร์เชียงใหม่ 2วัน1คืน สายการบินนกแอร์ ทัวร์เชียงใหม่ราคาถูก ทัวร์ดอยอ่างขาง

CM 2 PG ท่องเที่ยวดอยอินทนนท์ เชียงใหม่ทัวร์ แพคเกจทัวร์เชียงใหม่ ทัวร์เชียงใหม่ราคาถูก 2วัน1คืน โปรแกรมทัวร์ดอยอ่างขาง เที่ยวตลาดวโรรส

CM 2 TG แพคเกจเที่ยวเชียงใหม่ ทัวร์เชียงใหม่ 2วัน1คืน การบินไทยจากกทม. เที่ยวเชียงใหม่ราคาถูก โปรแกรมเที่ยวดอยอ่างขาง

CM 2A บริษัททัวร์เชียงใหม่ เที่ยวดอยอินทนนท์ราคาถูก โปรแกรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ 2วัน 1คืน รับสนามบินเชียงใหม่ แพคเกจทัวร์เชียงใหม่

CM 3 FD โปรแกรมเที่ยวเชียงใหม่ โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ 2วัน1คืน สายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวฟาร์มกล้วยไม้และผีเสื้อแม่ริม ท่องเที่ยวดอยอ่างขาง

CM 3DD โปรแกรมเที่ยวภาคเหนือ แพคเกจท่องเที่ยวเชียงใหม่ เที่ยวฟาร์มกล้วยไม้แม่ริม 2วัน1คืน สายการบินนกแอร์ ทัวร์เชียงใหม่ ท่องเที่ยวดอยอ่างขาง

CM 3PG โปรแกรมท่องเที่ยวดอยอ่างขาง แพคเกจท่องเที่ยวเชียงใหม่ 2วัน1คืน สายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวเชียงใหม่ราคาถูก ทัวร์ฟาร์มผีเสื้อแม่ริม

CM 3TG บริษัทท่องเที่ยวเชียงใหม่ราคาถูก แพคเกจเที่ยวเชียงใหม่ราคาประหยัด แพคเกจทัวร์ดอยอินทนนท์ราคาถูก 2วัน1คืน การบินไทยจากกทม.

CM 3A แพคเกจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ โปรแกรมทัวร์ดอยอ่างขางราคาถูก 2วัน 1คืน รับสนามบินเชียงใหม่ ทัวร์เชียงใหม่ราคาถูก

CM 4 FD โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงใหม่ราคาถูก แพคเกจทัวร์เชียงใหม่ 2วัน 1คืน สายการบินแอร์เอเชีย จากกทม.

CM 4 DD บริษัททัวร์เชียงใหม่ แพคเกจท่องเที่ยวเชียงใหม่ 2วัน1คืนสายการบินนกแอร์ จากกทม.แพคเกจท่องเที่ยวม่อนแจ่ม โปรแกรมท่องเที่ยวฟาร์มผีเสื้อแม่ริม

CM 4 PG แพคเกจทัวร์ดอยอ่างขาง ทัวร์ม่อนแจ่ม บริษัททัวร์เชียงใหม่ 2วัน1คืนสายการบิน บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวฟาร์มผีเสื้อและกล้วยไม้แม่ริมเชียงใหม่

CM 4 TG โปรแกรมทัวร์ดอยอ่างขาง แพคเกจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ทัวร์ม่อนแจ่ม 2วัน1คืน การบินไทย จากกทม. เที่ยวพระธาตุดอยสุเทพ

CM 4A แพคเกจเที่ยวเชียงใหม่ โปรแกรมทัวร์ภาคเหนือราคาถูก 2 วัน1คืน รับสนามบินเชียงใหม่ ทัวร์ดอยสุเทพ เที่ยวตลาดวโรรส

CM 5 FD โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ ทัวร์ดอยอินทนนนท์ 2วัน 1คืน สายการบินแอร์เอเชีย ท่องเที่ยวปางช้างแม่สา เที่ยวพระธาตุดอยสุเทพ

CM 5DD โปรแกรมเที่ยวภาคเหนือราคาถูก แพคเกจท่องเที่ยวเชียงใหม่ 2วัน1คืน สายการบินนกแอร์ จากกทม. โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ ทัวร์เชียงใหม่ราคาถูก

CM 5 PG แพคเกจทัวร์เชียงใหม่ ทัวร์ดอยอินทนนท์ 2วัน1คืน สายการบินบางกอกแอร์เวย์ โปรแกรมท่องเที่ยวปางช้างแม่สา ท่องเที่ยวภาคเหนือราคาถูก

CM 5 TG แพคเกจทัวร์เชียงใหม่ราคาถูก โปรแกรมท่องเที่ยวดอยอินทนนท์ 2วัน1คืน การบินไทย ท่องเที่ยวพระธาตุดอยสุเทพ

CM 5A แพคเกจท่องเที่ยวพระธาตุดอยสุเทพ 2วัน1คืน รับสนามบินเชียงใหม่ โปรแกรมทัวร์ดอยอินทนนท์ บริษัททัวร์เชียงใหม่ เที่ยวปางช้างแม่สาเชียงใหม

CM 6 FD บริษัทท่องเที่ยวเชียงใหม่ราคาถูก โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ แพคเกจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ 2วัน 1คืน ทัวร์ดอยปุย ท่องเที่ยวสวนส้มฝาง

CM 6 DD แพคเกจทัวร์เชียงใหม่ราคาถูก 2วัน 1คืน สายการบินนกแอร์ ทัวร์ดอยอ่างขาง โปรแกรมทัวร์ดอยอินทนนท์

CM 6 PG บริษัททัวร์เชียงใหม่ราคาถูก แพคเกจท่องเที่ยวเชียงใหม่ ทัวร์ดอยอ่างขาง 2วัน1คืน สายการบินบางกอกแอร์เวย์ โปรแกรมทัวร์ดอยอินทนนท์

CM 6 TG แพคเกจทัวร์ดอยอ่างขาง บริษัททัวร์เชียงใหม่ราคาถูก โปรแกรมทัวร์ดอยอินทนนท์ 2วัน1คืน การบินไทย

CM 6 A โปรแกรมท่องเที่ยวภาคเหนือ แพคเกจทัวร์เชียงใหม่ 2วัน1คืน รับสนามบินเชียงใหม่ ท่องเที่ยวเชียงใหม่ดอยสุเทพ ทัวร์ดอยปุยราคาถูก

CM 7 FD แพคเกจท่องเที่ยวดอยอินทนนท์ โปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวเชียงใหม่ 2วัน1คืน สายการบินแอร์เอเชีย ทัวร์ม่อนแจ่ม

CM 7 DD โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงใหม่ ทัวร์ม่อนแจ่ม แพคเกจทัวร์เชียงใหม่ราคาถูก บริษัททัวร์เชียงใหม่ 2วัน1คืน สายการบินนกแอร์

CM 7 PG บริษัททัวร์เชียงใหม่ราคาถูก ทัวร์ดอยอินทนนท์ 2วัน 1คืน บางกอกแอร์เวย์ ท่องเที่ยวฟาร์มผีเสื้อแม่ริม โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ ทัวร์ม่อนแจ่ม

CM 7 TG แพคเกจท่องเที่ยวเชียงใหม่ 2วัน1คืน การบินไทย บริษัททัวร์เชียงใหม่ ทัวร์ม่อนแจ่ม ทัวร์ดอยอินทนนท์ โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่

CM 7 A ทัวร์ดอยอินทนนท์ ทัวร์ม่อนแจ่ม โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ แพคเกจทัวร์เชียงใหม่ 2วัน1คืน รับสนามบินเชียงใหม่ ทัวร์เชียงใหม่ราคาถูก

CM 8 FD แพคเกจท่องเที่ยวม่อนแจ่ม แพคเกจทัวร์เชียงใหม่บวกทัวร์ปาย 2วัน 1คืน สายการบินแอร์เอเชีย โปรแกรมทัวร์ปายราคาถูก

CM 8 DD บริษัททัวร์เชียงใหม่ แพคเกจทัวร์เชียงใหม่บวกทัวร์ปาย 2วัน1คืน สายการบินนกแอร์ ท่องเที่ยวคอฟฟี่อินเลิฟ บริษัทท่องเที่ยวปาย ทัวร์ปายราคาถูก

CM 8 PG แพคเกจทัวร์เชียงใหม่ โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่บวกทัวร์ปาย ทัวร์ปายราคาถูก 2วัน1คืน บางกอกแอร์เวย์ ท่องเที่ยวม่อนแจ่ม ท่องเที่ยวห้วยน้ำดัง

CM 8 TG แพคเกจทัวร์เชียงใหม่บวกทัวร์ปาย ท่องเที่ยวม่อนแจ่ม 2วัน 1คืน การบินไทย จากกทม.ท่องเที่ยวคอฟฟี่อินเลิฟ ทัวร์ปายราคาถูก

CM 8 A โปรแกรมทัวร์ปาย 2วัน1คืน รับสนามบินเชียงใหม่ ทัวร์หมู่บ้านสันติชล ทัวร์เชียงใหม่ราคาถูก ท่องเที่ยวม่อนแจ่ม

CM 9 FD แพคเกจท่องเที่ยวเชียงใหม่ เที่ยวเชียงใหม่ราคาถูก ทัวร์ดอยอ่างขาง ทัวร์ดอยผ้าห่มปก 2วัน1คืน สายการบินแอร์เอเชีย

CM 9 DD เที่ยวเชียงใหม่ราคาถูก แพคเกจท่องเที่ยวพระธาตุดอยสุเทพ โปรแกรมทัวร์ดอยผ้าห่มปก 2วัน1คืน สายการบินนกแอร์ ทัวร์ดอยอ่างขาง

CM 9 TG เที่ยวเชียงใหม่ราคาถูก ทัวร์ดอยผ้าห่มปก เที่ยวเชียงใหม่บวกดอยอ่างขาง 2วัน1คืน โดยการบินไทยราคาถูก ท่องเที่ยวพระธาตุดอยสุเทพ

CM 9 A ทัวร์ดอยอ่างขาง โปรแกรมทัวร์ภาคเหนือ 2วัน1คืน เที่ยวเชียงใหม่ราคาถูก รับสนามบินเชียงใหม่ เที่ยวบ้านขอบด้ง ท่องเที่ยวพระธาตุดอยสุเทพ

TCM 210 FD ทัวร์ปายราคาถูก ทัวร์เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน เริ่มจาก กทม. โดยสายการบินแอร์เอเชีย ทัวร์ม่อนแจ่ม เที่ยวดอยอินทนนท์

TCM 210 A ทัวร์ม่อนแจ่ม แพคเกจทัวร์เชียงใหม่ โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ ท่องเที่ยวดอยอินทนนท์ 3 วัน 2 คืน เริ่มจากสนามบินเชียงใหม่

TCM 211 FD แพคเกจทัวร์เชียงใหม่ โปรแกรมท่องเที่ยวดอยอินทนนท์ 3 วัน 2 คืน สายการบินแอร์เอเชีย ทัวร์ม่อนแจ่ม โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ เที่ยวเวียงกุมกาม

TCM 211 A ท่องเที่ยวดอยอินทนนท์ แพคเกจทัวร์ม่อนแจ่ม โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน รถตู้ รับสนามบินเชียงใหม่ เที่ยวพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์

TCM 212 FD ทัวร์เชียงใหม่ราคาถูก ทัวร์ดอยอินทนนท์ แพคเกจทัวร์เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน จากกทม. ทัวร์ดอยอ่างขาง และชมดอกไม้เมืองหนาวที่ดอยอ่างขาง

TCM 212 A ทัวร์เชียงใหม่ราคาถูก 3 วัน 2 คืนเริ่มสนามบินเชียงใหม่ แพคเกจทัวร์เชียงใหม่ ทัวร์ดอยอ่างขาง เที่ยวดอยอินทนนท์

TCM 213 FD โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ บริษัททัวร์เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน ท่องเที่ยวดอยอินทนนท์ เที่ยวเวียงกุมกาม เที่ยวปางช้างแม่ตะมาน

TCM 213 A โปรแกรมเที่ยวเวียงกุมกาม โปรแกรมท่องเที่ยวดอยอินทนนท์ บริษัททัวร์เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน ท่องเที่ยวพระธาตุดอยสุเทพ

TCM 214 FD โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ แพคเกจทัวร์ดอยอินทนนท์ 3 วัน 2 คืน สายการบินแอร์เอเชีย จาก กทม. ท่องเที่ยวดอยอ่างขาง เที่ยวปางช้างแม่สา

TCM 214 A ทัวร์ดอยอินทนนท์ ท่องเที่ยวดอยอ่างขาง โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน รับสนามบินเชียง ชมจุดชมวิวขอบด้ง เที่ยวน้ำตกวชิรธาร

TCM 215 FD ท่องเที่ยวสามเหลี่ยมทองคำ โปรแกรมดอยแม่สลอง ทัวร์ดอยตุง แพคเกจทัวร์เชียงใหม่ ทัวร์แม่สาย 3 วัน 2 คืน แอร์เอเชีย

TCM 215 A แพคเกจทัวร์ดอยอินทนนท์ โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ โปรแกรมดอยแม่สลอง ทัวร์ดอยตุง 3 วัน 2 คืน รับสนามบินเชียงใหม่ราคาถูก

TCM 216 FD โปรแกรมทัวร์เชียงราย ทัวร์ดอยแม่สลอง ทัวร์แม่สาย ทัวร์ภูชี้ฟ้า 3วัน 2คืน สายการบินแอร์เอเชีย เทียวบ่อสร้างเชียงใหม่

TCM 216 A ทัวร์ภูชี้ฟ้า แพคเกจทัวร์เชียงราย ทัวร์ดอยแม่สลอง 3วัน 2คืน รับสนามบินเชียงใหม่ ท่องเที่ยวแม่สายราคาถูก เที่ยววัดร่องขุ่น

TCM 218 FD ทัวร์ดอยแม่สลอง แพคเกจทัวร์ดอยอินทนนท์ โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน สายการบินแอร์เอเชีย ทัวร์ใส่บาตรพระขี่ม้าที่วัดป่าอาชาทอง

TCM 218 A ทัวร์ดอยอินทนนท์ ทัวร์ดอยแม่สลอง โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ เที่ยวดอยอินทนนท์ 3 วัน 2 คืน รับสนามบินเชียงราย ท่องเที่ยวดอยอ่างขางราคาถูก

TCM 220 FD ทัวร์เชียงใหม่ ท่องเที่ยวดอยอินทนนท์ ทัวร์ดอยอ่างขาง ท่องเที่ยวเวียงกุมกาม 3 วัน 2 คืน สายการบินแอร์เอเชีย ท่องเที่ยวพระธาตุดอยสุเทพ

TCM 220 A ทัวร์เชียงใหม่ แพคเกจทัวร์เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน รับสนามบินเชียงใหม่ ทัวร์ดอยอ่างขาง ท่องเที่ยวเวียงกุมกาม เที่ยวคุ้มขันโตก

TCM 220 ทัวร์ดอยอ่างขาง เริ่มจาก กทม. โดยรถตู้ ทัวร์ดอยอินทนนท์ ท่องเที่ยวเวียงกุมกาม เที่ยวคุ้มขันโตก โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่

ทัวร์ดอยอินทนนท์ ทัวร์ม่อนแจ่ม โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ แพคเกจทัวร์เชียงใหม่ 2วัน1คืน รับสนามบินเชียงใหม่ ทัวร์เชียงใหม่ราคาถูก

CM 7 A ทัวร์เชียงใหม่ เที่ยวเชียงใหม่ ม่อนแจ่ม ฟาร์มผีเสื้อ ฟาร์มกล้วยไม้ ทัวร์ดอยอินทนนท์ น้ำตกวชิรธาร น้ำตกแม่กลาง น้ำตกแม่ยะ พระธาตุศรีจอมทอง 2 วัน 1 คืน เริ่มจากสนามบินเชียงใหม่

วันที่หนึ่ง เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม ฟาร์มผีเสื้อ ฟาร์มกล้วยไม้
เช้า ทีมงานให้การต้อนรับคณะทัวร์ที่สนามบินเชียงใหม่ และออกเดินทางไปเที่ยวชม บรรยากาศช่วงเช้าที่ตัวเมืองเชียงใหม่ ออกเดินทางสู่ ม่อนแจ่ม ชมวิว ชมดอกไม้เมืองหนาวกันที่ม่อนแจ่ม แหล่งท่องเที่ยวสุดฮิตของอำเภอแม่ริมเป็นจุดชมวิวที่อยู่สูงกว่า 1,300 เมตร สามารถชมวิวได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังนอกจากวิวแล้วม่อนแจ่มยังมีแปลงดอกไม้เมืองหนาวให้ชมด้วย พื้นที่โดยรอบม่อนแจ่มเป็นพื้นที่เกษตรที่ปลูกสตอบอรี่และกะหล่ำปลีเป็นส่วนใหญ่โดยทำแปลงปลูกลดหลั่นไปตามไหลเขาสวยงาม และเดินทางต่อที่ ฟาร์ผีเสื้อ สวนกล้วยไม้แม่ริม
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1)
14.00 น. จากนั้น เดินทางสู่ ดอยอินทนนท์
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น(มื้อที่ 2)และพักที่เชิงดอยอินทนนท์ ตามอัธยาศัยกับบรรยากาศเย็นๆ สบายบรรยากาศเมืองเหนือ

วันที่สอง ดอยอิทนนท์ - น้ำตกวชิรธาร –น้ำตกแม่กลาง น้ำตกแม่ยะ บ้านถวาย-ตลาดม้ง พระธาตุศรีจอมทอง
05.00 คณะออกเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เชียงใหม่ นับว่าเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทย พร้อมรับประทานอาหารเช้า(มื้อที่ 3) และเที่ยวชม บรรยากาศช่วงเช้ากับอากาศบริสุทธิ์บนยอดดอย นำคณะทุกท่านออกเดินทางกราบไหว้นมัสการพระธาตุ นภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ คำว่า “พระมหาธาตุ นภเมทนีดล”มีความหมายว่า “พระสถูปเจดีย์บรรจุพระบรมธาตุที่ยิ่งใหญ่เพียงฟ้าจดดิน” ซึงเป็นสิ่งศักดิ์ของชาวเชียงใหม่ หลังจากนั้นเดินทางต่อไปยังร้านขายของที่ระลึกค่ะ เช่น ผักผลไม้เมืองหนาว และ ของฝากที่ทำขึ้นจากไม้ ด้วยฝีมือของชาวเขา รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4) ที่ร้านอาหารโครงการหลวง
13.00 หลังอาหารมื้อกลางวันนำท่านเดินทางต่อ น้ำตก วชิรธารเที่ยวน้ำตกวชิรธาร เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ เดิมชื่อ ตาดฆ้องโยง ตัวน้ำตกอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 750 เมตร และเดินทางสู่น้ำตกแม่กลางเป็นน้ำตกในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ มีขนาดใหญ่ชั้นเดียว สูงประมาณ 100 เมตร ต้นน้ำอยู่บนดอยอินทนนท์ มีน้ำไหลตลอดปี และเดินทางต่อน้ำตกแม่ยะ เป็นน้ำตกในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ มีขนาดใหญ่และสวยงามมากแห่งหนึ่ง เพราะน้ำซึ่งไหลลงมาจากหน้าผาที่สูงชัน 280 เมตร ลงมากระทบโขดหินเป็นชั้นๆ เหมือนม่าน แล้วลงไปรวมกันที่แอ่งน้ำเบื้องล่าง น้ำใสเย็นเหมาะสำหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ นมัสการพระธาตุศรีจอมทอง นำคณะแวะเที่ยวหมู่บ้านหัตถกรรมบ้านถวาย แกะสลักไม้ ซื้อของที่ระลึก ของฝาก เช่นพวงกุญแจ ของฝากเล็กๆๆน้อย จากนั้นเดินทางแวะซื้อของฝากที่เชียงใหม่ และเดินทางเที่ยวชม ตลาดวโรรส ซื้อของฝาก จุใจ
เย็น หลังจากนั้นออกเดินทางส่งคณะ ทัวร์ทุกท่านกลับสู่ กทม. โดยสวัสดิภาพ กับความประทับใจจาก สไมล์ไทยทัวร์

อัตรานี้รวม
รถตู้ปรับอากาศ นำท่านท่องเที่ยวตามที่ระบุไว้ในรายการ
ค่า ที่พัก 1 คืน ที่เชิงดอยอินทนนท์
ค่า อาหาร 4 มื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
ค่า เข้าชม สถานที่ท่องเที่ยว
ค่าประกันอุบัติเหตุ1,000,000บาท(ตามกรมธรรม์)


โทร 02-8139228 , 02-8058800 , 02-4290553 , 02-4290545 , 02-4290523 , 086-3458363
089-5232908 089-5233165 083-3086327 , 086-3089035
แฟกซ์ 02-8139227 , 02-4290554 E-mail : sm789@hotmail.com

วิธีการจองทัวร์
โอนมัดจำเพียงท่านละ1,000บาท เท่านั้นส่วนที่เหลือสามารถนำไปชำระในวันเดินทาง
คำแนะนำในการจองทัวร์
ควรจองก่อนการเดินทางครับ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวช่วงเทศกาล มักพลาดโอกาส เพื่อความแน่นอน แนะนำให้วางแผนการจองล่วงหน้าก่อน 1 เดือน (ทางทีมงานมิได้มีเจตนาที่จะรบกวนหรือเร่งรัด แต่หากเพื่อความแน่นอนของท่านที่จะได้ท่องเที่ยวตามความตั้งใจ)

การจองทัวร์ การสำรองที่นั่ง และการโอนเงิน
เลือกโปรแกรมที่จะเดินทาง จากนั้นโทรเข้ามาเช็คที่ว่าง และสำรองที่นั่งได้ทันที รายละเอียดการโอนเงิน สามารถโอนเงินเข้าบัญชี
ทางทีมงานได้พยายามอำนวยความสะดวกในด้านการโอนเงินของลูกค้า จึงได้เปิดบัญชีธนาคาร ดังต่อไปนี้
-ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 701-0-00166-9 บัญชีออมทรัพย์ สาขานครปฐม นครปฐม
- ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 045-4-54633-1 บัญชีออมทรัพย์ สาขาสภากาชาดไทย กรุงเทพ
- ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 394-1-11354-5 บัญชีออมทรัพย์ สาขาบรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพ
- ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นาย ยงยุทธ ฮิ้นเจริญ สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช เลขที่บัญชี 403-883534-2
เมื่อโอนเงินจองแล้ว ให้สแกนสลิปใบโอนเงินแล้วส่งมาที่เมล์ sm789@hotmail.com
หรือส่งแฟ๊กซ์สลิปใบโอนเงินมาที่ 02-8139227
หากไม่สะดวกทั้งสองวิธีให้โทรมาที่เบอร์ 083-3086327 089-1300020

รายละเอียดสำคัญที่ควรระบุมาในอีเมล์ หรือแฟ๊กซ์
1. แจ้งชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
2. ท่านสนใจที่จะจองไปในโปรแกรมทัวร์ใดไปวันที่ใดโปรดระบุ
3. ขอความกรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้.

ในกรณีผู้จองต้องการยกเลิกการจองทัวร์

ทางทีมงานได้ตระหนักถึงความจำเป็นของผู้สนใจที่โอนเงินมาแล้ว แต่ไม่สามารถเดินทางได้ แต่ความจำเป็นประการหนึ่งคือ เมื่อผู้สนใจจองโปรแกรมทัวร์แล้ว ทางทีมงานจะส่งเงินมัดจำไปมัดจำที่พักและยานพาหนะทันที
จากภาระดังกล่าวทำให้ทีมงานขออนุญาตไม่คืนเงินมัดจำ ในกรณีที่ทีมงานยกเลิกการเดินทาง
1. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกการจองทัวร์ของผู้สนใจ
2. ทีมงานจะแจ้งเรื่องการยกเลิกทัวร์ให้ทราบก่อนวันเดินทาง 3 วัน
3. ทีมงานจะคืนเงินมัดจำทั้งหมดให้ทันที